ZhongQiu1

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

ZhongQiu

เทศกาลไหว้พระจันทร์中秋节(1)

ChangEr

วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็นวันไหว้พระจันทร์ เป็นวันที่ชาวบ้าน
รับรู้และถือปฏิบัติมานมนามว่าเป็นวันที่มีเสน่ห์และโรแมนติกวันหนึ่ง โดยเฉพาะภาย
ใต้พระจันทร์ขาวนวลผ่องกลม ๆ ที่ส่องอยู่บนท้องฟ้า วันนี้เป็นวันที่พระจันทร์กลม
และใหญ่เป็นพิเศษ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่บรรยากาศนี้จะเป็นโอกาสที่เหล่าหนุ่มสาว
คู่รักนัดพบกัน

แต่ตำนานความเป็นมาของเทศกาลไหว้พระจันทร์กลับมีที่มาแตกต่างกันหลายเรื่อง
ราว มีทั้งปรัมปราเรื่อง:
“ฉางเอ๋อสู่พระจันทร์ 嫦蛾奔月”
“การก่อการล้มล้างราชวงศ์หยวนของจูหยวนจาง朱元璋月饼起义”
และ
“จักรพรรดิถัง หมิงท่องวังจันทรา 唐明皇游月宫”
เป็นต้น

แต่เรื่องที่ชาวบ้านจดจำมากที่สุด กลับเป็นเรื่อง“ฉางเอ๋อสู่พระจันทร์ 嫦蛾奔月”
เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งฉางเอ๋อได้ขโมยยาอายุวัฒนะของสามีไปกิน และเหาะ
เหินไปวังจันทรา月宫แต่หนังสือบางเล่มก็ว่า หลังจากที่แอบกินยาแล้ว เธอก็กลาย
เป็นคางคกและถูกคนทั่วไปเรียกกว่า “ปีศาจจันทรา 月精” เมื่อฉางเอ๋อเข้าไปใน
วังจันทราแล้ว ที่แท้สถานที่ที่เธอเข้าไปเป็นที่ที่เปล่าเปลี่ยวที่ไม่มีผู้คนเลย คงมีแต่
กระต่ายกับต้นไม้อย่างละหนึ่งเท่านั้น

 

ความเป็นมาของเทศกาลไหว้พระจันทร์

เทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาช้านานของชาวจีน จากหลัก-
ฐานที่ปรากฏในยุคแรก ๆ คำว่า “จงชิว 中秋” ได้ปรากฏในหนังสือที่ชื่อ “โจวหลี่
周礼”(ธรรมเนียมปฏิบัติของโจว) ในยุคชุนชิว (ก่อนคริสตกาล 770-476 ปี) จนถึง
ยุคราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) ตอนต้นจึงมีการกำหนดวันเวลาแน่นอนสำหรับการ
จัดเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ดังปรากฏในหนังสือบันทึกของ
ไท่จง 唐书·太宗记 แต่การนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายมีขึ้นในยุคของราชวงศ์-
ซ่ง 宋朝(ค.ศ. 960-1279) จนหลายเป็นเทศกาลสำคัญหนึ่งของจีนจนถึงทุกวันนี้

ตามปฏิทินจันทรคติของจีนนั้น เดือน 8 เป็นเดือนที่อยู่กลางฤดูใบไม้ร่วง (秋季)
หรืออยู่เดือนที่สองของฤดูที่เรียกกันเดือนนี้ว่า“จงชิว 仲秋”  และวันที่ 15 ก็เป็น
วันที่อยู่กลางเดือนพอดี  ฉะนั้นจึงเรียกเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ว่า “จงชิว 中秋”
(中=กลาง ออกเสียงเหมือน仲 แต่เขียนไม่เหมือนกัน ชิว 秋=ฤดูใบไม้ร่วง) กิจ-
กรรมต่าง ๆ ในเทศกาลดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้องกับพระจันทร์ จึงมีชื่อเรียกวันดังกล่าว
ต่าง ๆ นานา เช่น “月节เทศกาลพระจันทร์”“月夕 ค่ำคืนพระจันทร์” หรือบางทีก็
เรียก “团圆节เทศกาลพบญาติ” (圆หรือหยวนหมายถึงกลมตามลักษณะของพระ
จันทร์ จึงหมายถึงกลมเกลียว)

ในกลางฤดูใบไม้ร่วง ท้องฟ้าไร้เมฆหมอก พระจันทร์จึงสว่างไสวเป็นพิเศษ ชาวบ้าน
นอกจากมีกิจกรรมชมจันทร์ ไหว้พระจันทร์ ทานขนมไหว้พระจันทร์ด้วยกันในหมู่
ญาติมิตรแล้ว บางแห่งยังมีการก่อนเจดีย์ รำมังกร เป็นต้น

สำหรับตำนานความเป็นมาของเทศกาลไหว้พระจันทร์อีกทางหนึ่งกล่าวว่า เนื่องจาก
กลางฤดูเป็นฤดูเก็บเกี่ยวของชาวไร่ชาวนา จึงมีการจัดพิธีไหว้เทพแห่งฟ้าดิน จึงเป็น
ตำนานอีกสายหนึ่งที่กล่าวขานกันมา

 

หน้าถัดไป>>>

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com