TeresaDeng4

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

เติ้งลี่จวิน-ราชินีเพลงจีนในดวงใจตลอดกาล (4)

 

หวางเฟย 王菲 หรือ Faye Wong ผู้ไม่ยอมอยู่หลังเงาเติ้งลี่จวิน

FayeWong สำหรับนักร้องนามหวางเฟยคนนี้มีประวัติ
ที่น่าสนใจมาก เธอโด่งดังและเกิดในวง
การด้วยนามเดิม หวางจิ้งเหวิน 王靖雯
หรือ Shirley ด้วยการร้องเพลงของเติ้งล
ี่จวินจนได้รับฉายา”เติ้งลี่จวินน้อย” จนเธอ
มีทุกอย่างทั้งชื่อเสียงเงินทองและบ้านอัน
หรูหรา  แต่เธอกลับหาได้มีความสุขไม่
ด้วยภาพลักษณ์ที่บริษัทแผ่นเสียง พยา-
ยามปั้นให้เธอนั้น เธอรู้สึกว่าตัวเองกลาย
เป็นเครื่องจักรทำเงินเท่านั้น หาได้มีตัวตน
ของตัวเองไม่ เธอจึงตัดสินใจไปอเมริกา
เพื่อเรียนรู้ดนตรีพร้อม ๆ กับค้นหาตัวตน
ของตนที่แท้จริง  หลังจากใช้ชีวิตในนิว-
ยอร์คหนึ่งปีเต็มก็บินกลับฮ่องกง และได้
นำเอาแนวดนตรีแบบ R & B  และร้อง-
เพลงในแนวที่แปลกออกไปจากเดิม โดย
อัลบั้มชุดถาวห่าวจื้อจี่ 讨好自己(เอาใจ
FulfilingMyself02ตัวเอง) เป็นผลงานเพลงที่แสดงถึงความ
เป็นตัวของตัวเองเด่นชัดที่สุด จากนั้นในปี
1995 เธอสลัดคราบเดิมของหวางจิ้งเหวิน
หรือ Shirley ซึ่งมีฉายาเติ้งลี่จวินน้อยทิ้ง
ไปอย่างสิ้นเชิง  และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
หวางเฟย หรือ Faye Wong โดยไม่สนใจ
กับชื่อเสียงเดิม ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้าง
ขวางแล้ว ยิ่งภายหลังแต่งงานกับโต้วเหวย นักดนตรีร็อกจากจีนแผ่นดินใหญ่แล้ว ผลงานที่ออกมาเปลี่ยนแนวไปจนแทบจะไม่เชื่อว่าเป็นคนคนเดียวกัน

สำหรับผลงานเก่า ๆ ในแนวเติ้งลี่จวิน ปัจ
จุบันนี้ยังคงมีการรีพริ้นต์ออกมาจำหน่าย
ซึ่งยังมีแฟนเพลงจำนวนมากที่ยังถามหา
อยู่

 แผ่นบนเป็นแผ่นรีพรินต์รวมผลงานเก่าสมัยยังร้องเพลงเติ้งลี่จวิน
ส่วนแผ่นล่างเป็นแผ่น “ถาวห่าวจื้อจ
ี่”ที่รีแบรนด์ (Rebrand) ตัวเอง

 

ฮว๋องหงยิง(Huang Hong Ying) กับบทเพลงเติ้งลี่จวินในลีลาเฉพาะตัว

HuangHongYingนักร้องสาวเสียงใส ๆ   ของค่าย Hugo
Record คนนี้ถึงจะร้องเพลงของเติ้งลี่จวิน
แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง เพลง
ที่เธอร้องจะแบคอัพด้วยเครื่องดนตรีน้อย
ชิ้นซึ่งเป็นแนวที่เติ้งลี่จวินเองไม่เคยทำมา
ก่อน ซึ่งถ้าหากเติ้งลี่จวินยังมีชีวิตอยู่คง
ต้องฉงน  ที่ฮว๋องหงยิงสามารถนำเพลง
ของตัวเอง มาร้องได้ดีเสียยิ่งกว่าเจ้าตัว
เสียอีก

อย่างในอัลบั้มชุด”ชูชื่อฉางด้าวจี้มั่ว” 初 次尝到寂寞 หรือ “ครั้งแรกที่ลิ้มรสถึง
ความว้าเหว่” ในเพลง “เสี่ยวเฉินเตอกู้ซื่อ”
小城的故事 หรือ เรื่องราวในเมืองเล็ก
(เพลงนี้ฟังทีไรทำให้อดคิดถึงบ้านเกิดอำ
เภอเบตงไม่ได้ เพราะมีความรู้สึกว่าเนื้อ

