รากเหง้าลูกมังกร – ถิ่นกำเนิดตระกูลแซ่สำคัญ (中华姓氏发源地)

แซ่คนจีนแม้ว่าคนจีนจะมีสกุลแซ่ของตนเองมาหลายพันปีแล้วก็ตาม และด้วยจำนวนของประชากรอันมหาศาล คนที่ใช้แซ่เดียวกันในแต่ละถิ่นจึงมีซ้ำกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยนิยายปรัมปรา แม้ว่าจะมีหลากหลายเวอร์ชั่น หลากหลายแนวคิด แต่มีข้อสรุปตรงกันขึ้น คนจีนทั้งหลายมีรากเหง้ามาจากจุดเดียวกัน ดังนั้น หากว่ากันตามแนวคิดนี้ จึงพอสรุปได้ว่า คนจีนในทุกวันนี้ ก็คือพี่สองที่มีต้นตระกูลเดียวกันนั้นเอง


แต่สิ่งที่จะนำมากล่าวนี้ จะยึดตามหลักภูมิศาสตร์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่สำคัญๆของจีน หากไล่ย้อนดูประวัติศาสตร์โลก ไม่ว่าประเทศใดก็ตาม แหล่งกำเนิดอารยะธรรมทั้งหลายล้วนมีถิ่นกำเนิดตาลุ่มแม่น้ำทั้งสิ้น ซึ่งประเทศจีนก็เช่นกัน แม่น้ำเหลือง หรือแม่น้ำหวงเหอ หรือฮวงโห (黄河)ก็คือแหล่งกำเนิดอารยะธรรมของจีนที่สำคัญที่สุด และก็เช่นกัน แม่น้ำหวงเหอก็เสมือนเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดตระกูลแซ่ต่างๆของจีน โดยมีถิ่นกำเนิดที่ใหญ่ที่สุดคือ มณฑลเหอหนาน (河南省)และมณฑลที่รองๆลงไปคือ มณฑลซานซี (山西省)มณฑลส่านซี (陕西省)และมณฑลซานตง (山东省)อันเป็นสี่มณฑลสำคัญที่เป็นถิ่นกำเนิดลูกหลานมังกรทั้งหลาย ที่นี้ ขอนำเฉพาะบางเมืองและบางมณฑลที่เป็นถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่มากล่าวในรายละเอียดเพิ่มเติม

เมืองซินเจิ้ง (新郑市)มณฑลเหอหนาน (河南省)- ถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่กาว หรือแซ่กอ(高)แซ่เฟิง หรือแซ่ปัง แซ่บ่าง(冯)แซ่เจิ้ง หรือแซ่แต้(郑)และแซ่หาน หรือแซ่ห่าน(韩)

ในยุคชุนชิว (春秋战国)แคว้นเจิ้ง(郑)และแคว้นหาน(韩)ได้ตั้งแคว้นของตนในบริเวณเมืองซินเจิ้งเป็นเวลากว่า 500 ปี และปัจจุบันนี้ ซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์ยังคงได้รับการเก็บรักษาอยู่ในเมืองซินเจิ้งแห่งนี้ และจักรพรรดิหวงตี้ (黄帝)ได้ตั้งราชวงศ์แรกของประเทศจีน ณ เมืองนี้เช่นกัน นักโบราณคดีจึงตั้งเมืองซินเจิ้งให้เป็น “ราชธานีโบราณแห่งราชของจีน” และถือกันว่า วันที่ 3 เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันที่จักรพรรดิหวงตี้เป็นวันที่สถาปนาราชวงศ์ ปัจจุบันนี้ จึงใช้วันนี้เป็น “วันวัฒนธรรมต้นตระกูลจีน” (炎黄文化节)ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปี

 

ึคฤหัสถ์เก่าตระกูลซวนหยวน (轩辕故里)
ึคฤหัสถ์เก่าตระกูลซวนหยวน (轩辕故里)

เมืองสวีชาง (许昌市)มณฑลเหอหนาน (河南省)-  – ถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่เหวิน หรือแซ่บุ๊ง (文) แซ่เฉิน หรือ แซ่ตั้ง (陈) แซ่จง หรือแซ่เจ็ง (钟) และแซ่ฟาง หรือแซ่ปึง(方)

เมืองสวีชางเป็นเมืองสำคัญทางด้านการเมืองและทางยุทธศาสตร์ทางทหารคตั้งแต่โบราณกาล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคเหนือประเทศจีน ในยุคปลายของตงฮั่น (东汉)โจโฉเคยใช้เมืองนี้เป็นฐานที่มั่นในการบัญชารบของตน

เมืองโจวโข่ว (周口市)อำเภอฮว่ายหยาง (淮阳县)มณฑลเหอหนาน (河南省)- ถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่เฉิน หรือแซ่ตั้ง (陈) แซ่หู หรือแซ่โอ๊ว(胡) แซ่เซี่ย หรือแซ่เห่ (夏) แซ่หลง หรือแซ่เล้ง(龙)และ แซ่ชิว หรือแซ่คู(邱)

ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของกษัตริย์เหยียนตี้ (炎帝)อันเป็นปฐมกษัตริย์ตามตำนานโบราณของจีน ห่างไปทางเหนือของอำเภอฮว่ายหยาง จะเป็นที่ตั้งของสุสานจักรพรรดิ์ที่เรียกกว่า ไท่โฮ่วหลิง (太昊陵) ที่มีอายุเก่าแก่ 3000 ปี จึงถือกันว่าเมืองโจวโข่ว (周口市) เป็นถิ่นกำเนิดของลูกหลานจีน

 

ศาลฮวามู่หลาน (木兰祠)
ศาลฮวามู่หลาน (木兰祠)

เมืองซางชิว (商丘市)มณฑลเหอหนาน (河南省)- ถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่ทาง (汤) แซ่ซ่ง หรือแซ่ส่ง และแซ่ไต้ หรือ แซ่ไต่ (戴)และแซ่หวู่ หรือ แซ่บู๊ (武)

เมืองซางชิวคือถิ่นกำเนิดของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ชองจีน คือ ขงจื๋อ (孔子)และวีรสตรีฮวามู่หลาน (花木兰) และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการพยากรอากาศแห่งแรกของจีนยุคโบราณ ปัจจุบันนี้ยังมีสุสานโบราณและฝายชลประทานกั้นแม่น้ำหวงเหอที่ยังคงรักษาในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

เมืองผูหยาง (濮阳市)มณฑลเหอหนาน (河南省)- ถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่เหวิน หรือแซ่บุ๊ง (文) แซ่จาง หรือแซ่เตีย (张) และแซ่เมิ่ง (孟)

ย้อนกลับไปเมื่อ 5000 กว่าปีก่อน เมืองผูหยาง (濮阳市)เคยเป็นที่อยู่ของกษัตริย์ยุคโบราณทั้งห้า หรือ 五帝 และเริ่มตั้งแต่สมัยฉินฮั่น (秦汉)เมืองนี้เริ่มมีการพัฒนาด้นการเกษตร และตอนหลังได้กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของลุ่มแม่น้ำหวงเหอตอนล่าง ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมาย

เมืองฮุยเซี่ยน (辉县市)มณฑลเหอหนาน (河南省)- ถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่ต้วน หรือแซ่ต๋วง (段) แซ่ก่ง (龚) และแซ่โหว หรือแซ่เฮ้า (侯)

ที่นี่เป็นที่ก่อสร้างกำแพงเมืองจีนในสมัยแคว้นจ้าว (赵)เป็นบ้านเกิดของวีรบุรุษสมัยราชวงศ์ซ่ง คือ งักฮุย (岳飞) และเป็นที่ตั้งของวัดไบ๋หยุน (白云寺)สวนสาธารณะไบ่ฉวน (百泉公园)ซึ่งมีอายุกว่า 3000 ปี

ขอแนะนำรายละเอียดเฉพาะส่วนของมณฑลเหอหนาน ส่วนถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่อื่นๆนั้น ขอให้ดูจากตารางต่อไปนี้

ถิ่นกำเนิดตระกูลแซ่คนจีน
 หากชอบบทความนี้ กรุณาคลิกให้คะแนนในเครื่องหมาย +1 ข้างล่างนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เขียนครับ

244 thoughts on “รากเหง้าลูกมังกร – ถิ่นกำเนิดตระกูลแซ่สำคัญ (中华姓氏发源地)

 • February 16, 2010 at 10:08 am
  Permalink

  ผม แซ่ปึง หรือ แซ่ฟาง อะครับ

  • March 4, 2010 at 10:30 am
   Permalink

   ปึง หรือ ฟาง (方)อันเดียวกันครับ ลูกหลานปึงซีเง็ก (方世玉)อันโด่งดังซึ่งเป็นคนกวางตุ้งเช่นกัน อันเป็นถิ่นบ้านเกิดของคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่

 • April 14, 2010 at 9:03 pm
  Permalink

  แซ่โหงว กับโง้ว อันเดียวกันป่่าวครับ ผมแซ่โหงว เขียนยังไงครับ

  • April 15, 2010 at 7:21 am
   Permalink

   ถ้าหากออกเสียง โง้ว ในภาษาจีนก็คือ แซ่ 吴 [wú] ส่วน โหงว คือ 五 [wǔ] หรือเลขห้า (ว่ากันตามการออกเสียงของภาษาจีนแต้จิ๋ว) การที่แซ่คุณเขียนเป็นโหงว อาจเป็นไปได้คือ แซ 吴 เพียงแต่ตอนออกหลักฐานทางราชการ เขาอาจฟังไม่ชัด หรือไม่ก็สะกดแบบพอใกล้เคียง จากตำราแซ่คนจีนนั้น ไม่มีแซ่ 五 มีแต่แซ่ 伍[wǔ] ครับ

 • May 6, 2010 at 3:42 pm
  Permalink

  อ้าง คห.ข้างบน
  ตัวดิฉันเองก็ แซ่โหงว แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่คอยเจอคนเชื้อสายจีนแซ่นี้เลย
  จะเจอก็ แซ่โง้ว

  ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นแซ่เดียวกันเพราะเมื่อไม่นานมานี้ญาติข้างคุณพ่อเสีย ซึ่งญาติคุณพ่อนั้นเป็นลูกชายของหลานอา (หมายความคุณพ่อของญาติคุณพ่อเรียกคุณปูดิฉันว่า อา ) สรุปว่าสืบสายมาทางลูกชายเหมือนกัน แต่ป้ายในงานเขียนว่า แซ่โง้ว ดิฉันก็งง ไหนว่าเป้นคนตระกูลเดียวกัน มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นเหมือนที่คุณ admin ตอบ

  แต่ตอนนี้อยากทราบว่าที่ถูกแล้วคืออะไรกันแน่น ถ้าการออกเสียงของแซ่ ทำให้งงกันอยู่ อยากทราบว่าเชื่อสายช่วยบอกอะไรได้หรือไม? เพราะดิฉันเป็นลูกหลานจีน เชื้อสาย จีนไหหลำ

 • June 7, 2010 at 1:56 pm
  Permalink

  ผมแซ่ ruan(หร่วน) ครับ

  • June 8, 2010 at 11:58 am
   Permalink

   阮 คำนี้หรือครับ

 • June 10, 2010 at 9:33 pm
  Permalink

  ผมแซ่กอครับ กอเอ็กเค้ง เขียนเป็นภาษาจีนยังไงครับ อากงผมเคยเขียนใก้ดูแล้วแต่นานมากแล้วครับจึงอยากเขียนเป็นอีกครั้งครับช่วยที

  • June 16, 2010 at 1:12 pm
   Permalink

   กอ 高 gao (กาว) แปลว่า สูง มีต้นกำเนิดจากตะกูลเจียง 姜 ลูกหลานตระกูลกาวถือว่าเป็นทายาทที่สืบเชื้อสายมาจากเหยียนตี้ 炎帝 หรือจักรพรรดิเหยียนตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จีนโบราณครับ

 • June 17, 2010 at 5:37 pm
  Permalink

  ผมแซ่โง้ว ชื่อจีนกลาง อู๋หมิงสง เขียนภาษาจีนยังไงครับ
  ชื่อแปลว่าต้นไม้ที่มีแสงส่องสว่าง

  • June 17, 2010 at 5:52 pm
   Permalink

   โง้ว ในภาษาจีนกลางคืออู่ 吴
   明 (หมิง) แสงสว่าง ความสว่าง แจ้ง
   松 (สง) ต้นสน

   ผมเดานะครับ ว่าจะตามนี้ครับ 吴明松

 • June 29, 2010 at 11:14 am
  Permalink

  รบกวนข้อมูลแซ่อึ๊งด้วยนะครับ เคยได้ยินว่าแซ่ที่มีสองพยางค์ เช่นโอวหยาง มักไม่ใช่ชาว ฮั่น ไม่ทราบจริงเท็จยังไงครับมีแซ่อะไรบ้างครับที่ไม่ใช่ ฮั่น ถ้าข้อมูลเยอะคุณแอดมินน่าจะตั้งเป็นหัวข้อใหม่เลยนะครับ น่าสนใจดี
  ปล. ยังหาวิธีลงฟรอนท์ในวิสต้าไม่ได้เลย รบกวนคุณแอดมินช่วยพินอินด้วยนะครับ

  • June 30, 2010 at 10:58 am
   Permalink

   แซ่อึ้งที่ว่าหมายถึงสีเหลืองหรือเปล่าครับ ในภาษาจีนกลางออกเสียง huang2 ถ้าใช่คงจะจัดให้เร็วๆนี้ครับ

   ส่วนการติดตั้งภาษาจีนใน Vista คิดว่าหลักการน่าจะคล้ายกับการติดตั้งภาษาจีนในเวอร์ชั่นอื่นๆ ลองเช็คดูใน Control Panel–> Regional and Language Options–>เลือกแทป Language–>Install files for East Asia Language น่าจะประมาณนั้นครับ ลองดูก่อน เพราะตอนนี้ผมไม่มีเครื่องไหนที่ติดตั้ง Vista เลย จึงตอบอะไรที่ฟันธงตรงๆไม่ได้ครับ

 • June 30, 2010 at 1:57 pm
  Permalink

  แซ่ อึ๊ง หรือ huang ที่แปลว่าเหลืองครับ แล้วจะรออ่านนะครับ แล้วแซ่ที่ไม่ใช่ชาวฮั่นคุณแอดมินมีความเห็นว่าไงครับ ชาวจีนปัจจุบันรวมกันร้อยสี่สิบกว่าเผ่าคงจะปนกันไปหมดจนแยกไม่ออกแล้วนะครับ พอดีดูโอลิมปิคที่จีนเป็นเจ้าภาพแล้วได้ยินอาจารย์วิโรจน์แกบอกว่าแกมีแซ่เป็นตัวเดียวเป็นชาวฮั่นแท้ๆ เลยสงสัยว่าเดี๋ยวนี้ยังแยกกันอยู่เหรอเรื่องชาวฮั่นหรือไม่ฮั่นเนี่ยกอปรกับช่วงปีที่แล้วมีข่าวเกี่ยวกับธิเบตครึกโครมทั้งปัญหาชาวมุสลิมจีนในภาษาข่าวมีการใช้คำว่าฮั่นอย่างมากมายทั้งข่าวไทยข่าวจีนข่าวฝรั่งเลยไม่แน่ใจว่ายังมีค่านิยมเช่นนี้อยู่อย่างชัดเจนหรือไม่ รบกวนคุณแอดมินหน่อยครับ หรือผมจะหาข้อมูลได้ที่ไหนครับ
  เรื่อง วินโดว์วิสต้าของผมเป็นโปรแกรมยุโรปครับ มันไม่ยอมรับภาษาอื่นของเอเซียเลย กลุ้มอยู่เนี่ยเพราะงานในเครื่องเยอะมาก ไม่อยากลงโปรแกรมใหม่แต่อีกสักพักนึงโปรแกรมเมอร์ไทยคงแก้ได้ครับ ไงช่วงนี้ต้องรบกวนพินอินไปก่อนครับ

