GYinBKK1

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

ร่วมฉอลงครองราชค์60 ปีด้วยชุดแสดงเจ้าแม่พันแม่สุดอลังการ
 

Image102

ชมภาพชุดการแสดงเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
ชมวิดีโอคลิปการแสดงเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
(สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง)

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและมูลนิธิสมศักดิ์-ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
จะได้ร่วมกันจัด“ นาฏศิลป์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ” พร้อมด้วยการแสดงนาฏศิลป์ /ดนตรีชุด
อื่นๆที่น่าชมยิ่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม
ศกนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
โดยการแสดงทั้งหมดจะมีประมาณ ๑๐ ชุด
ซึ่งแต่ละชุดล้วนเลือกสรรมาแล้วในวาระพิเศษนี้ เช่น

-นาฏลีลาชุดเทพประทานพร
1-302
เป็นการแสดงที่มีรูปแบบดั้งเดิมเก่าแก่ชุด
หนึ่งของจีน ที่นิยมยกย่องกันมากในด้าน
ความโอ่อ่าโอฬาร  ของการจัดฉากเวที
และความบันเทิงเริงรมย์ ตลอดจนคุณค่า
ศิลปะ โดยเดิมจะใช้ในวาระเฉลิมฉลองที่
สำคัญๆ เช่น การเสด็จขึ้นครองราชย์ของ
องค์จักรพรรดิ์  เทศกาลฉลองความสม-
บูรณ์ของธัญญาหาร  หรือฉลองชัยชนะ
จากสงคราม เป็นต้น

            
-การแสดงกายกรรมและมวยจีน
8-3อันประกอบด้วยการแสดงผาดโผน และ
การแสดงการต่อสู้แบบจีนหรือที่เรียกว่า
“ กังฟู ” ที่มีประวัติมายาวนานนับพันปี

           

 

 

 -การแสดงละครคลาสิคหรืออุปรากรจีน
9 
เรื่อง นกยักษ์ปีกทองแห่งสวรรค์ ที่จะ
ให้ความเพลิดเพลินทั้งเนื้อหาสาระ และ
ความตื่นเต้นระทึกใจกับฉากการต่อสู้ด้วย
มวยจีนกังฟู ของคณะอุปรากรปักกิ่ง

            

 

 

-การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก
6-2
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ เปิดเผยว่า นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ยังมีการแสดง
เปลี่ยนหน้ากากอันลือชื่อ พร้อมด้วยการแสดงดนตรีของนักดนตรี
หญิงล้วน ๑๒ คนที่จะมาบรรเลงบทเพลงอันไพเราะ  แต่ที่พิเศษ
และน่าประทับใจยิ่งในการแสดงครั้งนี้ คือ การแสดงชุด “ นาฏ-
ศิลป์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ” หรือ “ พระโพธิสัตว์พันกร ”
ซึ่ง
แสดงโดยคณะนักแสดงพิเศษจากกรุงปักกิ่ง  ที่ คณะนักแสดง
ล้วนเป็นผู้พิการทางโสต
แต่ท่ามกลางโลกที่เงียบนี้ ต่างสามารถ
รังสรรค์สิ่งที่ไม่น่าจะทำได้ ด้วยจิตวิญญาณอันแรงกล้า สะท้อนออกมาในท่วงท่าและลีลาที่
งดงามตระการตายิ่ง

การแสดงครั้งนี้จะมีทั้งหมด ๓ รอบ รอบปฐมทัศน์ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา
๒๐.๐๐ น. และวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ รอบ ๑๔.๐๐ น.และ ๒๐.๐๐ น. บัตรราคา
๕๐๐ / ๑,๐๐๐ / ๑,๕๐๐ / ๒,๐๐๐ และ ๒,๕๐๐ บาท รายได้ส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯโดย
เสด็จพระราชกุศล

ซื้อหรือจองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์ โทร. ๐๒ ๒๖๒ ๓๔๕๖

 

<<<ย้อนกลับ

หน้าถัดไป>>>

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com