รากเหง้าลูกมังกร – ถิ่นกำเนิดตระกูลแซ่สำคัญ (中华姓氏发源地)

แซ่คนจีนแม้ว่าคนจีนจะมีสกุลแซ่ของตนเองมาหลายพันปีแล้วก็ตาม และด้วยจำนวนของประชากรอันมหาศาล คนที่ใช้แซ่เดียวกันในแต่ละถิ่นจึงมีซ้ำกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยนิยายปรัมปรา แม้ว่าจะมีหลากหลายเวอร์ชั่น หลากหลายแนวคิด แต่มีข้อสรุปตรงกันขึ้น คนจีนทั้งหลายมีรากเหง้ามาจากจุดเดียวกัน ดังนั้น หากว่ากันตามแนวคิดนี้ จึงพอสรุปได้ว่า คนจีนในทุกวันนี้ ก็คือพี่สองที่มีต้นตระกูลเดียวกันนั้นเอง


แต่สิ่งที่จะนำมากล่าวนี้ จะยึดตามหลักภูมิศาสตร์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่สำคัญๆของจีน หากไล่ย้อนดูประวัติศาสตร์โลก ไม่ว่าประเทศใดก็ตาม แหล่งกำเนิดอารยะธรรมทั้งหลายล้วนมีถิ่นกำเนิดตาลุ่มแม่น้ำทั้งสิ้น ซึ่งประเทศจีนก็เช่นกัน แม่น้ำเหลือง หรือแม่น้ำหวงเหอ หรือฮวงโห (黄河)ก็คือแหล่งกำเนิดอารยะธรรมของจีนที่สำคัญที่สุด และก็เช่นกัน แม่น้ำหวงเหอก็เสมือนเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดตระกูลแซ่ต่างๆของจีน โดยมีถิ่นกำเนิดที่ใหญ่ที่สุดคือ มณฑลเหอหนาน (河南省)และมณฑลที่รองๆลงไปคือ มณฑลซานซี (山西省)มณฑลส่านซี (陕西省)และมณฑลซานตง (山东省)อันเป็นสี่มณฑลสำคัญที่เป็นถิ่นกำเนิดลูกหลานมังกรทั้งหลาย ที่นี้ ขอนำเฉพาะบางเมืองและบางมณฑลที่เป็นถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่มากล่าวในรายละเอียดเพิ่มเติม

onlinehotel.com.br

เมืองซินเจิ้ง (新郑市)มณฑลเหอหนาน (河南省)- ถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่กาว หรือแซ่กอ(高)แซ่เฟิง หรือแซ่ปัง แซ่บ่าง(冯)แซ่เจิ้ง หรือแซ่แต้(郑)และแซ่หาน หรือแซ่ห่าน(韩)

ในยุคชุนชิว (春秋战国)แคว้นเจิ้ง(郑)และแคว้นหาน(韩)ได้ตั้งแคว้นของตนในบริเวณเมืองซินเจิ้งเป็นเวลากว่า 500 ปี และปัจจุบันนี้ ซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์ยังคงได้รับการเก็บรักษาอยู่ในเมืองซินเจิ้งแห่งนี้ และจักรพรรดิหวงตี้ (黄帝)ได้ตั้งราชวงศ์แรกของประเทศจีน ณ เมืองนี้เช่นกัน นักโบราณคดีจึงตั้งเมืองซินเจิ้งให้เป็น “ราชธานีโบราณแห่งราชของจีน” และถือกันว่า วันที่ 3 เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันที่จักรพรรดิหวงตี้เป็นวันที่สถาปนาราชวงศ์ ปัจจุบันนี้ จึงใช้วันนี้เป็น “วันวัฒนธรรมต้นตระกูลจีน” (炎黄文化节)ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปี

 

ึคฤหัสถ์เก่าตระกูลซวนหยวน (轩辕故里)

ึคฤหัสถ์เก่าตระกูลซวนหยวน (轩辕故里)

เมืองสวีชาง (许昌市)มณฑลเหอหนาน (河南省)-  – ถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่เหวิน หรือแซ่บุ๊ง (文) แซ่เฉิน หรือ แซ่ตั้ง (陈) แซ่จง หรือแซ่เจ็ง (钟) และแซ่ฟาง หรือแซ่ปึง(方)

เมืองสวีชางเป็นเมืองสำคัญทางด้านการเมืองและทางยุทธศาสตร์ทางทหารคตั้งแต่โบราณกาล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคเหนือประเทศจีน ในยุคปลายของตงฮั่น (东汉)โจโฉเคยใช้เมืองนี้เป็นฐานที่มั่นในการบัญชารบของตน

เมืองโจวโข่ว (周口市)อำเภอฮว่ายหยาง (淮阳县)มณฑลเหอหนาน (河南省)- ถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่เฉิน หรือแซ่ตั้ง (陈) แซ่หู หรือแซ่โอ๊ว(胡) แซ่เซี่ย หรือแซ่เห่ (夏) แซ่หลง หรือแซ่เล้ง(龙)และ แซ่ชิว หรือแซ่คู(邱)

ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของกษัตริย์เหยียนตี้ (炎帝)อันเป็นปฐมกษัตริย์ตามตำนานโบราณของจีน ห่างไปทางเหนือของอำเภอฮว่ายหยาง จะเป็นที่ตั้งของสุสานจักรพรรดิ์ที่เรียกกว่า ไท่โฮ่วหลิง (太昊陵) ที่มีอายุเก่าแก่ 3000 ปี จึงถือกันว่าเมืองโจวโข่ว (周口市) เป็นถิ่นกำเนิดของลูกหลานจีน

onlinehotel.com.br

 

ศาลฮวามู่หลาน (木兰祠)

ศาลฮวามู่หลาน (木兰祠)

เมืองซางชิว (商丘市)มณฑลเหอหนาน (河南省)- ถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่ทาง (汤) แซ่ซ่ง หรือแซ่ส่ง และแซ่ไต้ หรือ แซ่ไต่ (戴)และแซ่หวู่ หรือ แซ่บู๊ (武)

เมืองซางชิวคือถิ่นกำเนิดของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ชองจีน คือ ขงจื๋อ (孔子)และวีรสตรีฮวามู่หลาน (花木兰) และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการพยากรอากาศแห่งแรกของจีนยุคโบราณ ปัจจุบันนี้ยังมีสุสานโบราณและฝายชลประทานกั้นแม่น้ำหวงเหอที่ยังคงรักษาในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

เมืองผูหยาง (濮阳市)มณฑลเหอหนาน (河南省)- ถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่เหวิน หรือแซ่บุ๊ง (文) แซ่จาง หรือแซ่เตีย (张) และแซ่เมิ่ง (孟)

ย้อนกลับไปเมื่อ 5000 กว่าปีก่อน เมืองผูหยาง (濮阳市)เคยเป็นที่อยู่ของกษัตริย์ยุคโบราณทั้งห้า หรือ 五帝 และเริ่มตั้งแต่สมัยฉินฮั่น (秦汉)เมืองนี้เริ่มมีการพัฒนาด้นการเกษตร และตอนหลังได้กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของลุ่มแม่น้ำหวงเหอตอนล่าง ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมาย

เมืองฮุยเซี่ยน (辉县市)มณฑลเหอหนาน (河南省)- ถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่ต้วน หรือแซ่ต๋วง (段) แซ่ก่ง (龚) และแซ่โหว หรือแซ่เฮ้า (侯)

ที่นี่เป็นที่ก่อสร้างกำแพงเมืองจีนในสมัยแคว้นจ้าว (赵)เป็นบ้านเกิดของวีรบุรุษสมัยราชวงศ์ซ่ง คือ งักฮุย (岳飞) และเป็นที่ตั้งของวัดไบ๋หยุน (白云寺)สวนสาธารณะไบ่ฉวน (百泉公园)ซึ่งมีอายุกว่า 3000 ปี

ขอแนะนำรายละเอียดเฉพาะส่วนของมณฑลเหอหนาน ส่วนถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่อื่นๆนั้น ขอให้ดูจากตารางต่อไปนี้

ถิ่นกำเนิดตระกูลแซ่คนจีน
 หากชอบบทความนี้ กรุณาคลิกให้คะแนนในเครื่องหมาย +1 ข้างล่างนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เขียนครับ
Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Haohao
 • Technorati
 • YahooMyWeb
 • Google Bookmarks
 • Live-MSN
 • Ask
 • MisterWong
 • MySpace
 • SEOigg
 • Socializer
 • StumbleUpon
 • TwitThis
 • YahooBuzz
 1. 369 Responses to “รากเหง้าลูกมังกร – ถิ่นกำเนิดตระกูลแซ่สำคัญ (中华姓氏发源地)”

 2. ผม แซ่ปึง หรือ แซ่ฟาง อะครับ

  By กมล on Feb 16, 2010

 3. ปึง หรือ ฟาง (方)อันเดียวกันครับ ลูกหลานปึงซีเง็ก (方世玉)อันโด่งดังซึ่งเป็นคนกวางตุ้งเช่นกัน อันเป็นถิ่นบ้านเกิดของคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่

  By admin on Mar 4, 2010

 4. แซ่โหงว กับโง้ว อันเดียวกันป่่าวครับ ผมแซ่โหงว เขียนยังไงครับ

  By PP on Apr 14, 2010

 5. ถ้าหากออกเสียง โง้ว ในภาษาจีนก็คือ แซ่ 吴 [wú] ส่วน โหงว คือ 五 [wǔ] หรือเลขห้า (ว่ากันตามการออกเสียงของภาษาจีนแต้จิ๋ว) การที่แซ่คุณเขียนเป็นโหงว อาจเป็นไปได้คือ แซ 吴 เพียงแต่ตอนออกหลักฐานทางราชการ เขาอาจฟังไม่ชัด หรือไม่ก็สะกดแบบพอใกล้เคียง จากตำราแซ่คนจีนนั้น ไม่มีแซ่ 五 มีแต่แซ่ 伍[wǔ] ครับ

  By admin on Apr 15, 2010

 6. อ้าง คห.ข้างบน
  ตัวดิฉันเองก็ แซ่โหงว แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่คอยเจอคนเชื้อสายจีนแซ่นี้เลย
  จะเจอก็ แซ่โง้ว

  ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นแซ่เดียวกันเพราะเมื่อไม่นานมานี้ญาติข้างคุณพ่อเสีย ซึ่งญาติคุณพ่อนั้นเป็นลูกชายของหลานอา (หมายความคุณพ่อของญาติคุณพ่อเรียกคุณปูดิฉันว่า อา ) สรุปว่าสืบสายมาทางลูกชายเหมือนกัน แต่ป้ายในงานเขียนว่า แซ่โง้ว ดิฉันก็งง ไหนว่าเป้นคนตระกูลเดียวกัน มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นเหมือนที่คุณ admin ตอบ

  แต่ตอนนี้อยากทราบว่าที่ถูกแล้วคืออะไรกันแน่น ถ้าการออกเสียงของแซ่ ทำให้งงกันอยู่ อยากทราบว่าเชื่อสายช่วยบอกอะไรได้หรือไม? เพราะดิฉันเป็นลูกหลานจีน เชื้อสาย จีนไหหลำ

  By Helium on May 6, 2010

 7. ผมแซ่ ruan(หร่วน) ครับ

  By th. on Jun 7, 2010

 8. 阮 คำนี้หรือครับ

  By admin on Jun 8, 2010

 9. ผมแซ่กอครับ กอเอ็กเค้ง เขียนเป็นภาษาจีนยังไงครับ อากงผมเคยเขียนใก้ดูแล้วแต่นานมากแล้วครับจึงอยากเขียนเป็นอีกครั้งครับช่วยที

  By paisarn on Jun 10, 2010

 10. กอ 高 gao (กาว) แปลว่า สูง มีต้นกำเนิดจากตะกูลเจียง 姜 ลูกหลานตระกูลกาวถือว่าเป็นทายาทที่สืบเชื้อสายมาจากเหยียนตี้ 炎帝 หรือจักรพรรดิเหยียนตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จีนโบราณครับ

  By admin on Jun 16, 2010

 11. ผมแซ่โง้ว ชื่อจีนกลาง อู๋หมิงสง เขียนภาษาจีนยังไงครับ
  ชื่อแปลว่าต้นไม้ที่มีแสงส่องสว่าง

  By ming on Jun 17, 2010

 12. โง้ว ในภาษาจีนกลางคืออู่ 吴
  明 (หมิง) แสงสว่าง ความสว่าง แจ้ง
  松 (สง) ต้นสน

  ผมเดานะครับ ว่าจะตามนี้ครับ 吴明松

  By admin on Jun 17, 2010

 13. รบกวนข้อมูลแซ่อึ๊งด้วยนะครับ เคยได้ยินว่าแซ่ที่มีสองพยางค์ เช่นโอวหยาง มักไม่ใช่ชาว ฮั่น ไม่ทราบจริงเท็จยังไงครับมีแซ่อะไรบ้างครับที่ไม่ใช่ ฮั่น ถ้าข้อมูลเยอะคุณแอดมินน่าจะตั้งเป็นหัวข้อใหม่เลยนะครับ น่าสนใจดี
  ปล. ยังหาวิธีลงฟรอนท์ในวิสต้าไม่ได้เลย รบกวนคุณแอดมินช่วยพินอินด้วยนะครับ

  By หัวเฉียว on Jun 29, 2010

 14. แซ่อึ้งที่ว่าหมายถึงสีเหลืองหรือเปล่าครับ ในภาษาจีนกลางออกเสียง huang2 ถ้าใช่คงจะจัดให้เร็วๆนี้ครับ

  ส่วนการติดตั้งภาษาจีนใน Vista คิดว่าหลักการน่าจะคล้ายกับการติดตั้งภาษาจีนในเวอร์ชั่นอื่นๆ ลองเช็คดูใน Control Panel–> Regional and Language Options–>เลือกแทป Language–>Install files for East Asia Language น่าจะประมาณนั้นครับ ลองดูก่อน เพราะตอนนี้ผมไม่มีเครื่องไหนที่ติดตั้ง Vista เลย จึงตอบอะไรที่ฟันธงตรงๆไม่ได้ครับ

  By admin on Jun 30, 2010

 15. แซ่ อึ๊ง หรือ huang ที่แปลว่าเหลืองครับ แล้วจะรออ่านนะครับ แล้วแซ่ที่ไม่ใช่ชาวฮั่นคุณแอดมินมีความเห็นว่าไงครับ ชาวจีนปัจจุบันรวมกันร้อยสี่สิบกว่าเผ่าคงจะปนกันไปหมดจนแยกไม่ออกแล้วนะครับ พอดีดูโอลิมปิคที่จีนเป็นเจ้าภาพแล้วได้ยินอาจารย์วิโรจน์แกบอกว่าแกมีแซ่เป็นตัวเดียวเป็นชาวฮั่นแท้ๆ เลยสงสัยว่าเดี๋ยวนี้ยังแยกกันอยู่เหรอเรื่องชาวฮั่นหรือไม่ฮั่นเนี่ยกอปรกับช่วงปีที่แล้วมีข่าวเกี่ยวกับธิเบตครึกโครมทั้งปัญหาชาวมุสลิมจีนในภาษาข่าวมีการใช้คำว่าฮั่นอย่างมากมายทั้งข่าวไทยข่าวจีนข่าวฝรั่งเลยไม่แน่ใจว่ายังมีค่านิยมเช่นนี้อยู่อย่างชัดเจนหรือไม่ รบกวนคุณแอดมินหน่อยครับ หรือผมจะหาข้อมูลได้ที่ไหนครับ
  เรื่อง วินโดว์วิสต้าของผมเป็นโปรแกรมยุโรปครับ มันไม่ยอมรับภาษาอื่นของเอเซียเลย กลุ้มอยู่เนี่ยเพราะงานในเครื่องเยอะมาก ไม่อยากลงโปรแกรมใหม่แต่อีกสักพักนึงโปรแกรมเมอร์ไทยคงแก้ได้ครับ ไงช่วงนี้ต้องรบกวนพินอินไปก่อนครับ

  By หัวเฉียว on Jun 30, 2010

 16. แซ่ประกอบด้วยคำเดียวหรือสองคำ เช่น ซั่งกวน (上官)จูเก๋อ 诸葛 (แซ่ของขงเบ้ง) ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกชาวฮั่นหรือชนกลุ่มน้อยเสมอไปครับ เพราะสองแซ่ที่ยกมาก็เป็นแซ่ชาวฮั่นแต่โบราณ เพียงแต่ชนกลุ่มน้อยที่ยังคงรักษาสำเนียงภาษาของตัวเอง อย่างทิเบต ซินเจียง เป็นต้น พวกเนี้มีภาำษาพูดและภาษาเขียนของตัวเอง ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงรักษาแซ่ตามภาษาของตัวเอง ส่วนอีกจำนวนมาก เช่น ชาวจ้วง ชาวไต่ (ไทลื้อ) หรือชนกลุ่มน้อยในหยุนหนาน ส่วนใหญ่ก็ใช้แซ่คำเดียวเหมือนชาวฮั่น จนบางหมู่บ้านแซ่เหมือนกันหมดก็มี จะสังเกตบทความเกี่ยวกับตระกูลแซ่ต่างๆที่ผมเขียนมา เกือบทุกแซ่จะมาจากชนกลุ่มน้อยเปลี่ยนมาใช้แซ่นั้น ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค้นหาได้ในเน็ตครับ

  ปัจจุบันก็ยังคงต้อบระบุชนชาติในเอกสารต่างๆของจีนครับ เช่นบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น แม้แต่เอกสารแจ้งในสายการบินภายในประเทศ หรือรถไฟ เป็นต้น ก็ต้องระบุ

  ผมว่าหาเวลาแบคอัพข้อมูลแล้วลงวินโดวส์ใหม่น่าจะเวิร์คกว่านะ

  By admin on Jun 30, 2010

 17. อยากรู้ว่าในประเทศไทยมีคนแซ่ 阮บ้างมั้ย แซ่นี้มีกำเนิดจากตระกูลไหน
  ใครเป็นต้นตระกูล

  By tan on Jul 23, 2010

 18. แซ่ 阮 yuǎn มีที่มาจากสามแหล่งครับ
  1. ใช้ประเทศเป็นแซ่ โดยสมัยราชวงศ์ซาง 商 มีประเทศหรือก๊กที่ชื่อ 阮国 ถึงปลายยุคซาง แคว้นนี้ก็ล่มสลาย ผู้ครองแคว้นเดิมเลยใช้ชื่อประเทศเป็นแซ่ตัวเอง
  2. มาจากแซ่ 偃 yǎn
  3. มาจากคนแซ่ 石 shí เปลี่ยนมาแซ่ 阮 yuǎn ในสมัยปลายยุคตงจิ้น

  นี่คือที่มาโดยคร่าวๆครับ ส่วนในประเทศไทยมีคนแซ่นี้หรือไม่ ไม่แน่ใจครับ เพราะผมไม่ทราบว่าในภาษาท้องถิ่น (ไม่ว่าเป็นแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ฯลฯ) เขาออกเสียงยังไง แต่ที่แน่ๆคือ ในประเทศเวียดนามมีเพียบเลย

  By admin on Jul 23, 2010

 19. อยากทราบว่า นามสกุล ทวีสิน มีแซ่จีน ว่าอะไร
  พอจะทราบไหมคะ

  By Alpha on Jul 27, 2010

 20. ต้องขอโทษที่ไม่ทราบจริงๆ เพราะบางตระกูลก็มาไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือต้นรัตนโกสินทร์ พวกนี้มีจำนวนไม่น้อยที่มีโอกาสเข้าไปรับใช้ในวัง หรือบางคนก็ได้รับการแต่งตั้งมียศฐาบรรดาศักดิ์ วิธีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆจึงแทบจะไม่เหลือร่องรอยของความเป็นจีน ดังตัวอย่างตระกูลปราโมท ถ้าไม่ใช่เพราะเป็นบุคคลสำคัญเราก็คงไม่ทราบว่าบรรพบุรุษเป็นคนจีนแซ่ลิ้ม

  ดังนั้น คงต้องสืบสาวจากคนในครอบครัวดูว่า ดั้งเดิมมาจากไหนและใช้แซ่อะไร ก็พอจะช่วยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ส่วนผู้รู้ท่านใดทราบ กรุณาช่วยบอกด้วยครับ

  By admin on Jul 29, 2010

 21. อยากทราบว่า นามสกุลอึ้งเหลียง มีแช่จีน ว่าอะไร

  By ขวัญใจ เจอโนต์ on Jul 30, 2010

 22. ถ้าคุณเป็นคนแต้จิ๋ว อึ้งน่าจะมาจากแซ่ 黄 ครับ

  By admin on Jul 30, 2010

 23. ขอบคุณมากคะ จะพยายามหาต่อไป :)

  By Alpha on Aug 3, 2010

 24. แซ่โหงว ค่ะ เห็นพ่อบอกว่าเป็นจีนกวางตุ้งค่ะ จะเขียนเป็นภาษาจีนอย่างไรคะ

  By okok on Sep 7, 2010

 25. โหงวที่ว่าเป็นการออกเสียงตามภาษาอะไรครับ ถ้าตามเสียงแต้จิ๋วบางคนก็ออกเสียงโง้ว ในภาษาจีนคือ 吴 ออกเสียงตามจีนกลางคือ อู๋ wú ลองถามคุณพ่อเพื่อความมั่นใจอีกทีนะครับ

  By admin on Sep 7, 2010

 26. 謝 นะคะ ทำให้รู้อะไรเพิ่มขึ้นค่า

  By okok on Sep 8, 2010

 27. อากง อาม่ามาจากไหหลำครับ เห็นว่าแซ่หงุ่ย กับ แซ่บ่าง
  อยากทราบว่าต้นตระกูลมาจากไหนเหรอครับ

  ขอบคุณสำหรับเวบดีๆนะครับ จะพยายามเข้ามาอ่านบ่อยๆ ได้ความรู้ขึ้นอีกเยอะเลยครับ

  อันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับ เมื่อไม่นานมานี้มีญาติกลับไปเที่ยวที่ไหหลำมาครับ เค้าคุยกันว่าที่นู่นไม่มีใครพูดภาษาท้องถิ่นแล้ว พูดจีนกลางกันหมด ก็เลยงงๆกันนิดหน่อย(ฮา)

  By Eka on Oct 1, 2010

 28. ต้องขออภัยที่ไม่รู้ภาษาไหหลำครับ ถ้าได้จีนกลาง/เขียนเ็ป็นภาษาจีนหรือความหมายมาด้วย ก็จะพอเดาได้ครับ

  ใช่ครับ ปัจจุบันเขาส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่ใช้จีนกลางหรือภู่ทงฮว่า (普通话)เป็นหลักครับ ถ้าที่บ้านไม่พูดภาษาถิ่นเด็กรุ่นใหม่ก็จะพูดไม่เป็นเลย

  By admin on Oct 11, 2010

 29. ขอถามหน่อยค่ะ แล้วแซ่นี้อ่านว่าอะไร แปลว่าอะไรค่ะ เป็นตัว 金重 รวมกันนะค่ะ ช่วยบอกรายละเอียดด้วยค่ะ อยากรู้มาก

  By hong on Nov 11, 2010

 30. 锺 อ่านว่า จง หรือ zhong1 ในจีนกลางครับ แปลว่านาฬิกาหรือระฆัง ส่วนรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับที่มาของตระกูลคงต้องไปค้นดูอีกทีครับ

  By admin on Nov 11, 2010

 31. ขอบคุณแอดมินที่บอกค่ะ ^^ ตอบได้รวดเร็วทันใจดีจริงๆ

  By hong on Nov 11, 2010

 32. แซ่โหงว เหมือนกัน ดูเหมือนจะมีคนแซ่นี้เยอะเหมือนกันนะคะ คุณพ่อบอกว่าเป็นจีนไหหลำอ่ะ อยากรู้จักคนแซ่เดียวกันจัง เผื่อเราจะเป้นพี่น้องกัน

  By ลูกมังกร on Dec 12, 2010

 33. อยากทราบว่า แล้ว แซ่เตียว มาจากทางไหนค่ะ

  By Busagon on Dec 18, 2010

 34. เตียว หรือ เตีย คือแซ่เดียวกัน เพียงแต่เตียวออกเสียงตามภาษาฮกเกี้ยน ส่วนเตียเป็นแต้จิ๋ว ดูรายละเอียดได้ในรากเหง้าตระกูลเตียครับ

  By admin on Dec 18, 2010

 35. แล้วแซ่ ลิ้ม (林) ล่ะครับ ??