  • June 30, 2010 at 2:22 pm
   Permalink

   แซ่ประกอบด้วยคำเดียวหรือสองคำ เช่น ซั่งกวน (上官)จูเก๋อ 诸葛 (แซ่ของขงเบ้ง) ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกชาวฮั่นหรือชนกลุ่มน้อยเสมอไปครับ เพราะสองแซ่ที่ยกมาก็เป็นแซ่ชาวฮั่นแต่โบราณ เพียงแต่ชนกลุ่มน้อยที่ยังคงรักษาสำเนียงภาษาของตัวเอง อย่างทิเบต ซินเจียง เป็นต้น พวกเนี้มีภาำษาพูดและภาษาเขียนของตัวเอง ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงรักษาแซ่ตามภาษาของตัวเอง ส่วนอีกจำนวนมาก เช่น ชาวจ้วง ชาวไต่ (ไทลื้อ) หรือชนกลุ่มน้อยในหยุนหนาน ส่วนใหญ่ก็ใช้แซ่คำเดียวเหมือนชาวฮั่น จนบางหมู่บ้านแซ่เหมือนกันหมดก็มี จะสังเกตบทความเกี่ยวกับตระกูลแซ่ต่างๆที่ผมเขียนมา เกือบทุกแซ่จะมาจากชนกลุ่มน้อยเปลี่ยนมาใช้แซ่นั้น ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค้นหาได้ในเน็ตครับ

   ปัจจุบันก็ยังคงต้อบระบุชนชาติในเอกสารต่างๆของจีนครับ เช่นบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น แม้แต่เอกสารแจ้งในสายการบินภายในประเทศ หรือรถไฟ เป็นต้น ก็ต้องระบุ

   ผมว่าหาเวลาแบคอัพข้อมูลแล้วลงวินโดวส์ใหม่น่าจะเวิร์คกว่านะ

 • July 23, 2010 at 12:38 pm
  Permalink

  อยากรู้ว่าในประเทศไทยมีคนแซ่ 阮บ้างมั้ย แซ่นี้มีกำเนิดจากตระกูลไหน
  ใครเป็นต้นตระกูล

  • July 23, 2010 at 1:17 pm
   Permalink

   แซ่ 阮 yuǎn มีที่มาจากสามแหล่งครับ
   1. ใช้ประเทศเป็นแซ่ โดยสมัยราชวงศ์ซาง 商 มีประเทศหรือก๊กที่ชื่อ 阮国 ถึงปลายยุคซาง แคว้นนี้ก็ล่มสลาย ผู้ครองแคว้นเดิมเลยใช้ชื่อประเทศเป็นแซ่ตัวเอง
   2. มาจากแซ่ 偃 yǎn
   3. มาจากคนแซ่ 石 shí เปลี่ยนมาแซ่ 阮 yuǎn ในสมัยปลายยุคตงจิ้น

   นี่คือที่มาโดยคร่าวๆครับ ส่วนในประเทศไทยมีคนแซ่นี้หรือไม่ ไม่แน่ใจครับ เพราะผมไม่ทราบว่าในภาษาท้องถิ่น (ไม่ว่าเป็นแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ฯลฯ) เขาออกเสียงยังไง แต่ที่แน่ๆคือ ในประเทศเวียดนามมีเพียบเลย

 • July 27, 2010 at 2:06 am
  Permalink

  อยากทราบว่า นามสกุล ทวีสิน มีแซ่จีน ว่าอะไร
  พอจะทราบไหมคะ

  • July 29, 2010 at 12:33 pm
   Permalink

   ต้องขอโทษที่ไม่ทราบจริงๆ เพราะบางตระกูลก็มาไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือต้นรัตนโกสินทร์ พวกนี้มีจำนวนไม่น้อยที่มีโอกาสเข้าไปรับใช้ในวัง หรือบางคนก็ได้รับการแต่งตั้งมียศฐาบรรดาศักดิ์ วิธีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆจึงแทบจะไม่เหลือร่องรอยของความเป็นจีน ดังตัวอย่างตระกูลปราโมท ถ้าไม่ใช่เพราะเป็นบุคคลสำคัญเราก็คงไม่ทราบว่าบรรพบุรุษเป็นคนจีนแซ่ลิ้ม

   ดังนั้น คงต้องสืบสาวจากคนในครอบครัวดูว่า ดั้งเดิมมาจากไหนและใช้แซ่อะไร ก็พอจะช่วยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ส่วนผู้รู้ท่านใดทราบ กรุณาช่วยบอกด้วยครับ

 • July 30, 2010 at 12:14 pm
  Permalink

  อยากทราบว่า นามสกุลอึ้งเหลียง มีแช่จีน ว่าอะไร

  • July 30, 2010 at 1:05 pm
   Permalink

   ถ้าคุณเป็นคนแต้จิ๋ว อึ้งน่าจะมาจากแซ่ 黄 ครับ

 • August 3, 2010 at 5:44 pm
  Permalink

  ขอบคุณมากคะ จะพยายามหาต่อไป 🙂

 • September 7, 2010 at 9:17 pm
  Permalink

  แซ่โหงว ค่ะ เห็นพ่อบอกว่าเป็นจีนกวางตุ้งค่ะ จะเขียนเป็นภาษาจีนอย่างไรคะ

  • September 7, 2010 at 10:41 pm
   Permalink

   โหงวที่ว่าเป็นการออกเสียงตามภาษาอะไรครับ ถ้าตามเสียงแต้จิ๋วบางคนก็ออกเสียงโง้ว ในภาษาจีนคือ 吴 ออกเสียงตามจีนกลางคือ อู๋ wú ลองถามคุณพ่อเพื่อความมั่นใจอีกทีนะครับ

 • September 8, 2010 at 8:05 pm
  Permalink

  謝 นะคะ ทำให้รู้อะไรเพิ่มขึ้นค่า

 • October 1, 2010 at 11:37 am
  Permalink

  อากง อาม่ามาจากไหหลำครับ เห็นว่าแซ่หงุ่ย กับ แซ่บ่าง
  อยากทราบว่าต้นตระกูลมาจากไหนเหรอครับ

  ขอบคุณสำหรับเวบดีๆนะครับ จะพยายามเข้ามาอ่านบ่อยๆ ได้ความรู้ขึ้นอีกเยอะเลยครับ

  อันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับ เมื่อไม่นานมานี้มีญาติกลับไปเที่ยวที่ไหหลำมาครับ เค้าคุยกันว่าที่นู่นไม่มีใครพูดภาษาท้องถิ่นแล้ว พูดจีนกลางกันหมด ก็เลยงงๆกันนิดหน่อย(ฮา)

  • October 11, 2010 at 10:20 am
   Permalink

   ต้องขออภัยที่ไม่รู้ภาษาไหหลำครับ ถ้าได้จีนกลาง/เขียนเ็ป็นภาษาจีนหรือความหมายมาด้วย ก็จะพอเดาได้ครับ

   ใช่ครับ ปัจจุบันเขาส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่ใช้จีนกลางหรือภู่ทงฮว่า (普通话)เป็นหลักครับ ถ้าที่บ้านไม่พูดภาษาถิ่นเด็กรุ่นใหม่ก็จะพูดไม่เป็นเลย

 • November 11, 2010 at 11:05 am
  Permalink

  ขอถามหน่อยค่ะ แล้วแซ่นี้อ่านว่าอะไร แปลว่าอะไรค่ะ เป็นตัว 金重 รวมกันนะค่ะ ช่วยบอกรายละเอียดด้วยค่ะ อยากรู้มาก

  • November 11, 2010 at 11:32 am
   Permalink

   锺 อ่านว่า จง หรือ zhong1 ในจีนกลางครับ แปลว่านาฬิกาหรือระฆัง ส่วนรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับที่มาของตระกูลคงต้องไปค้นดูอีกทีครับ

 • November 11, 2010 at 12:10 pm
  Permalink

  ขอบคุณแอดมินที่บอกค่ะ ^^ ตอบได้รวดเร็วทันใจดีจริงๆ

 • December 12, 2010 at 4:35 pm
  Permalink

  แซ่โหงว เหมือนกัน ดูเหมือนจะมีคนแซ่นี้เยอะเหมือนกันนะคะ คุณพ่อบอกว่าเป็นจีนไหหลำอ่ะ อยากรู้จักคนแซ่เดียวกันจัง เผื่อเราจะเป้นพี่น้องกัน

 • December 18, 2010 at 7:58 pm
  Permalink

  อยากทราบว่า แล้ว แซ่เตียว มาจากทางไหนค่ะ

  • December 18, 2010 at 11:08 pm
   Permalink

   เตียว หรือ เตีย คือแซ่เดียวกัน เพียงแต่เตียวออกเสียงตามภาษาฮกเกี้ยน ส่วนเตียเป็นแต้จิ๋ว ดูรายละเอียดได้ในรากเหง้าตระกูลเตียครับ

 • January 2, 2011 at 12:27 am
  Permalink

  แล้วแซ่ ลิ้ม (林) ล่ะครับ ??

 • January 12, 2011 at 12:53 pm
  Permalink

  ผมอยากรู้เรื่องแซ่ของผมเหมือนกันครับ
  ทางตระกูลผม “แซ่หงุ่ย” ครับ
  ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น “สุภาวิตา”
  กำลังรวบรวมเรื่องราวต้นสายตระกูลอยู่ครับ
  เพราะกลัวขาดช่วงของคนในตระกูล
  ขอบคุณครับ

  • January 12, 2011 at 1:13 pm
   Permalink

   นามสกุลสุภาวิตามาจากแซ่งุ่ย หรือเว่ย (魏)wèi ในภาษาจีนครับ

 • February 16, 2011 at 1:58 pm
  Permalink

  แซ่เหง่า ค่ะ เป็นจีน ไหหลำ.. สะกดยังไงค่ะ..

  • February 18, 2011 at 7:03 pm
   Permalink

   ต้องขออภัยคุณ Pomm ด้วยที่ตอบช้า เนื่องจากเสียเวลาค้นหา ด้วยความที่ตัวเองไม่สันทัดภาษาไหหลำเลย และจะเป็นปัญหามากๆในกรณีที่บอกแซ่เป็นภาษาของตัวเอง (เช่นไหหลำ แคะ ฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว เป็นต้น) นอกเสียจากว่า คำๆนั้นเป็นที่คุ้นกันอยู่แล้ว หรือว่ารู้ความหมายก็จะหาคำในภาษาจีนกลางได้ง่ายขึ้น

   สำหรับแซ่ของคุณนั้น ผมค้นได้แต่แซ่โหง่ว ไม่ทราบว่าจะมาจากแซ่เดียวกัน แต่ออกเสียงเพี้ยนกันไปหรือเปล่า ถ้าใช่คำนี้ ในภาษาจีนน่าจะ (ขอย้ำว่า น่าจะ เพราะไม่แน่ใจตรงกับเสียงในไหหล้ำหรือเปล่า) เป็นแซ่ 吴 หรือ อู๋พินยิน wú ลองสอบถามผู้ใหญ่ดูครับ

 • February 16, 2011 at 9:25 pm
  Permalink

  แซ่เลื่อง ครับ พ่อบอกว่าตอนสมัยแรกๆทางราชการเค้าเขียนผิด จริงๆต้องเขียนว่า แซ่เลี่ยง
  เคยถามพ่อว่าแซ่เดิมออกเสียงจีนว่าอย่างไร พ่อออกเสียงประมาณว่า เหลียง ที่แปลว่าเย็นครับ
  บ้านผมพูดจีน กวางใส หรือ กว่างสี ครับ แต่พ่อพูดอ่านจีนกลางได้ ส่วนผมพูดหรือ ฟังจีนกวางใส ได้นิดๆหน่อย จีนกลางไม่ได้เลย

  ขอบความรู้เพิ่มเติมจาก จขกท ด้วยครับ

 • February 16, 2011 at 9:40 pm
  Permalink

  แก้ไขเม้นบนนะครับ

  .พ่อออกเสียงแซ่ว่า เลียง นะครับไม่ใช่ เหลียง
  .ถามพ่อว่ามีความหมายว่าอย่างไร พ่อบอกว่า เลียง ที่แปลว่า เย็น ครับผม

  .ขอข้อมูลเพิ่มด้วยนะครับ แบละเอียดๆเลยจะเป็นพระคุณมากๆครับ

  • February 16, 2011 at 11:02 pm
   Permalink

   ถ้าหมายถึง เย็น ในภาษาจีนคือ ซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่แซ่คุณแน่ เพราะค้นในตำราร้อยตระกูลแซ่ (百家姓)แล้วไม่มีแซ่ 凉 (เหลียง) ครับ ถ้าเป็นแซ่จะต้อง ครับ ความจริงในภาษากว่างซีไม่ได้ออกเสียงทั้งเลียงหรือเหลียงครับ แต่จะเป็นเสียงที่อยู่ก้ำกึ่งครับ จึงไม่น่าแปลกที่ทางราชการจะเขียนถูกเขียนผิด

   อ้อ..ผมก็พูดภาษาเดียวกับคุณครับ

 • February 16, 2011 at 11:28 pm
  Permalink

  ขอบคุณครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอให้พ่อเขียนเป็นภาษาจีน มาให้ดูนะครับ

  อ่อ ปู่่ ย่า ตา ยาย ผมนี่มาจากเมืองจีนครับ

  • February 16, 2011 at 11:40 pm
   Permalink

   ไม่ทราบบ้านอยู่ที่ไหนครับ เพราะคนกวางใสส่วนใหญ่จะอยู่ทางใต้กัน

 • February 17, 2011 at 2:09 pm
  Permalink

  อยู่ อำเภอ เบตง จ.ยะลา ครับ

  ส่วนแซ่ที่ขอไห้พ่อเขียนให้ดูวันนี้ ก็แบบอย่างที่คุณเอามาไห้ดูนะครับ

  รบกวนช่วยบอกความหมาย ที่มาที่ไป ด้วยนะครับ

  • February 17, 2011 at 2:34 pm
   Permalink

   นึกแล้วไม่ผิด ต้องมาจากเบตงแน่

   梁 ในคำนามแปลได้หลายความหมายครับ เช่น สะพาน คาน แป ลำแสง

   สำหรับที่มาที่ไป คงทะยอยเขียนลงในบล็อกครับ แต่จะบอกคร่าวๆว่า ตระกูลเหลียงมีที่มาจากหลายสาย สายหนึ่งคือ หลังจากที่แคว้นเหลียง 梁国 (202 ปีก่อนคริสตกาล) ล่มสลาย ลูกหลานของผู้ครองแคว้นเหลียงก็อพยพไปอยู่แคว้นจิ้น และตอนหลังก็นำเอาชื่อแคว้นเดิมมาเป็นแซ่ของตนเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวแคว้นเหลียง

 • February 17, 2011 at 4:13 pm
  Permalink

  ขอบคุณมากๆครับ สำหรับข้อมูล จะเข้ามาอ่านบ่อยๆนะครับ

  • February 18, 2011 at 11:09 pm
   Permalink

   ด้วยความยินดีครับ และขอให้แวะมาเยี่ยมชมและยินดีอย่างยิ่งสำหรับความเห็นอันมีค่าครับ

 • March 8, 2011 at 6:03 pm
  Permalink

  สวัสดีครับ, รบกวนช่วยให้ข้อมูลแซ่ฟ่าน 范 หน่อยครับ รู้สึกว่าพ่อออกเสียงแต้จิ๋วว่าหวมครับ ขอคุณครับ

  • March 12, 2011 at 6:20 pm
   Permalink

   แซ่ฟ่าน 范 เป็นตระกูลแซ่ในอันดับที่ 46 ตามลำดับ 100 แซ่ของจีน และเมื่อเทียบจำนวนประชากรจีน 13 ล้านคนอยู่ดันดับที่ 61 หรือเทียบเป็น 0.36% แซ่นี้ถือว่าสืบทายาทมาจากซุ่นตี้ (舜帝) ปฐมกษัตริย์ยุคโบราณของจีน ส่วนในประเทศเวียดนาม แซ่นี้จะมีจำนวนมาก โดยออกเสียงในภาษาเวียดนามว่า ฟาม เช่น ฟามวันดง (范文同) สำหรับคนแซ่ฟ่านในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะอพยพมาจากฮกเกี้ยนและกวางตุ้ง (แต้จิ๋ว) โดยส่วนใหญ่มาในช่วงปลายราชวงศ์ชิง หรือต้นรัตนโกสินทร์

 • March 13, 2011 at 5:54 am
  Permalink

  ขอบคุณมากครับ อากงผมอพยพมมาจากกวางตุ้งครับ

 • March 16, 2011 at 12:37 pm
  Permalink

  อากงผมชื่อเหง่าจินกวาง และ เหง่าจินมูล หรือโง้วจินกวาง โง้วจินมูล
  ใช้แซ่โง้วครับ

