Erhu1

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

เอ้อหู-ซอเสนาะสองหู 二胡 (1)

สำหรับนักฟังเพลงประเภทบรรเลงของจีน  หรือแม้แต่เพลงร้องของจีน
เครื่องดนตรีที่เราค้นหูคงหนีไม่พ้นสอง-สามประเภท ที่มักถูกนำไปประ-
กอบในตัวโน้ต ประเภทเครื่องสายคงหนีไม่พ้นซอเอ้อหู 二胡(Erhu)
ผีผา(Pipa)琵琶 และกู่เจิง 古筝  เนื่องจากซอเอ้อหูอาจดูใกล้เคียงกับ
ซอของไทยประเภทซออู้ ซอด้วง เราจึงมีผลงานบางชุดที่นำเอาซอเอ้อหู
มาบรรเลงเพลงไทยเดิมของเรา  ซึ่งก็เข้ากันได้ดี ไหลลื่นฟังแล้วไม่มี-
ความรู้สึกแปลกแยก

ความเป็นมาของเอ้อหู
ถึงแม้เราจะรู้จักผลงานเพลงที่บรรเลงโดยเอ้อหู แต่เชื่อว่าส่วนใหญ่จะไม่
ทราบถึงที่มาที่ไปของเครื่องดนตรีประเภทนี้ ซึ่งมีมาแต่โบราณอายุอานาม
ไม่ต่ำกว่า 2000 ปีแล้ว  โดยมีหลักฐานบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง
(ค.ศ.420-478)  โดยเรียกว่า “ซอหู” หรือหูฉิน 胡琴 และ “หนานหู”
南胡 โดยสันนิษฐานว่า ต้นแบบของเอ้อหูน่าจะมาจาก “ซีฉิน”
琴ใน
สมัยราชวงศ์ถัง ชนเผ่าซีที่อยู่ทางเหนือได้นำเอาแผ่นไม้ไผ่สองแผ่นมา
ขึงและสีให้เกิดเสียง จึงเรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้ว่า ซีฉิน หรือซอของ
เผ่าซี ในยุคราชวงศ์ถังนั้น เครื่องดนตรีที่มาจากทางเหนือ หรือตะวันตก
เฉียงเหนือที่ใช้ซีล้วนถูกเรียกว่า “ฉิน” หรือซอ เมื่อเป็นเช่นนี้ แล้วคำว่า
“หู” มาจากไหน กล่าวกันว่า ชนเผ่าที่อยู่ทางใต้ของแม่น้ำเหลือง (ฮวงโห)
มักเรียกชนเผ่าที่อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำว่า “หู” หรือชาวหู เครื่องดน-
ตรีประเภทนี้ก็มาจากทางเหนือหรือเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของชาวหู
จึงเรียก “หูฉิน” หรือ “ซอหู” คำถามที่ตามมาอีกว่า แล้วคำว่า “เอ้อ” หรือ
 “สอง”ตามความหมายในภาษาไทยล่ะ เนื่องจากตัวซอหูนี้เป็นเครื่องดน
ตรีประกอบด้วยสองชิ้นหลัก คือตัวคันชักและตัวซอ จึงเป็นที่มาของเครื่อง
ดนตรีที่เรียกว่า”เอ้อหู”

ในยุคราชวงศ์หมิง(明朝) และ ชิง (清朝) เครื่องดนตรีเอ้อหูได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในเหล่าศิลปินพื้นบ้าน  อย่างเช่นศิลปิน
ตาบอดอาปิ่ง阿炳 หรือ หัวเยี่ยนจวิน
华彦钧 (1893-1950)  ซึ่งติด-
ตามคุณพ่อเร่ร่อนไปแสดงดนตรีหาเลี้ยงชีพตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ในฤดูหนาว
เนื่องจากอากาศหนาวเหน็บต้องคอยเอาสองมือถูให้เกิดความอบอุ่น แต่
แทนที่จะถูมือเฉย ๆ อาปิ่งก็เอาเอ้อหูมาสีแทน ในฤดูร้อนยุงเยอะ อาปิ่งก็
มีวิธีไม่ให้ยุงกัดด้วยการเอาขาแช่ไว้ในน้ำ ส่วนมือก็สีเอ้อหูเพื่อใช้เสียง
ดนตรีไล่ยุง ด้วยการที่เล่นเอ้อหูตั้งแต่อายุยังน้อย จึงเกิดความชำนาญ
อย่างหาผู้เปรียบไม่ได้  กว่าอาปิ่งจะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับก็หลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ได้รับโอกาสขึ้นแสดงเดี่ยวเอ้อหูท่ามกลาง
ฝูงชนเป็นครั้งแรก จนได้รับการปรบมืออย่างกึกก้องและยาวนั้น ก่อนที่
เขาจะจบชีวิตในปี 1950 เขาได้ฝากผลงานเพลงไว้กับวงการไม่น้อยกว่า
300 เพลง แต่น่าเสียงดายที่ส่วนใหญ่ได้หายสาบสูญไป

หากแต่ว่า ในยุคต้นราชวงศ์ชิงนั้น สมัยฮ่องเต้เจียชิ่ง 嘉庆ขึ้นสู่บัลลังนั้น
แต่เฉียนหลง乾隆 กลับได้รับการยอมรับมากกว่า จึงเกิดสถานการณ์
 “สองฮ่องเต้”
二皇共政การแสดงพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมสมัยนั้นคือ
“เอ้อฮ๋วง
二簧” ออกเสียงเหมือนคำในความหมายว่า “สองฮ่องเต้” (แต่
เขียนต่างกัน) และเป็นการแสดงที่ใช้เอ้อหูซึ่งเป็นเครื่องดนตรีสองชิ้นประ
กอบ การสีซอเอ้อหูในช่วงนั้น ถ้าหากสายเกิดขาด ไม่ว่าสายที่คันชักหรือ
ตัวซอจะถูกตีความว่า ฮ๋องเต้องค์ใดองค์หนึ่งจะต้องถูกฆ่า จึงทำให้เสียง
ซอเอ้อหูขาดหายจากวงการศิลปะดนตรีจนสิ้นสุดความขัดแย้งในราชสำ-
นักได้คลี่คลายลง
 

 

back_page
front_page

26ILAR04kokyuu_b03

 

ArPing
ศิลปินตาบอด-อาปิ่ง阿炳

ly9

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com