  By princo on Jan 2, 2011

 36. ผมจะนำเอารายละเอียดของตระกูลลิ้มมาลงอย่างละเอียดครับ ตอนนี้เข้าไปอ่านชาวแซ่ลิ้มที่ได้เข้ามารับใช้ในแผนดินสยามก่อนครับ

  By admin on Jan 2, 2011

 37. ผมอยากรู้เรื่องแซ่ของผมเหมือนกันครับ
  ทางตระกูลผม “แซ่หงุ่ย” ครับ
  ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น “สุภาวิตา”
  กำลังรวบรวมเรื่องราวต้นสายตระกูลอยู่ครับ
  เพราะกลัวขาดช่วงของคนในตระกูล
  ขอบคุณครับ

  By ก๊อบ สุภาวิตา on Jan 12, 2011

 38. นามสกุลสุภาวิตามาจากแซ่งุ่ย หรือเว่ย (魏)wèi ในภาษาจีนครับ

  By admin on Jan 12, 2011

 39. แซ่เหง่า ค่ะ เป็นจีน ไหหลำ.. สะกดยังไงค่ะ..

  By Pomm on Feb 16, 2011

 40. แซ่เลื่อง ครับ พ่อบอกว่าตอนสมัยแรกๆทางราชการเค้าเขียนผิด จริงๆต้องเขียนว่า แซ่เลี่ยง
  เคยถามพ่อว่าแซ่เดิมออกเสียงจีนว่าอย่างไร พ่อออกเสียงประมาณว่า เหลียง ที่แปลว่าเย็นครับ
  บ้านผมพูดจีน กวางใส หรือ กว่างสี ครับ แต่พ่อพูดอ่านจีนกลางได้ ส่วนผมพูดหรือ ฟังจีนกวางใส ได้นิดๆหน่อย จีนกลางไม่ได้เลย

  ขอบความรู้เพิ่มเติมจาก จขกท ด้วยครับ

  By ไต๋ on Feb 16, 2011

 41. แก้ไขเม้นบนนะครับ

  .พ่อออกเสียงแซ่ว่า เลียง นะครับไม่ใช่ เหลียง
  .ถามพ่อว่ามีความหมายว่าอย่างไร พ่อบอกว่า เลียง ที่แปลว่า เย็น ครับผม

  .ขอข้อมูลเพิ่มด้วยนะครับ แบละเอียดๆเลยจะเป็นพระคุณมากๆครับ

  By ไต๋ on Feb 16, 2011

 42. ถ้าหมายถึง เย็น ในภาษาจีนคือ ซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่แซ่คุณแน่ เพราะค้นในตำราร้อยตระกูลแซ่ (百家姓)แล้วไม่มีแซ่ 凉 (เหลียง) ครับ ถ้าเป็นแซ่จะต้อง ครับ ความจริงในภาษากว่างซีไม่ได้ออกเสียงทั้งเลียงหรือเหลียงครับ แต่จะเป็นเสียงที่อยู่ก้ำกึ่งครับ จึงไม่น่าแปลกที่ทางราชการจะเขียนถูกเขียนผิด

  อ้อ..ผมก็พูดภาษาเดียวกับคุณครับ

  By admin on Feb 16, 2011

 43. ขอบคุณครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอให้พ่อเขียนเป็นภาษาจีน มาให้ดูนะครับ

  อ่อ ปู่่ ย่า ตา ยาย ผมนี่มาจากเมืองจีนครับ

  By ไต๋ on Feb 16, 2011

 44. ไม่ทราบบ้านอยู่ที่ไหนครับ เพราะคนกวางใสส่วนใหญ่จะอยู่ทางใต้กัน

  By admin on Feb 16, 2011

 45. อยู่ อำเภอ เบตง จ.ยะลา ครับ

  ส่วนแซ่ที่ขอไห้พ่อเขียนให้ดูวันนี้ ก็แบบอย่างที่คุณเอามาไห้ดูนะครับ

  รบกวนช่วยบอกความหมาย ที่มาที่ไป ด้วยนะครับ

  By ไต๋ on Feb 17, 2011

 46. นึกแล้วไม่ผิด ต้องมาจากเบตงแน่

  梁 ในคำนามแปลได้หลายความหมายครับ เช่น สะพาน คาน แป ลำแสง

  สำหรับที่มาที่ไป คงทะยอยเขียนลงในบล็อกครับ แต่จะบอกคร่าวๆว่า ตระกูลเหลียงมีที่มาจากหลายสาย สายหนึ่งคือ หลังจากที่แคว้นเหลียง 梁国 (202 ปีก่อนคริสตกาล) ล่มสลาย ลูกหลานของผู้ครองแคว้นเหลียงก็อพยพไปอยู่แคว้นจิ้น และตอนหลังก็นำเอาชื่อแคว้นเดิมมาเป็นแซ่ของตนเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวแคว้นเหลียง

  By admin on Feb 17, 2011

 47. ขอบคุณมากๆครับ สำหรับข้อมูล จะเข้ามาอ่านบ่อยๆนะครับ

  By ไต๋ on Feb 17, 2011

 48. ต้องขออภัยคุณ Pomm ด้วยที่ตอบช้า เนื่องจากเสียเวลาค้นหา ด้วยความที่ตัวเองไม่สันทัดภาษาไหหลำเลย และจะเป็นปัญหามากๆในกรณีที่บอกแซ่เป็นภาษาของตัวเอง (เช่นไหหลำ แคะ ฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว เป็นต้น) นอกเสียจากว่า คำๆนั้นเป็นที่คุ้นกันอยู่แล้ว หรือว่ารู้ความหมายก็จะหาคำในภาษาจีนกลางได้ง่ายขึ้น

  สำหรับแซ่ของคุณนั้น ผมค้นได้แต่แซ่โหง่ว ไม่ทราบว่าจะมาจากแซ่เดียวกัน แต่ออกเสียงเพี้ยนกันไปหรือเปล่า ถ้าใช่คำนี้ ในภาษาจีนน่าจะ (ขอย้ำว่า น่าจะ เพราะไม่แน่ใจตรงกับเสียงในไหหล้ำหรือเปล่า) เป็นแซ่ 吴 หรือ อู๋พินยิน wú ลองสอบถามผู้ใหญ่ดูครับ

  By admin on Feb 18, 2011

 49. ด้วยความยินดีครับ และขอให้แวะมาเยี่ยมชมและยินดีอย่างยิ่งสำหรับความเห็นอันมีค่าครับ

  By admin on Feb 18, 2011

 50. สวัสดีครับ, รบกวนช่วยให้ข้อมูลแซ่ฟ่าน 范 หน่อยครับ รู้สึกว่าพ่อออกเสียงแต้จิ๋วว่าหวมครับ ขอคุณครับ

  By Krit on Mar 8, 2011

 51. แซ่ฟ่าน 范 เป็นตระกูลแซ่ในอันดับที่ 46 ตามลำดับ 100 แซ่ของจีน และเมื่อเทียบจำนวนประชากรจีน 13 ล้านคนอยู่ดันดับที่ 61 หรือเทียบเป็น 0.36% แซ่นี้ถือว่าสืบทายาทมาจากซุ่นตี้ (舜帝) ปฐมกษัตริย์ยุคโบราณของจีน ส่วนในประเทศเวียดนาม แซ่นี้จะมีจำนวนมาก โดยออกเสียงในภาษาเวียดนามว่า ฟาม เช่น ฟามวันดง (范文同) สำหรับคนแซ่ฟ่านในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะอพยพมาจากฮกเกี้ยนและกวางตุ้ง (แต้จิ๋ว) โดยส่วนใหญ่มาในช่วงปลายราชวงศ์ชิง หรือต้นรัตนโกสินทร์

  By admin on Mar 12, 2011

 52. ขอบคุณมากครับ อากงผมอพยพมมาจากกวางตุ้งครับ

  By Krit on Mar 13, 2011

 53. อากงผมชื่อเหง่าจินกวาง และ เหง่าจินมูล หรือโง้วจินกวาง โง้วจินมูล
  ใช้แซ่โง้วครับ

  By ศุภชัย on Mar 16, 2011

 54. ของผมจีนไหหลำ

  By ศุภชัย on Mar 16, 2011

 55. มีใครแซ่เหง่าแบบผมบ้างครับ

  By ศุภชัย on Mar 16, 2011

 56. ถ้าผมใช้ชื่อจีนผมชื่อ เหง่าซุนหนั่ว

  By ศุภชัย on Mar 16, 2011

 57. คุณศุภชัยครับ แซ่โง้ว หรืออู๋ (吴) ในประเทศไทยมีเยอะครับ อย่างน้อยก็คุณแม่ผมและญาติฝ่ายแม่ก็กลุ่มหนึ่งละ

  By admin on Mar 16, 2011

 58. ขอคำอธิบายตระกูลเเซ่บ่างด้วยนะครับพอดีคุณพ่อบอกว่าผมเเซ่บ่างละครับ

  By ธเนศร์ on Mar 23, 2011

 59. ขอถามได้ไหมครับ ว่าแซ่เลี้ยงของคนแต้จิ๋วนี้ เขียนตัวจีนด้วยตัวไหนอ่ะครับ ผมไม่รู้ภาษาจีนเลย เพราะที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เลิกกันก่อนจำความได้ ผมอยู่กับคุณแม่คนไทยครับ ทราบแค่ว่าคุณพ่อแซ่เลี้ยง พอดีกำลังเรียนภาษจีนกลางเลยอยากรู้สกุลตัวเองครับ ขอบคุณครับ

  By de on Mar 29, 2011

 60. ตอบคุณ de

  เลี้ยง ในภาษาจีนกลางคือหรือออกเสียง เหลียน ถือเป็นแซ่ที่มาจากตระกูลซู (苏) และตระกูลโจว (周) โดยเล่ากันว่าในสมัยก่อนเกิดสงคราม ครอบครัวตระกูลซูตระกูลหนึ่งได้หนีภัยสงครามที่บ้านแม่ยายซึ่งแซ่โจว ตอนหลังเกิดสำนึกในบุญคุณ จึงให้ลูกหลานเปลี่ยนแซ่เป็นแซ่โจวในตอนหลัง ส่วนอีกครอบครัวได้หลบภัยโดยแอบซ่อนใกล้กับสระบัว (บัวในภาษาจีนคือ 莲 ออกเสียงเหลียนเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน) เพื่อให้ลูกหลานได้เข้าใจถึงช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก จึงได้เปลี่ยนแซ่เป็น เหลียน แต่ให้เขียนแตกต่างจากคำที่แปลว่าดอกบัว

  By admin on Mar 30, 2011

 61. ผมเเซ่ต้วนครับ(段) พ่อบอกว่ามาจากเจียงซู(แต่ที่บ้านพูดภาษาเซี่ยงไฮ้กัน) แต่มีเพื่อนคนจีนเเผ่นดินใหญ่อีกคนนึงที่เเซ่เดียวกันมาจากยูนนาน อีกคนเป็นคนกวางตุ้งจากมาเลเซียก็เเซ่เดียวกัน ผมเลยอยากทราบว่า เเซ่ต้วน มีถิ่นกำเนิดจากที่ไหนกันแน่ึครับฦ ขอผู้มีึความรู้ช่วยกรุณาไขความกระจ่างด้วย ขอบคุณครับ

  By tmh on Apr 2, 2011

 62. ตอบคุณ tmh

  ด้วน (段) มีต้นกำเนิดมาจาก 5 สาย คือ
  1. จากตระกูลจี 姬[jī] สมัยชุนชิว 春秋
  2. มาจากชื่อสถานที่ โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลเมือง แล้วตอนหลังใช้ชื่อเมืองนั้นเป็นแซ่
  3. มาจากชนเผ่าเร่รอ่นเซียนเปย 鲜卑族 ในสมัยซีจิ้น (ค.ศ. 265-316 ปัจจุบันนี้ชนเผ่านี้ไม่มีอยู่แล้ว)
  4. มาจากชนชาติไป๋ในหยุนหนาน
  5. มาจากชนชาติอื่นๆ

  ส่วนชาวสกุลต้วนอยุ่ที่ไหนบ้าง ในยุคแรกๆส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ส่านซี 陕西 กานซู่ 甘肃 ตอนหลังมีการอพยพและรรวมตัวในจุดต่างๆ เช่น
  ทางเหนือของมณฑลเหอหนาน (河南)
  แถบตะวันออกเฉียงใต้ของซานซี (山西) และทางเหนือของเหอหนาน (河南)
  แถบเหลียวซี 辽西 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต้วนที่มากจากชนชาติเซียนเปย 鲜卑族 เดิม
  แถบหยุนหนาน

  By admin on Apr 3, 2011

 63. สวัสดีครับ
  ผมแซ่จงที่แปลว่านาฬิกาหรือระฆังครับ แล้วก็เป็นคนกวางใสที่เบตงครับ

  พอจะมีต้นถิ่นกำเนิดตระกูลจงกวางใสมั๊ยครับ

  ปล.ท่าน Admin เป็นคนกวางใส อยู่ที่ไหนของประเทศไทยครับ ตรังหรือยะลา

  By Adt on Apr 19, 2011

 64. ผมแซ่เตียงครับ มาจากไหนเหรอ

  By nop on Apr 19, 2011

 65. คุณ Adt ครับ ผมคนเบตงเหมือนกันครับ คนกวางไสเช่นกัน

  สำหรับประวัติของแซ่จงผมขอเวลาว่างแล้วจะมาตอบอีกทีครับ

  By admin on Apr 21, 2011

 66. ขอบคุณครับ

  รู้สึกดีครับ ที่เป็นคนบ้านเดียวกัน

  By Adt on Apr 24, 2011

 67. adminครับ แล้วแซ่หยุ่น(雲)ล่ะครับ พ่อผมบอกว่ามาจากทางไหหลำน่ะครับ

  By clound on Apr 28, 2011

 68. อยากทราบว่า แซ่เอง (แต้จิ๋ว) เขียนยังไงคะ

  และชื่อ เองเอี่ยวสุ่น (แต้จิ๋ว) กับ เองเซียะซุม (แต้จิ๋ว)

  เขียนยังไงคะ รบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลายตอบด่วนๆๆนะคะ

  มีความจำเป็นต้องใช้ค่ะ

  By melon on May 2, 2011

 69. ตอบคุณ melon
  เนื่องจากผมไม่ใช่คนแต้จิ๋วและไม่รู้ภาษาแต้จิ๋ว ดังดังคำที่ให้นี้รบกวนผู้รู้ที่รู้ภาษาแต้จิ๋วช่วยยืนยันและชี้แนะด้วย

  เอง มาจากภาษาจีน 翁 [wēng] หรือออกเสียง เวิง แต่ถ้าถามคนรุ่นเก่าที่ไม่ได้เรียนพินยินมาอาจจะออกเสียงเป็น อง

  By admin on May 2, 2011

 70. แซ่จิ๋ว – ภาษาจีนกลางคืออะไร และ how to write in Chinese. Thank you.

  By Tina on May 8, 2011

 71. ตอบคุณ Tina

  เนื่องจากไม่ได้บอกว่า “จิ๋ว” ที่ว่าเป็นการออกเสียงของภาษาอะไร จึงเดาเอาว่า น่าจะเป็นแซ่เดียวกับแซ่จิวของคนแต้จิ๋ว ซึ่งมาจากภาษาจีนว่า 周 [zhōu] หรือโจวครับ

  By admin on May 8, 2011

 72. คิดว่าเป็นกวางตุ้ง ไม่ก็ไหหลำค่ะ Are Zhou and Chou the same?

  By Tina on May 8, 2011

 73. กวางตุ้งไม่น่าจะใช้ Zhou and Chou should be the same, depending on how you spell, zhou is for pinyin and chou is for Roman spelling mostly used in Taiwan.

  By admin on May 8, 2011

 74. Back to my original question แซ่จิ๋ว กวางตุ้ง คือ แซ่จิว แต้จิ๋ว Confirm?

  By Tina on May 8, 2011

 75. in cantonese is โจ๊ว and in Taechew is จิว

  By admin on May 8, 2011

 76. I’m still confuse แซ่จิ๋ว ที่ใช้ในเมืองไทย ไม่แน่ใจว่าไหหลำ หรือกวางตุ้ง What is it in madarin? Sorry I have to type in English. It takes too long to type in Thai :). Thank you very much for your help. This is very important to me.

  By Tina on May 8, 2011

 77. แซ่ห่าน กับแซ่ฮั่น เหมือนกันไหม เพราะอากงตอนมาเมืองไทยใช้ แซ่ห่าน แล้วมาเปลี่ยนเป็น ฮั่นเกียรติพงศ์ ทีหลัง

  By ปู on May 14, 2011

 78. ตอบคุณปู:
  คิดว่านาจะเหมือนกันครับ ยิ่งถ้าคุณเป็นคนไหหลำก็ชัวร์เลย คือ แซ่ 韩

  นี่คือปัญหาของลูกจีนรุ่นปัจจุบันที่เริ่มจะลืมเลือนแซ่ดั้งเดิมของตัวเอง แม่หลานตระกูลจะพยายามตั้งนามสกุลให้คงเสี่ยงแซ่เดิมไว้ แต่เนื่องจากต้องการประดิษบ์ประดอยหรือความสละสลวยด้านภาษา จึงทำให้คนรุ่นหลังเริ่มไม่รู้แน่ชัดว่า นามสกุลนั้นแท้จริงมาจากแซ่อะไรกันแน่ รุ่นนี้เริ่มสงสัย รุ่นต่อไปเริ่มไม่รู้ว่าแซ่อะไร รู้เพียงว่ามีเชื้อจีน และรุ่นถัดไปก็จะหมดทุกอย่าง………….

  ถ้าเป็นไปได้ อยากให้หันกลับไปใช้แซ่เดิมของตนเอง จะใช้แซ่ตามเสียงจีนกลาง หรือว่าตามเสียงภาษาท้องถิ่นของตน (แต้จิ๋ว กวางตุ้ง ไหหลำ ฮกเกี้ยน แคะ ฯลฯ) ก็เลือกเอา น่าจะดีกว่า สมัยนี้การใช้แซ่ไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายหรือถูกมองเป็นประชากรชั้นสองเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ถูกมองเป็นลูกเจ๊กที่น่ารังเกียจ ไม่ทราบว่าพวกเราว่ายังไง?????????????????

  By admin on May 14, 2011


 79. นามสกุลก๋งเทมินทร์..ค่ะ
  เลยไม่แน่ใจว่า..เป็นภาษาแต้จิ๋ว หรือจีนกลางค่ะ

  By thatchamathorn on May 16, 2011

 80. ตอบคุณ thatchamathorn

  เรื่องนี้ตอบยากครับ เป็นไปได้ทั้งสองกรณี แต่หากสืบสาวย้อนกลับไปแม้บรรพบุรุษของคุณที่อพยพมาอยู่เมืองไทยจะมาจากแต้จิ๋ว แต่ต้นตระกูลคงไม่ใช่ เพราะต้นตระกูลถือกำเนิดทางเหนือของจีน และมีการอพยพลงมามณฑลทางใต้ของจีนช่วงราชวงศ์ชิง หรือศตวรรษที่ 19 ทั้งแถบกวางตุ้ง กว่าางซี หยุนหนาน เสฉวน อกเกี้ยน ฯลฯ แล้วช่วงปลายราชวงศ์จะมีการอพยพออกนอกประเทศของชาวจีนจำนวนมาก ก็เป็นไปได้ ชาวตระกูลข่งจะมาเมืองไทยในช่วงนี้

  ไม่ทราบว่าเคยไล่เรียงตระกูลของตัวเองหรือไม่ว่า เป็นทายาทของขงจื๋อรุ่นที่เท่าไร…..(ปัจจุบันเขาไล่เรียงได้ประมาณ 80 รุ่นแล้ว)

  孔 ในภาษาจีนกลางออกเสียง ข่ง [kǒng] ครับ

  By admin on May 17, 2011

 81. เป็นคนแซ่ปั๊ง จีนแคะ
  เห็นใน web ชุมชนชาวฮากกา
  คำอ่านจีนกลาง เฝิน
  อยากรู้ประวัติของแซ่ปั๊ง
  อะไรก็ได้ เพราะไม่มีความรู้
  อะไรเลยเกี่ยวกับแซ่ปั๊ง
  (อาม้าบอกว่าอากุ๊งมาจากถ่งผัน/ถ่งฝั๋น)

  By kporn2508 on May 22, 2011

 82. ตอบ kporn2508

  อย่างที่เรียนเสมอ ด้วยข้อจำกัดด้านภาษาถิ่น จึงไม่กล้าฟันธงว่า แซ่ปั๊ง ในภาษาแคะที่ว่ามา ใช่แซ่ 冯 (เฝิง) ในภาษาจีนกลาง (การออกเสียงเฝินหรือเฝิงคงขึ้นอยู่กับการออกเสียงตามสำเนียงปักกิ่งหรือสำเนียงคนจีนทางใต้) ดังนั้น รายละเอียดประวัติความเป็นมาผมคงจะนำมาลงให้หลังจากที่ได้รับการยืนยันแน่นอนแล้ว

  By admin on May 22, 2011

 83. ไม่ทราบว่า แซ่ จิว ของจีนไหหลำ แปลเป็นไทยว่าอะไรคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  By พีเค on May 27, 2011

 84. ตอบคุณพีเค
  จิว หรือโจว 周 [zhōu] ในภาษาจีนกลาง ถ้าจะแปลตามศัพท์จริงๆคือ รอบรอบ สมบูรณ์ ไตร่ตรอง หรือสัปดาห์ ก็ได้ครับ

  By admin on May 28, 2011

 85. สวัสดีค่ะ คุณ admin
  อยากทราบว่าอักษรจีนในยุคเก่าหรืออักษรจีนที่เขียนแบบเต็มของแซ่เล่าเขียนยังไงค่ะ แล้วนอกจากเขียนแบบตัวข้างต้นที่ทางเว็บได้บอก ยังมีอักษรจีนของแซ่เล่าตัวอื่นอีกรึป่าวค่ะ

  ขอบคุณสำหรับความรู้นะค่ะ

  By melody_kook_kuu on Jun 13, 2011

 86. ตอบคุณ melody_kook_kuu

  แซ่เล่าหรือหลิวในภาษาจีนแบบตัวเต็มคือ 劉 ตัวย่อคือ 刘 ครับ

  By admin on Jun 13, 2011

 87. ชื่อจีนกลางออกเสียงว่า หวังจินคุน
  จีนแต้จิ๋ว ออกเสียงว่า หวังกิมคุง
  อยากทราบว่า เขียนเป็นภาาจีนได้ว่าอย่างไรคะ

  By F.A. on Jun 19, 2011

 88. ตอบคุณ F.A.