  • March 16, 2011 at 1:25 pm
   Permalink

   คุณศุภชัยครับ แซ่โง้ว หรืออู๋ (吴) ในประเทศไทยมีเยอะครับ อย่างน้อยก็คุณแม่ผมและญาติฝ่ายแม่ก็กลุ่มหนึ่งละ

 • March 16, 2011 at 12:45 pm
  Permalink

  ถ้าผมใช้ชื่อจีนผมชื่อ เหง่าซุนหนั่ว

 • March 23, 2011 at 10:39 pm
  Permalink

  ขอคำอธิบายตระกูลเเซ่บ่างด้วยนะครับพอดีคุณพ่อบอกว่าผมเเซ่บ่างละครับ

 • March 29, 2011 at 10:45 pm
  Permalink

  ขอถามได้ไหมครับ ว่าแซ่เลี้ยงของคนแต้จิ๋วนี้ เขียนตัวจีนด้วยตัวไหนอ่ะครับ ผมไม่รู้ภาษาจีนเลย เพราะที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เลิกกันก่อนจำความได้ ผมอยู่กับคุณแม่คนไทยครับ ทราบแค่ว่าคุณพ่อแซ่เลี้ยง พอดีกำลังเรียนภาษจีนกลางเลยอยากรู้สกุลตัวเองครับ ขอบคุณครับ

  • March 30, 2011 at 9:45 am
   Permalink

   ตอบคุณ de

   เลี้ยง ในภาษาจีนกลางคือหรือออกเสียง เหลียน ถือเป็นแซ่ที่มาจากตระกูลซู (苏) และตระกูลโจว (周) โดยเล่ากันว่าในสมัยก่อนเกิดสงคราม ครอบครัวตระกูลซูตระกูลหนึ่งได้หนีภัยสงครามที่บ้านแม่ยายซึ่งแซ่โจว ตอนหลังเกิดสำนึกในบุญคุณ จึงให้ลูกหลานเปลี่ยนแซ่เป็นแซ่โจวในตอนหลัง ส่วนอีกครอบครัวได้หลบภัยโดยแอบซ่อนใกล้กับสระบัว (บัวในภาษาจีนคือ 莲 ออกเสียงเหลียนเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน) เพื่อให้ลูกหลานได้เข้าใจถึงช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก จึงได้เปลี่ยนแซ่เป็น เหลียน แต่ให้เขียนแตกต่างจากคำที่แปลว่าดอกบัว

 • April 2, 2011 at 11:42 pm
  Permalink

  ผมเเซ่ต้วนครับ(段) พ่อบอกว่ามาจากเจียงซู(แต่ที่บ้านพูดภาษาเซี่ยงไฮ้กัน) แต่มีเพื่อนคนจีนเเผ่นดินใหญ่อีกคนนึงที่เเซ่เดียวกันมาจากยูนนาน อีกคนเป็นคนกวางตุ้งจากมาเลเซียก็เเซ่เดียวกัน ผมเลยอยากทราบว่า เเซ่ต้วน มีถิ่นกำเนิดจากที่ไหนกันแน่ึครับฦ ขอผู้มีึความรู้ช่วยกรุณาไขความกระจ่างด้วย ขอบคุณครับ

  • April 3, 2011 at 8:35 am
   Permalink

   ตอบคุณ tmh

   ด้วน (段) มีต้นกำเนิดมาจาก 5 สาย คือ
   1. จากตระกูลจี 姬[jī] สมัยชุนชิว 春秋
   2. มาจากชื่อสถานที่ โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลเมือง แล้วตอนหลังใช้ชื่อเมืองนั้นเป็นแซ่
   3. มาจากชนเผ่าเร่รอ่นเซียนเปย 鲜卑族 ในสมัยซีจิ้น (ค.ศ. 265-316 ปัจจุบันนี้ชนเผ่านี้ไม่มีอยู่แล้ว)
   4. มาจากชนชาติไป๋ในหยุนหนาน
   5. มาจากชนชาติอื่นๆ

   ส่วนชาวสกุลต้วนอยุ่ที่ไหนบ้าง ในยุคแรกๆส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ส่านซี 陕西 กานซู่ 甘肃 ตอนหลังมีการอพยพและรรวมตัวในจุดต่างๆ เช่น
   ทางเหนือของมณฑลเหอหนาน (河南)
   แถบตะวันออกเฉียงใต้ของซานซี (山西) และทางเหนือของเหอหนาน (河南)
   แถบเหลียวซี 辽西 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต้วนที่มากจากชนชาติเซียนเปย 鲜卑族 เดิม
   แถบหยุนหนาน

 • April 19, 2011 at 12:01 pm
  Permalink

  สวัสดีครับ
  ผมแซ่จงที่แปลว่านาฬิกาหรือระฆังครับ แล้วก็เป็นคนกวางใสที่เบตงครับ

  พอจะมีต้นถิ่นกำเนิดตระกูลจงกวางใสมั๊ยครับ

  ปล.ท่าน Admin เป็นคนกวางใส อยู่ที่ไหนของประเทศไทยครับ ตรังหรือยะลา

  • April 21, 2011 at 7:46 am
   Permalink

   คุณ Adt ครับ ผมคนเบตงเหมือนกันครับ คนกวางไสเช่นกัน

   สำหรับประวัติของแซ่จงผมขอเวลาว่างแล้วจะมาตอบอีกทีครับ

 • April 19, 2011 at 4:23 pm
  Permalink

  ผมแซ่เตียงครับ มาจากไหนเหรอ

 • April 24, 2011 at 12:47 pm
  Permalink

  ขอบคุณครับ

  รู้สึกดีครับ ที่เป็นคนบ้านเดียวกัน

 • April 28, 2011 at 11:03 pm
  Permalink

  adminครับ แล้วแซ่หยุ่น(雲)ล่ะครับ พ่อผมบอกว่ามาจากทางไหหลำน่ะครับ

 • May 2, 2011 at 3:39 pm
  Permalink

  อยากทราบว่า แซ่เอง (แต้จิ๋ว) เขียนยังไงคะ

  และชื่อ เองเอี่ยวสุ่น (แต้จิ๋ว) กับ เองเซียะซุม (แต้จิ๋ว)

  เขียนยังไงคะ รบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลายตอบด่วนๆๆนะคะ

  มีความจำเป็นต้องใช้ค่ะ

  • May 2, 2011 at 4:05 pm
   Permalink

   ตอบคุณ melon
   เนื่องจากผมไม่ใช่คนแต้จิ๋วและไม่รู้ภาษาแต้จิ๋ว ดังดังคำที่ให้นี้รบกวนผู้รู้ที่รู้ภาษาแต้จิ๋วช่วยยืนยันและชี้แนะด้วย

   เอง มาจากภาษาจีน 翁 [wēng] หรือออกเสียง เวิง แต่ถ้าถามคนรุ่นเก่าที่ไม่ได้เรียนพินยินมาอาจจะออกเสียงเป็น อง

 • May 8, 2011 at 4:08 am
  Permalink

  แซ่จิ๋ว – ภาษาจีนกลางคืออะไร และ how to write in Chinese. Thank you.

  • May 8, 2011 at 8:09 am
   Permalink

   ตอบคุณ Tina

   เนื่องจากไม่ได้บอกว่า “จิ๋ว” ที่ว่าเป็นการออกเสียงของภาษาอะไร จึงเดาเอาว่า น่าจะเป็นแซ่เดียวกับแซ่จิวของคนแต้จิ๋ว ซึ่งมาจากภาษาจีนว่า 周 [zhōu] หรือโจวครับ

 • May 8, 2011 at 9:21 am
  Permalink

  คิดว่าเป็นกวางตุ้ง ไม่ก็ไหหลำค่ะ Are Zhou and Chou the same?

 • May 8, 2011 at 9:33 am
  Permalink

  กวางตุ้งไม่น่าจะใช้ Zhou and Chou should be the same, depending on how you spell, zhou is for pinyin and chou is for Roman spelling mostly used in Taiwan.

 • May 8, 2011 at 9:49 am
  Permalink

  Back to my original question แซ่จิ๋ว กวางตุ้ง คือ แซ่จิว แต้จิ๋ว Confirm?

 • May 8, 2011 at 9:57 am
  Permalink

  in cantonese is โจ๊ว and in Taechew is จิว

 • May 8, 2011 at 10:13 am
  Permalink

  I’m still confuse แซ่จิ๋ว ที่ใช้ในเมืองไทย ไม่แน่ใจว่าไหหลำ หรือกวางตุ้ง What is it in madarin? Sorry I have to type in English. It takes too long to type in Thai :). Thank you very much for your help. This is very important to me.

 • May 14, 2011 at 11:12 am
  Permalink

  แซ่ห่าน กับแซ่ฮั่น เหมือนกันไหม เพราะอากงตอนมาเมืองไทยใช้ แซ่ห่าน แล้วมาเปลี่ยนเป็น ฮั่นเกียรติพงศ์ ทีหลัง

  • May 14, 2011 at 11:49 am
   Permalink

   ตอบคุณปู:
   คิดว่านาจะเหมือนกันครับ ยิ่งถ้าคุณเป็นคนไหหลำก็ชัวร์เลย คือ แซ่ 韩

   นี่คือปัญหาของลูกจีนรุ่นปัจจุบันที่เริ่มจะลืมเลือนแซ่ดั้งเดิมของตัวเอง แม่หลานตระกูลจะพยายามตั้งนามสกุลให้คงเสี่ยงแซ่เดิมไว้ แต่เนื่องจากต้องการประดิษบ์ประดอยหรือความสละสลวยด้านภาษา จึงทำให้คนรุ่นหลังเริ่มไม่รู้แน่ชัดว่า นามสกุลนั้นแท้จริงมาจากแซ่อะไรกันแน่ รุ่นนี้เริ่มสงสัย รุ่นต่อไปเริ่มไม่รู้ว่าแซ่อะไร รู้เพียงว่ามีเชื้อจีน และรุ่นถัดไปก็จะหมดทุกอย่าง………….

   ถ้าเป็นไปได้ อยากให้หันกลับไปใช้แซ่เดิมของตนเอง จะใช้แซ่ตามเสียงจีนกลาง หรือว่าตามเสียงภาษาท้องถิ่นของตน (แต้จิ๋ว กวางตุ้ง ไหหลำ ฮกเกี้ยน แคะ ฯลฯ) ก็เลือกเอา น่าจะดีกว่า สมัยนี้การใช้แซ่ไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายหรือถูกมองเป็นประชากรชั้นสองเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ถูกมองเป็นลูกเจ๊กที่น่ารังเกียจ ไม่ทราบว่าพวกเราว่ายังไง?????????????????

 • May 16, 2011 at 11:08 pm
  Permalink


  นามสกุลก๋งเทมินทร์..ค่ะ
  เลยไม่แน่ใจว่า..เป็นภาษาแต้จิ๋ว หรือจีนกลางค่ะ

  • May 17, 2011 at 9:24 am
   Permalink

   ตอบคุณ thatchamathorn

   เรื่องนี้ตอบยากครับ เป็นไปได้ทั้งสองกรณี แต่หากสืบสาวย้อนกลับไปแม้บรรพบุรุษของคุณที่อพยพมาอยู่เมืองไทยจะมาจากแต้จิ๋ว แต่ต้นตระกูลคงไม่ใช่ เพราะต้นตระกูลถือกำเนิดทางเหนือของจีน และมีการอพยพลงมามณฑลทางใต้ของจีนช่วงราชวงศ์ชิง หรือศตวรรษที่ 19 ทั้งแถบกวางตุ้ง กว่าางซี หยุนหนาน เสฉวน อกเกี้ยน ฯลฯ แล้วช่วงปลายราชวงศ์จะมีการอพยพออกนอกประเทศของชาวจีนจำนวนมาก ก็เป็นไปได้ ชาวตระกูลข่งจะมาเมืองไทยในช่วงนี้

   ไม่ทราบว่าเคยไล่เรียงตระกูลของตัวเองหรือไม่ว่า เป็นทายาทของขงจื๋อรุ่นที่เท่าไร…..(ปัจจุบันเขาไล่เรียงได้ประมาณ 80 รุ่นแล้ว)

   孔 ในภาษาจีนกลางออกเสียง ข่ง [kǒng] ครับ

 • May 22, 2011 at 9:53 am
  Permalink

  เป็นคนแซ่ปั๊ง จีนแคะ
  เห็นใน web ชุมชนชาวฮากกา
  คำอ่านจีนกลาง เฝิน
  อยากรู้ประวัติของแซ่ปั๊ง
  อะไรก็ได้ เพราะไม่มีความรู้
  อะไรเลยเกี่ยวกับแซ่ปั๊ง
  (อาม้าบอกว่าอากุ๊งมาจากถ่งผัน/ถ่งฝั๋น)

  • May 22, 2011 at 11:04 am
   Permalink

   ตอบ kporn2508

   อย่างที่เรียนเสมอ ด้วยข้อจำกัดด้านภาษาถิ่น จึงไม่กล้าฟันธงว่า แซ่ปั๊ง ในภาษาแคะที่ว่ามา ใช่แซ่ 冯 (เฝิง) ในภาษาจีนกลาง (การออกเสียงเฝินหรือเฝิงคงขึ้นอยู่กับการออกเสียงตามสำเนียงปักกิ่งหรือสำเนียงคนจีนทางใต้) ดังนั้น รายละเอียดประวัติความเป็นมาผมคงจะนำมาลงให้หลังจากที่ได้รับการยืนยันแน่นอนแล้ว

 • May 27, 2011 at 10:16 pm
  Permalink

  ไม่ทราบว่า แซ่ จิว ของจีนไหหลำ แปลเป็นไทยว่าอะไรคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  • May 28, 2011 at 6:59 am
   Permalink

   ตอบคุณพีเค
   จิว หรือโจว 周 [zhōu] ในภาษาจีนกลาง ถ้าจะแปลตามศัพท์จริงๆคือ รอบรอบ สมบูรณ์ ไตร่ตรอง หรือสัปดาห์ ก็ได้ครับ

 • June 13, 2011 at 1:46 am
  Permalink

  สวัสดีค่ะ คุณ admin
  อยากทราบว่าอักษรจีนในยุคเก่าหรืออักษรจีนที่เขียนแบบเต็มของแซ่เล่าเขียนยังไงค่ะ แล้วนอกจากเขียนแบบตัวข้างต้นที่ทางเว็บได้บอก ยังมีอักษรจีนของแซ่เล่าตัวอื่นอีกรึป่าวค่ะ

  ขอบคุณสำหรับความรู้นะค่ะ

  • June 13, 2011 at 10:37 am
   Permalink

   ตอบคุณ melody_kook_kuu

   แซ่เล่าหรือหลิวในภาษาจีนแบบตัวเต็มคือ 劉 ตัวย่อคือ 刘 ครับ

 • June 19, 2011 at 2:21 pm
  Permalink

  ชื่อจีนกลางออกเสียงว่า หวังจินคุน
  จีนแต้จิ๋ว ออกเสียงว่า หวังกิมคุง
  อยากทราบว่า เขียนเป็นภาาจีนได้ว่าอย่างไรคะ

  • June 19, 2011 at 7:14 pm
   Permalink

   ตอบคุณ F.A.

   ภาษาจีนคือ 王金坤 เนื่องจากผมไม่รู้ภาษาแต้จิ๋วนะครับ แต่จีนกลางออกเสียงตามที่คุณบอก ดังนั้นเพื่อความถูกต้องกรุณาถามจากผู้รู้ภาษาแต้จิ๋วด้วยนะครับ เพราะคุนในภาษาจีนมีหลายคำ ไม่ทราบว่าคำไหนออกเสียงเป็นภาษาแต้จิ๋วอย่างไร

 • June 19, 2011 at 8:17 pm
  Permalink

  ขอบคุณค่ะ
  ขอถามเพิ่ม
  อักษรตัวที่ 2 แปลว่า ทอง
  อักษรตัวที่ 3 แปลว่าอะไรคะ

  • June 19, 2011 at 9:49 pm
   Permalink

   ตอบคุณ F.A.
   坤 แปลว่าผู้หญิง หรือความเป็นผู้หญิง (feminine) ครับ

 • June 21, 2011 at 3:22 pm
  Permalink

  นามสกุล
  ฮวดสกุล ค่ะ
  ปู่ย่าเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ…..

