Movie&Concert

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

ศิลปะและวัฒนธรรม Art & Culture

ss5_sThe Soong Sisters 宋家皇朝
สตรี...ผู้พลิกโลก
สามพี่น้องตระกูลซ่งที่มีบทบาทต่อการ-
เปลี่ยนแปลงประเทศจีนและส่งผลกระทบ
ต่อทั้งโลก ด้วยอุปนิสัยที่แตกต่าง คนหนึ่ง
รักเงิน” อีกคน“รักชาติ” และคนสุดท้าย
รักอำนาจ” อ่านและชมภาพประวัติศาสตร์
เบื้องหลังจากภาพยนตร์ดังเรื่องนี้
(อ่านรายละเอียด new158


DVD_cover_s02ซ่งจู่ยิง 宋祖英-ดอกไม้พงไพร ชูช่อ
สง่างามในวงการดนตรีจีน
ดอกไม้ ไม่ว่าจะบานชูช่อ ณ แห่งหนใด มัน
คงยังรักษาความงามของมัน ซ่งจู่ยิง-ดอก
ไม้ป่าช่องามจากแดนดินแม้วในมณฑลเหอ
หนานที่เพรียบพร้อมด้วยความสวยงาม และ
ความสามารถด้วยเสียงอันไพเราะสดใส

การแสดงคอนเสิร์ตที่ซิดนีย์โอเปร่าเฮ้าส์ซึ่ง
เป็นชาวเอเชียคนแรกได้รับความสำเร็จและ
ต้อนรับจากชาวออสซี่อย่างล้นหลามจึงถือ
เป็นเรื่องไม่ธรรมดาสำหรับสาวป่าดอยคนนี้
(อ่านต่อ)  


Fearlessb_sFearless-จอมคนผงาดโลภ
霍元甲
Fearless ภาพยนต์ที่สอบผ่านแถมได้คะ
แนนดีในแง่รายได้ แต่ทว่ากลับสอบตกใน
ด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากการนำเอาบุค-
คลที่มีตัวตนในประวัติศาสตร์ มาสร้างเป็น
ภาพยนต์ แต่กลับไม่ทำการบ้าน เนื้อเรื่อง
จึงออกมาในลักษณะ “มั่ว” หรือบิดเบือน
ประวัติศาสตร์จนก่อให้เกิดความไม่พอใจ
แก่ทายาทของตะกูลฮั่ว เรื่องราวของภาพ
ยนต์พร้อมความจริงเบื้องหลังที่น่าสนใจ
(อ่านรายละเอียด

Dong_s ตง-จากฮวงโหสู่เจ้าพระยา
จิตรกรรมมีชีวิตแห่งบางกอก
ภาพยนตร์กึ่งสารคดีของจิตรกรนักเขียน
ภาพที่แสวงหาสัจจะธรรมแห่งชีวิต ที่ผู้ด้อย
โอกาสมักจะเป็นเยื่อของผู้มีโอกาสเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตาม ในขณะที่
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ได้มีผล
ทำให้วิถีชีวิตของผู้ด้อยโอกาสดีขึ้นแม้แต่
น้อย ความเจริญที่ม่เยือนจึงเป็นการสร้าง
โอกาสให้ใคร แต่ไม่ใช่คนจนแน่นอน
(อ่านรายละเอียด)

ชมวิดีโอคอนเสิร์ตซ่งจู่ยิง และอื่นๆ ร่วมแสดงความเห็น
 และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่ชุมชนไทย-จีน

madvd557_01_s02

U500P28T3D306421F326DT20040218162416

PDVD_025_s03

NewsMedia_12821_s02

ัหนังจีน ภาพยนต์จีน ดาราจีน คอนเสิร์ตจีน
China Chinese Movie, Chinese Star
กำลังภายใน กังฟู Kung fu ภาพยนต์จีน
电影 中国电影

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com