  ภาษาจีนคือ 王金坤 เนื่องจากผมไม่รู้ภาษาแต้จิ๋วนะครับ แต่จีนกลางออกเสียงตามที่คุณบอก ดังนั้นเพื่อความถูกต้องกรุณาถามจากผู้รู้ภาษาแต้จิ๋วด้วยนะครับ เพราะคุนในภาษาจีนมีหลายคำ ไม่ทราบว่าคำไหนออกเสียงเป็นภาษาแต้จิ๋วอย่างไร

  By admin on Jun 19, 2011

 89. ขอบคุณค่ะ
  ขอถามเพิ่ม
  อักษรตัวที่ 2 แปลว่า ทอง
  อักษรตัวที่ 3 แปลว่าอะไรคะ

  By F.A. on Jun 19, 2011

 90. ตอบคุณ F.A.
  坤 แปลว่าผู้หญิง หรือความเป็นผู้หญิง (feminine) ครับ

  By admin on Jun 19, 2011

 91. นามสกุล
  ฮวดสกุล ค่ะ
  ปู่ย่าเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ…..

  By นวพร ฮวดสกุล on Jun 21, 2011

 92. ดิฉันแซ่ฟุ้ง 封ค่ะ…อยากทราบว่าแซ่นี้มีถิ่นกำเนิดจากที่ไหนค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  By ae on Jun 28, 2011

 93. หนูแซ่ตั่ง แซ่เดียวกับตั้งหรือเปล่าคะ

  By ปิง on Jul 2, 2011

 94. ตอบคุณปิง
  ถ้าคุณเป็นคนกวางตุ้ง ตั่งกับตั้งเป็นคนละแซ่ครับ ตั่งในภาษากวางตุ้งมาจากแซ่เติ้ง (邓) ซึ่งก็คือแซ่เดียวกับเติ้งลี่จวินครับ แต่ถ้าเป็นจีนภาษาอื่น ต้องดูรากศัพท์ภาษาจีนครับ

  By admin on Jul 2, 2011

 95. ตอบคุณ ae:

  封(Fēng)มีต้นกำเนิดมาจากสามสายครับ
  1. มาจากตระกูล 姜 (เจียง) ซึ่งเป็นทายาทของเหยียนตี้ 炎帝 แล้วนำเอาชื่อสถานที่เป็นชื่อสกุล
  2. มาจากตระกูล 复 (ฟู่) เดิมแล้วเปลี่ยนแซ่ทีหลัง
  3. มาจากต้นตระกูลเฟิง 封
  ส่วนถิ่นที่อยู่เดิมของตระกูลอยู่มณฑลหูหนานและซานตงครับ

  By admin on Jul 4, 2011

 96. อยากรู้ต้นกำเนิด แซ่ 欧阳 ค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

  By 11 on Jul 8, 2011

 97. 欧阳(ōu yáng )มีต้นกำเนิดมาจากแซ่ซื่อ (姒 sì) ส่วนแซ่ 欧阳ได้มาจากชื่อสถานที่ตามระบบศักดินาในสมัยโบราณ โดยย้อนกลับไปสมัยราชวงศ์เซี่ย (夏朝) โอรสของซ่าวคาง (少康) คือ 无余 ได้ก่อตั้งแคว้นเยว่ (越) ขึ้นเป็นแคว้นบริวาน ในยุคชุนชิวถูกแคว้นอู๋ (吴) ยึดครองจนล่มสลาย หลังจากนั้นอีก 19 ปี อู๋เจียง 无疆 ผู้เป็นหลานก็ได้พยายามฟื้นฟูแคว้นเยว่ขึ้นมาใหม่ ในขณะที่กำลังสถาปนานั้นก็ถูกแคว้นฉู่ (楚国)ตีจนล่มสลายอีก แต่ลูกคนรองของ 无疆 ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอที่ทางใต้ของ 欧余山 โบราณมักชอบเรียกภูเขาที่อยู่ทิศใต้ว่า 阳 อู๋เจียงจึงถูกเรียกกันว่า 欧阳亭侯 ตอนหลังลูกหลานของอู๋เจียงจึงใช้สถานที่นี่มาเป็นแซ่โดยแตกเป็นสามตระกูลคือ 欧, 欧阳, 欧侯

  By admin on Jul 8, 2011

 98. สวัสดีค่ะ

  อยากรู้นามสกุลภาษาจีนกลางของตัวเองเหมือนกันค่ะ
  อากง มาจากไหหลำ แซ่ฮู้ นามสกุลแปลในภาษาไทย มีตัว ” ยันต์” ค่ะ

  รบกวนทีนะคะ ^^

  By tukatalomlook on Jul 10, 2011

 99. ตคอบคุณ tukatalomlook

  แซ่ฮู้ หรือ 符 fú (ออกเสียงฝูในภาษาจีน) เป้นตระกูลที่มีต้นกำเนิดมาจากตระกูลจี (姬) ซึ่งเป็นทายาทของฮว๋างตี้ (黄帝)ปฐมกษัตริย์ยุคโบราณของจีน โดยโจวเหวินหวาง 周文王 ซึ่งยึดตรองแคว้นซาง (商)ในยุคชุนชิวเมื่อ 2000 กว่าปีก่อน แล้วสถาปนารางวงศ์โจวหวางขึ้นมา แล้วส่งลูกหลานไปปกครองแคว้นและหัวเมืองต่างๆ ผู้เป็นหลานที่ไปปกตรองแคว้นฉินได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 符玺令 (ฝูซีลิ่ง) ตอนหลังเลยใช้ตำแหน่งราชการมาเป็นแซ่ตัวเอง อันเป็นการถือกำเนิดของตระกูลฝู

  By admin on Jul 10, 2011

 100. อยากทราบประวัติ แซ่เจิง (จีนกลาง) ผู้รู้บอกว่า เจิง ในภาษาแต้จิ๋ว คือ เจ็ง ส่วน เจิ้ง คือ แต้ เจิง กับ เจิ้ง เป็นคนละแซ่กัน

  By kawee on Jul 15, 2011

 101. ตอบคุณ kawee
  เจิง ในภาษาจีนคือ 曾 zeng ส่วนเจิ้งในภาษาจีนคือ 郑 เป็นคนละแซ่กันครับ ส่วนการออกเสียภาษาแต้จิ๋วไม่แน่ใจครับ

  By admin on Jul 16, 2011

 102. ขอบคุณมากครับ โปรดช่วยเขียนเกี่ยวกับรากเหง้าสายตระกูลแซ่เจิง ออกเผยแพร่ให้รับทราบ เพื่อเป็นวิทยาทานด้วยครับ ในเมืองไทยมีคนแซ่เจิงที่มีชื่อเสียงบ้างไหมครับ และแซ่เจิงเขียนเป็นอักษรโรมันว่า Zeng ส่วนแซ่เจิ้งเขียน Zheng ใช่ไหมครับ

  By kawee on Jul 17, 2011

 103. แซ่จึง ล่ะคะ่ อากงอม่า น่าจะเป็นคนจีนแต้จิ๋ว
  แซ่จึง แปลว่าอะไรอ่ะค่ะ
  เขียนยังไง

  By puiz on Jul 17, 2011

 104. ตอบคุณ puiz
  แซ่จึงในภาษาจีนคือ 庄 (เขียนแบบตัวย่อ) 莊 (เขียนแบบตัวเต็ม) zhuāng ออกเสียงจวง แปลว่าหมู่บ้านครับ

  By admin on Jul 18, 2011

 105. ง่ะ เครื่องนี้ อ่านภาษาจีนไม่ได้ มันขึ้นเป็นตัว สี่เหลี่ยมอ่ะค่ะ
  แร้วมีบรรพบุรพมาจากเมืองไหนค่ะ มีต้นตระกูลเป็นไคอ่ะ

  By Puiz on Jul 18, 2011

 106. ขอบคุณมากค่ะ ไปเช็คกับอักษรจีนที่อากงเขียนไว้ เป็นตัวfu จริงๆ ด้วยค่ะ

  By tukatalomlook on Jul 18, 2011

 107. ไม่แน่ใจว่าเขียนถูกเท่าไหร่นะคะ
  ”แซ่ฮ๊อ” เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วค่ะ
  แต่นามสกุลไทยกลายเป็น หอบรรลือกิจ อ่ะค่ะ
  แล้วก็ ”แซ่บู๊” ด้วยค่ะ เป็นภาษาจีนแคะ
  อยากทราบประวัติของทั้งสองแซ่หน่อยค่ะ
  คือมันเป็นแซ่ของอากงด้านพ่อ และอากงด้านแม่อ่ะค่ะ แหะๆ

  By Hikari on Jul 19, 2011

 108. ขอถามหน่อยค่ะ แซ่ อง แปลว่าอะไรคะ
  มีนามสกุลใดที่มาจากแซ่ องบ้างคะ ภาษาแต้จิ๋วอ่านเป็นแซ่เอง ใช่ไหมคะ

  By minami on Jul 24, 2011

 109. สวัสดีครับ ผมแซ่จุงอ่ะครับถ้า พินอิน ก้อพิมว่า zhong xiang yuan ถูกป่าวอ่าาครับบ

  By ผม แซ่จุงอะครับ on Jul 28, 2011

 110. ตอบคุณผม แซ่จุงอะครับ
  ไม่ทราบว่าแซ่จุงนี่ออกเสียงตามภาษาแคะ (ฮากกา) หรือเปล่า ภาษาจีนน่าจะเป็น 钟 zhong ครับ

  By admin on Jul 28, 2011

 111. ตอบคุณminami
  แซ่อง หรือ 翁 wēng ถ้าเป็นตามรากศัพท์จริงๆแปลว่าคนแก่ครับ แต่คนจีนไม่นิยมแปลแซ่กัน ตระกูลนี้ไม่ได้แตกมาจากแซ่อื่น และก็ไม่ได้แตกออกเป็นแซ่อื่นเช่นกัน โดยต้นกำเนิดมาจากสามสายคือ 1. ตามชื่อสถานที่ 2. มาจากการผสมคำ “公”+“羽” (เรื่องนี้มีตำนานที่มาครับ) และ 3 มาจากตระกูล 翁难乙 ซึ่งถือต้นบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดของตระกูลนี้

  By admin on Jul 28, 2011

 112. แซ่ก๊วยในภาษาจีนแต้จิ๋วอ่านเป็นแซ่ไกวภาษากวางตุ้งใช่ไหมคะชื่อตัวเองในภาษากวางตุ้งอ่านประมาณว่าไกวเจงมุน เขียนเป็นจีนกลางและแปลว่าอะไรคะ
  รบกวนด้วยค่ะ

  By Minami on Jul 29, 2011

 113. ผมจีนไหลหลำครับ แซ่เหง่า หรือ เเซ่โง้วเป็นแซ่เดียวกันครับไม่ทราบว่าใคร แซ่เหง่า หรือ แซ่โหง่ว เหมือนผมบ้าง

  By ศุภชัย เลี้ยงไกรลาศ on Aug 1, 2011

 114. กงทวดผมชื่อ เหง่าจินกวง และ เหง่าจินหมุน

  By ศุภชัย เลี้ยงไกรลาศ on Aug 1, 2011

 115. แซ่เตียงเป็นภาษาจีนอะไรคะ ในภาษาจีนกลางคืแซ่อะไรคะ

  By Nun on Aug 13, 2011

 116. อ้าวแอดมินคนเมืองไผ่หรือ แซ่เฉินหรือตั้งนั้น ถ้ากวางไส ออกเสียงเป็นจั่น กวางตุ้ง ออกเสียงเป็น ชั่น แต้จิ๋ว ออกเสียงเป็น ตั้ง จีนแคะ ออกเสียงเป็น ฉินหรือเฉิน ส่วนคนไทนออกเสียงและเขียนว่า ชั้น เห็นได้จากทะเบียนบ้านรายชื่อคนแกนับไปสองรุ่นก่อน 50 ขึ้นไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในสมัยนั้น ฟังภาษาจีนออกเป็นว่า ชั้น

  By BJ on Aug 15, 2011

 117. ที่บ้านผมเป็นแต้จิ๋วแท้ ใช้แซ่อั้ง อาก๋งบอกว่าแปวว่าสีแดง ใช้ตอนล่องสำเภามา คือถ้าเป็นแต้จิ๋วเรือสำเภาจะที่สีแดง ถ้าเป็นฮากกาจะทาสีเขียว

  By แก้วจีน มณีรัตน์ on Aug 22, 2011

 118. ตอบคุณแก้วจีน มณีรัตน์
  แซ่อั้งในภาษาแต้จิ๋วตรงกับภาษาจีนคือ 洪 (หง) ซึ่งทั้งแต้จิ๋วและจีนกลางต่างออกเสียงเหมือนกับคำที่มีความหมายว่าสีแดงคือ 红 (หง) ซึ่งความจริง 洪 ไม่ได้แปลว่าแดงครับ หากแต่แปลว่าใหญ่โต ส่วนแซ่ 红 ไม่มีนะครับ เข้าใจว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดในความหมายของคนในสมัยนั้น

  By admin on Aug 22, 2011

 119. แซ่อือมีไม๊ค่ะ?? แล้วเขียนยังไง มาจากไหนอ่ะค่ะ ใช่อันเดียวกับแซ่อื้อรึป่าวค่ะ???
  ขอบคุณค่ะ

  By feuyfeuy on Aug 24, 2011

 120. ตอบคุณ feuyfeuy

  ผมไม่ทราบว่าเป็นภาษาอะไรครับ ส่วนอื้อในภาษาจีนคือ 余 yú ตระกูลนี้เริ่มต้นตระกูลมาจากยุคชุนชิวครับ โดยต้นตระกูลสร้างความดีความชอบในแคว้นฉิน ตอนหลังลูกหลานเลยใช้ตำแหน่งที่ได้รับเป็นแซ่

  อีกสายนั้นมาจากการเปลี่ยนแซ่จาก 铁 ซึ่งเป็นลูกลานของเจงกิสข่าย (เตมูจิน)

  ส่วนถิ่นกำเนิดมาจากสองถิ่นหลักคือ มองโลเลียกับหยุนหนานครับ

  By admin on Aug 28, 2011

 121. แซ่เฮ่าค่ะ อากง มาจากไหหลำ

  By ming on Sep 3, 2011

 122. แล้วยังงี้ถ้าหนูแซ่อื้อเวลาเขียนชื่อเป็นภาษาจีนกลางต้องใช้อื้อนำหน้าชื่อได้เลยป่ะค่ะ หรือว่าต้องเปลี่ยนเป็นคำอื่นในภาษาจีนกลาง ขอบคุณมากค่ะ

  By feuyfeuy on Sep 5, 2011

 123. สวัสดีครับ พอดีผมรบกวนถามหน่อยว่า แซ่ฟุ้ง นี้มีจริงด้วยเหรอครับ ผมก็สงสัย เพราะ อาก๋งของผม พ่อของผมบอกว่ามาจากไหหลำครับ ผมก็ถามว่าเเซ่ฟุ้งนี้ ออกเสียงไม่ผิดไหม พ่อก็บอกว่าไม่ผิดเพราะเอามาจากสำเนาทะเบียนบ้านครับ แต่ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหรครับ เพราะเป็นแซ่ที่ไม่ค่อยได้ยิน ผมก็ได้อ่านข้อความข้างบนแล้วแต่ยังไม่ค่อยเคียร์เท่าไหร ผมรบกวนadmin ช่วยให้คำตอบผมทีว่า เป็นตระกูลที่อยู่ที่ไหหลำ หรือ แผ่นดินใหญ่ครับ … นี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ… เพราะผมฝันว่า อาก๋งจะมาอยู่กับผมด้วยและขอแค่ป้ายบรรพบุรุษ และเขียนเเซ่ไว้ก็พอ แต่ผมเขียนไม่เป็นและก็ไม่รู้ว่าจะใช่แซ่ฟุ้ง เลยไหมหรือต้องมาจาก สามแซ่ที่อยู่ด้านบน ที่admin ตอบไปแล้ว หากเป็นไปได้ผมรบกวนช่วยเขียนเป็นภาษาจีนให้ด้วยได้ไหมครับ …ขอบคุณครับ

  By eAK----- on Sep 5, 2011

 124. ตอบคุณ feuyfeuy on

  ในภาษาจีนจะใช้แซ่นำหน้าชื่อครับ เช่น 余子亮 (อื้อจือเหลียง) หรือ เหยาหมิง (姚明) ส่วนดาลาที่เราคุ้นหูอย่าง Jackie Chan, Jay Chou เป็นการเรียงชื่อสกุลตามแบบฝรั่งครับ

  By admin on Sep 5, 2011

 125. สวัสดีค่ะ
  กำลังค้นหาว่าชื่อจีนตัวเองเขียนอย่างไง เจอเว็ปนี้ เลยอยากขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ เป็นคนแต้จิ๋ว ชื่อจีนว่า ตั่งป๋อจู ไม่ทราบว่าพอจะทราบไหมค่ะว่าเขียนเป็นภาษาจีนได้ยังไง แล้วแปลว่าอะไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

  By Ju on Sep 8, 2011

 126. คอบคุณ Ju

  เนื่องด้วยไม่สันทัดภาษาแต้จิ๋ว จึงขอเดาเอาละกันครับ ส่วนผู้รู้คนใดมีความรู้ภาษาแต้จิ๋วกรุณาช่วยชี้แนะด้วยละกันถ้าหากสิ่งที่ให้ไปไม่ถูกต้อง
  ตั่งป๋อจู = 邓宝珠 (เติ้งป่าวจู 邓 = แซ่เติ้ง 宝珠= แก้วล้ำค่า)

  By admin on Sep 8, 2011

 127. ขอบคุณค่ะ แล้วแซ่เติ้งนี่แซ่เดียวกับแซ่ตั้งหรือเปล่าค่ะ

  By Ju on Sep 8, 2011

 128. ตั้ง คือ เฉิน 陈 ครับ

  By admin on Sep 9, 2011

 129. คำว่า เฮงไล้ และ ซวยขื่อ (แปลว่าโชคดีมา โชคร้ายไป เป็นทับศัพท์ใช่มั้ยครับ ) ในภาษาแต้จิ๋วเขียนยังไงน่ะครับ

  By alex on Sep 18, 2011

 130. เป็นจีนไหหลำครับ แซ่ 洪 ครับ
  อ่านว่า หง (จีนกลาง) / อ่าง (ไหหลำ) / อั้ง (แต๊จื๋ว)

  By Prayoon on Sep 20, 2011

 131. คุณแม่ก็เป็นจีนไหหลำเหมือนกันครับ แซ่ 曾 ครับ
  อ่านว่า เจิง (จีนกลาง) / จัง (แต๊จิ๋ว)
  แต่ผมไม่ทราบว่า อ่านแบบไหหลำ ว่าอย่างไรครับ ….. พอจะทราบไหมครับ

  By Prayoon on Sep 20, 2011

 132. ขอแสดงความเห็นต่อคำถามของ คุณแก้วจีน มรีรัตน์ เมื่อ Aug 22, 2011 ครับ
  ถ้าเป็นจีนแต๊จิ๋ว แล้วแซ่ออกเสียงว่า อั้ง (ไม้โท) ก็น่าจะเป็นแซ่เดียวกับผมคือ แซ่ 洪 ที่แปลว่า น้ำท่วม, กว้างใหญ่, ฯลฯ
  แต่ถ้าออกเสียงว่า อั๊ง (ไม้ตรี) ก็อาจจะเป็นแซ่ 红 ที่แปลว่าสีแดง จริงๆ
  ตัวผมเองก็ไม่เคยเห็นคนที่ใช้แซ่ 红 เลย, แต่แซ่นี้มีอยู่ในทำเนียบร้อยแซ่ ครับ —> อันดับที่ 400 ในทำเนียบร้อยแซ่

  By Prayoon on Sep 20, 2011

 133. อยากทราบประวัติตระกูล ซิ ครับ แซ่นี้ในประเทศไทยคงจะน้อยมาก

  By kraiwut on Sep 22, 2011

 134. ผมเป็นคนที่ชอบดูหนังจีนครับ อยากทราบว่า เฉินจิ้นหนาน (ตัวละครในเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อ)เฉินจิ้นหนานเขียนเป็นภาษาจีน เขียนยังไงครับ และเฉินห้าวหนาน เขียนยังไงครับ ถ้าเป็นไปได้เอาทั้งแบบตัวเต็ม และตัวย่อเลยนะครับ ส่วนผมมีชื่อภาษาจีนว่าเฉินซินหวา เหล่าซือที่ตั้งชื่อให้บอกว่าแปลว่าจีนใหม่ครับ

  By ปกป้อง on Sep 28, 2011

 135. ตอบคุณปกป้อง
  เฉินจิ้นหนาน 陈近南
  เฉินห้าวหนาน 陈浩南

  陈新华 ชื่อเดียวกับชื่อจีนของอาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์

  By admin on Sep 28, 2011

 136. ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ดีใจจังเลยครับ ที่มีชื่อเดียวกันกับอาจารย์วิโรจน์ เหล่าซือเคยบอกว่าถ้าจะยกย่องชื่อของเขาให้ใช้คำว่า “กุ้ยซิ่ง ต้าหมิง” ไม่ทราบว่าใช้ถูกรึป่าวครับ ในกรณีที่เราดีใจที่เรามีชื่อเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างอาจารย์วิโรจน์น่ะครับ

  By ปกป้อง on Sep 28, 2011

 137. 您贵姓大名 เป็นการถามชื่อแซ่ด้วยความเคารพครับ

  ทั้งชื่อและแซ่คุณตรงกันเด๊ะเลย

  By admin on Sep 28, 2011

 138. ผมก็เป็นคนไทยที่มีเชื้อสายมาจากเกาะไหหลำ ประเทศจีน มาจากตระกูล “แซ่บ่าง” หลานชายที่ไปเรียนภาษาจีนมาบอกว่าแปลว่า “ม้า” เขาเขียนตัวหนังสือให้ดู ก็มองเป็นรูปม้าจริง ๆ แต่ผมจำไม่ได้แล้ว
  ปู่อพยพมาจากเกาะไหหลำตั้งแต่หนุ่ม ๆ จึงพูดไทยชัดมาก อาจจะเพราะมีภรรยาเป็นคนไทย
  ปู่ส่งอาผมไปเรียนที่ประเทศจีน จบวิศวกรรมศาสตร์จาก “หวู่ฮั่น” ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสสระ ชื่อ นายชาตรี แซ่บ้าง พิมพ์ที่สำนักพิมพ์สุขภาพใจ และ สำนักพิมพ์วิญญูชน เช่น “เต๋า” “มหัศจรรย์ของน้ำส้มและไข่ไก่” เป็นต้น
  เดชา ปัทมสิริวัฒน์
  115 ม.1 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
  โทร. 081 – 887 – 7980

  By เดชา ปัทมสิริวัฒน์ on Oct 7, 2011

 139. ยินดีที่รู้จักครับ คุณเดชา ความจริงผมเป็นแฟนของสำนักพิมพ์สุขภาพใจเพราะเป็นคลังความรู้ด้านจริงค่อนข้างมาก ไม่ทราบว่าพอมีผลงานของคุณชาตรีบ้างไหม โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับจริง ถ้ามีก็ขอรบกวนหน่อยนะครับ