 • June 28, 2011 at 10:57 pm
  Permalink

  ดิฉันแซ่ฟุ้ง 封ค่ะ…อยากทราบว่าแซ่นี้มีถิ่นกำเนิดจากที่ไหนค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • July 4, 2011 at 11:08 am
   Permalink

   ตอบคุณ ae:

   封(Fēng)มีต้นกำเนิดมาจากสามสายครับ
   1. มาจากตระกูล 姜 (เจียง) ซึ่งเป็นทายาทของเหยียนตี้ 炎帝 แล้วนำเอาชื่อสถานที่เป็นชื่อสกุล
   2. มาจากตระกูล 复 (ฟู่) เดิมแล้วเปลี่ยนแซ่ทีหลัง
   3. มาจากต้นตระกูลเฟิง 封
   ส่วนถิ่นที่อยู่เดิมของตระกูลอยู่มณฑลหูหนานและซานตงครับ

 • July 2, 2011 at 4:06 pm
  Permalink

  หนูแซ่ตั่ง แซ่เดียวกับตั้งหรือเปล่าคะ

  • July 2, 2011 at 5:10 pm
   Permalink

   ตอบคุณปิง
   ถ้าคุณเป็นคนกวางตุ้ง ตั่งกับตั้งเป็นคนละแซ่ครับ ตั่งในภาษากวางตุ้งมาจากแซ่เติ้ง (邓) ซึ่งก็คือแซ่เดียวกับเติ้งลี่จวินครับ แต่ถ้าเป็นจีนภาษาอื่น ต้องดูรากศัพท์ภาษาจีนครับ

 • July 8, 2011 at 2:08 pm
  Permalink

  อยากรู้ต้นกำเนิด แซ่ 欧阳 ค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

  • July 8, 2011 at 2:44 pm
   Permalink

   欧阳(ōu yáng )มีต้นกำเนิดมาจากแซ่ซื่อ (姒 sì) ส่วนแซ่ 欧阳ได้มาจากชื่อสถานที่ตามระบบศักดินาในสมัยโบราณ โดยย้อนกลับไปสมัยราชวงศ์เซี่ย (夏朝) โอรสของซ่าวคาง (少康) คือ 无余 ได้ก่อตั้งแคว้นเยว่ (越) ขึ้นเป็นแคว้นบริวาน ในยุคชุนชิวถูกแคว้นอู๋ (吴) ยึดครองจนล่มสลาย หลังจากนั้นอีก 19 ปี อู๋เจียง 无疆 ผู้เป็นหลานก็ได้พยายามฟื้นฟูแคว้นเยว่ขึ้นมาใหม่ ในขณะที่กำลังสถาปนานั้นก็ถูกแคว้นฉู่ (楚国)ตีจนล่มสลายอีก แต่ลูกคนรองของ 无疆 ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอที่ทางใต้ของ 欧余山 โบราณมักชอบเรียกภูเขาที่อยู่ทิศใต้ว่า 阳 อู๋เจียงจึงถูกเรียกกันว่า 欧阳亭侯 ตอนหลังลูกหลานของอู๋เจียงจึงใช้สถานที่นี่มาเป็นแซ่โดยแตกเป็นสามตระกูลคือ 欧, 欧阳, 欧侯

 • July 10, 2011 at 12:36 am
  Permalink

  สวัสดีค่ะ

  อยากรู้นามสกุลภาษาจีนกลางของตัวเองเหมือนกันค่ะ
  อากง มาจากไหหลำ แซ่ฮู้ นามสกุลแปลในภาษาไทย มีตัว ” ยันต์” ค่ะ

  รบกวนทีนะคะ ^^

  • July 10, 2011 at 8:41 am
   Permalink

   ตคอบคุณ tukatalomlook

   แซ่ฮู้ หรือ 符 fú (ออกเสียงฝูในภาษาจีน) เป้นตระกูลที่มีต้นกำเนิดมาจากตระกูลจี (姬) ซึ่งเป็นทายาทของฮว๋างตี้ (黄帝)ปฐมกษัตริย์ยุคโบราณของจีน โดยโจวเหวินหวาง 周文王 ซึ่งยึดตรองแคว้นซาง (商)ในยุคชุนชิวเมื่อ 2000 กว่าปีก่อน แล้วสถาปนารางวงศ์โจวหวางขึ้นมา แล้วส่งลูกหลานไปปกครองแคว้นและหัวเมืองต่างๆ ผู้เป็นหลานที่ไปปกตรองแคว้นฉินได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 符玺令 (ฝูซีลิ่ง) ตอนหลังเลยใช้ตำแหน่งราชการมาเป็นแซ่ตัวเอง อันเป็นการถือกำเนิดของตระกูลฝู

 • July 15, 2011 at 11:10 pm
  Permalink

  อยากทราบประวัติ แซ่เจิง (จีนกลาง) ผู้รู้บอกว่า เจิง ในภาษาแต้จิ๋ว คือ เจ็ง ส่วน เจิ้ง คือ แต้ เจิง กับ เจิ้ง เป็นคนละแซ่กัน

  • July 16, 2011 at 8:54 am
   Permalink

   ตอบคุณ kawee
   เจิง ในภาษาจีนคือ 曾 zeng ส่วนเจิ้งในภาษาจีนคือ 郑 เป็นคนละแซ่กันครับ ส่วนการออกเสียภาษาแต้จิ๋วไม่แน่ใจครับ

 • July 17, 2011 at 10:28 pm
  Permalink

  ขอบคุณมากครับ โปรดช่วยเขียนเกี่ยวกับรากเหง้าสายตระกูลแซ่เจิง ออกเผยแพร่ให้รับทราบ เพื่อเป็นวิทยาทานด้วยครับ ในเมืองไทยมีคนแซ่เจิงที่มีชื่อเสียงบ้างไหมครับ และแซ่เจิงเขียนเป็นอักษรโรมันว่า Zeng ส่วนแซ่เจิ้งเขียน Zheng ใช่ไหมครับ

 • July 17, 2011 at 11:05 pm
  Permalink

  แซ่จึง ล่ะคะ่ อากงอม่า น่าจะเป็นคนจีนแต้จิ๋ว
  แซ่จึง แปลว่าอะไรอ่ะค่ะ
  เขียนยังไง

  • July 18, 2011 at 10:26 am
   Permalink

   ตอบคุณ puiz
   แซ่จึงในภาษาจีนคือ 庄 (เขียนแบบตัวย่อ) 莊 (เขียนแบบตัวเต็ม) zhuāng ออกเสียงจวง แปลว่าหมู่บ้านครับ

 • July 18, 2011 at 12:35 pm
  Permalink

  ง่ะ เครื่องนี้ อ่านภาษาจีนไม่ได้ มันขึ้นเป็นตัว สี่เหลี่ยมอ่ะค่ะ
  แร้วมีบรรพบุรพมาจากเมืองไหนค่ะ มีต้นตระกูลเป็นไคอ่ะ

 • July 18, 2011 at 11:32 pm
  Permalink

  ขอบคุณมากค่ะ ไปเช็คกับอักษรจีนที่อากงเขียนไว้ เป็นตัวfu จริงๆ ด้วยค่ะ

 • July 19, 2011 at 3:14 am
  Permalink

  ไม่แน่ใจว่าเขียนถูกเท่าไหร่นะคะ
  ”แซ่ฮ๊อ” เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วค่ะ
  แต่นามสกุลไทยกลายเป็น หอบรรลือกิจ อ่ะค่ะ
  แล้วก็ ”แซ่บู๊” ด้วยค่ะ เป็นภาษาจีนแคะ
  อยากทราบประวัติของทั้งสองแซ่หน่อยค่ะ
  คือมันเป็นแซ่ของอากงด้านพ่อ และอากงด้านแม่อ่ะค่ะ แหะๆ

 • July 24, 2011 at 10:20 pm
  Permalink

  ขอถามหน่อยค่ะ แซ่ อง แปลว่าอะไรคะ
  มีนามสกุลใดที่มาจากแซ่ องบ้างคะ ภาษาแต้จิ๋วอ่านเป็นแซ่เอง ใช่ไหมคะ

  • July 28, 2011 at 4:19 pm
   Permalink

   ตอบคุณminami
   แซ่อง หรือ 翁 wēng ถ้าเป็นตามรากศัพท์จริงๆแปลว่าคนแก่ครับ แต่คนจีนไม่นิยมแปลแซ่กัน ตระกูลนี้ไม่ได้แตกมาจากแซ่อื่น และก็ไม่ได้แตกออกเป็นแซ่อื่นเช่นกัน โดยต้นกำเนิดมาจากสามสายคือ 1. ตามชื่อสถานที่ 2. มาจากการผสมคำ “公”+“羽” (เรื่องนี้มีตำนานที่มาครับ) และ 3 มาจากตระกูล 翁难乙 ซึ่งถือต้นบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดของตระกูลนี้

 • July 28, 2011 at 3:31 pm
  Permalink

  สวัสดีครับ ผมแซ่จุงอ่ะครับถ้า พินอิน ก้อพิมว่า zhong xiang yuan ถูกป่าวอ่าาครับบ

  • July 28, 2011 at 4:06 pm
   Permalink

   ตอบคุณผม แซ่จุงอะครับ
   ไม่ทราบว่าแซ่จุงนี่ออกเสียงตามภาษาแคะ (ฮากกา) หรือเปล่า ภาษาจีนน่าจะเป็น 钟 zhong ครับ

 • July 29, 2011 at 2:51 pm
  Permalink

  แซ่ก๊วยในภาษาจีนแต้จิ๋วอ่านเป็นแซ่ไกวภาษากวางตุ้งใช่ไหมคะชื่อตัวเองในภาษากวางตุ้งอ่านประมาณว่าไกวเจงมุน เขียนเป็นจีนกลางและแปลว่าอะไรคะ
  รบกวนด้วยค่ะ

 • August 1, 2011 at 8:39 pm
  Permalink

  ผมจีนไหลหลำครับ แซ่เหง่า หรือ เเซ่โง้วเป็นแซ่เดียวกันครับไม่ทราบว่าใคร แซ่เหง่า หรือ แซ่โหง่ว เหมือนผมบ้าง

 • August 13, 2011 at 1:00 am
  Permalink

  แซ่เตียงเป็นภาษาจีนอะไรคะ ในภาษาจีนกลางคืแซ่อะไรคะ

 • August 15, 2011 at 4:47 pm
  Permalink

  อ้าวแอดมินคนเมืองไผ่หรือ แซ่เฉินหรือตั้งนั้น ถ้ากวางไส ออกเสียงเป็นจั่น กวางตุ้ง ออกเสียงเป็น ชั่น แต้จิ๋ว ออกเสียงเป็น ตั้ง จีนแคะ ออกเสียงเป็น ฉินหรือเฉิน ส่วนคนไทนออกเสียงและเขียนว่า ชั้น เห็นได้จากทะเบียนบ้านรายชื่อคนแกนับไปสองรุ่นก่อน 50 ขึ้นไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในสมัยนั้น ฟังภาษาจีนออกเป็นว่า ชั้น

 • August 22, 2011 at 2:16 pm
  Permalink

  ที่บ้านผมเป็นแต้จิ๋วแท้ ใช้แซ่อั้ง อาก๋งบอกว่าแปวว่าสีแดง ใช้ตอนล่องสำเภามา คือถ้าเป็นแต้จิ๋วเรือสำเภาจะที่สีแดง ถ้าเป็นฮากกาจะทาสีเขียว

  • August 22, 2011 at 2:36 pm
   Permalink

   ตอบคุณแก้วจีน มณีรัตน์
   แซ่อั้งในภาษาแต้จิ๋วตรงกับภาษาจีนคือ 洪 (หง) ซึ่งทั้งแต้จิ๋วและจีนกลางต่างออกเสียงเหมือนกับคำที่มีความหมายว่าสีแดงคือ 红 (หง) ซึ่งความจริง 洪 ไม่ได้แปลว่าแดงครับ หากแต่แปลว่าใหญ่โต ส่วนแซ่ 红 ไม่มีนะครับ เข้าใจว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดในความหมายของคนในสมัยนั้น

 • August 24, 2011 at 11:33 pm
  Permalink

  แซ่อือมีไม๊ค่ะ?? แล้วเขียนยังไง มาจากไหนอ่ะค่ะ ใช่อันเดียวกับแซ่อื้อรึป่าวค่ะ???
  ขอบคุณค่ะ

  • August 28, 2011 at 8:42 am
   Permalink

   ตอบคุณ feuyfeuy

   ผมไม่ทราบว่าเป็นภาษาอะไรครับ ส่วนอื้อในภาษาจีนคือ 余 yú ตระกูลนี้เริ่มต้นตระกูลมาจากยุคชุนชิวครับ โดยต้นตระกูลสร้างความดีความชอบในแคว้นฉิน ตอนหลังลูกหลานเลยใช้ตำแหน่งที่ได้รับเป็นแซ่

   อีกสายนั้นมาจากการเปลี่ยนแซ่จาก 铁 ซึ่งเป็นลูกลานของเจงกิสข่าย (เตมูจิน)

   ส่วนถิ่นกำเนิดมาจากสองถิ่นหลักคือ มองโลเลียกับหยุนหนานครับ

 • September 3, 2011 at 11:22 pm
  Permalink

  แซ่เฮ่าค่ะ อากง มาจากไหหลำ

 • September 5, 2011 at 9:31 am
  Permalink

  แล้วยังงี้ถ้าหนูแซ่อื้อเวลาเขียนชื่อเป็นภาษาจีนกลางต้องใช้อื้อนำหน้าชื่อได้เลยป่ะค่ะ หรือว่าต้องเปลี่ยนเป็นคำอื่นในภาษาจีนกลาง ขอบคุณมากค่ะ

  • September 5, 2011 at 10:23 am
   Permalink

   ตอบคุณ feuyfeuy on

   ในภาษาจีนจะใช้แซ่นำหน้าชื่อครับ เช่น 余子亮 (อื้อจือเหลียง) หรือ เหยาหมิง (姚明) ส่วนดาลาที่เราคุ้นหูอย่าง Jackie Chan, Jay Chou เป็นการเรียงชื่อสกุลตามแบบฝรั่งครับ

 • September 5, 2011 at 10:14 am
  Permalink

  สวัสดีครับ พอดีผมรบกวนถามหน่อยว่า แซ่ฟุ้ง นี้มีจริงด้วยเหรอครับ ผมก็สงสัย เพราะ อาก๋งของผม พ่อของผมบอกว่ามาจากไหหลำครับ ผมก็ถามว่าเเซ่ฟุ้งนี้ ออกเสียงไม่ผิดไหม พ่อก็บอกว่าไม่ผิดเพราะเอามาจากสำเนาทะเบียนบ้านครับ แต่ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหรครับ เพราะเป็นแซ่ที่ไม่ค่อยได้ยิน ผมก็ได้อ่านข้อความข้างบนแล้วแต่ยังไม่ค่อยเคียร์เท่าไหร ผมรบกวนadmin ช่วยให้คำตอบผมทีว่า เป็นตระกูลที่อยู่ที่ไหหลำ หรือ แผ่นดินใหญ่ครับ … นี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ… เพราะผมฝันว่า อาก๋งจะมาอยู่กับผมด้วยและขอแค่ป้ายบรรพบุรุษ และเขียนเเซ่ไว้ก็พอ แต่ผมเขียนไม่เป็นและก็ไม่รู้ว่าจะใช่แซ่ฟุ้ง เลยไหมหรือต้องมาจาก สามแซ่ที่อยู่ด้านบน ที่admin ตอบไปแล้ว หากเป็นไปได้ผมรบกวนช่วยเขียนเป็นภาษาจีนให้ด้วยได้ไหมครับ …ขอบคุณครับ

 • September 8, 2011 at 6:36 pm
  Permalink

  สวัสดีค่ะ
  กำลังค้นหาว่าชื่อจีนตัวเองเขียนอย่างไง เจอเว็ปนี้ เลยอยากขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ เป็นคนแต้จิ๋ว ชื่อจีนว่า ตั่งป๋อจู ไม่ทราบว่าพอจะทราบไหมค่ะว่าเขียนเป็นภาษาจีนได้ยังไง แล้วแปลว่าอะไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • September 8, 2011 at 8:22 pm
   Permalink

