กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

ประกาศปิดเว็บบอร์ด

เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเว็บบอร์ดนี้มาด้วยดีตลอด 4-6 ปี (เฉพาะเว็บบอร์ดที่ปรับปรุงล่าสุดที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีอายุ 4 ปี) โดยความตั้งใจแต่แรกเพื่อให้เป็นแหล่งสนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นและอื่น ๆ กับสมาชิก แต่ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นไปตามความตั้งใจ จึงถือว่าล้มเหลว

ดังนี้ ทางทีมงานได้พิจาณาแล้วเห็นว่า คงไม่มีประโยชน์ที่จะคงเว็บบอร์ดนี้ไว้อีกต่อไป จึงมีความเห็นว่าจะทำการปิดฉากลงอย่างถาวรตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2013 นี้เป็นต้นไป อนึ่ง เนื้อหาส่วนอื่น ๆ เช่น เว็บไซตื www.thaichinese.net และเว็บบล็อค www.thaichinese.net/thaichineseblog ก็จะยังคงอยู่ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น และยังสามารถแสดงความคิดเห็นใน blog ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นับถือ

ทีมงาน Thai Chinese Forum

closed-1.jpg(82.96 KB)

[url=][/url]
ติดตามผมได้ที่ twitter
กลับไปรายการกระดานข่าว