  ถ้าแปลว่าม้า ก็คือ 马 (หม่า) หรือแซ่เบ๊ในภาษาแต้จิ๋ว คนไหหลำมักจะปรับตัวกลมกลืนเข้ากับคนในท้องถิ่นได้ง่าย ส่วนใหญ่จึงมีภรรยาคนไทยเหมือนอย่างเพื่อน ๆ ผมที่เป็นชาวไหหลำ ซึ่งแตกต่างจากจีนแคะหรือฮากกา ที่จะเหนียวแน่นกับชนชาติของตัวเอง จึงเป็นคนจีนเพียงกลุ่มเดียวในปัจจุบันที่ยังคงรักษาความบริสุทธิ์ทางสายเลือดของชนชาติอั่นได้ดีที่สุด

  By admin on Oct 7, 2011

 140. นายชาตรี แซ่บ้าง เกิด ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. 2476 ไปเรียนที่เมืองจีนเมื่ออายุ 19 ปี พอเรียนจบก็เกิดการพลิกผันทางการเมือง ไทยปฏิเสธรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ก็เลยกลับบ้านไม่ได้ อยู่ทำงานในโรงงานถลุงเหล็กที่เมืองหวู่ฮั่นจนอายุ 55 ปี จึงเดินทางกลับมาเมืองไทย (หลังจากการเมืองเปลี่ยนแปลง) ปัจจุบันยังเดินทางไปมาระหว่างสองเมืองอยู่ เพราะภรรยาเป็นคนจีน “ไม่ยอมตามมาอยู่เมืองไทย”
  หนังสือเล่มแรกที่พิมพ์ที่ “สุขภาพใจ” ก็คือ “เต๋า” ไม่รู้ว่าหนังสือยังพอเหลือหรือไม่ ? ลองติดต่อดูครับ

  By เดชา ปัทมสิริวัฒน์ on Oct 7, 2011

 141. ผมอยากจะทราบครับว่าพระประจำตระกูล หงวน หรือ ง้วน ที่ีอาเหล่ากงกับอาเหล่าม่า หรือก๋ง ดั้งเดิมเป็นคนจากมณฑล ซัวเถา ไม่ทราบ พี่พอจะเล่าประวัติโดยสังเขปได้หรือไม่ครับ ขออนุญาติรบกวน ถามจากคนที่อยากรู้ต้นเรื่องตระกูลของตัวเอง จะหาพระประจำตระกูลมาบูชาครับ

  By ตั้งฉ้าย on Oct 11, 2011

 142. ตระกูลหงวน ถ้าเปนภาษาแต้จิ๋ว เรียกว่า หงวนเซ็ก ภาษาจีนกลาง แหย่นเซอะ

  By ตั้งฉ้าย on Oct 11, 2011

 143. แซ่ฉาย อยากรู้ที่มาของแซ่นะครับ ขอบตุณมาก

  By nui on Oct 17, 2011

 144. ขอทราบภาษาจีนกลาง คือความหมายของแซ่ด้วยครับ

  By admin on Oct 17, 2011

 145. อยากเรียนถาม คุณAdmins ว่า แซ่น้า ในแต้จิ๋ว คือแซ่อะไรใน จีนกลางครับ

  พอดีมีเพื่อนคนจีนหลายคน พอเค้าถามถึงแซ่ผมก็บอกไม่ถูก น่ะครับ

  ขอบพระคุณมากครับ

  ปล ความหมายน่าจะ ไม่ท้องฟ้า สีฟ้า ก็อาจจะเป็นสีเขียว

  พอดี ก๋ง เสียไปนานแล้วครับ ที่บ้านเลยไม่มีใครพูดจีนอีก

  ที่บ้านเคยบอกว่า มาจาก ซัวเถา หรือ Shantou ก๋ง ไปเยี่ยมญาติบ่อย ครับ ก่อนท่านจะเสีย

  By FisicA on Oct 24, 2011

 146. เท่าที่อ่านมา ยังไม่เห็น แซ่เอี้ยเลย อยากทราบว่ามีประวัติรึป่าวค่ะ

  By arale on Oct 27, 2011

 147. เรียนเพื่อนสมาชิก และผู้เยี่ยมชมทุกท่าน
  ต้องขออภัยอย่างมาก ที่ไม่ได้เขียนเกี่ยวกับแซ่ตระกูลอื่นเพิ่มเติม เนื่องด้วยหน้าที่การงานจนไม่สามารถปลีกเวลาค้นข้อมูลมาเขียนได้ แต่จะพยายามครับ อย่างไรเสียก็ยากที่จะครอบคลุมแต่ละตระกูลได้นะครับ

  By admin on Oct 27, 2011

 148. ขออนุญาตตอบ คุณตั้งฉ้าย และ คุณ FisicA นะคะ

  《颜》จีนแต้จิ๋วอ่านว่า “ง้วง” แปลว่าใบหน้า, “หง่วงเส็ก”แปลว่าสี
  ส่วนเป็นแซ่ เคยได้ยินออกเสียงว่า “เฮี๊ย” เป็นลำดับแซ่ที่ 143
  สืบเชื้อสายมา 3 สายด้วยกัน โดยสายพระเจ้าหวงตี้ (黄帝)มี 2 สาย
  และสาย เผ่านวี๋เจิน (女真)อีกหนึ่งสาย ส่วนเรื่องพระประจำตระกูลไม่ทราบค่ะ ^_^

  แซ่คุณ FisicA 《蓝》 จีนกลาง “หลัน” แต้จิ๋ว “นั้ม” แปลว่าสีฟ้า ส่วนแซ่ออกเสียงเป็น “น้า” อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเขียนผิดสืบเนื่องจากผู้แจ้งไม่รู้หนังสือ นายทะเบียนอำเภอผู้รับแจ้งก็เลยเขียนให้เป็นตัว 《篮》ซึ่งแปลว่าตะกร้า จีนกลางออกเสียงเหมือนกัน แต่แต้จิ๋วออกเสียงว่าน้า (อักษาจีนทั้งสองคล้ายกันมากต่างกันที่ส่วนหัวของตัวอักษร) จึงทำให้มีคนเขียนทั้งสองแบบ แต่แบบตะกร้าจะเป็นส่วนน้อย..เป็นลำดับแซ่ที่ 260 ค่ะ

  By yingchun on Nov 2, 2011

 149. ขอบคุณ yingchun มากครับ ในฐานะที่เก่งทั้งจีนกลาง รอบรู้ทั้งแต้จิ๋ว ช่วยผมได้เยอะทีเดียว

  สำหรับสมาชิกคนอื่นๆ ที่มีความรู้กรุณาช่วยกันแบ่งปันความรู้ให้แก่ลูกหลานจีนด้วยครับ

  By admin on Nov 2, 2011

 150. ผมเพิ่งรู้ว่าผมมีเชื้อสายจีน ถ้าเทียบก็เป็นรุ่นที่4แล้วทางผมจะมีทางแม่ ท่านเล่าว่าพ่อของตาผมได้ล่องเรือมาอยู่จังหวัดแพร่ เป็นช่างทำทอง ถ้านับเวลามาก็น่าจะร้อยกว่าปีได้ครับ ท่านได้เสียชีวิตตอนที่ตาผมยังเล็กอยู่ ถ้านับตาของผมถ้ายังมีชีวิตก็น่าจะ 98-99 ปีครับ แม่ผมบอกว่าท่านแซ่เลี่ยว หรือแซ่เหลี่ยว ท่านก็จำไม่ได้เพราะท่านเคยอยู่กับญาติ แล้วมาใช้นามสกุลของเมียท่าน(ยายทวด)”คุณาคำ” ไม่ทราบว่าท่านเป็นจีนอะไรครับ ฮากกา หรือแต้จิ๋วครับ

  By Rex on Nov 10, 2011

 151. ขอบคุณมากนะคัฟสำหรับรายชื่อแซ่ของจีน
  จะได้รู้กัยสักทีว่าตัวเองแซ่อะไรและได้รู้ว่าแซ่ตัวเองมีที่มายังไง
  ผม แซ่เล่า นะคัฟ
  ภูมิใจมากคัฟเป็นตระกูลแซ่อันดับ4ของจีนและเป็นตระกูลที่ขึ้นเป็นกษัติร์มากที่สุดด้วย

  By oat on Nov 11, 2011

 152. ขอบพระคุณ ท่านAdmins มากๆครับ ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลย

  ที่นี่จะได้ไปโม้กับเพื่อนๆคนจีน ได้

  ขอบคุณมากๆ ครับ

  By FisicA on Nov 12, 2011

 153. ตอบคุณ FisicA

  ต้องขอบคุณคุณ yingchun ที่ช่วยแบ่งปันความรู้ด้วยครับ

  By admin on Nov 12, 2011

 154. ขอบคุณ admin ค่ะ ^.^
  ขออนุญาตร่วมแจมพูดคุยในบางเรื่องที่พอรู้หรือสืบเสาะหามาแบ่งปันกันนะคะ..
  ตอบคุณ Rex ค่ะ
  แซ่เลี่ยว 《廖》เสียงนี้เป็นภาษาจีนกลางค่ะ ถ้าภาษาแต้จิ๋วหรือฮากกาจะออกคล้ายกันว่า “เหลี่ยว” หรือ “เลี้ยว” เป็นแซ่เก่าแก่แซ่หนึ่งประมาณ 2 พันกว่าปีล่วงมาแล้ว เป็นลำดับแซ่ที่ 342 ในทำเนียบ 100 ตระกูลแซ่ เป็นแซ่ของทั้งแต้จิ๋ว,ฮากกาและจีนอื่นๆด้วยค่ะ คงต้องสืบถามจากญาติผู้ใหญ่ค่ะว่าที่บ้านเป็นจีนใด…น่าจะแซ่เดียวกันกับคุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ นะคะ ^.^

  By yingchun on Nov 16, 2011

 155. พอดีย้อนกระทู้ขึ้นไปถึงวันที่ Sep 9,2011 ของคุณ Ju ค่ะ
  ถ้าคุณจู แซ่ตั่ง ก็คือ ตั๊งหรือตั้งค่ะ ต้องเขียน 陈宝珠
  ส่วน 邓 (เติ้ง) แต้จิ๋ว จะออกเสียงเป็น เต๋ง หรือ เต่ง ค่ะ ^.^

  By yingchun on Nov 16, 2011

 156. ตาของผมแซ่คู ครับ เห็นแม่ว่าเป็น จีนแคะ อพยพมาจากจีน แล้วมาอยู่ที่๋เชียงราย พอจะทราบประวัติของแซ๋คูหรือเปล่าครับ

  By สัณฑสักก์ on Nov 18, 2011

 157. ตอบคุณสัณฑสักก์

  แซ่คูน่าจะเป็นการออกเสียงตามภาษาแต้จิ๋วจากภาษาจีนคือแซ่ชิว (邱)ซึ่งเป็นแซ่อันดับที่ 151 คนรุ่นหลังส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นทายาทของขอจื๋อ (ขงจื๋อแซ่ข่ง 孔 ชื่อชิว 丘)เพื่อกันความเข้าใจผิดจึงเขียนเป็น 邱

  แซ่ชิว (邱)มีที่มาจากสี่สายหลัก ๆ คือ
  1. มาจากแซ่เจียง (姜)สายนี้จึงเป็นทายาทโดยตรงของเจียงไท่กง (姜太公)หรือเจียงจื่อหยา (姜子牙 มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณก่อนค.ศ.1128-ก่อนค.ศ.1015)นักการปกครอง นักการทหารและนักวางแผนยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จีน
  2. มาจากแซ่ซื่อ (姒)
  3. มาจากแซ่กุย (妫)
  4. มาจากชนกลุ่มน้อยหันมาใช้แซ่ชิว
  ปัจจุบัน ประชากรแซ่ชิวส่วนใหญ่กระจายอยู่ในมณฑลเสฉวน หูหนาน หูเป่ย กวางตุ้ง โดย 50% อยู่ในเสฉวน

  By admin on Nov 20, 2011

 158. ขอบคุณมากมากสำหรับความรู้แซ่ของพวกเรา
  ขอทราบความหมายชื่อภาษาจีนกลางอ่านว่า เหรียญหลี่เจียน
  ภาษาแต้จิ๋วอ่านว่า เลี่ยงลี่เกียง แปลว่าอะไรค่ะ เขียนยังไง ต้นตระกูลมาจาเ

  By นิด แซ่เลี้ยง on Nov 25, 2011

 159. ตอบคุณนิด แซ่เลี้ยง
  แซ่เลี้ยงมาจากภาษาจีนกลางคือ เหลียน 连(Lián)เป็นแซ่ในอันดับที่ 330 ของ 100 ตระกูลแซ่ มีประวัติความเป็นมาสามพันกว่าปีแล้ว ต้นกำเนิดของตระกูลเหลียนมีสามแหล่ง คือ
  1. เหลนคนที่สามของกาวซินซื่อ(高辛氏)ชื่อฮุ่ยเหลียน (惠连) ตอนหลังลูกหลานเลยใช้ชื่อตัวสุดท้ายมาเป็นแซ่ของตัวเอง
  2. ใช้ตำแหน่งทางราชการเป็นแซ่ ในสมัยชุนชิว (ก่อนค.ศ. 770 ~476 ปี) แคว้นฉู่(楚国)มีตำแหน่งที่เรียกว่าเหลียนอ๋าว连敖 และ เหลียนหยิ่น 连尹 ตอนหลังคนที่รับราชการในตำแหน่งดังกล่าวเลยนำมาเป็นแซ่ของตัวเอง
  3. มาจากตระกูลเจียง (姜) ในยุคชุนชิวเช่นกัน แคว้นฉี (齐国)มีหมอชื่อดังที่ชื่อเหลียนเชิง 连称 ลูกหลานเลยใช้ชื่อตัวแรกเป็นแซ่ของตน

  สำหรับชื่อภาษาจีนของคุณนั้น ผมต้องรบกวนคุณ yingchun เป็นคนตอบแทนแล้วครับ

  By admin on Nov 27, 2011

 160. ตอบคุณนิดค่ะ

  ชื่อแซ่คุณนิด เขียน 《连丽娟》
  จีนกลางอ่านว่า “เหลียนลี่เจวียน”
  แต้จิ๋วอ่านว่า “เหลี่ยงหลี่เกียง” ตัวแซ่ถ้าอ่านออกเสียงพยางค์เดียวโดดๆ จะอ่านว่า “เลี้ยง”ค่ะ ชื่อตัวต้นก็เช่นกัน เขียนเดี่ยวๆ จะออกเสียงว่า “หลี”
  แต่พอมีชื่อตามหลังอีกตัวอักษรหนึ่ง เสียงก็จะผันให้คล้องจองเป็น “หลี่”(เติมไม้เอกค่ะ)
  “丽” แปลว่า สวยงาม
  “娟” แปลว่า สวยงามหรืองดงาม เช่นกันค่ะ..ในอีกนัยหนึ่งในภาษาจีนโบราณจะสื่อความหมายว่า “สาวงาม” โดยเขียนคู่กับอีกตัวอักษรหนึ่งว่า “婵娟”จีนกลาง “ฉันเจวียน” แต้จิ๋ว “เสี่ยมเกียง”..รวมความแล้วชื่อคุณนิดแปลว่า “สาวงาม” ค่ะ.. *.*

  By yingchun on Nov 27, 2011

 161. ผมแซ่ก๊วยครับ ทางด้านคุณพ่อเป็นแต้จิ๋ว แต่อยากรู้ประวัติของแซ่ก๊วยจังเลยครับ ขอบพระคุณครับ

  By วาริน on Dec 8, 2011

 162. ผมแซ่เหยา บรรพบุรุษผมเป็นคนจีนกลาง แต่ถ้าออกเสียงสำเนียงแต้จิ๋ว แซ่เอี๊ยวครับ

  By ปั๊ม on Dec 13, 2011

 163. บรรพบุรุษผมชื่อ เหยาจินก้วง

  By ปั๊ม on Dec 13, 2011

 164. To: คุณวาริน
  แซ่ “ก๊วย” (郭)จีนกลางอ่านว่า “กวอ” เป็นแซ่อันดับที่ 18 ค่ะ
  มีประวัติความเป็นมายาวนาน ว่ากันพอสังเขปว่า
  1. มีตั้งแต่ สี่พันกว่าปีล่วงมาแล้วตั้งแต่ยุคเซี่ย (夏)โน่น
  2. มาจากสายปฐมกษัตริย์หวงตี้ (黄帝)สายของแซ่ จี (姬姓)
  สืบต่อมาในยุคซีโจว (西周)หรือโจวตะวันตก กษัตริย์ โจวอู่หวัง (周武王)ได้แต่งตั้งอนุชาของเหวินหวัง (文王)นาม จีสู (姬叔)ให้ไปครองแคว้นกวอ (虢) ซึ่งต่อมาถูกล้มล้างโดยแคว้นจิ้น (晋)แต่ ประชาชนในแคว้นยังคงใช้ชื่อแคว้นมาเป็นแซ่ตน (虢หรือเขียนเป็น郭)
  3. ตั้งขึ้นจากทำเลที่อยู่อาศัย คำว่า กวอ (郭)มีความหมายว่านอกกำแพงเมือง ดังนั้น ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่นอกกำแพงเมืองจึงถือเอาคำนี้มาเป็นแซ่

  ถูกผิดประการใดขอให้ admin กรุณาแก้ไขชี้แนะด้วยค่ะ

  By yingchun on Dec 16, 2011

 165. To: คุณปั๊ม

  แซ่เหยา (姚)แปลว่า ดีงาม
  “เหยา” เป็นเสียงภาษาจีนกลางค่ะ
  ดังนั้น บรรพบุรุษคุณปั๊มไม่ใช่คนจึนกลางนะคะ ส่วนจะเป็นคนแต้จิ๋ว,กวางตุ้ง,แคะ,ฮกเกี้ยน,ไหหลำ ฯลฯ ประการใด ลองถามจากผู้ใหญ่ที่บ้านดูนะคะ ^ _ ^

  By yingchun on Dec 16, 2011

 166. หนูแซ่กง อ่ะค่ะ ตัวอักษรจีนเขียนยังไงค่ะ แล้วมันมีทั้งตัวเต็มและตัวย่อรึป่าวค่ะ แล้วมันหมายความว่าอะไรหรอค่ะ ขอบคุณค่ะ

  By mee on Dec 17, 2011

 167. ผมถามครูผู้รู้ภาษาจีนครับว่าคำว่า จิน แปลว่า ทอง ในภาษาจีนกลาง และกวางแปลว่า สว่าง ครับ ผมจึงมั่นใจ 100%

  By ปั๊ม on Dec 21, 2011

 168. ^__^. คุณปั๊มอย่าเข้าใจผิดนะคะ ไม่ได้หมายความว่าคุณปั๊มอ่านชื่อบรรพบุรุษผิดอ่ะค่ะ
  แต่คุณปั๊มบอกว่า”บรรพบุรุษเป็นคนจีนกลาง”. หยิงชุนพยายามจะบอกค่ะว่า “จีนกลาง” หมายถึงภาษาน่ะค่ะ ไม่ได้เป็นการแสดงตัวบุคคลว่าเป็นจีนอะไร คนจีนมาจากหลายภูมิภาค ต่างถิ่นต่างภาษาพูดกันไป บ้างพูดแต้จิ๋วเรียกคนแต้จิ๋ว, พูดภาษาแคะเรียกจีนแคะ, พูดกวางตุ้งเป็นคนกวางตุ้ง เป็นต้น ยกเว้นจีนกลาง คนที่พูดจีนกลางไม่ได้เรียกคนจีนกลางค่ะ เพราะจีนกลางเป็นภาษากลางของจีนทุกถิ่น เหมือนกับภาษาไทยกลางอันเป็นที่เข้าใจได้ของคนไทยทุกภาคและเป็นภาษาทางการน่ะค่ะ
  ขออภัยที่ทำให้เข้าใจผิดนะคะ. *.*

  By Yingchun on Dec 24, 2011

 169. สวัสดีค่ะ

  เจอหน้าเวปนี้จากกูเกิ้ลค่ะ เข้ามาอ่านความเห็นแล้ว ยังไม่เจอแซ่ตัวเองเลยค่ะ พอดีเป็นรุ่นที่ 4 ค่ะ ถามคุณอามาก็ได้รู้ว่าตัวเองแซ่ 温 อ่านว่า เวิน ใช่ไหมคะ (แปลว่าความอบอุ่น)อยากทราบว่าแซ่นี้ในไทยมีกี่มากน้อย และความเป็นมาจากที่ไหนกันคะ เผื่อไปเดินทางตามหาบรรพบุรุษบ้างค่ะ ^^

  ขอบคุณมากนะคะ

  By อุ่น on Dec 27, 2011

 170. ตอบคุณอุ่น

  ใช่ครับ แซ่ 温 แปลได้ทั้งความอบอุ่นและอุณหภูมิครับ ดังนั้น บางคนจึงตั้งนามสกุลตัวเองโดยแปลจากภาษาจีนว่า อุณห….คนแซ่ตระกูาลนี้ในเมืองไทยไม่ทราบจำนวนประชากรจริงๆ ว่ามีเท่าไร แต่โดยรวมแล้วคนแซ่นี้มีไม่มากนัก ในประเทศจีนมีประมาณ 2 ล้านคน หรือเทียบเป็น 0.16% ของประชากรจีน และแซ่นี้อยู่ในอันดับที่ 321

  ต้นกำเนิดของตระกูลหลัก ๆ มีสามสายคือ
  1. มาจากตระกูลจี 姬 ทายาทของฮว๋างตี้ (黄帝)
  2. มาจากชื่อแคว้นมาตั้งเป็นแซ่ คือแคว้นเวิน (温国)ซึ่งก่อตั้งโดยลูกของตระกูลคุนอู๋ 昆吾
  3. มาจากการตั้งตระกูลเอง

  ถิ่นกำเนิดของแซ่นี้คือ อำเภอเวิน มณฑลเหอหนาน ในสมัยปลายยุคซาง (商)ต้นยุคโจว (周)เนื่องจากเกิดสงคราม ชาวเวินจึงอพยพลงสู่งทางใต้

  สำหรับบุคคลมีชื่อเสียงยุคนี้คงไม่มีใครเกินนายกรัฐมนตรีจีน เวินเจียป่าว (温家宝)

  By admin on Dec 27, 2011

 171. ผมก็นึกว่าอากงผมเป็นจีนกลางรู้แต่ว่าอากงไว้ผมเปีย ผมขออภัยผมไม่รู้

  By ปั๊ม on Jan 7, 2012

 172. ญาติๆ แซ่ปัง … น่ะ ไม่มีประวัติในเว็บเท่าไร เหมือนกัน …

  By tu on Jan 8, 2012

 173. (^_^) ขอบคุณ admin มากค่ะสำหรับความรู้นี้

  By อุ่น on Jan 9, 2012

 174. อยากทราบว่าเซี่ยงเท่นคือแซ่อะไร

  By รัตน์ on Jan 10, 2012

 175. อยากทราบว่าแซ่เงี๊ยบในภาษาไหหลำ (ซึ่งคนเก่าแก่บอกว่าอ่านออกเสียง เอี๋ยน/เหยียน ในจีนกลาง) นั้นเขียนเป็นตัวจีนอย่างไร?
  ขอบคุณครับ

  恭喜發財 新年快樂。ด้วยนะครับ!

