กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

เบื้องหลังแห่งความสำเร็จและล้มเหลว

女:成功的男人背后一定有个女人。
หญิง: ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จมักจะมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เบื้องหลังเสมอ

男:失败的男人背后呢!?
ชาย: แล้วผู้ชายที่ประสบความล้มหลวล่ะ

女:一定是有太多的女人。
หญิง: จะต้องมีผู้หญิงมากเกินไปอย่างแน่นอน
กลับไปรายการกระดานข่าว