CU1

thaihua303

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Set Chinese display
China Today
Proverbs
Art & Culture
Chinese Songs
Movie & Concert
Learn Chinese Online
Chinese Universities
Chinese History
History Photos
Travelling
About Us
Chinese Associations
navi210
navi211

High Light Artical

สัญชาติหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดเพลงฟรี hot05

ประวัติการศึกษาภาษาจีน

ขบวนรถไฟบนหลังคาโลก

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

เส้นทางสายไหม

amni
ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องเสียง
Hi-Fi Manufacturers Index
hot06

chinatourmap_b
ข้อมูลประเทศจีนโดยสังเขป
中国概况

Guanyin02
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาจีน
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด

中国大学高校学院

forum_banner_s

AurioResource_logo_s2
Audiophiles’ Resources

Reliable $1 Web Hosting by 3iX

 

Last Updated:26/01/08

บริการแปลเอกสารภา-
ษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และไทย
Professional translation service for Chinese, Japanese, English and Thai at competitive price
more details

forbiddencity03

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศจีน 中国大学高校学院

การรวาบรวมรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของประเทศจีน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเดิน
ทางไปศึกษาได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งสถาบันที่รวบรวม
มาทั้งหมดจะมีฝ่ายนักศึกษาต่างประเทศด้วย หรือบางสถาบันจะเห็นได้ชัดเจน
ว่ามุ่งรับนักศึกษาหรือเป็นที่สนใจเข้าศึกษาของนักศึกษาประเทศไหน การจัด
รายชื่อสถาบันนั้น ไม่ได้เีรียงตามลำดับใด ๆ แต่จะจัดเป็นแต่ละมณฑล นอก
จากเมืองใหญ่สองแห่งคือกรุงปักกิ่ง กับนครเซี่ยงไฮ้

การพิจารณาเลือกสถาบันอุดมศึกษานั้น นอกจากสาขาวิชาที่เราจะเรียนแล้ว
ซึ่งแต่ละสถาบันจะมีจุดเด่นในแต่ละสาขาวิชาไม่เหมือนกัน (ซึ่งจะรวบรวมมา
ให้) ค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียน ซึ่งก็เช่นกันแต่ละเมือง แต่ละมณฑลย่อมแตกต่าง
กัน สุดท้ายที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่องสภาพอากาศ เนื่องจากประเทศไทยอยู่
ในเขตร้อน ถ้าเป็นประเทศจีนทางตอนใต้ อย่างหยุนหนาน กวางตุ้ง เป็นต้น คง
ไม่น่ามีปัญหา แต่ถ้าเป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือที่แต่ละมีประกอบด้วย
สี่ฤดู จึังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับตัวเราเองด้วย

รายชื่อสถาบันต่าง ๆ แบ่งตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

 

   **การจัดอันดับท็อปเท็มสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละสาขา**

   เป่ยจิงหรือกรุงปักกิ่ง (北京)
   ซ่างไห่หรือนครเซี่ยงไฮ้ (上海)
   เจียงซู (江苏)
   กว่างตงหรือกวางตุ้ง/ไห่หนานหรือไหหลำ (广东/海南)
   กว่างซี (广西)
   ฟูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน (福建)
   หยุนหนานหรือยุนนาน (云南)
   สื้อชวนหรือเสฉวน (四川)
   เหอหนาน (河南) เหอเป่ย (河北) เทียนจิง (天津)
   ซานซี (山西) เหลียวหนิง (辽宁)
   จี๋หลิน (吉林) ไฮยหลงเจียง (黑龙江)
   เจ้อเจียง (浙江) อันฮุย (安徽) เจียงซี (江西)

หน้าถัดไป

logobnu_001 โรงเรียนวัฒนธรรมไทย-จีน ศึกษา
泰中语言文化学院
เรียนภาษาจีนตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์ปักกิ่ง (北京师范大学)

ัจีน ภาษาจีน ประเทศจีน มหาวิทยาลัยจีน
สถาบันอุดมศึกษาจีน Chinese University
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 中国大学 大学 北大
清大 高学院 วิทยาลัย สถาบัน

[Home] [Art&Culture] [News] [Proverbs] [Learn Chinese] [History] [Travel] [About Us] [Associations]

Copyright: 2006 by www.ThaiChinese.net All right reserved.

Site created since: 16 Jan. 2006

Contact: thaichineseweb@yahoo.com