  By แบ้งก์ on Jan 22, 2012

 176. อยากทราบต้นกำเนิดและความเป็นมาของแซ่ ฉ้าย 蔡 ด้วยครับ

  By PO on Jan 22, 2012

 177. ตอบคุณแบ้งก์

  แซ่ที่ออกเสียงเอี๋ยน/เหยียน หรือ Yan2 ก็มีอาทิ 严,颜, 阎 ผมไม่แน่ใจว่าคำไหนออกเสียงเงี๊ยบในภาษาไหหลำ

  By admin on Jan 23, 2012

 178. รบกวน สอบถาม แซ่ ซ่วน -ส่วน เป็น คนจีนภาษาแต้จิ๋ว หรือภาษาอื่นครับ และที่มาของแซ่ การอพยพถิ่นฐานจากจีนสู่ไทย ขอบคุณครับ

  By สมคิด on Feb 6, 2012

 179. รบกวนขอข้อมูลใหม่ ที่มาของตระกูลเฮ้ง เคยอ่านเจอที่สมาคมแต้จิ๋วเมื่อประมาณ 20-25ปีก่อน ขอบคุณครับ

  By สมคิด on Feb 6, 2012

 180. ตอบคุณสมคิด

  ตระกูลเฮ้งมีบทความในบล็อกอยู่แล้วครับ http://www.thaichinese.net/thaichineseblog/wang/

  ส่วนตระกูลซ่วน คงต้องรบกวนคุณหยิงชุนตอบแทนครับ

  By admin on Feb 6, 2012

 181. เรียนคุณหยิงชุน สกุล ซ่วนเป็นคนจีนแต้จิ๋ว หรืออื่นๆ ความเป็นมาและถิ่นฐานเดิม และการอพยพมาเมืองไทย ขอตัวอักษรจีนด้วยครับ ขอบคุณครับ

  By สมคิด on Feb 6, 2012

 182. เรียนคุณสมคิด
  เข้าใจว่าจะเป็นจีนแต้จิ๋วค่ะ ถ้าคุณอ่านออกเสียง “ส่วน”(แต่แต้จิ๋วชัดๆ จะอ่านว่า “ส่วง”)ตัวจีน “旋”
  ประวัติความเป็นมาและถิ่นฐานดั้งเดิมค้นหามาให้ไม่ได้ต้องขออภัยค่ะ ข้อมูลน้อยนิดที่ได้มาระบุว่า ในยุคสมัยใกล้ๆนี้เองน่าจะมาจากทางเทียนสิน(天津)ปัจจุบันที่นานกิง,ไต้หวันหรือที่ฮุ่ยโจว(惠州)อ.หลงเหมิน (龙门)มณฑลกวางตุ้ง จะยังมีทายายสกุลนี้อยู่ค่ะ ^_^
  ยังไงก็ขอให้ admin ช่วยเพิ่มเติมด้วยนะคะ..

  By yingchun on Feb 12, 2012

 183. แซ่วุน ขอข้อมูลด้วยครับ

  By แซ่วุน on Feb 20, 2012

 184. เห็นป๊าบอกว่าอาก๊งมาจาก “ฟุ้ยจู” ไม่ทราบว่าเป็นตำบลหรือหมู่บ้านพอจะมีรายละเอียดหรือเปล่าครับ

  By แซ่วุน on Feb 21, 2012

 185. มีคนสอบถามถึง “ชาตรี แซ่บ้าง” ผู้เขียนอิสระ งานเขียนออกมาแล้วประมาณ 12 เล่ม ระยะแรกจะเขียนถึง “ลัทธิเต๋า” (เปรียบเทียบกับหลักพุทธศาสด้วย)ต่อมาจะเขียนวิธีการเรียน เขียนอ่านภาษาจีน (อย่างพิศดาร) ต่อมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ เรื่องเด่น ๆ ในขณะนี้ก็การฝึกวิธีการหายใจที่ถูกต้อง
  ชาตรี แซ่บ้าง เกิดเมื่อปี 2476 ที่จังหวัดพิษณุโลกเรียนจบชั้นมัธยม 6 (โรงเรียนดำรงราษฎร และ……….(ผมจำไม่ได้)……….จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน จนจบปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ จาก “มหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น” ทำงานในประเทศจีนจนอายุ 55 ปี จึงขอเดินทางกลับมาประเทศไทย เริ่มงานสอนภาษาจีน ขณะเดียวกันก็เริ่มเขียนหนังสือ เล่มแรกคือ “เต๋า”……….ถึงปัจจุบันมีผลงานเขียนประมาณ 12 เล่ม

  By เดชา ปัทมสิริวัฒน์ on Feb 23, 2012

 186. รบกวนสอบถามครับว่า แซ่กี่ ภาษาจีนกลางเขียนและอ่านว่าอย่างไร

  อากงเสียชีวิตไปแล้ว และไม่มีใครทราบหาข้อมูลก็ไม่เจอ ที่ฮวงซุ้ยไม่ได้เขียนแซ่เป็นภาษาจีนไว้ เดิมเค้ามาจากแถวซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง

  By หลานๆ on Feb 23, 2012

 187. ตอบคุณแซ่วุนค่ะ

  เข้าใจว่าจะเป็นแซ่เดียวกันกับคุณอุ่นค่ะ ลองอ่านคำตอบของ admin วันที่Dec.27,2011 ดูนะคะ ^^

  By yingchun on Feb 25, 2012

 188. ตอบคุณหลานๆ ค่ะ

  แซ่ “กี่” ถ้าเป็นคนแต้จิ๋วจะเขียนแซ่ว่า “纪” ภาษาจีนกลางออกเสียง “จี้”
  ต้นสายบรรพบุรุษคือเอี๋ยนตี้(炎帝)กษัตริย์ในยุคต้นซีโจว(西周)
  (1066-771ก่อน ค.ศ.)ได้มีการสถาปนาแคว้นจี้ แต่ต่อมาถูกกลืนไปโดยแคว้นฉี ในยุคชุนชิว (春秋)(770-476 ก่อน ค.ศ.)ชาวแคว้นจึงถือเอาชื่อแคว้นมาเป็นแซ่ตัว
  ในประเทศจีน แซ่จี้ ไม่ได้ถูกจัดลำดับใน 100 ตระกูลแซ่ใหญ่ แต่ที่ไต้หวัน จัดไว้ในลำดับที่ 71 คนแซ่จี้เริ่มอพยพออกจากจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง,ซ่ง และเข้าไปถึงไต้หวันในยุคสมัยหมิง,ชิง กระทั่งเป็นตระกูลแซ่ใหญ่ตระกูลหนึ่งจวบถึงปัจจุบัน..^^

  By yingchun on Feb 26, 2012

 189. เรียน คุณ tu

  แซ่ปังออกเสียงโดยภาษาแต้จิ๋ว จะเขียนได้หลายตัว เช่น 冯、班
  และอีกหนึ่งตัวที่เสียงใกล้เคียง โดยอ่านว่า “ปั๊ง” ตัวจีน “房”
  ซึ่งการอ่านออกเสียงของแต่ละคนแต่ละถิ่นอาจจะผิดเพี้ยนกันไป
  ยิ่งนำมาสะกดเป็นภาษาไทยด้วยแล้ว บางครั้งผันวรรณยุกต์ผิด เสียง
  ก็เพี้ยนไปเป็นอีกตัวอักษรหนึ่งได้
  ดังนั้น แซ่ปัง จึงอาจจัดเข้าได้กับสามแซ่ด้านบน หรืออาจมีมากกว่านั้น
  ซึ่งหยิงชุนต้องขออภัยหากนำมาไม่ครบ..^^

  By yingchun on Feb 26, 2012

 190. ขอบคุณ คุณ yingchun มากๆ ครับ

  พอทราบแซ่เป็นภาษาจีนกลางจะได้พอมีความหวังไปตามหาญาติอากงที่จีน

  มีอะไรซักถาม จะขอรบกวนอีกครับ

  By หลานๆ on Feb 26, 2012

 191. ขอบคุณคุณ yingchun ครับ
  ขอถามอีกข้อว่า เมือง “ฟุ้ยจู” นี้ใช่เมืองเดียวกับ “ฟี้จู” หรือเปล่าครับ

  By แซ่วุน on Feb 28, 2012

 192. อยากทราบว่าร้านเย่วไห่เหวียน ที่ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชมกับเหล่าซือฉางจิ้ง อยู่บริเวณไหนของกรุงปักกิ่งค่ะ ขอรายละเอียดที่อยู่เบอร์โทรศัพย์ ด้วยน่ะค่ะ เพราะกำลังจะเดินทางไปปักกิ่ง จะได้ไปซื้อกู่เจิงมาเรียนด้วยเลยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  By Natwara Vikittipong on Feb 29, 2012

 193. เรียนคุณ แซ่วุน ค่ะ

  ต้องขออภัยค่ะที่ไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อเมืองที่ถามมาได้นะคะ
  ด้วยว่า 1. ไม่ทราบว่าชื่อที่เขียนมานั้น ออกเสียงเป็นภาษาจีนใด
  2. การสะกดเป็นเสียงภาษาไทย สะกดได้ตรงหรือไม่
  3. ประเทศจีนกว้างใหญ่ไพศาล สำหรับคนจีนรุ่นหลังในไทยอย่าง
  หยิงชุนนี่ รู้จักก็เพียงชื่อมณฑลและชื่อเมืองใหญ่ๆที่พวกเรา
  ได้ยินกันบ่อยๆ ไม่กี่ชื่อเท่านั้นเองอ่ะค่ะ
  ^__^

  By yingchun on Mar 1, 2012

 194. ผมแซ่ปึง方 ชื่อเหมี่ยวซ้ง (ซ้ง ที่แปลว่าต้นสน-จีนแต้จิ๋ว)ภาษาจีนเขียนยังไงครับ คุณตาตั้งให้แต่ผมเขียนไม่เป็น ถ้าชื่อผมออกเสียงเป็นภาษาจีนกลางจะอ่านว่ายังไงครับ

  ขอบคุณครับ

  By wuttinut on Mar 2, 2012

 195. ต้องรบกวนคุณ yingchun ตามเคยครับ เพราะผมได้แค่ตัวแรกกับตัวท้าย บ่อเปี่ยง ภาษาแต้จิ๋วไม่กระดิกเลย

  By admin on Mar 2, 2012

 196. ขออนุญาตปรึกษา admin ค่ะ
  เกี่ยวกับชื่อตัวกลางของคุณ wuttinut ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้ให้ความหมายมา หยิงชุนก็เลยไม่ทราบว่าควรจะใช้ตัวอักษรใด ก็เลยยกมาทั้งแผงแบบไม่คัดความหมาย เพื่อให้admin ช่วยหาอักษรที่คิดว่าน่าจะมีความหมายที่ดีที่น่าจะใช่ที่สุดอ่ะค่ะ..ท่านเจ้าของชื่อสะกดออกเสียงแต้จิ๋วมาว่า “เหมี่ยว” ซึ่ง = 苗、妙、描、瞄、藐、渺、淼、缈、玅、邈、鹋、秒、眇、秒、锚、杳、杪。^^

  By yingchun on Mar 3, 2012

 197. คุณ yingchun ครับ

  นี่คือปัญหาทั้งคนถามและคนตอบ เพราะบ่อยครั้งคนถามเองก็ไม่ได้รู้ความหมาย เพียงแต่จะเสียงมา ซึ่งอาจจะเพี้ยนจากเสียงที่ถูกต้องด้วย และสำหรับคนตอบแล้วก็ยิ่งลำบาก โดยเฉพาะถ้าเป็นภาษาถิ่นที่ไม่รู้จัก

  ถ้าเป็นคำที่หยิงชุนยกมา ความหมายของบางคำอาจไม่เหมาะกับนำมาใช้เป็นชื่อ โดยเฉพาะคนจีนโพ้นทะเลซึ่งส่วนใหญ่จะพิถีพิถันในการตั้งชื่อมากกว่าคนจีนรุ่นใหม่ในจีนแผ่นดินใหญ่อันเป็นมรดก(บาป)จากการปฏิวัติวัฒนธรม ดังนั้น ชื่อตัวกลางของคุณ wuttinut ผมขอเดาคำที่น่าจะเป็นดังนี้
  方妙松
  方淼松
  方杳松
  方鹋松

  ขอบคุณหยิงชุนครับ

  By admin on Mar 3, 2012

 198. ถึงคุณ admin ครับ ผมคิดว่าเป็นชื่อแรกที่คุณ admin แจ้งมาครับเพราะผมคุ้นๆว่าคุณป้าเคยเขียนไว้ให้แบบนี้เมื่อนานมาแล้ว (เป็นตัวหนังสือที่รวมตัวหนังสือ 2ตัวเป็นคำเดียว ผมคุ้นว่าตัวแรกเขียนเหมือนคำว่าผู้หญิงแล้วตัวที่สองผมไม่แน่ใจ) แล้วชื่อกลางนี้ออกเสียงจีนกลางว่ายังไงครับ มีความหมาย? เพื่อที่เวลาผมกลับไปหาบรรพบุรุษผมจะได้แจ้งชื่อได้ถูกต้องครับ

  ขอบคุณมากๆครับ

  By wuttinut on Mar 5, 2012

 199. พอจะทราบความหมายของแซ่มั๊ยครับ ผมแซ่ปุง เพี้ยนมาจาก ปึง หรือฟาง ในจีนกลาง อยากทราบความหมายว่าแปลว่าอะไร คืออยากเอาไปผสมคำตั้งชื่อสกุล เป็นชื่อไทยครับ อยากให้ลูกใด้ใช้…รบกวนช่วยตอบให้ทางอีเมล์นะครับ

  By หนึ่งครับผม on Mar 5, 2012

 200. 方(fāng)หมายถึง เหลี่ยม ยกกำลัง ใช้กับสิ่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงไปตรงมา ซื่อตรง ทิศทางด้าน ฝ่าย วิธีการ ใบสั่งยา ตำรับยา ตำรายากำลัง..อยู่พอดีเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่ม

  ที่มา : http://www.dict2u.com/

  By wuttinut on Mar 7, 2012

 201. ขอบคุณคุณ admin และคุณหยิงชุนครับ ผมไปค้นมาแล้วครับว่าชื่อผมเขียน สะกดอย่างไรและมีความหมายยังไง ขอบคุณจริงๆ

  By wuttinut on Mar 9, 2012

 202. อาม่าบอกว่า บรรพบุรุษของเรามาจากจีนไหหลำ
  ท่านแซ่เส่า อยากรู้ว่าถ้าเป็นจีนกลางคือแซ่อะไร?…

  By ้ำHongyok on Mar 10, 2012

 203. ก๋งตั้งชื่อให้หนูว่า ล้อจุนมุ่ยค่ะ ล้อเป็นแซ่ของเรา จุนบอกว่าหนูเป็นรุ่นที่3 และมุ่ยเป็นชื่อตัว แปลว่าสวย หนูเขียนเป็นแค่มุ่ยค่ะ แซ่ล้อมาจากไหนและเขียนอย่างไรคะ หนูอยากเขียนชื่อแซ่ตัวเองเป็น ก๋งและคุณพ่อเสียไปแล้วค่ะเลยไม่รู้จะถามใคร

  By อามุ่ย on Mar 12, 2012

 204. ขอถามคุณมุ่ยค่ะ ที่ว่า “จุนบอกว่าหนูเป็นรุ่นที่3″
  คุณมุ่ยหมายถึง “จุน”แปลว่า “รุ่นที่3″ ใช่มั้ยค๊ะ?
  เสียงในภาษาแต้จิ๋วไม่มีคำว่า “จุน” ค่ะ ที่ใกล้เคียงคือ “จุง”
  แต่ก็ไม่มีความหมายดังกล่าว ขอคำแนะนำจาก admin ด้วยค่ะ

  แซ่ “罗” จีนกลางอ่าน “หลัว” มีประวัติยาวนานหลายพันปี
  หลายยุคหลายสมัย ตั้งชื่อแซ่ตามชื่อแคว้นบ้างชื่อชนเผ่าบ้าง
  ตามแต่ยุคสมัย ยุคที่ใกล้ที่สุดคือปลายยุคสามก๊กต่อราชวงศ์”จิ้น”
  “晋”(ประมาณค.ศ.265) ชาวจีนกลุ่มนี้อพยพลงใต้ถึงเมือง
  หนิงฮว่า “宁化”จังหวัดฮกเกี้ยน ลงหลักปักฐานคะเนว่าเป็นศูนย์
  กลางของชนชาวแซ่ล้อ ต้นแหล่งคนแซ่ล้อทั้งในมณฑลกวางตุ้งและ
  ไต้หวันในปัจจุบัน ถูกจัดลำดับที่20 ใน100 ตระกูลแซ่ค่ะ..^^

  By yingchun on Mar 14, 2012

 205. คุณหยิงชุนครับ สืบเนื่องจากคำถามของอามุ่ยนั้น ไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าจุนสื่อถึงรุ่นที่สามหมายถึงการตั้งชื่อตาม 家谱 (family tree) หรือเปล่า เพราะคนจีนจะนิยมตั้งชื่อเพื่อบ่งบอกถึงรุ่นด้วย เช่นรุ่นแรกอาจเป็น 美丽,美芳 พอรุ่นถัดไปอาจเปลี่ยนตัวแรกของชื่อเป็น 爱华,爱美 เป็นต้น แต่วิธีการตั้งชื่อวิธีนี้ปัจจุบันในจีบแผ่นดินใหญ่จะหายไปแล้ว เพราะตั้งชื่อตัวเดียวเนื่องจากนโยบายลูกคนเดียว และความคิดผิด ๆ สมัยปฏิวัติวัฒนธรรมที่วา ชื่อตัวเดียวแสดงถึงความรักชาติ

  ถ้าเป็นไปตามนี้ หยิงชุนก็ไม่ต้องคำนึงถึงความหมายว่าตรงกับรุ่นที่สามหรือไม่ (ตัดประเด็นนี้ทิ้งได้เลย) แล้วน่าจะได้คำภาษาจีนบอกอามุ่ยเขานะ

  By admin on Mar 15, 2012

 206. 555 เอางั้นเลยหรือคะ admin คำภาษาจีนที่จะบอกคุณมุ่ยนั่นน่ะก็ได้อยู่ แต่เกรงว่าจะกลายเป็นชื่อหยิงชุนตั้งให้แทนที่จะเป็นชื่อแท้ดั้งเดิมที่บุพการีตั้งให้น่ะสิคะ ด้วยเหตุผลที่ว่า
  1. หยิงชุนหาคำภาษาแต้จิ๋วของเสียงที่ออกว่า “จุน”
  นี้ไม่ได้คำเดียว
  2. เป็นไปได้ว่าหยิงชุนอาจสันนิษฐานผิด อาจจะไม่ได้มาจากเสียงใกล้เคียงคือ “จุง” แต่เป็นเสียงใกล้เคียงอื่น ซึ่งคนฟังหรือคนที่เขียนออกมาคนแรกอาจฟังเพี้ยนไปหรือสะกดผิดไปก็ย่อมได้หรือออกตามสำเนียงถิ่นก็ได้อีกเช่นกัน

  ขอบคุณสำหรับคำอธิบายเรื่องรุ่นที่3 ของ admin ค่ะ ช่วยทำให้หยิงชุนหูตาสว่างขึ้นมากทีเดียว นับถือค่ะ..อ้อ..ขออภัยคุณมุ่ยด้วยนะคะ ^__^

  By yingchun on Mar 15, 2012

 207. ขออภัย..ข้อ 1ตอนท้ายพิมพ์ตกคำว่า”สัก” ค่ะ หาไม่ได้สักคำเดียวอ่ะค่ะ *_*

  By yingchun on Mar 15, 2012

 208. เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่ถูกเลี้ยงมาแบบไทยแท้ๆ บรรพบุรุษชาวจีนอายุสั้น ทราบแต่เพียงแซ่ “แซ่ตี้” แต่ไม่ทราบที่มา ภาษา และความหมาย รบกวนขอข้อมูล “แซ่ตี้” ด้วยค่ะ

  By ...ก้อ.. on Mar 18, 2012

 209. เรียนถามครับ พี่ ๆ บอกว่าแซ่เดิมของพ่อคือ แซ่เอี๊ยว (แต้จิ๋ว) ออกเสียงจีนกลางอย่างไรครับ และถ้าได้ตัวเขียนด้วยจะดียิ่งเลย ขอบคุณครับ

  By ตุ้ย on Mar 20, 2012

 210. ตอบคุณตุ้ย แซ่เอี๊ยว ในภาษาจีนกลางออกเสียงหยาว เขียนเป็น แซ่เดียวกับนักบาสเก็ตบอลจีนใน NBA นามหยาวหมิงครับ (รบกวนคุณหยิงชุนตรวจสอบด้วยว่าถูกหรือเปล่า ขอบคุณนะครับ)

  By admin on Mar 21, 2012

 211. อู้ววว ขอบคุณ admin มาก ๆ ครับ ^^

  By ตุ้ย on Mar 21, 2012

 212. ขอถามแอดมิน หน่อยครับ แล้ว แซ่น้า นี่มาจากไหนครับหาอ่านไม่เจอ

  ช่วยตอบให้ทีครับ ขอบคุณครับ

  By อยากรู้ on Mar 22, 2012

 213. ผมต้องการผมหน่อยนะครับ คือผมมีนามสกุลมุ่ย (แซ่มุ่ย)ผมอยากทราบว่าแซ่มุ่ยนี้มีต้นกำเนิดมาจากไหน ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

  By มุ่ย on Mar 22, 2012

 214. แซ่สื่อ ทำไมไม่เห็นมีเลยอ่ะค่ะ ;)

  By เทียร์ on Apr 13, 2012

 215. อยากทราบว่าแซ่เจ็ง มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะ แล้วในภาษาจีนกลางอ่านว่าอย่างไร เขียนเป็น 汉字ยังไง

  อ๋ออยากทราบอีกเรื่องค่ะว่าถ้าบรรพบุรุษมาจากซัวเถา จะเรียกว่าเป็นจีนแต้จิ๋ว หรืออะไรค่ะ

  รบกวนแอดมิดด้วยนะคะ ^_^

  By นู๋นา on Apr 28, 2012

 216. 1. เคยไปทำบัตรประชาชน แล้วเห็นคุณลุงคนข้างๆ นามสกุล แซ่ตับ ส่งสัยมานานมากว่าเป็น แซ่จากแทบไหน เพราะไม่คุ้นหูเลย

  2. บ้านแฟนเป็นไทยมากมากๆ เป็นทหารมาตั้งแต่รุ่นทวด รุ่นปู่ก็เป็นทหาร พ่อก็เป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ผิวขาวมาก มีเชื่อจีน แซ่เซียง หรือ เสี้ยง นี้แหละ พื้นเพจากราชบุรี พ่อก็จำการออกเสียงไม่ค่อยได้ ความหมายน่าจะหมายถึง ดอกไม้ซักอย่างครับ อยากถามว่าแซ่นี้น่าจะเป็นจีนกลาง แต้จิ๋ว หรือ อื่นๆ ครับ

  By อาตัน on May 1, 2012

 217. แซ่ เอื้อ พอจะทราบบ้างไหมครับมาจากที่ไหน

  By สิทธิ on May 28, 2012

 218. ผม แซ่ ฮั่น คับ อยากทราบว่า มาจากไหนคับ เพราะมันไม่มีในนั้น ก๋ง เล่าว่าเหล่าก๋ง มาจากสาย ราชวงศ์ฮั่น ที่อพยบมาอยู่ที่ไทยคับอยากทราบข้อมูลอะคับ หาให้หน่อยเเล้วกานคับ

