ChinaToday4

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

ประเทศจีนโดยสังเขป-China in Brief

title

ประเทศจีน หรือ สาธารณะรัฐประชาชนจีน
The People’s Republic of China
中华人民共和国

ประวัติศาสตร์: ประเทศจีนเป็นประเทศที่รุ่งเรืองเก่าแก่ที่สุดหนึ่งในสี่ประเทศ
ในโลก ที่มีการบันทึกประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรมามากกว่า 4000 ปี
และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายสวยงาม ประเทศ
จีนเป็นผู้คิดค้นเข็มทิศ การผลิตกระดาษ ดินปืนและระบบการพิมพ์ ระบบชลประ
ทาน การก่อสร้างกำแพงเมืองจีน และการขุดคลองขุนถือเป็นโครงการด้านวิศว-
กรรมอันยิ่งใหญ่แต่โบราณกาลที่มีมากว่า 2000 ปี ประเทศจีนจึงเป็นสัญลักษณ์
ของความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมที่ชาวจีนได้ผ่านประวัติศาสตร์รูปแบบสังคมแบบ
ต่าง ๆ  ทั้งสังคมแบบยุคมนุษย์หิน สังคมทาส สังคมศักดินา สังคมกึ่งศักดินา
สังคมกึ่งเมืองขึ้น จนปัจจุบันสู่สังคมนิยม

(อ่านประวัติศาสตร์จีนอย่างละเอียดได้ที่นี่)

ผู้นำประเทศ: ประธานาธิบดี หูจิ่นเถ่า 胡锦淘

วันหยุดประจำปี:

วันขึ้นปีใหม่: วันที่ 1 มกราคม
วันตรุษจีน: วันที่ไม่เป็นที่แน่นอนในแต่ละปี ให้ดูจากปฏิทินจันทรคติ
วันแรงงาน: วันที่ 1 พฤษภาคม
วันชาติ: วันที่ 1 ตุลาคม

เวลาทำงานทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
พักกลางวันหนึ่งชั่วโมง

ภาษาประจำชาติ: ภาษาจีนกลาง หรือ ภาษาธรรมดา (ผู่ทงฮว่า-Putnghua)
เป็นภาษาประจำชาติ ซึ่งเป็นภาษาหนึ่งในห้าภาษาอย่างเป็นทางกลางที่ใช้ใน
สหประชาชาติ ชนเผ่าต่าง ๆ ทั้ง 55 ชนเผ่าส่วนใหญ่จะมีภาษาประจำเผ่าของตัว
เอง  ภาษากวางตุ้งเป็นหนึ่งในภาษาถิ่นที่ใช้พูดในทางใต้ของประเทศ สำหรับ
ภาษาเขียนนั้น ภาษาจีนได้มีมากว่า 6000 ปีแล้ว

นชาติ: ประเทศจีนเป็นประเทศที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ ทั้งหมด 56 เผ่า
โดยมีชนเผ่าฮั่น 汉 เป็นชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดมีจำนวนประชากรถึง 91.02% ของ
ประชากรทั้งหมด ที่เหลืออีก 8.98%เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งประกอบไปด้วย 55 เผ่า
คือ เผ่ามองโลเลียน ฮุย, ทิเบต,เออกุย, แม้ว, หยี,จ้วง, Bouyei, เกาหลี, แมนจู
Dong, เย้า, Bai, Tujia, Hani, Kazak, ไต, ลี้, Lisu, ว้า, She, Gaoshan, Lahu, Shui, Dongxiang, Naxi, Jingpo, Kirgiz, Tu, Daur, Mulam, Qiang, Blang, Salar, Maonan, Gelo, Xibe, Achang, Pumi, Tajik, Nu, Ozbek, Russian, Ewenki, Benglong, Bonan, Yugur, Jing, Tatar, Drung, Oroqen, Hezhen, Moinba, Lhoba and Gelo โดยทุกชนเผ่ามีสิทธิเท่าเทียมกันภายใต้กฏหมาย

ตระกูลแซ่: นามสกุลหรือแซ่จีนมีมากว่า 5000 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันจึงมีมากว่า
5000 ตระกูลแซ่ แต่มีเพียง 200-300 ตระกูลแซ่เท่านั้นที่ได้รับความนิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลาย  การเรียกขานชื่อจีน จะเรียงจากแซ่ก่อน แล้วตามด้วยชื่อตัว
เช่น หลีเสี่ยวหลง 李小龙 โดยหลี หรือ หลี่คือแซ่ เสี่ยวหลง คือชื่อตัว แซ่ที่มี
การใช้กันมากที่สุดมี หลึ่ 李 จาง 张 ฮว๋าง 黄, จ้าว 赵, หลิว 刘 เฉิน 陈  จาก
สถิติอย่างเป็นทางการล่าสุด  ตระกูลแซ่ที่มีคนใช้มากที่สุดคือ หลี่ จ้าว ฮว๋าง
และจาง ซึ่งมีถึง 7.9% (97 ล้านคน), 7.4% และ 7.1% ตามลำดับ ของประชา
กรทั้งหมด

<<<ย้อนกลับ

หน้าถัดไป>>>

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com