HuangHongYing2เพลงได้บรรยายถึงเมืองเล็ก ๆ   ที่ช่าง
เหมือนกับเบตงนัก) ร้องถึงสองเวอร์ชั่น
ซึ่งใช้ดนตรีประกอบ เพียงชิ้นเดียว คือ
กู่เจิง

ในสองเวอร์ชั่นนี้จะร้องในลีลาที่แตกต่าง
กัน และได้ความไพเราะเพราะพริ้งที่ฟังดู
ใส ๆ เป็นธรรมชาติมาก เป็นลักษณะการ
ร้องที่ต้นตำหรับไม่เคยร้องมาก่อน ขณะ
ที่เพลงอื่น ๆ  ในอัลบั้มเดียวกันนี้ ก็ใช้
เครื่องดนตรีประกอบเพียงสองสามชิ้นเท่า
นั้น เช่น เปียโน ไวโอลิน เป็นต้น การร้อง
ของฮว๋องหงยิงถึงจะนำเอาบทเพลงของ
เติ้งลี่จวินมาร้องก็ตาม   แต่ไม่ได้ร้อง
ลักษณะเน้นลอกเลียนแบบลีลา ทุกกระ
เบียดของเติ้งลี่จวิน แต่เป็นการร้องในลีลา
ของตนซึ่งมีเอกลักษณะที่ไม่เหมือนใคร 

 

หลี่ซั่ว 李烁 (Li Shuo) เสียงเติ้งลี่จวินที่ยังกะเแกะ

lishuoหลี่ซั่วเป็นนักร้องสาวจีนอีกคนที่เกิดจาก
เวทีประกวดร้องเพลงเติ้งลี่จวินในฮ่องกง
ที่จัดขึ้นโดยTVB ในงาน “เสี่ยวเฉินจวื้อ
ซิงเถียวจ้านซ่าย” 小城巨星挑战赛
หรือ Small town, big star challenge Contest ในเดือนพฤษภาคม ปี 2001โดย
มีนักร้องเสียงเติ้งลี่จวิน ที่ผ่านการคัดสรร
มาจากสามแผ่นดินสองฝั่งทะเล คือ จีน
แผ่นดินใหญ่  ฮ่องกง และ เกาะไต้หวัน
โดยหลี่ซั่วได้รับชนะเลิศจากการประกวด
ครั้งนี้  หลังจากจบการศึกษาจากสถาบัน
ศิลปะแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน
ได้ออกอัลบั้มชุด “จวินจ้ายเหอฟาง” ่君在何方หรือ ที่รักอยู่ที่ไหน อันเป็นเพลงยอดนิยม
ของเติ้งลี่จวิน เป็นอัลบั้มชุดที่นำเอาเพลงของเติ้งลี่จวินมาร้องทั้งหมดสิบสามเพลง ต้องยอม
รับว่าถ้าหลับตาฟังแล้ว  แทบจะแยกไม่ออกเลยว่า เป็นเสียงที่ไม่ใช่ร้องโดยเติ้งลี่จวิน แต่
หลี่ซั่วเองคงไม่ต้องการเป็นเติ้งลี่จวินหากแต่ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ดังจะเห็นได้ว่าอัลบั้ม
สองชุดหลังที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

นอกจากนักร้องทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น  ยังมีอีกหลายคนที่มีผลงานจำหน่ายในบ้านเรา
อย่างล่าสุดที่เห็นก็มีเฉินเจ้ลี่ ที่ออกมาเป็นเพลงเพื่อรำลึกเติ้งลี่จวิน  ถึงแม้นักร้องเหล่านี้จะ
ร้องเพลงเติ้งลี่จวินได้เหมือนสักเพียงไหนก็ตาม คงไม่มีคนไหนที่สามารถนั่งอยู่ในหัวใจของ
แฟนเพลงนอกจากตัวตนของเติ้งลี่จวินจริง ๆ  และที่สำคัญการสร้างชื่อเสียงของทั้งเติ้งลี่จวิน
และนักร้องคนอื่น ๆ ที่กล่าวถึงไม่มีคนไหนที่สร้างชื่อเสียงโดยการขายสัดส่วนเรือนร่างดั่งนัก
ร้องรุ่นใหม่หลายคน โดยสร้างชื่อเสียงโดยความสามารถของตัวเองโดยแท้

<<<ย้อนกลับ

หน้าถัดไป>>>

ชมวีดีโอคอนเสิร์ตเติ้งลี่จวินอย่างเต็มอิ่ม 20 กว่า เพลง ได้ที่นี่แห่งเดียว
ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นที่เว็บบอร์ด Thai Chinese Forum

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com