Songs&Music

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

ศิลปะและวัฒนธรรม Art & Culture

เล่าขานลำนำเพลงจีน

cdcover_bเสียงสวรรค์แห่งสี่สาวงามอมตะ
天香国色-中国古代四大美人
สี่สาวงามอมตะทั้งสี่ของจีนจากวรรณกรรม
และประวัติศาสตร์ที่คนไทยเรารู้จักบ้างไม่
รู้จักบ้าง ต่อไปนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของ
สาวงามอมตะทั้งสี่ผ่านบทเพลงอันไพเราะ
และสร้างสรรค์ได้ยิ่งใหญ่สมคุณค่าสำหรับ
ผู้รับเสียงเพลงและศึกษาเรื่องราวประวัติ-
ศาสตร์จีน (อ่านรายละเอียด)


cuijian_sคุยเจี้ย-โยก เขย่าไข่ใต้ผืนธงแดง
催健-红旗下的蛋
ตำนาน “เจ้าพ่อร็อกพันธ์มังกร”ที่รุกขึ้นมา
สวนกระแสสังคมอันเคร่งครัด ภายในปรัช-
ญาที่แสวงหาเสรีภาพ ผลงานจึงออกมาใน
ลักษณะแสบ ๆ คัน ๆ ประชดประชันสังคม
ได้ทั้งสนุกสนาน แสบทรวง จนเป็นที่ถูกอก
ถูกใจของวัยโจ๋ตี๋หมวยทั้งหลาย ถึงแม้ร็อก
จะไม่ใช่ธรรมชาติของชาวมังกร แต่พวก
เขาก็โยก-เขย่าไข่ได้มันส์ไม่แพ้กัน
(อ่านรายละเอียด)


27403_s02ไช่ฉิน 蔡琴
เสียงของไช่ฉินที่มีคนเปรียบเปรยกับไวด์
ชั้นเยี่ยมที่นุ่ม กลมกล่อม ถึงแม้ไช่ฉินจะไม่
ได้ดังเป็นพลุเหมือนกับนักร้องอีกหลาย ๆ
คน แต่เธอก็ไม่เคยห่างหายจากหัวใจของ
นักฟังหูทอง หรือเหล่าออดิไฟล์ทั้งหลาย
ตลอดต่อเนื่องกันหลายปี...
อ่านรายละเอียด


Cover“คง”ความว่างเปล่า
空-Free & Nature

“คง” คำที่ออกเสียงเหมือนกันในภาษาไทย
และจีน แต่มีความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิง
เสียงเพลงแนวนิวเอจชุดนี้ ไม่ได้ทำให้คุณ
ต้องว่างเปล่า แต่หากมันสามารถเติมเต็มให้
กับเราในความสุนทรีแห่งตัวโน๊ตและลีลา
จังหวะแห่งเส้นเสีย (ดาวน์โหลดเพลงฟรี)
อ่านรายละเอียด...


post-235317-1140246414เติ้งลี่จวิน 邓丽君-ราชินีเพลงจีน
ในดวงใจตลอดกาล
เรื่องราวของเติ้งลี่จวิน ในหลากหลายแง่มุม
พร้อมภาพถ่ายตั้งแต่ปฐมวัย เหตุใดเธอจึง
สามารถครองใจคนฟังได้ไม่สร่างซา ถึงแม้
จะจากเราไปแล้วกว่าสิบปี เรื่องราวที่ผู้ชื่น
ชอบเสียงเพลงของเติ้งลี่จวินไม่ควรพลาด
อ่านรายละเอียด...


92_1_bเหลียนซานป๋อกับจู้ยิงถาย
(梁山伯与祝英台)

ความรักอมตะอันลือลั่นที่ยังเป็นที่กล่าว
ขานและแตกแขนงศิลปะไปสู่ด้านต่าง ๆ
เรื่องราวความรักของเหลียงจู้เป็นเพียงนิ-
ยายปรำปราหรือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใน
อดีต 
อ่านรายละเอียดและหาหลักฐานได้ที่นี่


MK4_b02บทเพลงแห่งอาณาจักรกลาง
(Middle Kingdom)
ผลงานแนวนิวเอจของ Neol Quinlan ที่
บรรจงสร้างสรรค์ออกมา  โดยการผสม
ผสานบทเพลงเครื่องดนตรีโบราณจีนกับ
เครื่องดนตรีสมัยใหม่ของตะวันตก ที่บรร
เลงเพลงพื้นบ้านจีนได้อย่างลงตัวยิ่ง จน
เป็นที่ชื่นชอบนักฟังระดับออดิโอไฟล์
(audiophile)
ค้นหาเหตุผลได้ที่นี่


MaSilkRoadCD_bล้านโน้ตพันทำนอง เรียงถ้อยร้อยคำ
ขับขานลำนำเส้นทางสายไหม
马友友-丝绸之路
ผลงานเพลงอันยิ่งใหญ่ของนักเชลโลระดับ
โลกที่เชื่อมโลกตะวันตกกับตะวันออกได้
อย่างลงตัว ดังเช่นที่เจ้าตัวเองเป็นผลผลิต
ของตะวันออกที่หล่อหลอมกับตะวันตก นัก
ฟังเพลงโดยเฉพาะพวกออดิโอไฟล์ไม่ควร
เพลงอย่างยิ่งสำหรับผลงานชิ้นนี้ (อ่านต่อ)

caiqin2

qp12_s

 

QaiQin_LittleTownOfTamsui_s

003_s

ัม่านประเพณี ประเพณี เหลียงซานป๋อ จีน
จู้ยิงถาย เหลียงจู้ ฉลองตรุษ เต้ิงลี่จวินไช่ฉิน
นักร้องจีน ดนตรีจีน เอ้อหู ผีผา กู่เจิง นักร้อง
เติ้งลี่จวิน 邓丽君 蔡琴 马友友 เพลงจีน
ฟังเพลงออนไลน์ เพลงจีน เพลงจีน เพลงจีน
ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดเพลง เพลงจีน

ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประ-
สบการณ์ด้านศิลปะ วัฒน-
ธรรม การศึกษา ฯลฯ ที่เว็บ
บอร์ดสำหรับชุมชนไทย-จีน
ได้ที่นี่

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com