   คอบคุณ Ju

   เนื่องด้วยไม่สันทัดภาษาแต้จิ๋ว จึงขอเดาเอาละกันครับ ส่วนผู้รู้คนใดมีความรู้ภาษาแต้จิ๋วกรุณาช่วยชี้แนะด้วยละกันถ้าหากสิ่งที่ให้ไปไม่ถูกต้อง
   ตั่งป๋อจู = 邓宝珠 (เติ้งป่าวจู 邓 = แซ่เติ้ง 宝珠= แก้วล้ำค่า)

 • September 8, 2011 at 8:34 pm
  Permalink

  ขอบคุณค่ะ แล้วแซ่เติ้งนี่แซ่เดียวกับแซ่ตั้งหรือเปล่าค่ะ

  • September 9, 2011 at 12:45 pm
   Permalink

   ตั้ง คือ เฉิน 陈 ครับ

 • September 18, 2011 at 7:43 pm
  Permalink

  คำว่า เฮงไล้ และ ซวยขื่อ (แปลว่าโชคดีมา โชคร้ายไป เป็นทับศัพท์ใช่มั้ยครับ ) ในภาษาแต้จิ๋วเขียนยังไงน่ะครับ

 • September 20, 2011 at 3:19 pm
  Permalink

  เป็นจีนไหหลำครับ แซ่ 洪 ครับ
  อ่านว่า หง (จีนกลาง) / อ่าง (ไหหลำ) / อั้ง (แต๊จื๋ว)

 • September 20, 2011 at 4:01 pm
  Permalink

  คุณแม่ก็เป็นจีนไหหลำเหมือนกันครับ แซ่ 曾 ครับ
  อ่านว่า เจิง (จีนกลาง) / จัง (แต๊จิ๋ว)
  แต่ผมไม่ทราบว่า อ่านแบบไหหลำ ว่าอย่างไรครับ ….. พอจะทราบไหมครับ

 • September 20, 2011 at 4:19 pm
  Permalink

  ขอแสดงความเห็นต่อคำถามของ คุณแก้วจีน มรีรัตน์ เมื่อ Aug 22, 2011 ครับ
  ถ้าเป็นจีนแต๊จิ๋ว แล้วแซ่ออกเสียงว่า อั้ง (ไม้โท) ก็น่าจะเป็นแซ่เดียวกับผมคือ แซ่ 洪 ที่แปลว่า น้ำท่วม, กว้างใหญ่, ฯลฯ
  แต่ถ้าออกเสียงว่า อั๊ง (ไม้ตรี) ก็อาจจะเป็นแซ่ 红 ที่แปลว่าสีแดง จริงๆ
  ตัวผมเองก็ไม่เคยเห็นคนที่ใช้แซ่ 红 เลย, แต่แซ่นี้มีอยู่ในทำเนียบร้อยแซ่ ครับ —> อันดับที่ 400 ในทำเนียบร้อยแซ่

 • September 22, 2011 at 4:38 pm
  Permalink

  อยากทราบประวัติตระกูล ซิ ครับ แซ่นี้ในประเทศไทยคงจะน้อยมาก

 • September 28, 2011 at 12:06 am
  Permalink

  ผมเป็นคนที่ชอบดูหนังจีนครับ อยากทราบว่า เฉินจิ้นหนาน (ตัวละครในเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อ)เฉินจิ้นหนานเขียนเป็นภาษาจีน เขียนยังไงครับ และเฉินห้าวหนาน เขียนยังไงครับ ถ้าเป็นไปได้เอาทั้งแบบตัวเต็ม และตัวย่อเลยนะครับ ส่วนผมมีชื่อภาษาจีนว่าเฉินซินหวา เหล่าซือที่ตั้งชื่อให้บอกว่าแปลว่าจีนใหม่ครับ

  • September 28, 2011 at 12:26 pm
   Permalink

   ตอบคุณปกป้อง
   เฉินจิ้นหนาน 陈近南
   เฉินห้าวหนาน 陈浩南

   陈新华 ชื่อเดียวกับชื่อจีนของอาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์

 • September 28, 2011 at 6:21 pm
  Permalink

  ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ดีใจจังเลยครับ ที่มีชื่อเดียวกันกับอาจารย์วิโรจน์ เหล่าซือเคยบอกว่าถ้าจะยกย่องชื่อของเขาให้ใช้คำว่า “กุ้ยซิ่ง ต้าหมิง” ไม่ทราบว่าใช้ถูกรึป่าวครับ ในกรณีที่เราดีใจที่เรามีชื่อเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างอาจารย์วิโรจน์น่ะครับ

  • September 28, 2011 at 7:07 pm
   Permalink

   您贵姓大名 เป็นการถามชื่อแซ่ด้วยความเคารพครับ

   ทั้งชื่อและแซ่คุณตรงกันเด๊ะเลย

 • October 7, 2011 at 6:16 am
  Permalink

  ผมก็เป็นคนไทยที่มีเชื้อสายมาจากเกาะไหหลำ ประเทศจีน มาจากตระกูล “แซ่บ่าง” หลานชายที่ไปเรียนภาษาจีนมาบอกว่าแปลว่า “ม้า” เขาเขียนตัวหนังสือให้ดู ก็มองเป็นรูปม้าจริง ๆ แต่ผมจำไม่ได้แล้ว
  ปู่อพยพมาจากเกาะไหหลำตั้งแต่หนุ่ม ๆ จึงพูดไทยชัดมาก อาจจะเพราะมีภรรยาเป็นคนไทย
  ปู่ส่งอาผมไปเรียนที่ประเทศจีน จบวิศวกรรมศาสตร์จาก “หวู่ฮั่น” ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสสระ ชื่อ นายชาตรี แซ่บ้าง พิมพ์ที่สำนักพิมพ์สุขภาพใจ และ สำนักพิมพ์วิญญูชน เช่น “เต๋า” “มหัศจรรย์ของน้ำส้มและไข่ไก่” เป็นต้น
  เดชา ปัทมสิริวัฒน์
  115 ม.1 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
  โทร. 081 – 887 – 7980

  • October 7, 2011 at 9:28 am
   Permalink

   ยินดีที่รู้จักครับ คุณเดชา ความจริงผมเป็นแฟนของสำนักพิมพ์สุขภาพใจเพราะเป็นคลังความรู้ด้านจริงค่อนข้างมาก ไม่ทราบว่าพอมีผลงานของคุณชาตรีบ้างไหม โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับจริง ถ้ามีก็ขอรบกวนหน่อยนะครับ

   ถ้าแปลว่าม้า ก็คือ 马 (หม่า) หรือแซ่เบ๊ในภาษาแต้จิ๋ว คนไหหลำมักจะปรับตัวกลมกลืนเข้ากับคนในท้องถิ่นได้ง่าย ส่วนใหญ่จึงมีภรรยาคนไทยเหมือนอย่างเพื่อน ๆ ผมที่เป็นชาวไหหลำ ซึ่งแตกต่างจากจีนแคะหรือฮากกา ที่จะเหนียวแน่นกับชนชาติของตัวเอง จึงเป็นคนจีนเพียงกลุ่มเดียวในปัจจุบันที่ยังคงรักษาความบริสุทธิ์ทางสายเลือดของชนชาติอั่นได้ดีที่สุด

 • October 7, 2011 at 12:22 pm
  Permalink

  นายชาตรี แซ่บ้าง เกิด ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. 2476 ไปเรียนที่เมืองจีนเมื่ออายุ 19 ปี พอเรียนจบก็เกิดการพลิกผันทางการเมือง ไทยปฏิเสธรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ก็เลยกลับบ้านไม่ได้ อยู่ทำงานในโรงงานถลุงเหล็กที่เมืองหวู่ฮั่นจนอายุ 55 ปี จึงเดินทางกลับมาเมืองไทย (หลังจากการเมืองเปลี่ยนแปลง) ปัจจุบันยังเดินทางไปมาระหว่างสองเมืองอยู่ เพราะภรรยาเป็นคนจีน “ไม่ยอมตามมาอยู่เมืองไทย”
  หนังสือเล่มแรกที่พิมพ์ที่ “สุขภาพใจ” ก็คือ “เต๋า” ไม่รู้ว่าหนังสือยังพอเหลือหรือไม่ ? ลองติดต่อดูครับ

 • October 11, 2011 at 8:37 pm
  Permalink

  ผมอยากจะทราบครับว่าพระประจำตระกูล หงวน หรือ ง้วน ที่ีอาเหล่ากงกับอาเหล่าม่า หรือก๋ง ดั้งเดิมเป็นคนจากมณฑล ซัวเถา ไม่ทราบ พี่พอจะเล่าประวัติโดยสังเขปได้หรือไม่ครับ ขออนุญาติรบกวน ถามจากคนที่อยากรู้ต้นเรื่องตระกูลของตัวเอง จะหาพระประจำตระกูลมาบูชาครับ

 • October 11, 2011 at 8:41 pm
  Permalink

  ตระกูลหงวน ถ้าเปนภาษาแต้จิ๋ว เรียกว่า หงวนเซ็ก ภาษาจีนกลาง แหย่นเซอะ

 • October 17, 2011 at 1:24 pm
  Permalink

  แซ่ฉาย อยากรู้ที่มาของแซ่นะครับ ขอบตุณมาก

  • October 17, 2011 at 1:34 pm
   Permalink

   ขอทราบภาษาจีนกลาง คือความหมายของแซ่ด้วยครับ

 • October 24, 2011 at 2:43 am
  Permalink

  อยากเรียนถาม คุณAdmins ว่า แซ่น้า ในแต้จิ๋ว คือแซ่อะไรใน จีนกลางครับ

  พอดีมีเพื่อนคนจีนหลายคน พอเค้าถามถึงแซ่ผมก็บอกไม่ถูก น่ะครับ

  ขอบพระคุณมากครับ

  ปล ความหมายน่าจะ ไม่ท้องฟ้า สีฟ้า ก็อาจจะเป็นสีเขียว

  พอดี ก๋ง เสียไปนานแล้วครับ ที่บ้านเลยไม่มีใครพูดจีนอีก

  ที่บ้านเคยบอกว่า มาจาก ซัวเถา หรือ Shantou ก๋ง ไปเยี่ยมญาติบ่อย ครับ ก่อนท่านจะเสีย

 • October 27, 2011 at 4:03 pm
  Permalink

  เท่าที่อ่านมา ยังไม่เห็น แซ่เอี้ยเลย อยากทราบว่ามีประวัติรึป่าวค่ะ

  • October 27, 2011 at 4:21 pm
   Permalink

   เรียนเพื่อนสมาชิก และผู้เยี่ยมชมทุกท่าน
   ต้องขออภัยอย่างมาก ที่ไม่ได้เขียนเกี่ยวกับแซ่ตระกูลอื่นเพิ่มเติม เนื่องด้วยหน้าที่การงานจนไม่สามารถปลีกเวลาค้นข้อมูลมาเขียนได้ แต่จะพยายามครับ อย่างไรเสียก็ยากที่จะครอบคลุมแต่ละตระกูลได้นะครับ

 • November 2, 2011 at 4:26 pm
  Permalink

  ขออนุญาตตอบ คุณตั้งฉ้าย และ คุณ FisicA นะคะ

  《颜》จีนแต้จิ๋วอ่านว่า “ง้วง” แปลว่าใบหน้า, “หง่วงเส็ก”แปลว่าสี
  ส่วนเป็นแซ่ เคยได้ยินออกเสียงว่า “เฮี๊ย” เป็นลำดับแซ่ที่ 143
  สืบเชื้อสายมา 3 สายด้วยกัน โดยสายพระเจ้าหวงตี้ (黄帝)มี 2 สาย
  และสาย เผ่านวี๋เจิน (女真)อีกหนึ่งสาย ส่วนเรื่องพระประจำตระกูลไม่ทราบค่ะ ^_^

  แซ่คุณ FisicA 《蓝》 จีนกลาง “หลัน” แต้จิ๋ว “นั้ม” แปลว่าสีฟ้า ส่วนแซ่ออกเสียงเป็น “น้า” อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเขียนผิดสืบเนื่องจากผู้แจ้งไม่รู้หนังสือ นายทะเบียนอำเภอผู้รับแจ้งก็เลยเขียนให้เป็นตัว 《篮》ซึ่งแปลว่าตะกร้า จีนกลางออกเสียงเหมือนกัน แต่แต้จิ๋วออกเสียงว่าน้า (อักษาจีนทั้งสองคล้ายกันมากต่างกันที่ส่วนหัวของตัวอักษร) จึงทำให้มีคนเขียนทั้งสองแบบ แต่แบบตะกร้าจะเป็นส่วนน้อย..เป็นลำดับแซ่ที่ 260 ค่ะ

  • November 2, 2011 at 4:51 pm
   Permalink

   ขอบคุณ yingchun มากครับ ในฐานะที่เก่งทั้งจีนกลาง รอบรู้ทั้งแต้จิ๋ว ช่วยผมได้เยอะทีเดียว

   สำหรับสมาชิกคนอื่นๆ ที่มีความรู้กรุณาช่วยกันแบ่งปันความรู้ให้แก่ลูกหลานจีนด้วยครับ

 • November 10, 2011 at 6:35 pm
  Permalink

  ผมเพิ่งรู้ว่าผมมีเชื้อสายจีน ถ้าเทียบก็เป็นรุ่นที่4แล้วทางผมจะมีทางแม่ ท่านเล่าว่าพ่อของตาผมได้ล่องเรือมาอยู่จังหวัดแพร่ เป็นช่างทำทอง ถ้านับเวลามาก็น่าจะร้อยกว่าปีได้ครับ ท่านได้เสียชีวิตตอนที่ตาผมยังเล็กอยู่ ถ้านับตาของผมถ้ายังมีชีวิตก็น่าจะ 98-99 ปีครับ แม่ผมบอกว่าท่านแซ่เลี่ยว หรือแซ่เหลี่ยว ท่านก็จำไม่ได้เพราะท่านเคยอยู่กับญาติ แล้วมาใช้นามสกุลของเมียท่าน(ยายทวด)”คุณาคำ” ไม่ทราบว่าท่านเป็นจีนอะไรครับ ฮากกา หรือแต้จิ๋วครับ

 • November 11, 2011 at 7:32 pm
  Permalink

  ขอบคุณมากนะคัฟสำหรับรายชื่อแซ่ของจีน
  จะได้รู้กัยสักทีว่าตัวเองแซ่อะไรและได้รู้ว่าแซ่ตัวเองมีที่มายังไง
  ผม แซ่เล่า นะคัฟ
  ภูมิใจมากคัฟเป็นตระกูลแซ่อันดับ4ของจีนและเป็นตระกูลที่ขึ้นเป็นกษัติร์มากที่สุดด้วย

 • November 12, 2011 at 10:48 am
  Permalink

  ขอบพระคุณ ท่านAdmins มากๆครับ ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลย

  ที่นี่จะได้ไปโม้กับเพื่อนๆคนจีน ได้

  ขอบคุณมากๆ ครับ

  • November 12, 2011 at 11:09 am
   Permalink

   ตอบคุณ FisicA

   ต้องขอบคุณคุณ yingchun ที่ช่วยแบ่งปันความรู้ด้วยครับ

 • November 16, 2011 at 3:20 pm
  Permalink

  ขอบคุณ admin ค่ะ ^.^
  ขออนุญาตร่วมแจมพูดคุยในบางเรื่องที่พอรู้หรือสืบเสาะหามาแบ่งปันกันนะคะ..
  ตอบคุณ Rex ค่ะ
  แซ่เลี่ยว 《廖》เสียงนี้เป็นภาษาจีนกลางค่ะ ถ้าภาษาแต้จิ๋วหรือฮากกาจะออกคล้ายกันว่า “เหลี่ยว” หรือ “เลี้ยว” เป็นแซ่เก่าแก่แซ่หนึ่งประมาณ 2 พันกว่าปีล่วงมาแล้ว เป็นลำดับแซ่ที่ 342 ในทำเนียบ 100 ตระกูลแซ่ เป็นแซ่ของทั้งแต้จิ๋ว,ฮากกาและจีนอื่นๆด้วยค่ะ คงต้องสืบถามจากญาติผู้ใหญ่ค่ะว่าที่บ้านเป็นจีนใด…น่าจะแซ่เดียวกันกับคุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ นะคะ ^.^