  By กฤษ ฮั่นสกุล on May 29, 2012

 219. แซ่ฮั่น (汉) ค่อนข้างน้อยครับ จอลองค้นหาดูครับ พวกเราที่เป็นลูกจีนทั้งหลายส่วนใหญ่มาจากชาวฮั่นทั้งนั่นครับ ยกเว้นคนจีนทางเหนือที่อพยพมาจากหยุนหนานส่วนใหญ่จะเป็นจีนชนชาติอื่น

  By admin on May 30, 2012

 220. ขอบคุณ admin รบกวนอีนิดนะคับ แล้ว ชาวฮั้น ฮกเกี้ยน แต้จิ้ว ไหหลำ การเรียกชื่อ พ่อ เแม่ เหมื่อกันป่าวคับ เเล้วมี พื้นฐานมาจากที่เดียวกับป่าวคับ ช่วยหน้อยนะคับ

  By กฤษ ฮั่นสกุล on May 31, 2012

 221. คืออยากทราบ …แซ่ติ้ง… อ่ะคับ พอจะมีข้อมูลไหมคับ

  By ซาตาน on Jun 25, 2012

 222. อยากทราบ ต้นตระกูล จู ของผมเองประวัติและ ที่มาของต้นตระกูล ครับ
  ตระกูล จู แปลว่าอะไรครับ
  ( ผู้รู้ช่วยตอบผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ )

  ได้อ่านตระกูลคนอื่น น่ายินดีครับ แต่ของผมกับหาไม่เจอ งงง..ครับ รู้แต่อันอับ 14 เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

  By ชลิต จงภัทรากุล on Jul 6, 2012

 223. ขอรบกวน ท่านผู้รู้ ตระกูล จู ช่วยหาตอบให้ด้วยตรับ หรือส่งทางเมล์ ได้ครับ chalitpro@gmail.com
  ขอบคุณครับ

  By ชลิต จงภัทรากุล on Jul 6, 2012

 224. รบกวนถามเกี่ยวกับ แซ่ 曹 หน่อยน่่ะค่่ะว่ามีต้นตระกูลมาจากที่ไหน ไม่ทราบประวัติบรรพบุรุษตัวเองเลยค่่ะเพราะญาติผู้ใหญ่เสียหมดค่่ะ แต่ครอบครัวพูดภาษาจีนกลางแต่เด็ก และมีประเพณีเหมือนคนจีนหมดเลยค่่ะ

  By 曹诗盈 on Jul 13, 2012

 225. ชื่อจีนกลาง หลิน เซียน หลน

  林 先 ตัวหลน เขียนคล้ายๆ จั่วบ้าน แล้วมีขีดๆ เป็นตาสี่เหลี่ยม น่ะครับ เขียนได้ แต่หาตัวอักษรไม่เจอเพราะสะกด pinyin ตัว หลน ไม่เป็น ไม่ทราบ หลน สะกด pinyin ยังไงครับ

  เป็นคนไหหนำครับ อ่านสำเนียงไหหนำว่า หลิ่ม เตียน หล่น

  ป.ล. ที่ไหโค่ว เมืองหลวงของไหหนาน (เกาะไหหลำที่คนไทยชอบเรียกเพี้ยน) ไม่พูดภาษาไหหนำแล้ว พูดจีนกลาง รวมทั้งเมืองใหญ่ๆ ในเกาะด้วยเช่น เวิ่นชาง แต่เมืองรอบนอกยังพูดไหหนำอยู่นะ เช่น กงโพ ตำโอ ยังพูดไหหนำอยู่ ไม่พูดจีนกลาง

  By จอร์จ on Jul 13, 2012

 226. ตอบคุณจอร์จ

  หลน ในภาษาจีนน่าจะไม่มี ปรกติจะมีออกเสียงเป็นหลง หรือ หลุน ถ้าคุณพอเขียนได้ รบกวนเขียนมาแล้วถ่ายรูปหรือสแกนมาให้ดูน่าจะช่วยได้ แล้วส่งมาที่อีเมลผมก็ได้ครับ

  By admin on Jul 13, 2012

 227. เจอละ lu’n ตัวนี้อ่ะ 倫 งั้นก็เขียนเต็มๆ ว่า

  林 先 倫

  ลองมั่วจากการแปลของกูเกิ้ล

  By จอร์จ on Jul 13, 2012

 228. บางทีผมก็เขียนชื่อตัวย่อด้วยอ่ะครับ ตัวนี้ 伦

  ตกลงมันอ่านว่า หลง หรือ หลน ครับ แต่คุณพ่อผมตั้งให้บอกว่า หลน อ่ะ

  By จอร์จ on Jul 13, 2012

 229. อ่านว่าหลุนครับ ในพินยินเขียนว่า lún

  คุณพ่อคงออกเสียงตามความถนัดซึ่งอาจออกเสียงตามภาษาถิ่น หรือสำเนียงคนจีนทางใต้ อย่างประเทศจีน 中国 สำเนีนยงที่ถูกต้องคือ จงกั๋ว แต่คนจีนที่เป็นรุ่นวัยกลางคนจำนวนมากออกเสียงเป็นจงกัวะ ความจริงก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่อย่างใดครับ เพียงแต่ถ้าเราจะเรียนรู้ ก็อยากให้เรียนถูกต้องตามมาตรฐานที่ถูกต้องครับ

  By admin on Jul 13, 2012

 230. ขอบคุณครับ แล้วคำนี้ 先 อ่านว่า เซียน หรือ เชี่ยน ครับ

  By จอร์จ on Jul 13, 2012

 231. ชื่อคุณอ่านว่า หลินเซียนหลุน ครับ

  By admin on Jul 13, 2012

 232. ขอบคุณครับ

  By จอร์จ on Jul 13, 2012

 233. ตอบคุณ 曹诗盈

  曹 (ฉาว cao2) เป็นแซ่ในอันดับที่ 26 ของ 100 ตระกูลแซ่จีน ต้นตระกูลมีที่มาตั้งแต่ศตวรรตที่ 11 ก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 3 พันกว่า 4 พันปีก่อน ในยุคของ 周武王 สายนี้ถือเป็นลูกหลานของจักรพรรดิ์ 颛顼帝 โดยใช้ชื่อประเทศหรือแคว้น (曹国) มาเป็นแซ่ (ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับ)

  สายที่สอง มาจากแซ่จี๋ (姬) เดิม ซึ่งหลายตระกูลแซ่สืบสายมาจากตระกูลนี้ไม่น้อย

  สายที่สาม มาจากแซ่ซื่อ (姒) เดิม โดยมาจาก 曹嵩 ปู่ของจักรพรรดิ์เว่ยเหวิน (魏文帝)ในสมัยสามก๊ก ซึ่งมีแซ่เดิมว่า 姒

  คงมีที่มาคร่าว ๆ ประมาณนี้ครับ ส่วนถิ่นกำหนดดั้งเดิมอยู่ที่เหอหนาน 河南 ครับ

  By admin on Jul 15, 2012

 234. แล้วแซ่น้าที่มายังไงหรอคะ

  By ณัชชา on Jul 15, 2012

 235. ตอบคุณณัชชา

  ขอรบกวนภาษาจีนหรือคำแปลด้วยครับ เพราะผมไม่ทราบว่า “น้า” ที่่วาเป็นภาษาอะไรและมาจากคำไหนของภาษาจีน

  By admin on Jul 15, 2012

 236. แซ่โหงว แซ่โง้ว แซ่เหง่า มาจากตระกูลเดียวกัน คือมาจาก มองโกล แล้วอพยพมาอยู่ในจีน กระจายๆ กันไป แต่ส่วนมากจะอยู่ทีี่กวางตุ้ง พวกที่ยังรักษารากเหง้าจากเดิมก้จะใช้แซ่โหงว ส่วนบางกลุ่มก็อยากปรับตัวให้เหมือนชาวจีนพื้นเมืองในตอนนั้นก้เลยเปลี่ยนเป็นโง้ว แค่การออกเสียง แต่การเขียนตัวอักษรจีนตัวเดิมตัวเดียวกัน รวมทั้ง แซ่เหง่าด้วยค่ะ

  By ฉางเอ๋อ on Aug 5, 2012

 237. คือว่า ปู่ของผม “แซ่ล้อ”น่าจะจีนแต้จิ๋ว ครับอยากทราบว่าความหมายและ pinyinในภาษาจีนครับ และผมอยากทราบว่าประมาณ90ปีที่แล้วประเทศจีนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ? พอดีปู่ผมย้ายมาช่วงนั้นครับ ขอบคุณครับ

  By yinhe on Aug 20, 2012

 238. แซ่เฮ้ง กับ แซ่อ๋อง 王 …..คือ แซ่ตะกูลเดียวกันป่าวครับ

  พอดีผมคน แซ่อ๋องครับ ช่วยบอกทีน้าครับ …..หามานานแล้วT^T

  By ลูกหลาน แซ่อ๋อง on Oct 7, 2012

 239. ตอบคุณลูกหลาน แซ่อ๋อง

  แซ่เดียวกันครับ เฮ้งเป็นการอ่านตามภาษาแต้จิ๋ว ส่วนอ๋องเป็นการแปลจากคำว่าเฮ้งในสำเนียงแต้จิ๋วเหมือนกัน

  By admin on Oct 8, 2012

 240. ผมแซ่ตง ครับ มาจากใหหลำ อยากทราบที่มาของตระกูล และหมู่บ้านแซ่ตง หรือ กะตุยโผซุย ครับ
  ขอบคุณมากครับ

  By ลูกหลานแซ่ตง on Oct 11, 2012

 241. ของผมแซ่นี้อะครับ 譚 ถ้าภาษาแต้จิ๋วอ่านออกเสียงยังไงเหรอครับ ของผมกวางตุ้ง อ่านว่าห่ำหรือถ่ำ ครับ

  By tara on Oct 13, 2012

 242. ตอบคุณ Tara

  谭 (ถาน) ภาษากวางตุ้งคือ ถ่ำ ส่วนแต้จิ๋วต้องให้สมาชิกที่เป็นจีนแต้จิ๋วตอบละครับ

  By admin on Oct 14, 2012

 243. ผมแซ่ซิ ครับ บรรพบุรุษอพยพมาจาก จินเหมิน อยากทราบประวัติแซ่ซิ ครับ ในประเทศไทยคงมีไม่มาก ขอบคุณครับ

  By xue on Oct 17, 2012

 244. ตอบคุณ xue

  ซี ไม่ทราบว่าใช่ 习 ในภาษาจีนหรือเปล่า หรือว่าออกเสียงตามท้องถิ่น ถ้าเป็น 习 เมืองไทยอาจมีไม่มาก แต่ตระกูลนี้กำลังจะขึ้นเป็นผู้นำ (ประธานาธิบดี) ของจีน คือ 习近平

  By admin on Oct 18, 2012

 245. อักษรจีนไม่ใช่ตัวนี้ครับ เป็นตัว ซิ ตัวเดียวกับ ซิยิ่นกุ้ย ต้องขอโทษที่ไม่สามารถพิมพ์ภาษาจีนครับ

  By xue on Oct 18, 2012

 246. แซ่ 阮 อ่ะค่ะ อยากรู้ข้อมูลมากว่านี้

  By หล่วนหลูเหม่ย on Dec 9, 2012

 247. คุณเตี่ยชื่อ ลั่งเซีย แซ่ชื้อ และมีชื่อร้าน (ออกเสียงว่า) ฉือเม่งง้วน
  เป็นจีนแต้จิ๋ว แคะภูเขา เท่าที่ทราบจากคุณเตี่ย
  คุณแม่ชื่อ ตั่งยู่บิ๊ด แซ่ตั้ง
  ขอทราบประวัติของ แซ่ชื้อ
  คำแปลและตัวอักษรจีนของทั้งสองท่านและชื่อร้านค้า
  ขอบคุณค่ะ

  By ระวีวรรณ on Dec 11, 2012

 248. 阮 [ruǎn] เป็นแซ่ในอันดับที่ 130 ของบรรดาตระกูลแซ่ของจีน แม้ในประเทศจีนอาจมีจำนวนคนแซ่นี้ไม่มาก แต่ในเวียดนามกลับมากเป็นอันดับหนึ่ง โดยออกเสียงในภาษาเวียดนามคือ เหงียน 「Nguyễn」

  ตระกูลนี้มีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยยุคซาง (商 ก่อนคริสต์กาลศตววษที่ 16 – 11) สมัยนั้นแบ่งเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อย และหนึ่งในนั้นคือ แคว้นหล่วน (阮国)ซึ่งปัจจุบันคือมณฑลกานซู่ 甘肃 [gān sù] ตอนหลังผู้คนเลยใช้ชื่อแคว้นเป็นแซ่
  อีกสายมาจากแซ่ 偃 [yǎn] เดิม
  สายสุดท้ายคือ มาจากแซ่ 石 [shí] เดิม

  By admin on Dec 11, 2012

 249. ของผมแซ่ [譚 Tan2] อยากขอความรู้ admin ด้วยครับว่าพอจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

  By lekfo on Dec 27, 2012

 250. แซ่ถาน (谭) เป็นตระกูลแซ่เก่าแก่ของจีน มีที่มาดังนี้ครับ
  1. มีต้นกำหนดแถวตะวันตกเฉียงใต้ในกลุ่มชนกลุ่มน้อยของจีนตั้งแต่ยุกโบราณ ซึ่งปัจจุบันคือแถบหยุนหนาน (云南) กุ้ยโจว (贵州) เพราะชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ใน 6 ตระกูล จะต้องมีแซ่ถาน 1 ตระกูล
  2. มาจากแซ่หยิง (赢 หรือแปลว่าชัยชนะ) เดิม ซึ่งเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลสูงบมาในสมัยราชวงศ์ฉิน เมื่อสิ้นฉิ้นแล้ว ชาวแซ่หยิงต้องหลับหนีภัยการตามฆ่า เลยเปลี่ยนแซ่เป็นแซ่ถาน (谭)
  3. มาจากแซ่ซื่อ (姒) เดิม คือสมัยราชวงศ์โจว โจวอู่หวางได้แต่ตั้งให้ตระกูลซื่อให้เป็นเป็นถาน แล้วสร้างแคว้นถาน (谭国)

  ก็คงคร่าว ๆ ได้ตามนี้ครับ

  By admin on Dec 27, 2012

 251. เข้ามาช่วยขยายความให้สำหรับบางท่านนะครับ แซ่ปัง หรือ แซ่บ่าง เป็นแซ่เดียวกัน ภาษากลางออกเสียง เฝิง ที่มีบางท่านบอกว่าหลานที่เรียนภาษาจีนบอกว่าหมายถึงม้านั้นยังคลาดเคลื่อน เฝิงจะมีขีดสองขีดด้านหน้าตัวม้า (แป้นพิมพ์ผมพิมพ์จีนไม่ได้ แอดมินคงเข้าใจและช่วยขยายความด้วยนะครับ) ส่วนท่านที่บอกว่า ไหหลำเรียกพี่ชายแม่ว่า กุเด ก็ไม่ใช่นะครับ กุเด หมายถึง น้องชายของแม่ หรือน้าชาย ส่วนพี่ชายของแม่หรือลุงนั้น จะเรียกว่า เบ๊เด แต่ถ้าเป็นลุงที่เป็นพี่ชายของพ่อ จะเรียกว่า เหล่าเบ้ ครับ เห็นด้วยกับแอดมินเรื่องคนไหหลำที่กลมกลืนไปกับคนพื้นเมือง ไม่ค่อยพูดไหหลำกับลูกหลานทำให้ทุกวันนี้แทบจะไม่ค่อยมีคนรู้ภาษาไหหลำกันแล้ว ต่างกับแต้จิ๋วและฮากกา ในภาษาไหหลำมีอยู่ประโยคหนึ่ง ที่เด็กๆจะคุ้นกันเกือบทุกบ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นับวันคนพูดไหหลำได้น้อยลง ประโยคนั้นพูดว่า “โบ่บั๊ด โบ่ย่งก้ง” “ไม่เป็นก็ไม่ต้องพูด” อิอิอิ

  By เฝิง ปัง บ่าง on Dec 28, 2012

 252. ตอบคุณ เฝิง ปัง บ่าง
  ขอบคุณมากที่ช่วยเสริมความรู้ให้ครับ เฝิงที่ว่าคือ 冯 และสัญลักษณ์ประจำตระกูลก็เป็นม้าสองตัวครับ

  By admin on Dec 28, 2012

 253. ใช่ครับ เฝิงตัวที่แอดมินบอกนี่แหละ แต่ในบ้านเราเวลาเขียนชื่อ เค้าจะไม่นิยมเขียนตัวนี้กัน จะใช้อีกตัวนึงครับ ชาวไหหลำจะใช้ลำดับรุ่นในชื่อด้วย ตัวอย่างเช่น คนสามคน คือ บ่างต๊กอุ๊ย , บ่างยุ่ยหย่ง , บ่างหลู่ซิว บ่าง คือแซ่ ต๊ก, ยุ่ย, หลู่ เป็นลำดับขั้น อุ๊ย, หย่ง, ซิว เป็นชื่อ ลูกของต๊ก คือยุ่ย ลูกของยุ่ยคือหลู่ เป็นต้น เคยเห็นสมาคมแซ่บ่างอยู่ติดถนนลาดพร้าวเลยนะครับลูกหลานถ้าอยากสืบหาความรู้เพิ่มเติมลองแวะไปดูน่าจะช่วยได้มาก

  By เฝิง ปัง บ่าง on Dec 28, 2012

 254. แซ่เอาเอี้ยง เป็นแต้จิ๋ว ค่ะ ไม่รู้ภาษาจีน แต่อยากทราบประวัติแซ่ตัวเองด้วยค่ะ บิดามารดาเสียนานแล้ว ไม่มีใครทราบประวัติค่ะ ในไทยเคยเห็นบางคนเขียนเป็น แซ่อาวเอี้ยง หรือ เอาเอี้ยง ที่ถูกควรเขียนอย่างไร และถ้าเป็นภาษาจีนกลาง กะกวางตุ้ง ออกเสียงหรือเขียนยังไงคะ ขอบคุณค่ะ

  By Lee on Jan 6, 2013

 255. ตอบคุณ Lee

  แซ่เอาเอี้ยง ในาภษาจีนกลางคือ โอวหยาง 欧阳 [ōu yáng]

  สำหรับที่มาของตระกูลนั้น หากย้อนหลังไปยุคโบราณ ต้นกำเนิดมาจากแซ่หนี่ (姒) 1 ใน 8 แซ่ที่เก่าแก่ที่สุด (กว่า 4000 ปี) ของจีนและเป็นต้นกำเนิดของแซ่ต่าง ๆ มากมาย ถัดมาคือใช้สถานที่เป็นแซ่ สมัยราชวงศ์เซี่ย (夏朝) กษัตริย์ในยุคนั้นได้ให้โอรสของตนไปครองเมืองและตอนหลังสถาปนาเป็นแคว้นเยว่ (越国) ในยุคชุนชิว ถูกแคว้นอู๋ตีจนล่มสลาย หลังจากั้นก็ได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่และถูกแคว้นฉู่ตีจนล่มสลายอีกครั้ง ลูกหลานของตระกูลต้องหนีภัยไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและได้ใช้สถานที่เป็นแซ่ โดยได้ถือกำเนิดสามแซ่ด้วยกันคือ โอว (欧) โอวหยาง (欧阳) และโอวโหว (欧侯) ดังนั้น แซ่นี้จึงมีอายุกำเนิดมาไม่ต่ำกว่า 2000 ปีแล้ว

  By admin on Jan 7, 2013

 256. ขอบคุณมากๆค่ะ มีข้อสงสัยเพิ่มและขอแก้ที่แจ้งเป็นแต้จิ๋ว ที่จริงเป็น เตียเอีย ค่ะ ไม่ทราบจะอย่างเดียวกันหรือไม่ และนึกได้ว่านานมากแล้วเคยมีคนบอกว่าเป็นสกุลเดียวกับตระกูลหยาง ที่เป็นจอมทัพจีนที่มักนำเรื่องราวทำเป็นภาพยนตร์ ได้อ่านบทความรากเหง้าลูกมังกร ตระกูลหยาง ก็ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกัน ตกลงแซ่เกี่ยวข้องกันหรือไม่คะ ขอรบกวนขอความรู้ด้วยค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  By Lee on Jan 14, 2013

 257. ตอบคุณ Lee
  ก่อนอื่นต้องขอโทษ อย่างที่เรียนมาตลอดว่า ไม่มีความรู้ภาษาแต้จิ๋ว จึงต้องอาศัยผู้รู้ที่เป็นลูกหลานแต่จิ๋วมาช่วยถ่ายทอดความรู้แทน

  โอวหยาง (欧阳) กับ หยาง (杨) ไม่เกี่ยวข้องกันครับ แม้ในภาษาจีนกลางจะออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน แซ่คนจีนที่ประกอบด้วยสองตัวอักษรมีไม่มากครับ อย่างโอวหยาง (欧阳) ซั่งกวาน (上官) จูเก่อ หรือจูกัด (诸葛) ซือหม่า หรือสุมา (司马) เท่าที่นึกได้และเป็นแว่ที่คุ้นเคยก็มีประมาณนี้ ซึ่งแซ่เหล่านี้จะมีคำที่ซ้ำกับคนที่แซ่คำเดียว อย่าง โอว (欧) จู (诸) เป็นต้น

  By admin on Jan 15, 2013

 258. รบกวนสอบถามหน่อยครับ “เอง กิม ฮง” ออกเสียง ภาษาจีนกลาง ว่ายังงัยครับ แล้วมีความหมายมั้ยครับ

  By Pollock on Jan 21, 2013

 259. ผมเคยสอบถามเรื่องแซ่ ของอากง เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2012 ว่าแซ่กี่ ภาษาจีนกลางคืออะไร เพราะที่ฮวงซุ้ย ไม่มีแซ่แกะสลักไว้ หลังจากนั้นคุณ Ying Chun ได้กรุณามาตอบไว้เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2012 ว่า ภาษาจีนกลางของแซ่กี่ คือ แซ่จี้ หลังจากทราบจีนกลางว่าอ่านอย่างไร พร้อมมีตัวเขียน ผมก็ได้พยายามตามหาญาติพี่น้องของอากง ที่ยังอยู่ที่จีน (ซึ่งอากงเคยกลับไปเยี่ยมเมื่อยังมีชีวิตอยู่ แต่ผ่านมานานยี่สิบกว่าปี)จนต้นปีที่ผ่านมา ความพยายามก็สำเร็จ สามารถตามหาจนเจอ และได้ติดต่อกับญาติ(เป็นหลานของอากง)ทางโทรศัพท์ และเดือนนี้ จะเดินทางเพื่อไปพบญาติที่ประเทศจีน

  ต้องขอบคุณ คุณ Yingchun จากใจด้วยครับ

  By หลาน on Mar 17, 2013

 260. คุณหลานครับ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ และดีใจที่อย่างน้อยเว็บแห่งนี้ก็สามารถทำประโยชน์ให้กับพวกเราได้บ้าง ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและมีความสุขกับญาติ ๆ ครับ

