Emptiness

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

เพลงกับดนตรี-Songs & Music

“คง” ความว่างเปล่า
空-Free & Nature

h-091

 “คง”คำไทยสั้น ๆ ที่แทบจะไม่ต้องแปลก็คงเป็นที่ทราบความหมายของ
มันกันทุกคน แต่ถ้าแปลตามมาตรฐานของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย-
สถาน ๒๕๔๒ จะมีความหมายว่า “ยังมียังเป็นอยู่อย่างเดิม” นั่นหมาย
ความว่าคงไว้สิ่งที่มีอยู่ ต้องมีก่อนถึงจะคงไว้ได้

” (kong) ในภาษาจีนดังคำที่เห็นในภาพปกซีดี ออกเสียงเหมือนกัน
แต่ความหมายกลับมีความหมายตรงกันข้าม กับภาษาไทยอย่างสิ้นเชิง
“คง”ในภาษาจีนกลับแปลว่า“ความว่างเปล่าอากาศ ความผิดหวัง”

คนเราเกิดมาจากท้องแม่ด้วยความว่างเปล่า ปราศจากความทุกข์ ความกัง
วลทรัพย์สินเงินทอง แม้แต่เครื่องห่อหุ้มร่างกายยังไม่มีเลย แต่ทุกคนที่
ออกมาได้สัมผัสอากาศธาตุแล้ว ความว่างเปล่ากลับถูกเติมด้วยความโลภ
ความโกรธ ความหลง ที่นำมาซึ่งกิเลส กิเลสที่จะขวนขวายหาจากสิ่งไม่มี
เพื่อไปเติมเต็มในสิ่งที่ตนไม่มี

เราจึงปากกัดตีนถีบเพื่อให้ได้มาสิ่งที่ต้องการ คนที่แพ้ในอำนาจฝ่ายต่ำก็
ใช่วิธีที่ผิดศีลธรรม ไม่ได้ด้วยกล ก็ให้ได้มาด้วยเล่ห์ คนที่ใฝ่ดีหน่อยก็ใช้
ความสามารถและหยาดเหงื่อมาแลก ตอนยังไม่ได้มาสิ่งที่ตนไม่มี ใจเป็น
ทุกข์เนื่องจากใจก้าวไกลไปครอบครองสิ่งที่ต้องการแล้วแต่ยังไม่มีตัวตน
ให้ครอบครองจริง แต่พอได้ตัวตนมาครอบครองจริง ใจก็ยังเป็นทุกข์เนื่อง
จากหนึ่ง เกรงว่าจะสูญเสียมันไปอีก ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะทุกข์ไปทำไม ใน
เมื่อสิ่งที่ได้มาเริ่มจากการไม่มี กับสอง ทุกข์ที่ไม่รู้จักพอ เลยโหยหามาก
ขึ้นจากที่มีอยู่  แต่ไม่ว่าใครจะกอบโกยมาได้มากมายแค่ไหนหรือได้มา
แต่ความว่างเปล่าเลยก็ตาม สุดท้ายทุกคนก็ต้องไปสู่จุดหมายที่เดียวกัน
 ที่ที่ซึ่งไม่มีใครสามารถนำเอาสิ่งใด ๆ ติดตัวไปได้เลย นอกจากความว่าง
เปล่า

อ่านถึงตรงนี้ อย่าเพิ่งเข้าใจว่าผมกำลังจะสอนธรรมะในThaiChinese.net
หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เนื่องจากสิ่งที่นำมากล่าวจริง ๆ ก็คือธรรมะตามธรรม
ชาติ และพวกเราทุกคนก็ไม่มีใครสามารถหลีกหนีกฎเกณฑ์นี้ได้  ไม่ว่า
เราจะเรียกมันว่า”กฎแห่งกรรม” หรือกฎอะไรก็แล้วแต่ ขอให้เราทุกคนยึด
แนวปฏิบัติตามตำสอนของศาสนาที่เรานับถือและยึดแนวทางการดำเนิน
ชีวิตตามหลัก

”เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของชาว
ไทยทุกคน พวกเราก็ไม่ต้องห่วงที่จะต้องเผชิญกับคำว่า”คง”ไม่ว่าเราจะ
แปลความหมายตามภาษาอะไรก็ตาม มันล้วนแต่ก่อให้เกิดทุกข์

<<<ย้อนกลับ

หน้าถัดไป>>>

ดาวน์โหลดเพลงเพื่อ
ทดลองฟัง..ฟรี!!!
(ดูรายเอียดท้ายบทความ)

2005112211821246
ชุด Limited Edition

h-091
ชุดปรกติ

Erhu_base
[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com