 • November 16, 2011 at 3:39 pm
  Permalink

  พอดีย้อนกระทู้ขึ้นไปถึงวันที่ Sep 9,2011 ของคุณ Ju ค่ะ
  ถ้าคุณจู แซ่ตั่ง ก็คือ ตั๊งหรือตั้งค่ะ ต้องเขียน 陈宝珠
  ส่วน 邓 (เติ้ง) แต้จิ๋ว จะออกเสียงเป็น เต๋ง หรือ เต่ง ค่ะ ^.^

 • November 18, 2011 at 9:46 pm
  Permalink

  ตาของผมแซ่คู ครับ เห็นแม่ว่าเป็น จีนแคะ อพยพมาจากจีน แล้วมาอยู่ที่๋เชียงราย พอจะทราบประวัติของแซ๋คูหรือเปล่าครับ

  • November 20, 2011 at 1:44 pm
   Permalink

   ตอบคุณสัณฑสักก์

   แซ่คูน่าจะเป็นการออกเสียงตามภาษาแต้จิ๋วจากภาษาจีนคือแซ่ชิว (邱)ซึ่งเป็นแซ่อันดับที่ 151 คนรุ่นหลังส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นทายาทของขอจื๋อ (ขงจื๋อแซ่ข่ง 孔 ชื่อชิว 丘)เพื่อกันความเข้าใจผิดจึงเขียนเป็น 邱

   แซ่ชิว (邱)มีที่มาจากสี่สายหลัก ๆ คือ
   1. มาจากแซ่เจียง (姜)สายนี้จึงเป็นทายาทโดยตรงของเจียงไท่กง (姜太公)หรือเจียงจื่อหยา (姜子牙 มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณก่อนค.ศ.1128-ก่อนค.ศ.1015)นักการปกครอง นักการทหารและนักวางแผนยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จีน
   2. มาจากแซ่ซื่อ (姒)
   3. มาจากแซ่กุย (妫)
   4. มาจากชนกลุ่มน้อยหันมาใช้แซ่ชิว
   ปัจจุบัน ประชากรแซ่ชิวส่วนใหญ่กระจายอยู่ในมณฑลเสฉวน หูหนาน หูเป่ย กวางตุ้ง โดย 50% อยู่ในเสฉวน

 • November 25, 2011 at 1:38 pm
  Permalink

  ขอบคุณมากมากสำหรับความรู้แซ่ของพวกเรา
  ขอทราบความหมายชื่อภาษาจีนกลางอ่านว่า เหรียญหลี่เจียน
  ภาษาแต้จิ๋วอ่านว่า เลี่ยงลี่เกียง แปลว่าอะไรค่ะ เขียนยังไง ต้นตระกูลมาจาเ

  • November 27, 2011 at 11:48 am
   Permalink

   ตอบคุณนิด แซ่เลี้ยง
   แซ่เลี้ยงมาจากภาษาจีนกลางคือ เหลียน 连(Lián)เป็นแซ่ในอันดับที่ 330 ของ 100 ตระกูลแซ่ มีประวัติความเป็นมาสามพันกว่าปีแล้ว ต้นกำเนิดของตระกูลเหลียนมีสามแหล่ง คือ
   1. เหลนคนที่สามของกาวซินซื่อ(高辛氏)ชื่อฮุ่ยเหลียน (惠连) ตอนหลังลูกหลานเลยใช้ชื่อตัวสุดท้ายมาเป็นแซ่ของตัวเอง
   2. ใช้ตำแหน่งทางราชการเป็นแซ่ ในสมัยชุนชิว (ก่อนค.ศ. 770 ~476 ปี) แคว้นฉู่(楚国)มีตำแหน่งที่เรียกว่าเหลียนอ๋าว连敖 และ เหลียนหยิ่น 连尹 ตอนหลังคนที่รับราชการในตำแหน่งดังกล่าวเลยนำมาเป็นแซ่ของตัวเอง
   3. มาจากตระกูลเจียง (姜) ในยุคชุนชิวเช่นกัน แคว้นฉี (齐国)มีหมอชื่อดังที่ชื่อเหลียนเชิง 连称 ลูกหลานเลยใช้ชื่อตัวแรกเป็นแซ่ของตน

   สำหรับชื่อภาษาจีนของคุณนั้น ผมต้องรบกวนคุณ yingchun เป็นคนตอบแทนแล้วครับ

 • November 27, 2011 at 8:42 pm
  Permalink

  ตอบคุณนิดค่ะ

  ชื่อแซ่คุณนิด เขียน 《连丽娟》
  จีนกลางอ่านว่า “เหลียนลี่เจวียน”
  แต้จิ๋วอ่านว่า “เหลี่ยงหลี่เกียง” ตัวแซ่ถ้าอ่านออกเสียงพยางค์เดียวโดดๆ จะอ่านว่า “เลี้ยง”ค่ะ ชื่อตัวต้นก็เช่นกัน เขียนเดี่ยวๆ จะออกเสียงว่า “หลี”
  แต่พอมีชื่อตามหลังอีกตัวอักษรหนึ่ง เสียงก็จะผันให้คล้องจองเป็น “หลี่”(เติมไม้เอกค่ะ)
  “丽” แปลว่า สวยงาม
  “娟” แปลว่า สวยงามหรืองดงาม เช่นกันค่ะ..ในอีกนัยหนึ่งในภาษาจีนโบราณจะสื่อความหมายว่า “สาวงาม” โดยเขียนคู่กับอีกตัวอักษรหนึ่งว่า “婵娟”จีนกลาง “ฉันเจวียน” แต้จิ๋ว “เสี่ยมเกียง”..รวมความแล้วชื่อคุณนิดแปลว่า “สาวงาม” ค่ะ.. *.*

 • December 8, 2011 at 1:17 pm
  Permalink

  ผมแซ่ก๊วยครับ ทางด้านคุณพ่อเป็นแต้จิ๋ว แต่อยากรู้ประวัติของแซ่ก๊วยจังเลยครับ ขอบพระคุณครับ

 • December 13, 2011 at 7:26 pm
  Permalink

  ผมแซ่เหยา บรรพบุรุษผมเป็นคนจีนกลาง แต่ถ้าออกเสียงสำเนียงแต้จิ๋ว แซ่เอี๊ยวครับ

 • December 13, 2011 at 7:28 pm
  Permalink

  บรรพบุรุษผมชื่อ เหยาจินก้วง

 • December 16, 2011 at 12:17 am
  Permalink

  To: คุณวาริน
  แซ่ “ก๊วย” (郭)จีนกลางอ่านว่า “กวอ” เป็นแซ่อันดับที่ 18 ค่ะ
  มีประวัติความเป็นมายาวนาน ว่ากันพอสังเขปว่า
  1. มีตั้งแต่ สี่พันกว่าปีล่วงมาแล้วตั้งแต่ยุคเซี่ย (夏)โน่น
  2. มาจากสายปฐมกษัตริย์หวงตี้ (黄帝)สายของแซ่ จี (姬姓)
  สืบต่อมาในยุคซีโจว (西周)หรือโจวตะวันตก กษัตริย์ โจวอู่หวัง (周武王)ได้แต่งตั้งอนุชาของเหวินหวัง (文王)นาม จีสู (姬叔)ให้ไปครองแคว้นกวอ (虢) ซึ่งต่อมาถูกล้มล้างโดยแคว้นจิ้น (晋)แต่ ประชาชนในแคว้นยังคงใช้ชื่อแคว้นมาเป็นแซ่ตน (虢หรือเขียนเป็น郭)
  3. ตั้งขึ้นจากทำเลที่อยู่อาศัย คำว่า กวอ (郭)มีความหมายว่านอกกำแพงเมือง ดังนั้น ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่นอกกำแพงเมืองจึงถือเอาคำนี้มาเป็นแซ่

  ถูกผิดประการใดขอให้ admin กรุณาแก้ไขชี้แนะด้วยค่ะ

 • December 16, 2011 at 12:35 am
  Permalink

  To: คุณปั๊ม

  แซ่เหยา (姚)แปลว่า ดีงาม
  “เหยา” เป็นเสียงภาษาจีนกลางค่ะ
  ดังนั้น บรรพบุรุษคุณปั๊มไม่ใช่คนจึนกลางนะคะ ส่วนจะเป็นคนแต้จิ๋ว,กวางตุ้ง,แคะ,ฮกเกี้ยน,ไหหลำ ฯลฯ ประการใด ลองถามจากผู้ใหญ่ที่บ้านดูนะคะ ^ _ ^

 • December 17, 2011 at 12:19 am
  Permalink

  หนูแซ่กง อ่ะค่ะ ตัวอักษรจีนเขียนยังไงค่ะ แล้วมันมีทั้งตัวเต็มและตัวย่อรึป่าวค่ะ แล้วมันหมายความว่าอะไรหรอค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • December 21, 2011 at 7:28 pm
  Permalink

  ผมถามครูผู้รู้ภาษาจีนครับว่าคำว่า จิน แปลว่า ทอง ในภาษาจีนกลาง และกวางแปลว่า สว่าง ครับ ผมจึงมั่นใจ 100%

 • December 24, 2011 at 10:55 pm
  Permalink

  ^__^. คุณปั๊มอย่าเข้าใจผิดนะคะ ไม่ได้หมายความว่าคุณปั๊มอ่านชื่อบรรพบุรุษผิดอ่ะค่ะ
  แต่คุณปั๊มบอกว่า”บรรพบุรุษเป็นคนจีนกลาง”. หยิงชุนพยายามจะบอกค่ะว่า “จีนกลาง” หมายถึงภาษาน่ะค่ะ ไม่ได้เป็นการแสดงตัวบุคคลว่าเป็นจีนอะไร คนจีนมาจากหลายภูมิภาค ต่างถิ่นต่างภาษาพูดกันไป บ้างพูดแต้จิ๋วเรียกคนแต้จิ๋ว, พูดภาษาแคะเรียกจีนแคะ, พูดกวางตุ้งเป็นคนกวางตุ้ง เป็นต้น ยกเว้นจีนกลาง คนที่พูดจีนกลางไม่ได้เรียกคนจีนกลางค่ะ เพราะจีนกลางเป็นภาษากลางของจีนทุกถิ่น เหมือนกับภาษาไทยกลางอันเป็นที่เข้าใจได้ของคนไทยทุกภาคและเป็นภาษาทางการน่ะค่ะ
  ขออภัยที่ทำให้เข้าใจผิดนะคะ. *.*

 • December 27, 2011 at 12:50 pm
  Permalink

  สวัสดีค่ะ

  เจอหน้าเวปนี้จากกูเกิ้ลค่ะ เข้ามาอ่านความเห็นแล้ว ยังไม่เจอแซ่ตัวเองเลยค่ะ พอดีเป็นรุ่นที่ 4 ค่ะ ถามคุณอามาก็ได้รู้ว่าตัวเองแซ่ 温 อ่านว่า เวิน ใช่ไหมคะ (แปลว่าความอบอุ่น)อยากทราบว่าแซ่นี้ในไทยมีกี่มากน้อย และความเป็นมาจากที่ไหนกันคะ เผื่อไปเดินทางตามหาบรรพบุรุษบ้างค่ะ ^^

  ขอบคุณมากนะคะ

  • December 27, 2011 at 1:56 pm
   Permalink

   ตอบคุณอุ่น

   ใช่ครับ แซ่ 温 แปลได้ทั้งความอบอุ่นและอุณหภูมิครับ ดังนั้น บางคนจึงตั้งนามสกุลตัวเองโดยแปลจากภาษาจีนว่า อุณห….คนแซ่ตระกูาลนี้ในเมืองไทยไม่ทราบจำนวนประชากรจริงๆ ว่ามีเท่าไร แต่โดยรวมแล้วคนแซ่นี้มีไม่มากนัก ในประเทศจีนมีประมาณ 2 ล้านคน หรือเทียบเป็น 0.16% ของประชากรจีน และแซ่นี้อยู่ในอันดับที่ 321

   ต้นกำเนิดของตระกูลหลัก ๆ มีสามสายคือ
   1. มาจากตระกูลจี 姬 ทายาทของฮว๋างตี้ (黄帝)
   2. มาจากชื่อแคว้นมาตั้งเป็นแซ่ คือแคว้นเวิน (温国)ซึ่งก่อตั้งโดยลูกของตระกูลคุนอู๋ 昆吾
   3. มาจากการตั้งตระกูลเอง

   ถิ่นกำเนิดของแซ่นี้คือ อำเภอเวิน มณฑลเหอหนาน ในสมัยปลายยุคซาง (商)ต้นยุคโจว (周)เนื่องจากเกิดสงคราม ชาวเวินจึงอพยพลงสู่งทางใต้

   สำหรับบุคคลมีชื่อเสียงยุคนี้คงไม่มีใครเกินนายกรัฐมนตรีจีน เวินเจียป่าว (温家宝)

 • January 7, 2012 at 4:45 pm
  Permalink

  ผมก็นึกว่าอากงผมเป็นจีนกลางรู้แต่ว่าอากงไว้ผมเปีย ผมขออภัยผมไม่รู้

 • January 8, 2012 at 8:25 pm
  Permalink

  ญาติๆ แซ่ปัง … น่ะ ไม่มีประวัติในเว็บเท่าไร เหมือนกัน …

 • January 9, 2012 at 10:52 am
  Permalink

  (^_^) ขอบคุณ admin มากค่ะสำหรับความรู้นี้

 • January 10, 2012 at 3:22 am
  Permalink

  อยากทราบว่าเซี่ยงเท่นคือแซ่อะไร

 • January 22, 2012 at 3:44 pm
  Permalink

  อยากทราบว่าแซ่เงี๊ยบในภาษาไหหลำ (ซึ่งคนเก่าแก่บอกว่าอ่านออกเสียง เอี๋ยน/เหยียน ในจีนกลาง) นั้นเขียนเป็นตัวจีนอย่างไร?
  ขอบคุณครับ

  恭喜發財 新年快樂。ด้วยนะครับ!

  • January 23, 2012 at 10:39 am
   Permalink

   ตอบคุณแบ้งก์

   แซ่ที่ออกเสียงเอี๋ยน/เหยียน หรือ Yan2 ก็มีอาทิ 严,颜, 阎 ผมไม่แน่ใจว่าคำไหนออกเสียงเงี๊ยบในภาษาไหหลำ

 • January 22, 2012 at 4:18 pm
  Permalink

  อยากทราบต้นกำเนิดและความเป็นมาของแซ่ ฉ้าย 蔡 ด้วยครับ

 • February 6, 2012 at 9:16 am
  Permalink

  รบกวน สอบถาม แซ่ ซ่วน -ส่วน เป็น คนจีนภาษาแต้จิ๋ว หรือภาษาอื่นครับ และที่มาของแซ่ การอพยพถิ่นฐานจากจีนสู่ไทย ขอบคุณครับ

 • February 6, 2012 at 9:34 am
  Permalink

  รบกวนขอข้อมูลใหม่ ที่มาของตระกูลเฮ้ง เคยอ่านเจอที่สมาคมแต้จิ๋วเมื่อประมาณ 20-25ปีก่อน ขอบคุณครับ

  • February 6, 2012 at 12:07 pm
   Permalink

   ตอบคุณสมคิด

   ตระกูลเฮ้งมีบทความในบล็อกอยู่แล้วครับ http://www.thaichinese.net/thaichineseblog/wang/

   ส่วนตระกูลซ่วน คงต้องรบกวนคุณหยิงชุนตอบแทนครับ

 • February 6, 2012 at 2:58 pm
  Permalink

  เรียนคุณหยิงชุน สกุล ซ่วนเป็นคนจีนแต้จิ๋ว หรืออื่นๆ ความเป็นมาและถิ่นฐานเดิม และการอพยพมาเมืองไทย ขอตัวอักษรจีนด้วยครับ ขอบคุณครับ

 • February 12, 2012 at 10:32 pm
  Permalink

  เรียนคุณสมคิด
  เข้าใจว่าจะเป็นจีนแต้จิ๋วค่ะ ถ้าคุณอ่านออกเสียง “ส่วน”(แต่แต้จิ๋วชัดๆ จะอ่านว่า “ส่วง”)ตัวจีน “旋”
  ประวัติความเป็นมาและถิ่นฐานดั้งเดิมค้นหามาให้ไม่ได้ต้องขออภัยค่ะ ข้อมูลน้อยนิดที่ได้มาระบุว่า ในยุคสมัยใกล้ๆนี้เองน่าจะมาจากทางเทียนสิน(天津)ปัจจุบันที่นานกิง,ไต้หวันหรือที่ฮุ่ยโจว(惠州)อ.หลงเหมิน (龙门)มณฑลกวางตุ้ง จะยังมีทายายสกุลนี้อยู่ค่ะ ^_^
  ยังไงก็ขอให้ admin ช่วยเพิ่มเติมด้วยนะคะ..