  By admin on Mar 17, 2013

 261. ดีจังรู้ที่มาของแซ่ แล้วก็เจอคนแซ่เดียวกันด้วย เราเป็นญาติกันมั้ยเนียแซ่ฟ่าน 范 นะคะ ส่วนชื่อจีนตั้งเอาความหมายจากชื่อไทยที่แม่ตั้งให้ค่ะ แต่เราว่าออกเสียงยากอ่ะ

  By MingYue' on Mar 25, 2013

 262. ตอบ MingYue
  ขอเดาว่า ชื่อจีนคุณคือ 明月 มาจากชื่อไทยจันทร์ฉาย หากเดาผิดขออภัยด้วยครับ

  By admin on Mar 25, 2013

 263. ขอบคุณค่ะ admin ก็ถูกนะคะเพราะยังไง สกาวเดือน กับจันทร์ฉาย ก็ความหมายเดียวกันแหละค่ะ^-^

  By MingYue' on Mar 25, 2013

 264. ขอทราบประวัติแซ่ 薛 ครับ แซ่นี้ในประเทศไทยมีน้อยมาก ขอบคุณครับ

  By xue on Apr 10, 2013

 265. แซ่ล้อครับ ก๋งกับอาม่า มาจากเมืองจีน แต่ไม่รู้ว่าเมืองใหน รู้แต่ว่าในไทย อยู่สูงเนิน โคราชครับ
  ก๋ง เชียงเฮง อาม่า จู ครับ ไม่เคยเจอกันกับญาติข้างพ่อ อยากทราบว่า ต้นตระกูลมาจากเมืองใหน
  สืบเชื้อสายมาจากใคร รบกวนด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

  By เรวัฒน์ แซ่ล้อ on May 12, 2013

 266. 薛 (xue1) ในประเทศไทยอาจจะน้อย เข้าใจว่าแซ่นี้ที่มาอยู่เมืองไทยน่าจะมาจากฮกเกี้ยน เพราะต้นกำเนิดของตระกูลนี้อยู่ที่จี่หนิง (济宁 บ้านเกิดของขงจื๋อและเมิ่งจื๋อ) และเถิงโจว (滕州) มณฑลซานตง (山东) เป็นแซ่ในอันดับที่ 68 ตามตำรา 100 ตระกูลแซ่ของจีน โดยชางตระกูลแซ่นี้ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในมณฑลเจียงซู (江苏)、ซานซี (山西)、ส่านซี (陕西)、เหอเป่ย (河北) และฝูเจี้ยน (福建) ที่มาของตระกูลนี้มีสองสายด้วยกันคือ
  1. สืบทายาทมาจากหวงตี้ (黄帝) ในสายของตระกูลเหริน (任)เนืื่องจากหวงตี้มีภรรยาสี่คน และมีลูกชายด้วยกัน 25 คน จึงแบ่งเป็น 20 ตระกูลแซ่
  2. มาจากตระกูลกุย (妫 – gui1) ซึ่งเป็นทายาทของเหยาตี้ เนื่องจากบ้านเมืองวุ่นวาย จึงต้องหนีไปแคว้นอื่นและเปลี่ยนแซ่เพื่อความปลอดภัย และสร้างคุณงามความดีจนได้ปกครองแคว้นซวี (薛) และล่มสลายอีกครั้งในสมัยฉินซี ตอนหลังลูกล้านเลยใช้ชื่อแคว้นเป็นแซ่ในสมัยต้นยุคซีฮั่น (西汉)
  นอกนั้นมาจากชนกลุ่มน้อยซึ่งเดิมไม่มีแซ่แล้วหันมาใช้แซ่นี้ครับ

  By admin on May 12, 2013

 267. แซ่ล้อหรือหลัว (罗) ในภาษาจีน ถิ่นกำเนิดจริง ๆ ของตระกูลอยู่ตรงบริเวณที่เป็นมณฑลหูเป่ยในปัจจุบันครับ โดยสมัยก่อนคริสต์กาล 690 ปี เคยมีแคว้นหลัว (罗国)ซึ่งก่อตั้งโดยตระกูลอวี๋ (妘) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าสายแรกของต้นตระกูลหลัวก็คือ ตระกูล 妘 แต่เนื่องจากแคว้นหลัวถูกแคว้นฉู่ (楚国) กลืน คนในตระกูลจึงอพไปยพไปอยู่ฉางซา ตอนหลังจึงใช้ชื่อแคว้นเป็นแซ่ตัวเอง

  By admin on May 12, 2013

 268. สอบถามคับ แซ่จงที่มาจากแซ่เตียว สะกดยังไงคับ และมาจากเมืองไหน ขอบคุณมากคับผม

  By จง on Jul 21, 2013

 269. บรรพบุรุษเป็นฮกเกี่ยนแซ่เอียวต่อมาเปลี่ยนเป็น นามสกุล ร่วมสุข ญาติอีกฝ่ายเปลี่ยนเป็น เอียวชิม คำว่า เอียว คนสมัยนั้นคงแปลเป็นไทยผิด แปลว่า ร่วม หรือ หุ้น แล้วจริงๆ สำเนียงจีนกลางคือ หยาง หรือป่าวครับ

  By ศรัณยพงศ์ on Jul 22, 2013

 270. ขอโทษครับ ยังงงๆ กับคำถาม คุณกำลังหมายถึงเตียวในภาษาจีนกลางว่า “จาง (张)” หรือ แล้วจงเป็นภาษา(ถิ่น)อะไรและแปลว่าอะไรครับ

  By admin on Jul 22, 2013

 271. ขอบคุนครับ น่าจะใช่ตัวนี้คับ มาจากเตียว เหมือนเตียวฮุ้ยในสามก้ก

  By จง on Jul 22, 2013

 272. ถ้าเป็นจาง (张) ให้ดูในบล็อกครับ มีเขียนไว้แล้วครับ

  By admin on Jul 22, 2013

 273. แซ่ พะ ภาษาจีนกลางอ่านยังไงแล้วเขียนยังไงคับ ไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาฮกเกี้ยน หรือ ไหหลำ ขอบคุณคับ

  By ดิว on Aug 2, 2013

 274. อยากรู้ว่า “แช่กี้” .. มาจากแต้จิ๋ว เขียนยังไงคะ แล้วออกเสียงเป็นจีนกลางอย่างไร อยากได้ตัวเขียนค่ะ .. #ขอเว็บอ้างอิงด้วยก็ดีนะคะ ขอบคุณค่ะ

  By 金宝 on Aug 12, 2013

 275. ตอบคุณ 金宝
  แซ่กี้ในภาษจีนเขียนว่า 纪 (ji4) ออกเสียง “จี้” ครับ

  By admin on Aug 12, 2013

 276. ช่วยหาความหมายของชื่อ 明辉 หมิงฮุ่ย ให้หน่อยครับ^^

  By 方明辉 on Aug 17, 2013

 277. ถ้าแยกแปลที่ละคำได้ดังนี้ครับ 明 = สว่าง 辉(ออกเสียงฮุย hui1 เสียงที่ 1) = สดใส รวมความแล้วอาจแปลได้ว่า สดใสรุ่งเรือง สว่างสดใส

  By admin on Aug 17, 2013

 278. ผมแซ่เหลี่ยว เคยได้ชื่อมาว่า จุ๊งเล้ง (เหลี่ยวจุ๊งเล้ง)
  ช่วยหาความหมายให้หน่อยครับ และตัวอักษรจีนน่ะครับ
  ขอบคุณมากครับ

  By Kawee on Aug 26, 2013

 279. ตอบคุณ Kawee
  ต้องขออภัยที่ไม่สันทัดภาษาถิ่นครับ ปัญหาคือ คนจีนในไทยประกอบด้วยคนจีนหลากหลายภาษา เช่น แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน แคะ กวางตุ้ง ไหลหลำ ฯลฯ แม้ว่าตัวเขียนจะเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกันอย่างสิ้นเชิง ผมได้เป็นภาษาจีนกลางเป็นหลักครับ ถ้าเป็นภาษาแต้จิ๋วนั้น เดิมทีมีคุณหยิงชุนซึ่งเชี่ยวชาญด้านนี้ แต่พักหลังคงงานยุ่งเลยไม่ได้เข้ามาตอบ ยังคิดถึงอยู่ครับ

  By admin on Aug 27, 2013

 280. พี่แอดมินครับ อยากทราบว่า “แซ่กอง” เขียนเป็นภาษาจีนยังไงและออกเสียงจีนกลางแบบไหนหรอครับ
  ขอบคุณมากครับ

  By จางชง on Sep 10, 2013

 281. ผม แซ่ถังครับ ทำไมแซ่นี้ถึงเคยไม่เจอเลยล่ะครับ ในเมืองไทย หาญาติไม่ได้เลยครับ มีต้นสกุลจากไหนเหรอครับ

  By ต่อ on Sep 15, 2013

 282. ถัง หรือ 唐 เป็นตระกูลเก่าแก่และค่อนข้างใหญ่นะครับ ผมเชื่อว่าในเมืองไทยคงมีคนแซ่นี้ไม่น้อยเหมือนกัน อย่างน้อยก็เพื่อนผมสมัยเรียน เพียงแต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นนามสกุลหมดแล้ว และรุ่นหลังอาจไม่รู้ภาษาจีนเลยเดินชนกันก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติกัน เอาไว้มีเวลาจะค้นประวัติของตระกูลให้ครับ

  By admin on Sep 16, 2013

 283. แอดมินค่ะ รบกวนแปลความหมายและช่วยเขียนคำว่า ยี่เฉี่ยว ให้หน่อยค่ะ พอดีจะเอาไปทำตรายางค่ะ ชื่ออาก๋งค่ะเสียไปนานแล้ว

  By เหลี่ยน on Sep 16, 2013

 284. ผมไม่แน่ใจว่าคำที่ให้มาเป็นการออกเสียงจากสำนวนไหน หรือใช้ในบริบทไหน เลยสุดที่จะเดาครับ

  By admin on Sep 17, 2013

 285. พี่แอดมินยังไม่ตอบผมเลยอ่ะ T-T

  By จางชง on Sep 20, 2013

 286. ตอบคุณจางชง
  ก่อนอื่นต้องขอโทษที่ตอบช้าครับ นอกจากปัญหาเรื่องเวลาแล้ว ที่สำคัญคือเนื่องจากตัวเองไม่ได้มีความรู้ภาษาถิ่น ดังนั้น แต่ละแซ่ที่แจ้งมามักจะเป็นการออกเสียงตามภาษาถิ่นของเจ้าของแซ่นั้น ๆ อาจเป็นแต้จิ๋ว กวางตุ้ง แคะ เป็นตน อย่าง”แซ่กอง” ของคุณ ผมก็ต้องค้นหรือสอบถามจากผู้รู้ ซึ่งเข้าใจว่าคุณน่าจะเป็นคนจีนแคะหรือฮากกา ถ้าเป็นเช่นนั้น กองในภาษาจีนกลางก็คือ เจียง หรือ ซึ่งเป็นว่าแม่น้ำ อย่างฉางเจียง (长江) แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในเอเชียหรืออันดับ 3 ของโลก

  By admin on Sep 29, 2013

 287. อยากทราบความเป็นมาของแซ่ลี่ กับ แซ่เล้า ค่ะ อาม่าแซ่ลี่ อากงแซ่เล้า และก็อยากทราบเกี่ยวกับแซ่ที่ยิ่งใหญ่ของจีนด้วยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

  By เล้าหยง on Oct 3, 2013

 288. อ่านจากในเว็บครับ

  By admin on Oct 3, 2013

 289. แซ่ลี่ กับเเซ่หลี่ ใช่อันเดียวกันหรือป่าวค่ะ ขอบคุณที่ตอบค่ะ

  By เล้าหยง on Oct 3, 2013

 290. เป็นประโยชน์จริง ๆ กำลังมองหารากเหง้าของตนเองเหมือนกัน เป็นจีนแต้จิ๋ว พ่อแซ่ทึง (น้ำแกง) จากเตี่ยเอื๊อแม่แซ่อื๊อ จากเก๊กเอื๊อ ขอทราบที่มาของแซ่ทั้งสองครับ

  By ธนิท เธียรธัญกุล on Oct 11, 2013

 291. อยากรู้คำแปลชื่อตัวเองมากเลยค่ะหามานาน อาม่าตั้งให้ เคยถามอาม่าแล้วแต่อาม่าพูดไทยไม่คล่องเลยไม่สามารถบอกได้ อ่าม่าเป็นจีนแต้จิ๋วค่ะ ชื่อออกเสียงว่า “สื่อว๊วย (ออกเสียงว๊วยคล้ายๆกับคำว่าถุงเท้าในภาษาจีนแต้จิ๋วแต่อาม่าคงไม่ตั้งชื่อเราว่าถุงเท้าแน่ๆ:(( ) ขอตัวอักษรภาษาจีนและแบบภาษาอังกฤษด้วยนะคะ

  By rin on Nov 26, 2013

 292. ตอบคุณ rin
  ตอนนี้คนที่เชี่ยวชาญภาษาแต้จิ๋วและจีนกลางอย่างคุณหยิงชุนก็คงไม่ว่างเข้ามาตอบ ผมเองก็ไม่เป็นภาษาแต้จิ๋วเลย คงต้องไหว้วายผู้รู้ท่านอื่นด้วยครัรบ

  By admin on Nov 27, 2013

 293. ข้อถามเลยนะครับ ผมแซ่อื้ิอ ยังสับสันกับแซ่อึ้ง ว่าแซ่เดียวกันหรือเปล่าครับ
  รบกวนผู้รู้ตอบด้วยครับ

  By สุกิจ แช่อื้อ on Dec 21, 2013

 294. ตอบคุณสุกิจ แช่อื้อ
  ไม่น่าใช้ครับ อื้อในภาษาแต้จิ่วน่าจะมาจากแซ่ 余 [yú] ครับ

  By admin on Dec 22, 2013

 295. อยากทราบว่า แซ่ซิ้ม มีรากเหง้าอย่างไรครับ?

  By sunshine on Jan 11, 2014

 296. แซ่หลู ของจีนไหหลำ
  ตรงกับภาษาจีนกลางคือแซ่อะไรคะ

  By mintty on Feb 4, 2014

 297. ตอบคุณ mintty
  อันนี้ต้องขอเรียนตามตรงว่า ไม่มั่นใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับ เนื่องจากไม่สันทัดภาษาไหหลำ คิดว่าน่าจะมาจากแซ่ 鲁 (lu3) หรือ หลู่ ยังไงรบกวนตรวจสอบกับผู้รู้ภาษาไหหลำอีกทีนะครับ

  By admin on Feb 5, 2014

 298. เราเป็นไหหลำ ปีนี้อายุ 19 เราจะช่วย บอกเเซ่ของไหหลำให้
  เเซ่อุ่ย 黄 huang
  เเซ่บ่าง 冯 feng
  เเซ่ห่าน 韩 han
  เเซ่ฮุน 云 yun
  เเซ่เอี้ยว 杨 yang
  เเซ่ภู่ 符 fu
  เเซ่ขุ่ย 魏 wei
  เเซ่หงั่น 颜 yan
  แซ่ด่าน 陈 chen
  เเซ่ โหง่ว 吴 wu
  เเซ่ โต๊ว 苏 su
  แซ่ เจ็ง 郑 zheng
  แซ่ หลิ่ม 林 lin
  ต้องการ ข้อมูลเพิ่ม ติดต่อสมาคมไหหลำ หรือ อีเมล์ที่ ทิ้งไว้

  By 黄远江 on Feb 18, 2014

 299. ขอบคุณมากครับ มีเวลารบกวนเช้ามาช่วยตอบคำถามสมาชิกด้วยก็จะเป็นพระคุณมากครับ

  By admin on Feb 18, 2014

 300. @คุณ mintty ครับ แอดมิน ตอบถูกเเล้วครับ เมื่อกี้ เข้าไปเข้าไปดู เว็บสมาคมไหหลำ มาครับ เห็นมีกระทู้ตั้งถามเเซ่นี้ครับ มีคนตอบมา ว่าใช้ เเซ่ 鲁 ครับ

  @ kawee เเซ่เหลี่ยว 廖 ครับ จุ๊ง ไม่เเน่ใจครับ
  เล้ง ก้ 龙
  ตัวผมเองถนัดเเต่ จีนกลาง กับ ไหหลำพอได้ กวางตุ้ง เเต่ ถ้าเป็นเเคะ ต้องขออภัยครับ
  ป.ล. แต่ละเเซ่ ที่มาอาจไม่เหมื่อนกันครับเเละ เเละเเซ่เดียวกัน เเต่คนละที่มา ก็มีเยอะเเยะ คนละเเซ่ที่มาเดียวกันก็มี ครับ ต้องดู ว่า มาจากเมื่องไหน อำเภอไหน ของจีน ครับ ถึงจะบอกว่ามีที่มาจากไหน อย่างเช่น เเซ่ ผม เเซ่黄 (อุ่ย) อ่านสำเนียงไหหลำ ในประเทศ จีน เป็นเเซ่มีคนใช้เป็นอันดับ เจ็ด ของจีน มี 7 ที่มา เเต่ละที่มา ก็ไม่เหมื่อนกัน ไม่ใช่ญาติกัน บ้านผมมีที่มาจาก เเคว้น黄 เป็นรุ่นที่ 143 ของ ตระกูล
  ถ้า ต้องการทราบประวัติตระกูลคราวๆ ของเเต่ละ เเซ่ จะเเปลเป็นภาษาจีนมาลงให้ครับ

  By 黄远江 on Feb 18, 2014

 301. คุณLeeเเซ่โอวเอี้ยง ภาษาจีนเขียนว่า 欧阳 ครับ
  คุณ pollock ชื่อ เอง กิม ฮง ใช่ชื่อผู้หญิงรู้เปล่าครับ ถ้าใช้ก็คงจะเขียนอย่างนี้ เอง เป็น ภาษาจีนเเต้จิ๋ว ตัวจีนคือ 翁 กิม ตัวจีน คือ金 ฮงถ้าเป็นผู้หญิง มักจจะใช้ตัว 凤 สรุปรวมกันเป็น 翁金凤 เเปลว่า หงส์สีทอง ถ้าจะแปลให้ดูสละสลวยก็คือ หงส์ที่สง่างาม จากชื่อที่ให้มา บอกได้ว่า เจ้าของชื่อไม่ก็คนตั้งเป็นเเต้จิ๋ว เเซ่翁 คิดว่าคนตัังหวังไว้เจ้าของชื่อ เป็นหงส์ที่สง่างาม ชื่อความหมายดี

  By 黄远江 on Mar 9, 2014

 302. มีภาษาจีนอยุตัวนึง ที่ผมหาไม่เจอ มันคือชื่อจีนตัวท้ายสุด แต่รูปร่างของมันคือ…
  白 ตัวนี้อยุข้างบน… 水 ตัวนี้อยุข้างล่าง …
  พอจะทราบไหม๊คับว่ามันสะกดอะไร…ผมไม่รู้จิงๆคับ
  หาได้แต่ 2 ตัวข้างหน้าคือ… 陈 鸿 นี้แหละคับ…คิคิ

  By nutpop24680 on Mar 11, 2014

 303. 陈鸿泉 ใช่ 泉 ตัวนี้นะครับ พินยินคือ quan1 ครับ แปลว่าน้ำพุ หรือบ่อน้ำ

  By admin on Mar 11, 2014

 304. 黄远江 ขอบคุณสำหรับวิทยาทานครับ

  By admin on Mar 11, 2014

 305. admin # ขอบคุณมากๆครับ… ได้ซักทีนึง 555

  By nutpop24680 on Mar 11, 2014

 306. 冯惠君ค่ะ อยากทราบความหมายชื่อ 惠君 ค่ะ และถ้าอ่านเป็นแต้จิ๋วจะอ่านว่าอย่างไรคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  By huijun on Mar 21, 2014

 307. ต้องขอรบกวนผู้เชี่ยวชาญภาษาแต้จิ๋วละครับ

  By admin on Mar 21, 2014

 308. ค่ะadmin ว่าแต่พอจะทราบความหมายมั้ยคะภาษาจีนกลางนี่แหละค่ะ

  By huijun on Mar 22, 2014

 309. 惠 = ความอ่อนโยน ความใจดี
  君 = สภาพบุรุษ ผู้สูงศักดิ์ (ปรกติคำนี้มักใช้กับผู้ชาย)
  แปลความแล้วจะประมาณได้วา บุคคลาผู้มีใจเมตตาอ่อนโยน

  By admin on Mar 22, 2014

 310. ขอบคุณแอดมินมากค่ะ แต่มันเป็นชื่อของผู้หญิงนี่สิคะ555 thank you so much.

