MengPP

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

ศิลปะและวัฒนธรรม Art & Culture

Art_Culture

เม้ง ป.ปลาเปิดศูนย์ฯไทย-จีนเพื่อจรรโลงศิลปะแด่ชนรุ่นหลัง
荘姜隆成立泰中文艺中心为泰华裔后代

 

Meng1

คุณอำพล เจริญสุขลาำภ ชื่อนี้คงไม่เป็นที่รู้จักนัก นอกจากในแวดวงนักธุรกิจชาวจีน
ย่านเยาวราช แต่ถ้าเอ่ยชื่อ “เม้ง ป.ปลา” เชื่อว่าหลายคนร้องอ๋อ...ทันที เนื่องจาก
การเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับหน่วยงานหนึ่งในการรณณงค์ให้ประหยัด จนเป็นที่จดจำ
ของผู้ชมทั้งเรื่องราวในเนื้อหา และตัวผู้แสดงเอง

หลังจากการโฆษณาชุดนั้นออกอากาศไป ชื่อขอ เม้ง ป.ปลา ก็เป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวาง สื่อต่าง ๆ ต่างโดยเฉพาะสื่อทีวี ต่างต้องการตัวเม้ง ป.ปลาออกรายการ
ทำให้เราได้รู้จัก เม้ง ป.ปลา ในแง่มุมมากขึ้น อย่างน้อยก็รู้ว่า คุณอำพล หรือ เม้ง
ป.ปลา เป็นครูสอนงิ้ว ซึ่งเป็นอุปรากรจีนแต่โบราณ

ล่วงเลยมาหลายปี พวกเราไม่ได้เห็นผลงานโฆษณาจากคุณอำพล เจริญสุขลาภอีก
เลย จนเมื่อช่วงวันตรุษจีนเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา  ผู้เขียนบังเอิญได้พบ
คุณอำพลที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์  ซึ่งคณะงิ้ว เม้ง ป.ปลา กำลังแสดงงิ้วเรื่อง
“เปาปุ้นจิ้น” อยู่ ผู้เขียนจึงถือโอกาสนัดหมายคุณอำพลเพื่อขอพูดคุยด้วยหลังจาก
ที่การแสดงงิ้วจบลง แต่เนื่องจากคุณอำพลค่อนข้างจะมีงานรัดตัว กว่าจะได้มีโอ
กาสพูดคุยก็ผ่านพ้นวันตรุษจีนไปหลายวันแล้ว

ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อจรรโลงศิลปะจีนแด่ชนรุ่นหลัง
บ่ายวันหนึ่ง ผู้เขียนได้ไปพบคุณอำพล เจริญสุขลาภ หรือ เม้ง ป.ปลา  ตามที่นัด-
หมายซึ่งได้รับการบอกกล่าวว่า เป็นสำนักงานของคุณอำพล บนถนนเยาวราช เมื่อ
ไปถึงชั้น 4 อาคารเยาวราชเพลส ถึงทราบว่าเป็นสำนักงาน “ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม-
ไทย-จีน” หรือ 泰中文化艺术中心 ซึ่งคุณอำพลก่อตั้งมาได้ 5 ปีแล้ว โดยจะ
เป็นที่สอนและถ่ายทอดศิลปะการแสดง การร้องอุปรากรจีนหรืองิ้ว ซึ่งปัจจุบันนี้มี
สมาชิกอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งจะมาพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอด
ความรู้ในด้านศิลปะด้านนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์

นอกเหนือจากกิจกรรมในศูนย์ฯแล้ว คุณอำพลยังรับหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษเพื่อ
สอนงิ้วให้กับสถาบันต่าง ๆ เช่น คณะงิ้วการเมืองธรรมศาสตร์ โรงเรียนราชินี ซึ่งได้
แสดงถวายหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นต้น

การก่อตั้งศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน ของคุณอำพล เจริญสุขลาภนั้น ตั้งมั่นใน
เจตนารมณ์ที่จะจรรโลงศิลปะการแสดงงิ้วจีน ซึ่งเป็นศิลปะจีนโบราณชั้นสูงที่มีมาตั้ง
แต่สมัยราชวงศ์ถัง 唐朝 เมื่อหลายพันปีก่อน ในสมัยนั้นแม้แต่ฮ่องเต้เองยังแต่งชุด
งิ้วร่วมแสดงด้วย และจากการตรากตรำทำงานด้วยความมุ่งมั่งมาหลายปี และมีการ
ปรับประยุกต์ให้เข้ากับวิถีคนไทย จึงมีการแสดงงิ้วภาษาไทยเป็นรายแรก จนจำนวน
ผู้ชมงิ้วเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากมาย ทั้งผู้ชมที่เป็นลูกจีนและคนไทยเอง จากเดิมที่
เป็นห่วงกันว่า ผู้ชมจะค่อย ๆ ลดน้อยลงไปจนถึงกับทำให้ศิลปะแขนงนี้ต้องสูญหาย
ไปกับผู้ชม

สำหรับด้านเนื้อหาของเรื่องนั้้น จากเดิมส่วนใหญ่จะนำเอาเกร็ดประวัติศาสตร์จีนมา
แสดงเป็นหลัก แต่คุณอำพลกล่าวว่า ศิลปะต้องสามารถเข้าได้กับทุกสถานการณ์
ดังเช่นสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม การแสดงงิ้วก็สามารถปรับเนื้อหาเข้ากับยุคอย่างไม่มี
ปัญหา สำหรับคณะงิ้วแม้ง ป.ปลา อาจนำเอาเนื้อเรื่องอย่าง “สุริโยไท” หรือเรื่องราว
ของอินเดียมาแสดงก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งนั้น

เงินทุนสนับสนุนศูนย์ฯ
ต่อคำถามว่าปัจจุบันทางศูนย์ฯได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐบ้างหรือไม่ คุณอำ-พลกล่าวว่า ทางศูนย์ยังไม่เคยทำเรื่องขอเงินทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐเลย ทุกวัน
นี้จึงเป็นเงินทุนได้รับการบริจาคจากสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาที่มองเห็นคุณค่าของ
กิจกรรมที่ทางศูนย์ดำเนินอยู่

แนวทางต่อไปในอนาคตของศูนย์
คุณอำพลตั้งใจที่จะให้ศูนย์ฯนี้เป็นแหล่งศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของจีนดังเจตนา
รมณ์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ เมื่อมีความพร้อมด้านเงินทุนแล้ว ทางศูนย์จะเปิดสอน
ภาษาจีน ดนตรีจีน เช่น เอ้อหู 二胡 กู่เจิง 古筝 เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันก็เป็นเครื่องดน
ตรีที่เล่นประกอบงิ้วอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน ทางศูนย์ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ทางประเทศจีน รวมทั้งการเยือนของศิลปินไปมาระหว่างสองประเทศอยู่เป็นระยะ ๆ
ซึ่งในวันที่พบปะกันนั้น ก็ได้มีศิลปินจากกรุงปักกิ่งมาเยี่ยมเยือนถึงศูนย์ และยังร่วม
ทำกิจกรรมกับสมาชิกด้วยความอบอุ่น

Meng5_b

 

 มิสหวาง ศิลปินจากกรุงปักกิ่งผู้มาเยือน

 

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com