ThaiChinese.net:Thai Chinese community site...History of China Art&Culture

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

ศิลปะและวัฒนธรรม Art & Culture

Art_Culture

11103เอ้อหู-ซอเสนาะสองหู 二胡
เครื่องดนตรีจีนโบราณประเภทสายที่มีมา
ยาวนานหลายพันปี และเป็นเครื่องดนตรีที่
คนไทยเราค่อนข้างคุ้นเคย เนื่องจากองค์-
สมเด็จพระเทพฯก็เคยทรงเอ้อหูร่วมกับวง
ดนตรีจีน เสียงเอ้อหูอาจค่อนข้างกลมกลืน
กับดนตรีไทย แต่ความเป็นมาและประเภท
ของเครื่องดนตรีเอ้อหูยังมีอะไรหลาย ๆ
อย่างที่น่าสนใจสำหรับเหล่าผู้รักดนตรีได้
ศึกษามากมาย (อ่านรายละเอียด
 


cdcover_bสี่สาวงามอมตะ中国古代四大美人
สี่สาวงามอมตะทั้งสี่ของจีนจากวรรณกรรม
และประวัติศาสตร์ที่คนไทยเรารู้จักบ้างไม่
รู้จักบ้าง ต่อไปนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของ
สาวงามอมตะทั้งสี่ผ่านบทเพลงอันไพเราะ
และสร้างสรรค์ได้ยิ่งใหญ่สมคุณค่าสำหรับ
ผู้รับเสียงเพลงและศึกษาเรื่องราวประวัติ-
ศาสตร์จีน (อ่านรายละเอียด)


guanyin_c03คณะศิลปินคนพิการจีนร้องสิทธิเจ้าแม่-
กวนอิมพันกร
จากการแสดงของคณะศิลปินคนพิการแห่ง
ประเทศจีนเมื่อวันตรุษจีนปีที่แล้ว ได้รับการ
กล่าวขานในความสวนงาม ยิ่งใหญ่อลังการ
จนมีการเผยแพร่วีดีคลิปในอินเตอร์เน็ต
อย่างอย่างกว้างขวาง....(อ่านต่อ)


ChangEr_s02เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ 中秋节
ประเพณีวันไหว้พระจันทร์นับวันจะกลาย
เป็นวันทานขนมก้อนกลม ๆ ที่เต็มไปด้วย
ไส้เสียแล้ว ผู้คนต่างพากันลืมเลือนตำนาน
ความเป็นมาที่มีความหมายและสวยงามถึง
แม้ตำนานไม่อาจถือเป็นข้อเท็จจริงได้ แต่
มันก็คือจิตวิญญาณที่แท้จริงของความเป็น
มาแห่งเทศกาลที่ดีงาม ค้นหาที่มาอันสวย
งามของเทศกาลเถอะ


Meng1_sเม้ง ป.ปลาเปิดศูนย์ศิลปะไทย-จีน
เพื่อจรรโลงศิลปะแด่ชนรุ่นหลัง
荘姜隆成立泰中文艺中心
为泰华裔后代贡献
เม้ง ป.ปลา ผู้โด่งดังได้อุทิศแรงกายแรงใจก่อ
ตั้งศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนด้วยเจตนา
รมณ์เพื่อถ่ายทอดศิลปะการแสดงงิ้วและด้าน
อื่น ๆ เพื่อชนรุ่นหลัง (อ่านต่อ


20050712132023927_sเทศกาลวันแห่งความรักวันที่ 7 เดือน 7
ตำนานรักอมตะของเด็กเลี้ยงควายกับ
สาวทอผ้า
七夕节-牛郎织女爱情节
ฝรั่งมีวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งควาารัก แต่
ตะวันออกก็มีวันแห่งความรักซึ่งตรงกับปฏิ
ทินจันทรคติวันที่ 7 เดือน 7 โดยกำหนดมา
จากเรื่องราวความรักของเด็กเลี้ยงควายกับ
นางฟ้าสาวทอผ้า เรื่องราวที่หวานชื่นยิ่งกว่า
ตำนานฝรั่ง (อ่านรายละเอียด
 


xin_1920104011121046446544_bศิลปะการเชิดหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
中国最大皮影剧
ศิลปะการเชิดหนังหรือที่บ้านเรารู้จักกันใน
ชื่อ “หนังตะลุง” ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นศิลปะที่
ได้รับการเผยแพร่จากอินโดนีเซีย แต่สิ่งที่
ท่านกำลังชมอยู่นี้เป็นการเชิดหนังที่ใหญ่ที่
สุดในโลกจากประเทศจีนที่ต้องบอกว่าสุด
อลังการด้วยขนาดใหญ่โตของตัวหนัง สีสรรที่สวยสด ฉากอันลดงาม ให้
ชมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง....(คลิกเพื่อชมภาพ)

เทศกาลสำคัญของจีน
中国的传统节日

ประเพณีวันตรุษจีน 春节
Image(26)b

เทศกาลเช็งเม้ง 清明节
050404c_s

เทศกาลวันแห่งความรัก
“ชีซ七夕” ตำนานรักของ
สาวทอผ้ากับเด็กเลี้ยงควาย

U1281P2T1D1061887F13DT20060730234527_s02

วันไหว้พระจันทร์ 中秋节
พบกับตำนานความเป็นมามาก
ไปกว่าเป็นเพียงวันทานขนม
ไหว้พระจันทร์...

ChangEr_s

ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประ-
สบการณ์ด้านศิลปะ วัฒน-
ธรรม การศึกษา ฯลฯ ที่เว็บ
บอร์ดสำหรับชุมชนไทย-จีน
ได้ที่นี่

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com