  By huijun on Mar 23, 2014

 311. ผม แซ่ย่อง ครับ อยากทราบที่มาต้นตระกูลครับ หาข้อมูลไม่เจอ ไม่ทราบว่ามาจากไหนครับ รบกวนด้วยน่ะคับ

  By M on Apr 17, 2014

 312. ย่องน่าจะเป็นภาษากวางตุ้ง มาจากจีนกลางคือ หยาง (杨) ดูในเว็บบอร์ดครับ

  By admin on Apr 18, 2014

 313. ครับผม แล้วมีความเกี่ยวข้องไรกับตระกูลหยางป่ะครับ สงสัยนานล่ะ ป๊าผมบอกว่า เป็นจีนเเคระอ่ะคับ อะไรประมานนี้ ไม่แน่ใจนะครับ

  By M on Apr 18, 2014

 314. ผมเชื้อสายฮกเกี้ยน แซ่เอียว ภาษาจีนเขียนยังไงครับ ขอบคุณมากครับ

  By ศรัณยพงศ์ on Apr 21, 2014

 315. แอดมินหาย ร้องไห้แปป

  By m on May 3, 2014

 316. ตระกูลของหนูเป็นคนไหหลำ แซ่โหงว มีไหมคะ แล้วเขียนเป็นจีนกลางยังไงหรอคะ รบกวนด้วยนะคะ

  By V on May 4, 2014

 317. ภาษาจีนคือ 吴 [wú] ออกเสียง อู๋ ครับ

  By admin on May 5, 2014

 318. ก็น่าจะมีบรรพบุรุษร่วมครับ เนื่องจากคนจีนมีการใช้นามสกุลหรือแซ่มานานหลายพันปี หรือถ้านับเอาตั้งแต่สมัยที่ถือเพศแม่เป็นใหญ่ คือ ใช้นามสกุลตามแม่ก็เป็นหมื่นปีแล้ว ดังนั้นจึงสืบสายเลือดมาจากต้นตระกูลร่วมกันเป็นไปได้สูงมาก

  By admin on May 5, 2014

 319. ต้องขออภัยครับ อย่างที่ย้ำเสมอว่า เนื่องจากไม่สันทัดภาษาถิ่นหลายๆภาษา จะตอบได้เฉพาะแซ่ที่คุ้นครับ

  By admin on May 5, 2014

 320. พอดีมีน้องๆ มาถามเรื่องแซ่ค่ะ แซ่ 鹿 ที่แปลว่ากวางนี่มีไหมคะ เป็นภาษาจีนกลางค่ะ ขอบคุณค่ะ

  By คนแซ่เวิน on May 18, 2014

 321. แปลว่ากวางครับ

  By admin on May 19, 2014

 322. ผมแซ่บู๊ครับ ถ้าจำไม่ผิดก๋ง เป็นคนจีนแคะ ครับ

  By Domino on May 23, 2014

 323. คุณศรันยพงศ์ แซ่คุณน่าจะเขียนแบบนี้นะครับ 姚 จีนกลางอ่านว่าเหยา แต้จิ๋วอ่านว่า เอี้ยว ปล. ฮกเกี้ยนกับแต้จิ๋วสำเนียงใกล้เคียงกัน

  By สุเมธ on May 24, 2014

 324. ขอขอบคุณแทนสมาชิกครับที่ช่วยแบ่งปันความรู้

  By admin on May 25, 2014

 325. สอบถามครับ แต่ก่อนใช้นามสกุล แซ่ไฉ่ พอลองสอบหาแล้วไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับ อยากรู้ว่าตัวเองมีรกเหง้าที่ไหน รบกวนด้วยครับ

  By wat on May 27, 2014

 326. อยากรู้ว่านามสกุล ต้นตระกูลทรัพย์ เขียนยังไงนะครับ ช่วยบอกหน่อยนะครับและอ่านยังไง

  By Songkran on Jun 20, 2014

 327. ปู่ผมแซ่กี้ มาจากซัวเถา อยากทราบประวัติแซ่กี้ด้วยครับ

  By สมบูรณ์ on Jun 23, 2014

 328. อันนี้ขอเดานะครับ เพราะคุณไม่ได้แจ้งแซ่มา ผมเดาวา่ ตันคือแซ่เดิมของคุณซึ่งเป็นชาวจีนฮกเกี้ยน ก็มาจากแซ่ตั้งในภาษาแต้งจิ๋ว หรือ เฉิน (陈)ในภาษาจีน

  By admin on Jun 23, 2014

 329. ก๋งผม แซ่ออ หาข้อมูลมันไม่มีอ่ะคับอยากรู้ว่าตัวเองมาจากไหนคับช่วยบอกทีนะคัช

  By Warut on Jun 26, 2014

 330. พัตร์พิมล ขอทราบอักษร ภาษาจีน คำว่า แซ่ติ๋ว เขียนอย่างไรค่ะ
  ครอบครัวถิ่นฐานไม่ทราบแน่ชัดเนื่องจากพ่อแม่ เสียชีวิตตั้งแต่เล็กจึงไม่มีข้อมูลมากนัก ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ ช่วยเขียนให้ดูนิดนึงน่ะค่ะ อยากทำป้ายชื่อตระกูลเก็บไว้เป็นที่ระลึก

  By พัตร์พิมล ขอเสริมศรี on Jul 7, 2014

 331. ข้อมูลที่ให้มากว้างเหลือเกิน เพราะไม่ทราบว่าเป็นจีนอะไร เลยค้นหาข้อมูลและพยายามเทียบเคียงพอจะได้ดังนี้ครับ

  ถ้าเป็นคนฮกเกี้ยนที่ออกเสียงใกล้เคียงคือ แซ่จาง (张)หรือออกเสียงเพี้ยนไปอีกนิดก็คือ แซ่จ้าว 赵 (ฮกเกี้ยนออกเสียง เตี่ย หรือ ติว) อีกแซ่ที่ออกเสียงติวเหมือนกนทั้งกวางตุ้งและฮกเกี้ยนก็คือ แซ่เตียว 刁 คงได้ประมาณนี้ครับ ซึ่งอาจไม่ได้ตอบคำถามคุณ แถมยังอาจสร้างความปวดหัวเพิ่มขึ้นก็ได้ :)

  By admin on Jul 7, 2014

 332. เรียน Admin ทราบ

  ตระกูลแซ่ติ๋ว พื้นที่เพ พ่อแม่อยู่ภูเก็ตและพังงา ค่ะ จากที่ลองสอบถามน่าจะเป็นจีนฮกเกี้ยน ค่ะ พัตร์เองก้อพยายามหาข้อมูลตัวอักษรอยู่ แต่หาเท่าไรก้อหาไม่เจอ และไม่ทราบว่าจะเขียนเทียบอักษรแบบใด ค่ะ
  คือพัตร์จะนำอักษรจีนที่ได้ไปทำจี้ประตัว เพื่อระลึกถึงป๋า แม่ค่ะ
  อีกนิดนึงค่ะ คำว่า ป๋า แม่ ภาษาจีน เขียนเช่นไร มีหลักและวิธีในการเขียนที่ถูกต้องมั้ยค่ะ ว่าต้องเขียนคำใดขึ้นก่อน ส่วนแซ่ ภาษาจีนที่หาเจอ จะต้องมาผสมกับคำว่า ติ๋ว อีกครั้งเป็น 2 ตัวอักษร ถูกต้องใหม่ค่ะ

  By พัตร์พิมล ขอเสริมศรี on Jul 10, 2014

 333. แม่ผมแซ่อั๊ง ครับ อยู่ชลบุรี(บ้านบึง/พนัสนิคม) ผมไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับเรื่องของแม่มากนักอ่าคับ ผมอยากทราบว่าผมเป็นแต้จิ๋ว/ฮกเกียน/หรืออะไรครับ

  By Noom on Jul 14, 2014

 334. ตอบคุณ Noom
  อั๊ง น่าจะมาจากแซ่หง (洪) ในภาษาจีนกลาง นา่จะเป็นคนแต้จิ๋วครับ แซ่นี้ก็คือแซ่เดียวกับดาราฮ่องกงหงจินเป่า (洪金宝)ครับ

  By admin on Jul 15, 2014

 335. แซ่ลิ้ม คับ ^^

  By tomzaaa on Jul 18, 2014

 336. ผมเเซ่หยัง อยากทราบประวัติตระกูลอะคับ

  By gong on Aug 12, 2014

 337. ขอเรียนสอบถามครับ เตียเป็นคนจีน เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เคยถามเตี่ยว่า เราแซ่เอ็ง (แต้จิ๋ว) จีนกลางคืออะไร และแปลว่า อะไร เตี่ยไม่แน่ใจว่าใช่ “อง” หรือเปล่า รบกวนขอสอบถามหน่อยครับ และอยากทราบว่า แถบไหนของประเทศที่ใช้ แซ่นี้เยอะครับ

  By Witoon Sae-Eng on Aug 14, 2014

 338. เรียนถามครับ คุณปู่ผมแซ่ซือ ท่านย้ายมาจากซัวเถาเวลาพูด พูดจีนแคะ ไม่ทราบว่าแซ่นี้มีที่มาจากไหนบ้างครับ ขอบคุณครับ

  By tun on Aug 19, 2014

 339. อยากรบกวนถามค่ะคือพ่อของเด็กเป็นคนภูเก็ตค่ะคุณแม่ของเค้าเป็นคนฮกเกี้ยน ชื้อเบ้งฮวด แซ่เอียบ แซ่เอียบนี่แปลว่าอะไรหรอคะแล้วเป็นตระกูลที่เท่าไหร่ของจีนคะ ขอบคุณค่ะ

  By ภฤตยา on Aug 19, 2014

 340. แซ่หว่าง มากจากอะไรหรอคะหนูอยากรู้ที่มาที่ไปของตระกลู คือกงหนูใช่นามสกุลนี้แต่หนูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตระกลูเลยอะคะ #ใครรู้ช่วยบอกหนูหน่อยนะคะ

  By แซ่หว่าง on Sep 3, 2014

 341. เรียน สอบถามครับ ว่าขณะนี้ Admin ที่ช่วยตอบเกี่ยวกับที่มาของตระกูลแซ่ ต่าง ๆ ไม่ว่างหรือไม่มีแล้วครับ และเราสามารถสอบถามที่ไหนได้อีกบ้างครับ เนื่องจากรอท่านผู้รู้เข้ามาตอบนานแล้ว แต่ยังไม่มีการตอบ ต้องขอรบกวนและขอความช่วยเหลือด้วยครับ

  ด้วยความนับถือ

  วิทูร แซ่เอ็ง

  By Witoon Sae-Eng on Sep 30, 2014

 342. เรียนคุณวิทูร ต้องขออภัยครับ ยังมีอยู่ครับ แต่ปัญหาด้านเวลาคือปัจจัยหลัก เพราะทุกคนช่วยด้วยการอาสาโดยไม่หวังผลอะไร นอกจากมาแบ่งปันความรู้เท่านั้น และส่วนตัวผมเองก็ต้องยุ่งกับการงานประจำที่รัดตัวมากกว่าเก่า บางครั้งจึงตำหล่นข้ามๆไป โดยเฉพาะแซ่ที่มาจากภาษาอื่นที่ไม่คุ้นเคย ถ้าใครที่มีจิตอาสาและต้องการที่จะแบ่งปันความรู้เป็นวิทยาทาน ขอให้ช่วยกันหน่อยครับ ขอขอบคุณล่าวงหน้า

  By admin on Sep 30, 2014

 343. ขอบคุณมากครับ

  เนื่องจากเดิม เห็นทาง Admin ตอบได้รวดเร็วมาก ดังนั้นจึงมีความคาดหวังสูง ว่าน่าจะได้รับความอนุเคราะห์ ช่วยตอบให้โดยเร็ว โดยตัวผมเองเป็นลูกคนจีน แซ่เอ็ง ซึ่งตอนนี้มีการตั้งเป็นสมาคมตระกูลเอ็ง ขึ้นมา แต่ตัวผมไม่รู้ว่า อยู่แห่งหนตำบลใด เพราะเคยเห็นว่า คุณพ่อ สมัครเป็นสมาชิก
  คุณพ่อ เคยเล่าว่า ครอบครัวของคุณพ่ออพยพมาเมืองไทยตอนคุณพ่ออายุ 7 ปี แต่มาจากไหนผมเองก็ไม่แน่ใจเนื่องจากตอนนั้นยังเด็กมาก
  ตอนนี้ อายุก็เลข 4 แล้ว ก็อยากรู้ประวัติตระกูลของตนเองบ้าง ถ้ามีท่านมีความรู้ด้านนี้ช่วยแบ่งปันด้วยนะครับ

  ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

  วิทูร แซ่เอ็ง

  By Witoon Sae-Eng on Oct 1, 2014

 344. แซ่เนี้ย ของเหล่ากงไม่ทราบพอมีประวัติหรือเปล่าครับ

  By woody on Oct 23, 2014

 345. แซ่ฉั่ว ค่ะ อยากรู้สัญลักษณ์ประจำตระกูลอะค่ะ

  By Lin_Pat on Oct 23, 2014

 346. ดูตามนี้เลยครับ

  By admin on Oct 23, 2014

 347. รบกวนแอดมินคร้า….ที่บ้านเปลี่ยนนามสกุลจากแซ่งุ้ย หรือเว่ย เป็น บุญมาฑิต ตอนนี้กำลังสืบหาที่มาของแซ่และที่อยู่ของแซ่ กลัวขาดช่วงนะค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

  By mink on Nov 1, 2014

 348. 魏 (wei4) มีต้นกำหนดมาจากแซ่จี๋ (姬) ในยุคชุนชิวซึ่งเป็น 1 ใน 8 ตระกูลใหญ่ในยุคนั้น หรือพูดง่าย ๆ คือเป็นตระกูลฮ่องเต้ และแซ่เว่ยก็ได้มาจากโอรสองค์ที่ 15 ของ 周文王 ที่ได้รับพระราชทานปกครองแคว้นเว่ย (ปัจจุบันคือแถบมณฑลซานซี) จึงได้ใช้ชื่อแคว้นเป็นแซ่ ถิ่นกำหนดของแซ่ในยุคแรกจะอยู่แถบทางเหนือของมณฑลเหอหนาน (河南) จนถึงทางใต้ของมณฑลซานซี (山西) ตอนหลังก็กระจายไปทั่วประเทศ และในต่างประเทศจะมีคนแซ่นี้จำนวนมากที่เกาหลี (ออกเสียง Ui/Oui) เวียดนาม (ออกเสียง Nnuy) ไต้หวัน ฮ่องกง/มาเก๊า มาเลย์ สิงคโปร์และไทย คงเป็นคร่าวๆตามนี้ครับ

  By admin on Nov 2, 2014

 349. เรียนถามผู้รู้ครับว่า ตาของผมบอกว่ามาจาก กัวซู่เลี้ยว ปัจจุบันมันคือสถานที่ไหน ปัจจุบันอยู่ที่ไหนครับ

  ขอบคุณครับ

  By พงศภัค on Nov 4, 2014

 350. ตา แซ่หลิน ครับ แต้จิ๋ว

  By พงศภัค on Nov 4, 2014

 351. ถ้าคุณบอกว่าคุณตาเป็นคนแต้จิ๋วก็น่าจะมาจากแถวซัวโถวครับ ส่วนกัวซู่เลี้ยวจะเป็นชื่อเมืองหรือตำบลไหนคาดเดาได้ยากครับ เพราะลองคุ้นหาชื่อโดยสุ่มตามการออกเสียงที่ให้มาแล้วหาไม่เจอครับ

  By admin on Nov 4, 2014

 352. ผมนามสกุลแซ่เห่งครับ รบกวนแอดมินให้ความรู้ผมที เเละนามสกุลเดิมที่ไหหลำของกงผม แซ่เหยาครับ คืออยากจะทราบทั้ง2สกุล ขอบคุณครับ

  By ธนวัฒน์ on Nov 7, 2014

 353. เห้งมาจากภาษาจีน 邢 (xing2) หรือ “สิง” มีต้นกำเนิดของตระกูลมาจาก 3 ทางครับ
  1. มาจากบุตรคนที่ 4 ของโจวกง (周公) คือ สิงเผิงซู (邢朋叔) ได้รับการแต่งตั้งให้ครองแคว้นสิง (邢国) หลังจากแคว้นดังกล่าวล่มสลาย ลูกหลานเลยใช้ชื่อแคว้นเป็นแซ่ (โจวกงอาจถือเป็นบรรพบุรุษของตระกูลก็ได้ ดูภาพวาด)
  2. มาจากสมัยแคว้นจิ้น (晋国 – ก่อนคศ. 1033 – ก่อนคศ. 376) หานเสวียนจื่อ (韩宣子) ได้รับการแต่งตั้งให้ครองเมือสิงยี่ (邢邑镇) ลูกหลานเลยใช้ชื่อสถานที่เป็นแซ่
  3. มาจากชนกลุ่มน้อยที่เปลี่ยนมาใช้แซ่นี้

  สำหรับแซ่เหยา เข้าใจว่าออกเสียงตามภาษาจีนกลางคำว่า 姚 มีที่มาคือ
  1. บรรพบุรุษเกิดที่เหยาซวู (姚墟 – อยู่ในมณฑลเหอหนานในปัจจุบัน) เลยใช้สถานที่เป็นแซ่
  2. มาจากชนกลุ่มน้อยหันมาใช้แซ่

  By admin on Nov 8, 2014

 354. ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ admin ที่สละเวลาหาข้อมูลมาให้ลูกหลานชาวจีนมาเป็นเวลาหลายปีเลยครับ

  ปู่ย่าผมมาจากจีน พ่อแม่เกิดเมืองไทย อยากทราบความเป็นมาของตระกูล 曾(เจิง) จีนแคะครับ

  By 曾友 on Nov 14, 2014

 355. ชื่อจีนผม ก๊วยฮั่งมิ้ง เขียนเป็นชื่อจีน แบบนี้ใช่หรือป่าวครับ
  = 郭漢民

  By Minkiez on Nov 17, 2014

 356. ขอเรียนถามแหล่งที่มาของ แซ่โง้ย ตัวเขียน 倪 ขอบคุณครับ

  By WatsonYang on Dec 7, 2014

 357. อยากทราบว่า ก๋งเป็นจีนแต้จิ๋วคะ และเท่าที่รู้มาที่บ้านไม่ได้ใช้แซ่ แต่ลูกๆของก๋งบางคนยังใช้นามสกุล โหงวกวย อยากทราบว่า เป็นไปได้ไหมคะที่คนจีนในไทยไม่ใช่แซ่นำหน้า แต่ใช้โหงว แทน พอดีเราใช้นามสกุลเปลี่ยนคะ ขอบพระคุณมากหากช่วยตอบคำถามเราได้

  By POPPY-Curious on Dec 10, 2014

 358. โดยปรกติคนจีนจะใช้แซ่นำหน้าครับ เช่นเดียวกับฝรั่ง เวลาใช้แบบทางการก็เอานามสกุลขึ้นก่อน เช่นประธานาธิบดีจีน สีจิ้นผิง (ชื่อจิ้นผิง แซ่สี) โหงว คาดเดาว่ามาจากภาษาจีนว่า 吴 (อู๋) ครับ

  By admin on Dec 11, 2014

 359. สวัสดีครับ ผมเป็นลูกหลานไหหลำ แซ่เจียง 蔣 อยากรบกวนถามประวัติที่มาของแซ่ครับ ผมไม่มีข้อมูลอะไรเลย นอกจากรูปถ่ายอากง กับรูปเหล่าม่า ผมอยากสืบหาที่มาของตระกูลรบกวนอาวุโส ท่านใดชี้แนะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ

  By 蔣德達 on Dec 21, 2014

 360. อากงแซ่เจียง อาม่า แซ่หยี่ เป็นคนจีนกวางตุ้ง แต่เรามาใช้นามสกุลแม่ อยากทราบว่า แซ่เจียง กับ หยี่ เขียนจีนกลาง และมีความหมายว่าอย่างไร

  By franrong on Jan 15, 2015

 361. คุณแอดมินครับ ผมลองถามคนไต้หวันที่เป็นคนฮกเกี้ยนแล้วว่า แซ่เอียว ส่วนใหญ่จะเขียนเป็นตัวนี้ 楊 ส่วนอีกตัวอ่านว่า เอี๋ยว 姚 เขาบอกว่ามีน้อยมากในหมู่คนฮกเกี้ยน

  By ศรัณยพงศ์ on Jan 16, 2015

 362. ขอบคุณครับ

  By admin on Jan 17, 2015

 363. ผม แซ่ซึง ครับเหล่ากง ชื่อบั๊ก แซ่ซึงครับ ไม่ทราบว่าเป็นจีนอะไรครับบ ถามอากงบอกว่าเป็นจีนแต่จิ๋วใช่เปล่าครับอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมครับบ แล้วแซ่ซึง ภาษาเขียนแบบไหนครับ

  By Abank on Jan 22, 2015

 364. แซ่เค้าครับ และได้พบชื่อสกุลนี้ในหนังสือลำดับศักดิ์ตระกูลแซ่ชาวไหหลำในประเทศไทยด้วย

  แต่ด้วยกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยและทั้งยังขาดการสืบสานเรื่องราวไปตั้งแต่รุ่นปู่แล้ว จึงไม่เหลือร่องรอยใดๆ ให้เห็นถึงความเป็นเชื้อสายจีนอยู่เลย และในครอบครัวทั้งหมดป๋า (พ่อ) คนเดียวเท่านั้นที่บอกเรื่องนี้ให้รู้ว่าทวดเป็นชาวจีนไหหลำ-แซ่เค้า ซึ่งครอบครัวได้ใช้เป็นนามสกุลไทยมาตั้งแต่รุ่นปู่แล้ว

  จึงอยากถือโอกาสวันตรุษจีนที่จะมาถึงนี้สืบสานเรื่องราวความเป็นมาของตระกูล หากทางสมาคมมีชมรมฯ หรือกลุ่มพี่น้องแซ่เค้าอยู่ขอโปรดช่วยแนะนำด้วย จักขอบพระคุณยิ่งครับ

  By อ.เอกราช on Jan 23, 2015

 365. น่าเสียดายครับ แซ่ที่มีมานับ 4-5 พันปี คนจีนไหหลำบ้านเรามีไม่น้อยครับ หาโอกาสติดต่อแลกเปลี่ยนกันเยอะ ๆ ก็ดีครับ

  By admin on Jan 23, 2015

 366. รบกวนแอดมินช่วยตอบ กระทู้ข้างบนของผมหน่อยนะครับ อยากรู้จริงๆครับบ..

  By Abank on Jan 23, 2015

 367. ต้องขออภัยจริง ๆ ที่หาข้อมูลไม่เจอครับ ปัญหาอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบเสมอคือ เนื่องจากเราใช้ภาษา(จีน)ถิ่นที่หลากหลาย และแต่ละภาษาออกเสียงต่างกันราวฟ้ากับดิน อย่างแซ่เฉิน (陈)ในภาษาจีนกลาง แต้จิ๋วออกเสียง ตั้ง กวางตุ้งออกเสียง ฉั่น ฮกเกี้ยนออกเสียง ตัน ไหหลำออกเสียง ด่าน เป็นต้น

  อีกปัญหาหนึ่งคือ พวกเรารุ่นหลัง ๆ นี้เนื่องจากไม่รู้ภาษาจีนทั้งจีนกลางและภาษาถิ่นตัวเอง การออกเสียงที่จำ ๆ กันมาอานเพี้ยนและคลาดเคลื่อน อย่างแซ่เค้าที่บอกมา ถ้าจะเทียบเคียงเสียงที่ใกล้เคียงกับแซ่ในภาษาไหหลำก็อาจมี แซ่โคว (许) xu2 หรือสวี (อาจจะออกเสียงยากสำหรับการสะกดด้วยภาษาไทย) อีกซ่คือ แซ่โก๋ว (古) gu3 หรือกู่ ก็คือเหมือกับโกวเล้ง นักประพันนิยายกำลังภายในชื่อดังนั่นเอง อีกซ่คือ แซ่โค (柯) ke1 หรือเคอ คือมีประมาณนี้ที่ถือว่าออกเสียงใกล้เคียงกับที่คุณแจ้งมา

  อย่างไรก็ตาม หากมีผู้รู้ที่เป็นลูกหลานชาวไหหลำชาวอีกแรงจะขอบคุณครับ

  By admin on Jan 24, 2015

 368. ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ ตัวอักษรจีนที่ผมได้สเกนแนบอีเมล์มาให้ทาง Admin นั้น ผมได้มาจากหนังสือลำดับศักดิ์ตระกูลแซ่ไหหลำในประเทศไทย โดยสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทย ซึ่งผมเทียบเอาจากคำออกเสียงไทยที่ระบุไว้ (เค้า) แต่ก็ไม่แน่ใจนัก

  อย่างไรก็ดี ผมมีสำเนาหนังสือเล่มนี้เต็มฉบับอยู่ เป็นไฟล์ PDF พิมพ์ประมาณปี 2551 หากท่านใดสนใจหรือต้องการนำไปศึกาษาก็แจ้งมาได้นะครับ ผมจะส่งทางอีเมล์มาให้

  ขอบคุณครับ

  อ.เอกราช

  By อ.เอกราช on Jan 24, 2015

 369. ขอบคุณครับ ผมรบกวนส่งมาให้ทางอีเมลได้ไหมครับ

  สำหรับ 道 (dao4) หรือต้าว เป็นแซ่ที่ค่อนข้างหายาก แม้แต่ในจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีไม่มากครับ สำหรับในไทยยังไม่เคยเจอเลย อย่างน้อยในแวดวงคนที่ตัวเองรู้จัก

  By admin on Jan 24, 2015

 370. ส่งมาให้แล้วครับ เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ 25.5 MB อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่ง

  แต่อย่างที่เรียนไว้ ผมเทียบแซ่ของผมตามคำภาษาไทยที่เขียนกำกับไว้ในหนังสือ โดยเทียบจากคำบอกของป๋า ซึ่งท่านก็ไม่มีความรู้เรื่องภาษาจีนเช่นกัน

  หากอ่านหนังสือนี้แล้วเห็นเป็นประการใดก็ยินดีรับคำชี้แนะครับ

  ขอบคุณมากครับ

  อ.เอกราช

  By อ.เอกราช on Jan 24, 2015

Post a Comment

*

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.