GuanYin

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

ศิลปะและวัฒนธรรม-Art & Culture

คณะศิลปินคนพิการจีนร้องสิทธิเจ้าแม่กวนอิมพันกร

จากการแสดงของคณะศิลปินคนพิการแห่งประเทศจีนเมื่อวันตรุษจีนปีที่
แล้ว ได้รับการกล่าวขานในความสวนงาม ยิ่งใหญ่อลังการจนมีการเผย
แพร่วีดีคลิปในอินเตอร์เน็ตอย่างอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันรูปถ่ายที่
ถ่ายในงานแสดงนั้น ก็มีพ่อค้าหัวใสนำไปพิมพ์เป็นโปส์เตอร์โกยเงินเข้า
กระเป๋าโดยที่คณะศิลปินคนพิการไม่ได้อะไรเลย

เจ้าแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ที่ชาวจีนให้การเคารพนับถือ และมีการ
บูชากราบไหว้กันแทบทุกหลังคาเรือน ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกที่การแสดง
ชุด “เจ้าแม่กวนอิมพันกร” 千手观音 จึงเป็นที่ประทับใจและกล่าวขาน
กันอย่างแพร่หลาย สำหรับใครที่ได้รับชมวีดีโอชุดดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่า
นอกจากเรื่องแสงสีแล้ว นอกนั้นเป็นการแสดงโดยนักแสดงล้วน ๆ โดย
  Dailihua_b02 ไม่มีการใช้กราฟฟิค หรืออุปกรณ์สิ่งอื่นใดช่วยเลย นอกจากนักแสดง
หลายสิบชีวิตภายใต้การกำกับของ ไต้ลี่หัว 邰丽华 ซึ่งเป็นผู้พิการ(ใบ้)เหมือนกัน

 ไต้ลี่หัวขณะให้สัมภาษณ์ด้วยภาษามือ

จากความสำเร็จในครั้งนั้น ทำให้คณะศิลปินคนพิการมีชื่อเสียงกระฉ่อน
ไปทั่วประเทศจีน จนมีการแอบอ้างชื่อของ
คณะในที่ต่าง ๆ เพื่อแสดงเลียนแบบ ที่สำคัญ พวกพ่อค้าก็มีการทำภาพ
โฆษณาเลียนแบบเจ้าแม่ Stockings_b กวนอิมพันกร ดังเช่นรายของผู้ผลิตถุงน่อง ใช้
่ภาพเลียนแบบว่า “เจ้าแม่กวนอิมพันน่อง”
ซึ่งถือเป็นการทำลายศิลปะการแสดงของ
คณะศิลปินคนพิการลงอย่างสิ้นเชิง

ไต้ลี่หัว กล่าวว่า ต่อไปนี้คณะศิลปินคนพิ-
การจะรับงานแสดงเพื่อสาธารณะกุศลเท่า
นั้น จะไม่ขอรับงานเพื่อการค้าหรือเป็นแบบ
โฆษณาให้กับวงการค้าใด ๆ ทั้้งสิ้น

ภาพแสดงบนเวทีอันสวยสดงดงามใน
หน้าถัดไป
 

ชมวิดีโอการแสดงของคณะศิลปินพิการ ในชุดเจ้าแม่กวนกิมพันกร
และร่วมแสดงความเห็นที่ฟอรั่ม ThaiChinese Forum

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com