 • February 20, 2012 at 9:03 am
  Permalink

  แซ่วุน ขอข้อมูลด้วยครับ

 • February 21, 2012 at 10:31 am
  Permalink

  เห็นป๊าบอกว่าอาก๊งมาจาก “ฟุ้ยจู” ไม่ทราบว่าเป็นตำบลหรือหมู่บ้านพอจะมีรายละเอียดหรือเปล่าครับ

 • February 23, 2012 at 2:35 pm
  Permalink

  มีคนสอบถามถึง “ชาตรี แซ่บ้าง” ผู้เขียนอิสระ งานเขียนออกมาแล้วประมาณ 12 เล่ม ระยะแรกจะเขียนถึง “ลัทธิเต๋า” (เปรียบเทียบกับหลักพุทธศาสด้วย)ต่อมาจะเขียนวิธีการเรียน เขียนอ่านภาษาจีน (อย่างพิศดาร) ต่อมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ เรื่องเด่น ๆ ในขณะนี้ก็การฝึกวิธีการหายใจที่ถูกต้อง
  ชาตรี แซ่บ้าง เกิดเมื่อปี 2476 ที่จังหวัดพิษณุโลกเรียนจบชั้นมัธยม 6 (โรงเรียนดำรงราษฎร และ……….(ผมจำไม่ได้)……….จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน จนจบปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ จาก “มหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น” ทำงานในประเทศจีนจนอายุ 55 ปี จึงขอเดินทางกลับมาประเทศไทย เริ่มงานสอนภาษาจีน ขณะเดียวกันก็เริ่มเขียนหนังสือ เล่มแรกคือ “เต๋า”……….ถึงปัจจุบันมีผลงานเขียนประมาณ 12 เล่ม

 • February 23, 2012 at 4:29 pm
  Permalink

  รบกวนสอบถามครับว่า แซ่กี่ ภาษาจีนกลางเขียนและอ่านว่าอย่างไร

  อากงเสียชีวิตไปแล้ว และไม่มีใครทราบหาข้อมูลก็ไม่เจอ ที่ฮวงซุ้ยไม่ได้เขียนแซ่เป็นภาษาจีนไว้ เดิมเค้ามาจากแถวซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง

 • February 25, 2012 at 11:51 pm
  Permalink

  ตอบคุณแซ่วุนค่ะ

  เข้าใจว่าจะเป็นแซ่เดียวกันกับคุณอุ่นค่ะ ลองอ่านคำตอบของ admin วันที่Dec.27,2011 ดูนะคะ ^^

 • February 26, 2012 at 12:03 am
  Permalink

  ตอบคุณหลานๆ ค่ะ

  แซ่ “กี่” ถ้าเป็นคนแต้จิ๋วจะเขียนแซ่ว่า “纪” ภาษาจีนกลางออกเสียง “จี้”
  ต้นสายบรรพบุรุษคือเอี๋ยนตี้(炎帝)กษัตริย์ในยุคต้นซีโจว(西周)
  (1066-771ก่อน ค.ศ.)ได้มีการสถาปนาแคว้นจี้ แต่ต่อมาถูกกลืนไปโดยแคว้นฉี ในยุคชุนชิว (春秋)(770-476 ก่อน ค.ศ.)ชาวแคว้นจึงถือเอาชื่อแคว้นมาเป็นแซ่ตัว
  ในประเทศจีน แซ่จี้ ไม่ได้ถูกจัดลำดับใน 100 ตระกูลแซ่ใหญ่ แต่ที่ไต้หวัน จัดไว้ในลำดับที่ 71 คนแซ่จี้เริ่มอพยพออกจากจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง,ซ่ง และเข้าไปถึงไต้หวันในยุคสมัยหมิง,ชิง กระทั่งเป็นตระกูลแซ่ใหญ่ตระกูลหนึ่งจวบถึงปัจจุบัน..^^

 • February 26, 2012 at 8:31 am
  Permalink

  เรียน คุณ tu

  แซ่ปังออกเสียงโดยภาษาแต้จิ๋ว จะเขียนได้หลายตัว เช่น 冯、班
  และอีกหนึ่งตัวที่เสียงใกล้เคียง โดยอ่านว่า “ปั๊ง” ตัวจีน “房”
  ซึ่งการอ่านออกเสียงของแต่ละคนแต่ละถิ่นอาจจะผิดเพี้ยนกันไป
  ยิ่งนำมาสะกดเป็นภาษาไทยด้วยแล้ว บางครั้งผันวรรณยุกต์ผิด เสียง
  ก็เพี้ยนไปเป็นอีกตัวอักษรหนึ่งได้
  ดังนั้น แซ่ปัง จึงอาจจัดเข้าได้กับสามแซ่ด้านบน หรืออาจมีมากกว่านั้น
  ซึ่งหยิงชุนต้องขออภัยหากนำมาไม่ครบ..^^

 • February 26, 2012 at 11:46 am
  Permalink

  ขอบคุณ คุณ yingchun มากๆ ครับ

  พอทราบแซ่เป็นภาษาจีนกลางจะได้พอมีความหวังไปตามหาญาติอากงที่จีน

  มีอะไรซักถาม จะขอรบกวนอีกครับ

 • February 28, 2012 at 9:49 am
  Permalink

  ขอบคุณคุณ yingchun ครับ
  ขอถามอีกข้อว่า เมือง “ฟุ้ยจู” นี้ใช่เมืองเดียวกับ “ฟี้จู” หรือเปล่าครับ

 • February 29, 2012 at 12:33 am
  Permalink

  อยากทราบว่าร้านเย่วไห่เหวียน ที่ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชมกับเหล่าซือฉางจิ้ง อยู่บริเวณไหนของกรุงปักกิ่งค่ะ ขอรายละเอียดที่อยู่เบอร์โทรศัพย์ ด้วยน่ะค่ะ เพราะกำลังจะเดินทางไปปักกิ่ง จะได้ไปซื้อกู่เจิงมาเรียนด้วยเลยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

 • March 1, 2012 at 1:04 pm
  Permalink

  เรียนคุณ แซ่วุน ค่ะ

  ต้องขออภัยค่ะที่ไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อเมืองที่ถามมาได้นะคะ
  ด้วยว่า 1. ไม่ทราบว่าชื่อที่เขียนมานั้น ออกเสียงเป็นภาษาจีนใด
  2. การสะกดเป็นเสียงภาษาไทย สะกดได้ตรงหรือไม่
  3. ประเทศจีนกว้างใหญ่ไพศาล สำหรับคนจีนรุ่นหลังในไทยอย่าง
  หยิงชุนนี่ รู้จักก็เพียงชื่อมณฑลและชื่อเมืองใหญ่ๆที่พวกเรา
  ได้ยินกันบ่อยๆ ไม่กี่ชื่อเท่านั้นเองอ่ะค่ะ
  ^__^

 • March 2, 2012 at 11:38 am
  Permalink

  ผมแซ่ปึง方 ชื่อเหมี่ยวซ้ง (ซ้ง ที่แปลว่าต้นสน-จีนแต้จิ๋ว)ภาษาจีนเขียนยังไงครับ คุณตาตั้งให้แต่ผมเขียนไม่เป็น ถ้าชื่อผมออกเสียงเป็นภาษาจีนกลางจะอ่านว่ายังไงครับ

  ขอบคุณครับ

  • March 2, 2012 at 11:44 am
   Permalink

   ต้องรบกวนคุณ yingchun ตามเคยครับ เพราะผมได้แค่ตัวแรกกับตัวท้าย บ่อเปี่ยง ภาษาแต้จิ๋วไม่กระดิกเลย

 • March 3, 2012 at 1:12 am
  Permalink

  ขออนุญาตปรึกษา admin ค่ะ
  เกี่ยวกับชื่อตัวกลางของคุณ wuttinut ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้ให้ความหมายมา หยิงชุนก็เลยไม่ทราบว่าควรจะใช้ตัวอักษรใด ก็เลยยกมาทั้งแผงแบบไม่คัดความหมาย เพื่อให้admin ช่วยหาอักษรที่คิดว่าน่าจะมีความหมายที่ดีที่น่าจะใช่ที่สุดอ่ะค่ะ..ท่านเจ้าของชื่อสะกดออกเสียงแต้จิ๋วมาว่า “เหมี่ยว” ซึ่ง = 苗、妙、描、瞄、藐、渺、淼、缈、玅、邈、鹋、秒、眇、秒、锚、杳、杪。^^

  • March 3, 2012 at 7:57 am
   Permalink

   คุณ yingchun ครับ

   นี่คือปัญหาทั้งคนถามและคนตอบ เพราะบ่อยครั้งคนถามเองก็ไม่ได้รู้ความหมาย เพียงแต่จะเสียงมา ซึ่งอาจจะเพี้ยนจากเสียงที่ถูกต้องด้วย และสำหรับคนตอบแล้วก็ยิ่งลำบาก โดยเฉพาะถ้าเป็นภาษาถิ่นที่ไม่รู้จัก

   ถ้าเป็นคำที่หยิงชุนยกมา ความหมายของบางคำอาจไม่เหมาะกับนำมาใช้เป็นชื่อ โดยเฉพาะคนจีนโพ้นทะเลซึ่งส่วนใหญ่จะพิถีพิถันในการตั้งชื่อมากกว่าคนจีนรุ่นใหม่ในจีนแผ่นดินใหญ่อันเป็นมรดก(บาป)จากการปฏิวัติวัฒนธรม ดังนั้น ชื่อตัวกลางของคุณ wuttinut ผมขอเดาคำที่น่าจะเป็นดังนี้
   方妙松
   方淼松
   方杳松
   方鹋松

   ขอบคุณหยิงชุนครับ

 • March 5, 2012 at 8:33 am
  Permalink

  ถึงคุณ admin ครับ ผมคิดว่าเป็นชื่อแรกที่คุณ admin แจ้งมาครับเพราะผมคุ้นๆว่าคุณป้าเคยเขียนไว้ให้แบบนี้เมื่อนานมาแล้ว (เป็นตัวหนังสือที่รวมตัวหนังสือ 2ตัวเป็นคำเดียว ผมคุ้นว่าตัวแรกเขียนเหมือนคำว่าผู้หญิงแล้วตัวที่สองผมไม่แน่ใจ) แล้วชื่อกลางนี้ออกเสียงจีนกลางว่ายังไงครับ มีความหมาย? เพื่อที่เวลาผมกลับไปหาบรรพบุรุษผมจะได้แจ้งชื่อได้ถูกต้องครับ

  ขอบคุณมากๆครับ

 • March 5, 2012 at 2:45 pm
  Permalink

  พอจะทราบความหมายของแซ่มั๊ยครับ ผมแซ่ปุง เพี้ยนมาจาก ปึง หรือฟาง ในจีนกลาง อยากทราบความหมายว่าแปลว่าอะไร คืออยากเอาไปผสมคำตั้งชื่อสกุล เป็นชื่อไทยครับ อยากให้ลูกใด้ใช้…รบกวนช่วยตอบให้ทางอีเมล์นะครับ

 • March 7, 2012 at 9:51 am
  Permalink

  方(fāng)หมายถึง เหลี่ยม ยกกำลัง ใช้กับสิ่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงไปตรงมา ซื่อตรง ทิศทางด้าน ฝ่าย วิธีการ ใบสั่งยา ตำรับยา ตำรายากำลัง..อยู่พอดีเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่ม

  ที่มา : http://www.dict2u.com/

 • March 9, 2012 at 11:37 am
  Permalink

  ขอบคุณคุณ admin และคุณหยิงชุนครับ ผมไปค้นมาแล้วครับว่าชื่อผมเขียน สะกดอย่างไรและมีความหมายยังไง ขอบคุณจริงๆ

 • March 10, 2012 at 1:29 pm
  Permalink

  อาม่าบอกว่า บรรพบุรุษของเรามาจากจีนไหหลำ
  ท่านแซ่เส่า อยากรู้ว่าถ้าเป็นจีนกลางคือแซ่อะไร?…

 • March 12, 2012 at 3:11 pm
  Permalink

  ก๋งตั้งชื่อให้หนูว่า ล้อจุนมุ่ยค่ะ ล้อเป็นแซ่ของเรา จุนบอกว่าหนูเป็นรุ่นที่3 และมุ่ยเป็นชื่อตัว แปลว่าสวย หนูเขียนเป็นแค่มุ่ยค่ะ แซ่ล้อมาจากไหนและเขียนอย่างไรคะ หนูอยากเขียนชื่อแซ่ตัวเองเป็น ก๋งและคุณพ่อเสียไปแล้วค่ะเลยไม่รู้จะถามใคร

 • March 14, 2012 at 10:59 pm
  Permalink

  ขอถามคุณมุ่ยค่ะ ที่ว่า “จุนบอกว่าหนูเป็นรุ่นที่3”
  คุณมุ่ยหมายถึง “จุน”แปลว่า “รุ่นที่3” ใช่มั้ยค๊ะ?
  เสียงในภาษาแต้จิ๋วไม่มีคำว่า “จุน” ค่ะ ที่ใกล้เคียงคือ “จุง”
  แต่ก็ไม่มีความหมายดังกล่าว ขอคำแนะนำจาก admin ด้วยค่ะ

  แซ่ “罗” จีนกลางอ่าน “หลัว” มีประวัติยาวนานหลายพันปี
  หลายยุคหลายสมัย ตั้งชื่อแซ่ตามชื่อแคว้นบ้างชื่อชนเผ่าบ้าง
  ตามแต่ยุคสมัย ยุคที่ใกล้ที่สุดคือปลายยุคสามก๊กต่อราชวงศ์”จิ้น”
  “晋”(ประมาณค.ศ.265) ชาวจีนกลุ่มนี้อพยพลงใต้ถึงเมือง
  หนิงฮว่า “宁化”จังหวัดฮกเกี้ยน ลงหลักปักฐานคะเนว่าเป็นศูนย์
  กลางของชนชาวแซ่ล้อ ต้นแหล่งคนแซ่ล้อทั้งในมณฑลกวางตุ้งและ
  ไต้หวันในปัจจุบัน ถูกจัดลำดับที่20 ใน100 ตระกูลแซ่ค่ะ..^^

  • March 15, 2012 at 8:14 am
   Permalink

   คุณหยิงชุนครับ สืบเนื่องจากคำถามของอามุ่ยนั้น ไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าจุนสื่อถึงรุ่นที่สามหมายถึงการตั้งชื่อตาม 家谱 (family tree) หรือเปล่า เพราะคนจีนจะนิยมตั้งชื่อเพื่อบ่งบอกถึงรุ่นด้วย เช่นรุ่นแรกอาจเป็น 美丽,美芳 พอรุ่นถัดไปอาจเปลี่ยนตัวแรกของชื่อเป็น 爱华,爱美 เป็นต้น แต่วิธีการตั้งชื่อวิธีนี้ปัจจุบันในจีบแผ่นดินใหญ่จะหายไปแล้ว เพราะตั้งชื่อตัวเดียวเนื่องจากนโยบายลูกคนเดียว และความคิดผิด ๆ สมัยปฏิวัติวัฒนธรรมที่วา ชื่อตัวเดียวแสดงถึงความรักชาติ

   ถ้าเป็นไปตามนี้ หยิงชุนก็ไม่ต้องคำนึงถึงความหมายว่าตรงกับรุ่นที่สามหรือไม่ (ตัดประเด็นนี้ทิ้งได้เลย) แล้วน่าจะได้คำภาษาจีนบอกอามุ่ยเขานะ

 • March 15, 2012 at 9:29 pm
  Permalink

  555 เอางั้นเลยหรือคะ admin คำภาษาจีนที่จะบอกคุณมุ่ยนั่นน่ะก็ได้อยู่ แต่เกรงว่าจะกลายเป็นชื่อหยิงชุนตั้งให้แทนที่จะเป็นชื่อแท้ดั้งเดิมที่บุพการีตั้งให้น่ะสิคะ ด้วยเหตุผลที่ว่า
  1. หยิงชุนหาคำภาษาแต้จิ๋วของเสียงที่ออกว่า “จุน”
  นี้ไม่ได้คำเดียว
  2. เป็นไปได้ว่าหยิงชุนอาจสันนิษฐานผิด อาจจะไม่ได้มาจากเสียงใกล้เคียงคือ “จุง” แต่เป็นเสียงใกล้เคียงอื่น ซึ่งคนฟังหรือคนที่เขียนออกมาคนแรกอาจฟังเพี้ยนไปหรือสะกดผิดไปก็ย่อมได้หรือออกตามสำเนียงถิ่นก็ได้อีกเช่นกัน

