About

พวกเราคณะผู้จัดทำเวบไซท์ www.thaichinese.net มีความมุ่งมั่นเพื่อให้เวบนี้เป็นสื่อกลางสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายที่มีอยู่ในแผ่นดินไทย  ซึ่งเป็นแผ่นดินที่เหล่าพวกเราชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายได้อาศัยอยู่อย่างอบอุ่น ร่มเย็นเป็นสุขภายในพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อนแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งไมตรีจิต มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จนชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก สามารถใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนในสังคม จนแทบจะแยกแยะไม่ออกระหว่างคนไทยกับคนจีน นอกจากผิวพรรณหน้าตา  และลูกหลานจีนจำนวนมากละเว้นที่จะศึกษาจดจำรากเหง้าแห่งความเป็นมาของบรรพบุรุษตนเอง นับตั้งแต่ภาษาพูด ภาษาเขียน และแม้กระทั่ง“แซ่”ตัวเองยังเขียนเป็นภาษาจีนไม่ได้ แต่ทั้งนี้จะโทษลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้ก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว ส่วนหนึ่งเป็นการสืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเมือง การปกครองของรัฐไทยในอดีตที่ผ่านมา   ที่เลือกที่จะอยู่ข้างทุนนิยมอย่างสหรัฐอเมริกา และมองลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ที่ประเทศจีนใช้ปกครองอยู่เป็นดั่งยักษ์มารปีศาจ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของชาวจีนในแผ่นดินไทย ชาวจีนจำนวนมากจึงเลือกที่จะเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสี เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม  พวกเขาจึงเปลี่ยนชื่อและแซ่เป็นไทย การเรียนภาษาจีนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือกระทราวศึกษาธิการเขียนตำราจีนขึ้นเอง แต่ให้เรียนเพียงเล่มเดียว ซึ่งไม่มีทางเพียงพอที่จะเรียนรู้เพื่อนำไปใช้งานได้ สื่อภาษาจีนซึ่งมีเพียงหนังสือพิมพ์ไม่กี่หัวถูกคุกคาม ตรวจสอบ จนนับวันทั้งคนทำสื่อและคนรับสื่อภาษาจีนน้อยลงไปทุกที ๆ

สถานการณ์ลักษณะนี้ กลับตรงข้ามกับประเทศเพื่อบ้านของเรา อย่างประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ถึงแม้ทั้งสองประเทศดังกล่าวจะตัดความสัมพันธ์ทางการฑูตกับประเทศจีน เช่นเดียวกับประเทศไทย และได้รับผลกระทบทางการเมืองจากลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่แพ้หรืออาจหนักกว่าประเทศไทย เนื่องจากหัวหน้าขบวนพลพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นคนจีนเสียส่วนใหญ่ แต่รัฐบาลของทั้งสองประเทศกลับเปิดช่องว่างเพื่อลดแรงกดดันโดยการยังปล่อยให้เรียนภาษาจีน เปิดให้ทำสื่อภาษาจีนทุกด้าน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ต่าง ๆ เป็นต้น  ชาวจีนในประเทศดังกล่าวจึงยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นจีน มีความเข้าใจสถานการณ์และความเป็นไปในประเทศจีน

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้พวกเราทั้งคนไทยแท้ และคนไทยเชื้อสายจีนห่างเหิน จากความเข้าใจประเทศจีน เมื่อโลกาภิวัฒน์เริ่มขับเคลื่อนมา พวกเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องติดต่อสัมพันธ์กับประเทศจีน  ซึ่งกลายเป็นประเทศมหาอำนาจ  โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ ยิ่งเมื่อประเทศจีนเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) แล้ว ถนนสายเศรษฐกิจทุกสายมุ่งสู่ประเทศจีน  แต่พวกเรากลับไม่สามารถทำความเข้าใจกับคนจีน ทำให้การติดต่อธุรกิจหลาย ๆ ครั้งเกิดความเข้าใจผิดหรือถึงขั้นเกิดพิพาททางการค้า ทำให้การเจรจาตกลงได้รับความเสียเปรียบ ซึ่งแตกต่างจากชาวสิงคโปร์และมาเลเซียที่สามารถเข้าไปติดต่อได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันประเทศจีนเองเวลามองตลาดชาวจีนโพ้นทะเลในแถบเอเชียก็จะมองสองประเทศนี้เป็นหลัก ทั้งที่ประเทศไทยเองก็มีจำนวนคนจีนไม่ได้น้อยกว่าประเทศทั้งสองดังกล่าวเลย

เราในฐานะผู้ก่อตั้ง www.thaichinese.net จึงขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อความเข้าใจระหว่างคนไทยเชื่อสายจีนกับคนจีนในจีนแผ่นดินใหญ่ รวมทั้งคนจีนโพ้นทะเลในที่ต่าง ๆทั่วโลก  ซึ่งเราหวังว่า ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมทุก ๆ ท่าน ไม่มากก็น้อย ขณะเดียวกัน เราก็อยากได้รับการคำแนะนำและคำติชม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาที่ประประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป ทุกคนติชมสามารถส่งมาได้ที่ีthaichineseweb@yahoo.com หรือด้วยการตั้งกระทูงใน ThaiChinese Forum ซึ่งจะเป็นพระคุณยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: กรุณาเคารพทรัพย์สินทางปัญหาของผู้อื่น ต้องการข้อมูลกรุณาติดต่อ Admin ที่ thaichineseweb@yahoo.com