NationalBeauty1

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

 

เสียงสวรรค์แห่งสี่สาวงามอมตะ(1)
天香国色-中国古代四大美人

ในแวดวงเพลงคลาสสิกของจีน นอกจากผลงานอันยิ่งใหญ่สองบทเพลง
คือ “เหลียงจู้เ” หรือ The Butterfly Lovers กับ “หวงเหอ” หรือ The
Yellow River ซึ่งได้ประพันไว้หลายสิบปีแล้ว (เพลง The Butterfly
Lovers ประพันขึ้นเมื่อปี 1959) จากนั้นผมยังไม่เคยเจอผลงานใดที่จะ
เทียบเท่าได้เลย ถึงแม้จะมีหลาย ๆ เพลงที่แต่งขึ้นมาต่างกรรมต่างวาระ
กัน เช่น บทเพลง “ลูกหลานของประชาชน” ที่แต่งขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงเติ้ง
เสี่ยวผิงอายุครบ 100 ปี หรือ The Silk Road Fantasia Suite ไม่ว่าจะ
เป็นด้านของความลึกซื้ง ความไพเราะ ของดนตรี ทำให้ดูเหมือนจะเป็นคน
ละชั้นกันเลยทีเดียว (จริง ๆ ผลงานด้านศิลปะไม่ควรจะนำมาเปรียบเทียบ
เช่นนี้)

จนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ได้แผ่นซีดีของค่าย Perfect Music แห่งประเทศจีน ซึ่ง
ปรกติผมก็เป็นแฟนเพลงของค่ายนี้อยู่แล้ว เนื่องจากผลงานที่ค่ายนี้ผลิต
ออกมาค่อนข้างเน้นคุณภาพ และนักร้องแต่ละคนถือว่าได้กลั่นกรองเคี่ยว
จนได้ที่มาแล้วแต่เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นผลงานที่ออกมาในแนว
เพลงคลาสสิก เมื่อเห็นครั้งแรกยังคิดว่าเป็นเพลงบรรเลงด้วยเครื่องดนตรี
จีนโบราณเนื่องจากปกซีดีออกแบบด้วยแนวศิลปะจีนโบราณด้วยรูปสาว
งามสองนาง แต่ผมก็เดาผิดเนื่องจากมันยิ่งใหญ่กว่าเพียงเครื่องดนตรีจีน
โบราณ

“เทียนเซียงกั๋วซื่อ”天香国色
National Beauty and Heavenly Fragrance
ผลงานชุดนี้ทางค่าย Perfect Music ได้ทุ่มทุนบรรจงสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วย
ความพิถีพิถัน เนื่องจากใช้นักดนตรีถึง 10 กว่าชีวิตเล่นดนตรีจีนโบราณ
เช่นขลุ่ยไผ่ ขลุ่ยแผง เอ้อหู กู่เจิง กลองซินเจียง  ผีผา เป็นต้น นอกจากนี้
ยังใช้วงดนตรีถึงสองวงในการแบ็คอัพ โดยมีวงซิมโฟนี (China National
Symphony) แบ็คดัพในสี่แทรคหลักที่พรรณนาถึงสาวงามทั้งสี่ และอีก
หนึ่งวงสำหรับแบ็คอัพอีกสี่แทรคที่เป็นเพลงบรรยายถึงบ๊วยในฤดูทั้งสี่ ใช้
ห้องบันทึกเสียงขนาดใหญ่ 480 ตร.เมตรของสถานีโทรทัศน์ CCTV และ
ผลิตออกมากทั้งแผ่นซีดีคอมเมิรซ์เชียล แผ่นทอง 24 บิต(ทำในเยอรมัน)
และแผ่น LP

หัวใจหลักของผลงาน
ในผลงานชิ้นนี้ประกอบด้วยทั้งหมด 8 เพลง โดยแทรคที่เป็นเลขคี่จะเป็น
เพลงเกี่ยวกับสาวงามในประวัติศาสตร์จีนทั้งสี่อนงค์ที่เรารู้จักกันดี คือ
ซีซือ 西施 หวางจาวจวิน 王昭君 เตียวฉาน 貂蝉 หรือ เตียวเซี่ยน ที่
พวกเรารู้จักกันดีในเรื่องสามก๊ก และหยางยวู่ฮ๋วาน 杨玉环 หรือหยาง-
กุ้ยเฟย 杨贵妃  ซึ่งล้วนเป็นสาวงามในต่างยุคต่างสมัยที่คนที่ร่ำเรียน-
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์จีนบางคนถึงกับหลงไหลในความงานและ
อยากย้อนเวลากลับสู่ยุคนั้น ๆ  ความงามของสาวเหล่านี้ ไม่เฉพาะแต่ชาว
จีนเท่านั้นที่หลงใหล แม้แต่ชาวพระอาทิ๖ย์อุทัย ชาวกิมจิพลังโสมก็หลง
ใหลไม่แพ้กัน โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นได้ทำเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นมากมายเกี่ยว
กับเรื่องราวของหวางจาวจวิน จนดูเหมือนจะมากกว่าเว็บภาษาจีนเสียด้วย
ซ้ำ ส่วนเพลงในเลขคู่นั้น เป็นเพลงที่บรรยายถึงความงามของบ๊วยหรือที่
จีนเรียก “เหมย” 梅(ดอกเหมยถือเป็นดอกไม้ประจำชาติจีน ที่ใช้คำว่า
“ถือเป็น”เนื่องจากทางประเทศจีนเองยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดระหว่างดอก
เหมย ดอกโบตั๋น ดอกเก๊กฮวย และดอกกล้วยไม้) ในสี่ฤดู โดยมีเสียงดน
ตรีเป็นเสียงบรรยาย

การฟังผลงานชุดนี้ ไม่ว่าคุณจะมีความรู้เรื่องราวความเป็นมาของตัวละคร
ทั้งสี่หรือไม่ก็ตาม คุณก็ฟังได้ไพเราะเพราะพริ้งอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่ถ้า
มีพื้นความรู้ทางประวัติศาสตร์จีนเกี่ยวกับสาวงามทั้งสี่จะทำให้ได้อรรถรส
ด้านดนตรีมากที่สุด ก็อย่างที่ผมบอกกับใครต่อใครตั้งแต่แรกที่เขียนบท
ความแล้วว่า ผมไม่ใช่นักฟังหูทอง ผมเป็นเพียงมัคคุเทศก์ทางด้านดนตรี
เท่านั้น คือผมจะนำเอาความรู้เบื้องหลัง ความเป็นมาของผลงานแต่ละชุด
ที่นำมาแนะนำ แต่แน่นอนในด้านเสียงต้องอยู่ในระดับอย่างน้อยที่สุดต้อง
“ใช้ได้”เพื่อให้ผู้อ่านและผู้ฟังผลงานชุดนั้น ๆ จะได้เสพรสชาติดนตรีได้
เต็มเสียงเต็มโน้ตทุกตัว

back_page
front_page

cdcover_b05
ปกซีดี 天香国色

n2006060916553934_b
บรรยากาศและทีมงามในห้อง
บันทึกเสียง

xishid
ภาพเขียนซีซือในศิลปะ
พู่กันจีน

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com