  ขอบคุณสำหรับคำอธิบายเรื่องรุ่นที่3 ของ admin ค่ะ ช่วยทำให้หยิงชุนหูตาสว่างขึ้นมากทีเดียว นับถือค่ะ..อ้อ..ขออภัยคุณมุ่ยด้วยนะคะ ^__^

 • March 15, 2012 at 9:34 pm
  Permalink

  ขออภัย..ข้อ 1ตอนท้ายพิมพ์ตกคำว่า”สัก” ค่ะ หาไม่ได้สักคำเดียวอ่ะค่ะ *_*

 • March 18, 2012 at 4:03 pm
  Permalink

  เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่ถูกเลี้ยงมาแบบไทยแท้ๆ บรรพบุรุษชาวจีนอายุสั้น ทราบแต่เพียงแซ่ “แซ่ตี้” แต่ไม่ทราบที่มา ภาษา และความหมาย รบกวนขอข้อมูล “แซ่ตี้” ด้วยค่ะ

 • March 20, 2012 at 11:51 pm
  Permalink

  เรียนถามครับ พี่ ๆ บอกว่าแซ่เดิมของพ่อคือ แซ่เอี๊ยว (แต้จิ๋ว) ออกเสียงจีนกลางอย่างไรครับ และถ้าได้ตัวเขียนด้วยจะดียิ่งเลย ขอบคุณครับ

  • March 21, 2012 at 10:46 am
   Permalink

   ตอบคุณตุ้ย แซ่เอี๊ยว ในภาษาจีนกลางออกเสียงหยาว เขียนเป็น แซ่เดียวกับนักบาสเก็ตบอลจีนใน NBA นามหยาวหมิงครับ (รบกวนคุณหยิงชุนตรวจสอบด้วยว่าถูกหรือเปล่า ขอบคุณนะครับ)

 • March 21, 2012 at 6:17 pm
  Permalink

  อู้ววว ขอบคุณ admin มาก ๆ ครับ ^^

 • March 22, 2012 at 7:06 am
  Permalink

  ขอถามแอดมิน หน่อยครับ แล้ว แซ่น้า นี่มาจากไหนครับหาอ่านไม่เจอ

  ช่วยตอบให้ทีครับ ขอบคุณครับ

 • March 22, 2012 at 11:40 pm
  Permalink

  ผมต้องการผมหน่อยนะครับ คือผมมีนามสกุลมุ่ย (แซ่มุ่ย)ผมอยากทราบว่าแซ่มุ่ยนี้มีต้นกำเนิดมาจากไหน ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

 • April 13, 2012 at 2:45 pm
  Permalink

  แซ่สื่อ ทำไมไม่เห็นมีเลยอ่ะค่ะ 😉

 • April 28, 2012 at 4:48 pm
  Permalink

  อยากทราบว่าแซ่เจ็ง มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะ แล้วในภาษาจีนกลางอ่านว่าอย่างไร เขียนเป็น 汉字ยังไง

  อ๋ออยากทราบอีกเรื่องค่ะว่าถ้าบรรพบุรุษมาจากซัวเถา จะเรียกว่าเป็นจีนแต้จิ๋ว หรืออะไรค่ะ

  รบกวนแอดมิดด้วยนะคะ ^_^

 • May 1, 2012 at 3:57 pm
  Permalink

  1. เคยไปทำบัตรประชาชน แล้วเห็นคุณลุงคนข้างๆ นามสกุล แซ่ตับ ส่งสัยมานานมากว่าเป็น แซ่จากแทบไหน เพราะไม่คุ้นหูเลย

  2. บ้านแฟนเป็นไทยมากมากๆ เป็นทหารมาตั้งแต่รุ่นทวด รุ่นปู่ก็เป็นทหาร พ่อก็เป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ผิวขาวมาก มีเชื่อจีน แซ่เซียง หรือ เสี้ยง นี้แหละ พื้นเพจากราชบุรี พ่อก็จำการออกเสียงไม่ค่อยได้ ความหมายน่าจะหมายถึง ดอกไม้ซักอย่างครับ อยากถามว่าแซ่นี้น่าจะเป็นจีนกลาง แต้จิ๋ว หรือ อื่นๆ ครับ

 • May 28, 2012 at 4:48 am
  Permalink

  แซ่ เอื้อ พอจะทราบบ้างไหมครับมาจากที่ไหน

 • May 29, 2012 at 12:17 am
  Permalink

  ผม แซ่ ฮั่น คับ อยากทราบว่า มาจากไหนคับ เพราะมันไม่มีในนั้น ก๋ง เล่าว่าเหล่าก๋ง มาจากสาย ราชวงศ์ฮั่น ที่อพยบมาอยู่ที่ไทยคับอยากทราบข้อมูลอะคับ หาให้หน่อยเเล้วกานคับ

  • May 30, 2012 at 2:16 pm
   Permalink

   แซ่ฮั่น (汉) ค่อนข้างน้อยครับ จอลองค้นหาดูครับ พวกเราที่เป็นลูกจีนทั้งหลายส่วนใหญ่มาจากชาวฮั่นทั้งนั่นครับ ยกเว้นคนจีนทางเหนือที่อพยพมาจากหยุนหนานส่วนใหญ่จะเป็นจีนชนชาติอื่น

 • May 31, 2012 at 12:59 am
  Permalink

  ขอบคุณ admin รบกวนอีนิดนะคับ แล้ว ชาวฮั้น ฮกเกี้ยน แต้จิ้ว ไหหลำ การเรียกชื่อ พ่อ เแม่ เหมื่อกันป่าวคับ เเล้วมี พื้นฐานมาจากที่เดียวกับป่าวคับ ช่วยหน้อยนะคับ

 • June 25, 2012 at 10:04 am
  Permalink

  คืออยากทราบ …แซ่ติ้ง… อ่ะคับ พอจะมีข้อมูลไหมคับ

 • July 6, 2012 at 3:30 am
  Permalink

  อยากทราบ ต้นตระกูล จู ของผมเองประวัติและ ที่มาของต้นตระกูล ครับ
  ตระกูล จู แปลว่าอะไรครับ
  ( ผู้รู้ช่วยตอบผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ )

  ได้อ่านตระกูลคนอื่น น่ายินดีครับ แต่ของผมกับหาไม่เจอ งงง..ครับ รู้แต่อันอับ 14 เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

 • July 6, 2012 at 3:34 am
  Permalink

  ขอรบกวน ท่านผู้รู้ ตระกูล จู ช่วยหาตอบให้ด้วยตรับ หรือส่งทางเมล์ ได้ครับ chalitpro@gmail.com
  ขอบคุณครับ

 • July 13, 2012 at 12:51 am
  Permalink

  รบกวนถามเกี่ยวกับ แซ่ 曹 หน่อยน่่ะค่่ะว่ามีต้นตระกูลมาจากที่ไหน ไม่ทราบประวัติบรรพบุรุษตัวเองเลยค่่ะเพราะญาติผู้ใหญ่เสียหมดค่่ะ แต่ครอบครัวพูดภาษาจีนกลางแต่เด็ก และมีประเพณีเหมือนคนจีนหมดเลยค่่ะ

  • July 15, 2012 at 12:46 pm
   Permalink

   ตอบคุณ 曹诗盈

   曹 (ฉาว cao2) เป็นแซ่ในอันดับที่ 26 ของ 100 ตระกูลแซ่จีน ต้นตระกูลมีที่มาตั้งแต่ศตวรรตที่ 11 ก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 3 พันกว่า 4 พันปีก่อน ในยุคของ 周武王 สายนี้ถือเป็นลูกหลานของจักรพรรดิ์ 颛顼帝 โดยใช้ชื่อประเทศหรือแคว้น (曹国) มาเป็นแซ่ (ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับ)

   สายที่สอง มาจากแซ่จี๋ (姬) เดิม ซึ่งหลายตระกูลแซ่สืบสายมาจากตระกูลนี้ไม่น้อย

   สายที่สาม มาจากแซ่ซื่อ (姒) เดิม โดยมาจาก 曹嵩 ปู่ของจักรพรรดิ์เว่ยเหวิน (魏文帝)ในสมัยสามก๊ก ซึ่งมีแซ่เดิมว่า 姒

   คงมีที่มาคร่าว ๆ ประมาณนี้ครับ ส่วนถิ่นกำหนดดั้งเดิมอยู่ที่เหอหนาน 河南 ครับ

 • July 13, 2012 at 12:10 pm
  Permalink

  ชื่อจีนกลาง หลิน เซียน หลน

  林 先 ตัวหลน เขียนคล้ายๆ จั่วบ้าน แล้วมีขีดๆ เป็นตาสี่เหลี่ยม น่ะครับ เขียนได้ แต่หาตัวอักษรไม่เจอเพราะสะกด pinyin ตัว หลน ไม่เป็น ไม่ทราบ หลน สะกด pinyin ยังไงครับ

  เป็นคนไหหนำครับ อ่านสำเนียงไหหนำว่า หลิ่ม เตียน หล่น

  ป.ล. ที่ไหโค่ว เมืองหลวงของไหหนาน (เกาะไหหลำที่คนไทยชอบเรียกเพี้ยน) ไม่พูดภาษาไหหนำแล้ว พูดจีนกลาง รวมทั้งเมืองใหญ่ๆ ในเกาะด้วยเช่น เวิ่นชาง แต่เมืองรอบนอกยังพูดไหหนำอยู่นะ เช่น กงโพ ตำโอ ยังพูดไหหนำอยู่ ไม่พูดจีนกลาง

  • July 13, 2012 at 12:23 pm
   Permalink

   ตอบคุณจอร์จ

   หลน ในภาษาจีนน่าจะไม่มี ปรกติจะมีออกเสียงเป็นหลง หรือ หลุน ถ้าคุณพอเขียนได้ รบกวนเขียนมาแล้วถ่ายรูปหรือสแกนมาให้ดูน่าจะช่วยได้ แล้วส่งมาที่อีเมลผมก็ได้ครับ

 • July 13, 2012 at 12:30 pm
  Permalink

  เจอละ lu’n ตัวนี้อ่ะ 倫 งั้นก็เขียนเต็มๆ ว่า

  林 先 倫

  ลองมั่วจากการแปลของกูเกิ้ล

 • July 13, 2012 at 12:34 pm
  Permalink

  บางทีผมก็เขียนชื่อตัวย่อด้วยอ่ะครับ ตัวนี้ 伦

  ตกลงมันอ่านว่า หลง หรือ หลน ครับ แต่คุณพ่อผมตั้งให้บอกว่า หลน อ่ะ

  • July 13, 2012 at 1:03 pm
   Permalink

   อ่านว่าหลุนครับ ในพินยินเขียนว่า lún

   คุณพ่อคงออกเสียงตามความถนัดซึ่งอาจออกเสียงตามภาษาถิ่น หรือสำเนียงคนจีนทางใต้ อย่างประเทศจีน 中国 สำเนีนยงที่ถูกต้องคือ จงกั๋ว แต่คนจีนที่เป็นรุ่นวัยกลางคนจำนวนมากออกเสียงเป็นจงกัวะ ความจริงก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่อย่างใดครับ เพียงแต่ถ้าเราจะเรียนรู้ ก็อยากให้เรียนถูกต้องตามมาตรฐานที่ถูกต้องครับ

 • July 13, 2012 at 1:28 pm
  Permalink

  ขอบคุณครับ แล้วคำนี้ 先 อ่านว่า เซียน หรือ เชี่ยน ครับ

 • July 13, 2012 at 2:05 pm
  Permalink

  ชื่อคุณอ่านว่า หลินเซียนหลุน ครับ

 • July 13, 2012 at 2:15 pm
  Permalink

  ขอบคุณครับ

 • July 15, 2012 at 4:52 pm
  Permalink

  แล้วแซ่น้าที่มายังไงหรอคะ

  • July 15, 2012 at 5:40 pm
   Permalink

   ตอบคุณณัชชา

   ขอรบกวนภาษาจีนหรือคำแปลด้วยครับ เพราะผมไม่ทราบว่า “น้า” ที่่วาเป็นภาษาอะไรและมาจากคำไหนของภาษาจีน

 • August 5, 2012 at 11:10 pm
  Permalink

  แซ่โหงว แซ่โง้ว แซ่เหง่า มาจากตระกูลเดียวกัน คือมาจาก มองโกล แล้วอพยพมาอยู่ในจีน กระจายๆ กันไป แต่ส่วนมากจะอยู่ทีี่กวางตุ้ง พวกที่ยังรักษารากเหง้าจากเดิมก้จะใช้แซ่โหงว ส่วนบางกลุ่มก็อยากปรับตัวให้เหมือนชาวจีนพื้นเมืองในตอนนั้นก้เลยเปลี่ยนเป็นโง้ว แค่การออกเสียง แต่การเขียนตัวอักษรจีนตัวเดิมตัวเดียวกัน รวมทั้ง แซ่เหง่าด้วยค่ะ

 • August 20, 2012 at 7:40 pm
  Permalink

  คือว่า ปู่ของผม “แซ่ล้อ”น่าจะจีนแต้จิ๋ว ครับอยากทราบว่าความหมายและ pinyinในภาษาจีนครับ และผมอยากทราบว่าประมาณ90ปีที่แล้วประเทศจีนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ? พอดีปู่ผมย้ายมาช่วงนั้นครับ ขอบคุณครับ

 • October 7, 2012 at 10:29 am
  Permalink

  แซ่เฮ้ง กับ แซ่อ๋อง 王 …..คือ แซ่ตะกูลเดียวกันป่าวครับ

  พอดีผมคน แซ่อ๋องครับ ช่วยบอกทีน้าครับ …..หามานานแล้วT^T

  • October 8, 2012 at 10:28 am
   Permalink

   ตอบคุณลูกหลาน แซ่อ๋อง

   แซ่เดียวกันครับ เฮ้งเป็นการอ่านตามภาษาแต้จิ๋ว ส่วนอ๋องเป็นการแปลจากคำว่าเฮ้งในสำเนียงแต้จิ๋วเหมือนกัน

 • October 11, 2012 at 7:14 pm
  Permalink

  ผมแซ่ตง ครับ มาจากใหหลำ อยากทราบที่มาของตระกูล และหมู่บ้านแซ่ตง หรือ กะตุยโผซุย ครับ
  ขอบคุณมากครับ

 • October 13, 2012 at 12:24 am
  Permalink

  ของผมแซ่นี้อะครับ 譚 ถ้าภาษาแต้จิ๋วอ่านออกเสียงยังไงเหรอครับ ของผมกวางตุ้ง อ่านว่าห่ำหรือถ่ำ ครับ

  • October 14, 2012 at 10:33 am
   Permalink

   ตอบคุณ Tara

   谭 (ถาน) ภาษากวางตุ้งคือ ถ่ำ ส่วนแต้จิ๋วต้องให้สมาชิกที่เป็นจีนแต้จิ๋วตอบละครับ

 • October 17, 2012 at 5:18 pm
  Permalink

  ผมแซ่ซิ ครับ บรรพบุรุษอพยพมาจาก จินเหมิน อยากทราบประวัติแซ่ซิ ครับ ในประเทศไทยคงมีไม่มาก ขอบคุณครับ

  • October 18, 2012 at 11:27 am
   Permalink

   ตอบคุณ xue

   ซี ไม่ทราบว่าใช่ 习 ในภาษาจีนหรือเปล่า หรือว่าออกเสียงตามท้องถิ่น ถ้าเป็น 习 เมืองไทยอาจมีไม่มาก แต่ตระกูลนี้กำลังจะขึ้นเป็นผู้นำ (ประธานาธิบดี) ของจีน คือ 习近平

 • October 18, 2012 at 11:45 am
  Permalink

  อักษรจีนไม่ใช่ตัวนี้ครับ เป็นตัว ซิ ตัวเดียวกับ ซิยิ่นกุ้ย ต้องขอโทษที่ไม่สามารถพิมพ์ภาษาจีนครับ

Comments are closed.