ChinaAudio

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

เครื่องเสียงจีน Chinese Audio

Leading branded speaker cable, interconnect, AC power cord, connectors at very AFFORDABLE price HERE!
สายลำโพง สายสัญญาณ สายไฟ และอุปกรณ์เครื่องเสียงยี่ห้อชั้นนำ
ในราคาสุดประหยัด ที่นี่

อุตสาหกรรมเครื่องเสียงจีน (Chinese Audio Product Manufactureres)

For non-Thai visitors, please refer to our affiliated site in English: Please click here

DV-300B_b02

ัเครื่องเสียง ไฮไฟ ออดิไฟล์ ลำโพง แอมป์
ปรีแอมป์ ซีดี ไฮเอ็นต์ Hi-fi audio speaker
audiophile amplifier pre-amplifier hifi
hi-end ครื่องเสียง ไฮไฟ ออดิไฟล์ ลำโพง
แอมป์ ปรีแอมป์ ซีดี ไฮเอ็นต์ Hi-fi audio
speaker audiophile amplifier tweeter
pre-amplifier hifi hi-end ครื่องเสียง ไฮไฟ
ออดิไฟล์ ลำโพง แอมป์ ปรีแอมป์ ซีดี DVD
ไฮเอ็นต์ Hi-fi audio speaker audiophile
amplifier pre-amplifier hifi hi-end CD
ครื่องเสียง ไฮไฟ ออดิไฟล์ ลำโพง แอมป์
ปรีแอมป์ ซีดี ไฮเอ็นต์ Hi-fi audio speaker
audiophile amplifier pre-amplifier hifi
hi-end ครื่องเสียง ไฮไฟ ออดิไฟล์ ลำโพง
 แอมป์ ปรีแอมป์ ซีดี ไฮเอ็นต์ Hi-fi audio
 speaker audiophile amplifier tweeter
pre-amplifier hifi ทวีตเตอร์ ทวีตเตอร์ ซีดี
hi-end ครื่องเสียง ไฮไฟ ออดิไฟล์ ลำโพง
แอมป์ ปรีแอมป์ ซีดี ไฮเอ็นต์ Hi-fi audio
speaker audiophile amplifier หลอด tube
 pre-amplifier hifi tube หลอดสูญญากาศ
hi-end หลอด หลอด สูญญากาศ tube

ในวงการเครื่องเสียงแต่ไหนแต่ไรมา เรามักจะยกให้ทางฝั่งยุโรปและอเม
ริกาเป็นเจ้าตลาด และมีญี่ปุ่นเสียบอยู่กลาง(ถึงจะมีหลายญี่ปุ่นตีคู่มากับ
ของฝรั่งก็ตาม) และมีของจีนมารั้งท้าย และภาพพจน์ของสินค้าจีนมาจะ
ถูกมองว่าเป็นสินค้าด้อยคุณภาพ (ซึ่งมันก็เป็นจริงในขณะนั้น) แต่สิ่งที่
ครองใจผู้บริโภคคือราคาถูก

แต่มาวันนี้ ความคิดเดิม ๆ คงต้องล้างออกจากสมองแล้ว และราคาที่ถูก
ก็ไม่ได้เป็นสัจธรรมสำหรับสินค้าจินเสมอไปแล้ว สินค้าจีนหลายยี่ห้อกล้า
ที่จะปะยี่ห้อตนเองออกตีตลาดโลก และก็สามารถครองใจผู้บริโภคทั่วทุก
มุมโลก อย่างยี่ห้อซานหลิง 山灵 Shanling ซึ่งชื่อก็ออกจีนๆ ยี่ห้อ Cayin
และ Aurum Cantus เป็นต้น โดยเฉพาะยี่ห้อหลังสุด ลำโพงไฮเอ็นด์ของ
ฝรั่งหลายยี่ห้อยังสั่ง Tweeter ยี่ห้อนี้ มาผลิตลำโพงของตนเองในระดับ
ราคาหลักแสนหลักล้าน

แต่หากสังเกตุให้ดีจะเห็นว่า สินค้าเครื่องเสียงจีนที่ได้รับการยอมรับใน
ตลาดโลกล้วนเป็นเครื่องเสียงที่ทำจากหลอดสูญกาศ ประเภทที่ผลิตเป็น
โซลิตสเตทแทบจะไม่มีโอกาสแจ้งเกิดเลย อย่างยี่ห้อ Chpo หรือ ฉินผู่
琴谱 ซึ่งผลิตเป็นแบบโซลิตสเตท แต่ออกแบบให้เหมือนกับเครื่องแอมป์
หลอด ตอนนี้ก็หันไปเน้นชุดโฮมเธียเตอร์แทน

เหตุผลหลังในการใช้หลอดสูญญากาศ  คงเนื่องจากประเทศจีนมีความ
พร้อมในด้านการผลิตหลอดซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำอยู่แล้ว เมื่อเทียบ
กับพวกโซลิตสเตทยังต้องซื้อชิปถอดรหัสต่าง ๆ มาจากทางตะวันตก ซึ่ง
สุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นข้อเสียเปรียบในด้านต้นทุนการผลิต และก็คง
ทำให้ดีเท่าหรือดีกว่าเจ้าของเทคโนโลยียาก

ต่อไปนี้มาดูกันว่า ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเสียงจีนมีใครบ้าง และ
บางยี่ห้อที่หน้าที่คุ้น ๆ ยี่ห้อตะวันตกใครเป็นผู้ผลิตให้ จริง ๆ ผู้ผลิตไม่ได้
มีเพียงเท่าที่เห็น แต่มีมากกว่านี้อีกแยะ แต่ที่คัดมาจะคัดมาเฉพาะที่คิดว่า
อยู่ในระดับที่วงการนักเล่นเครื่องเสียยอมรับ ประเภทผลิตสำหรับเครื่อง
เล่นโฮมเธียเตอร์เป็นหลักจะไม่รวมอยู่ในนี้

หน้าถัดไป>>

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com