สุภาษิตจีน - 中国成语

 

สำหรับคำอ่านนั้น ตัวเลขที่กำกับหมายถึังระดับเสียงตามหลังพิงยินเพียงแต่ปรกติจะใช้เป็นสัญลักษณ์ เช่น
“ - ” หมายถึงเสียงที่ 1
“ / ” หมายถึงเสียงที่ 2 (ที่ถูกต้องเป็นขีดเล็กอยู่บนตัวคำอ่าน)
“ v ” หมายถึงเสียงที่ 3 (ที่ถูกต้องเป็น v เล็กอยู่บนตัวคำอ่าน)
“ \ ” หมายถึงเสียงที่ 4 (ที่ถูกต้องเป็น \ เล็กอยู่บนตัวคำอ่าน)

รายละเอียดการใช้พิงยิน ขอให้ศึกษาได้จากหัวข้อ Learn Chinese หรือ เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี

 

สุภาษิตจีน

醉翁之意不在酒

คำอ่านพินยิน

zuì wēng zhī yì bù zài jiǔ

ความหมาย

ความหมายดั้งเดิมของผู้นิยามซึ่งเป็นปราชญ์ผู้แสวงหาความสงบ ที่นั่ง
ดื่มสุราโดยไม่ได้มุ่งเสพรสชาติของสุรา หากแต่มุ่งเสพความงามของ
ขุนเขา สายน้ำในธรรมชาติ ตอนหลังจึงนำมาใช้ในความหมายการทำ
ในสิ่งที่แตกต่างจากที่เห็น

สุภาษิตจีน

做张做势

คำอ่านพินยิน

zuò zhāng zuò shì

ความหมาย

แกล้งโง่

สุภาษิตจีน

啼饥号寒

คำอ่านพินยิน

tí jī háo hán

ความหมาย

啼ร้องไห้饥หิว 号ร้องเรียก 寒หนาว หมายถึงชีวิตรันทดที่ขาดซึ่งทั้ง
อาหารและเครื่องนุ่งห่ม

สุภาษิตจีน

作茧自缚

คำอ่านพินยิน

zuò jiǎn zì fù

ความหมาย

หาเรื่องใส่ตัว หาเหาใส่หัว

สุภาษิตจีน

坐井观天

คำอ่านพินยิน

zuò jǐng guān tiān

ความหมาย

นั่งในก้นบ่อมองฟ้าย่อมเห็นท้องฟ้าในมุมอันจำกัด ตรงกับสุภาษิตไทย
คือ กบในกะลาครอบ

สุภาษิตจีน

做一日和尚撞一天钟

คำอ่านพินยิน

zuò yī rì hé shàng zhuàng yī tiān zhōng

ความหมาย

เป็นคำอุปมาอุปไม คือคนเรามีชีวิตอยู่จะต้องมีเป้าหมาย มีแนวทางใน
การดำเนินชีวิตจะทำตัวเหมือนกับ“บวชพระหนึ่งวันก็เคาะระฆังหนึ่งวัน”
ไม่ได้

สุภาษิตจีน

坐山观虎斗

คำอ่านพินยิน

zuò shān guān hǔ dòu

ความหมาย

นั่งภูชมเสือกัดกัน หมายถึง นั่งชมสองฝ่ายที่รบกันรอจนทั้งสองฝ่าย
เพรี่ยงพร้ำแล้ว ค่อยเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์

สุภาษิตจีน

安家落户

คำอ่านพินยิน

ān jiā luò hù

ความหมาย

ลงหลักปักฐาน

สุภาษิตจีน

哀哀父母

คำอ่านพินยิน

āi āi fù mǔ

ความหมาย

เป็นคำที่ใช้แสดงความเสียใจที่ไม่สามารถอยู่ดูแลพ่อแม่ยามเจ็บไข้
ชรา มีที่มาจากสมัยก่อนที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบ ชาวบ้านถูก-
เกณฑ์ไปรบหรือใช้แรงงานต่างถิ่น จนทิ้งพ่อแม่อยู่บ้านอย่างเดียวดาย

สุภาษิตจีน

长绳系日

คำอ่านพินยิน

cháng shéng jì rì

ความหมาย

系ผูก หมายถึงเอาเชือกยาวผูกพระอาทิตย์ไว้ เพื่อไม่ให้เวลาเลยผ่าน
ไป

สุภาษิตจีน

左顾右盼

คำอ่านพินยิน

zuǒ gù yòu pàn

ความหมาย

สายตาที่แลซ้ายมองขวา ใช้บรรยายกริยาของคนที่หยิ่งยโส 

สุภาษิตจีน

作舍道边

คำอ่านพินยิน

zuò shě dào biān

ความหมาย

ก่อสร้างอาคารบนทางเดิน และถกกับคนเดินผ่านทาง หมายถึง ต่างคน
ต่างยืนบนเหตุผลของตนเอง ซึ่งไม่มีวันบรรลุสำเร็จได้

สุภาษิตจีน

左思右想

คำอ่านพินยิน

zuǒ sī yòu xiǎng

ความหมาย

คิดซ้าย ตรองขวา หรือพิจารณารอบด้าน

สุภาษิตจีน

作贼心虚

คำอ่านพินยิน

zuò zéi xīn xū

ความหมาย

贼โจร作贼ทำเรื่องไม่ตี  ความหมายของสุภาษิตคือ ทำเรื่องไม่ดี
แล้วกลัวคนอื่นจะรู้เข้า จิตใจจึงไม่สงบ

สุภาษิตจีน

坐怀不乱

คำอ่านพินยิน

zuò huái bù luàn

ความหมาย

ภาษิตนี้มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยชุนชุนจ้านกั๋ว ในหลู่ก๊ก หลิ่วเซี่ยฮุ่ย
柳下惠 ที่สวมกอดลูกสาวของอ้ายต้ง爱冻 แต่ก็มิได้ล่วงเกินหรือ
แสดงกิริยาลวนลาม จึงนำมาใช้ในกรณีผู้ที่มีจิตใจมั่งคงแน่วแน่

สุภาษิตจีน

醉生梦死

คำอ่านพินยิน

zuì shēng mèng sǐ

ความหมาย

ใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าไปวัน ๆ เหมือนคนเมาหรือคนที่อยู่แต่ในโลกแห่ง
ความฝัน

 

หน้าถัดไป>>>