Contact

สำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนเว็บของเรา เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คณะผู้จัดทำในการนำเสนอสิ่งอันเป็นสาระแก่เพื่อนพ้องร่วมชาติ ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นลูกจีนหรือไม่ก็ตาม เพราะความต้องใจของเราคือ ต้องการนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม แก่น้องๆเพื่อนำไปศึกษาอ้างอิงได้ ท่านสามารถติดแบนเนอร์โฆษณากับเราได้ในราคาเป็นกันเอง ขอให้ติดต่อเราได้ที่

ทางอีเมล์: thaichineseweb@yahoo.com

ทางโทรศัพท์ : 086-599-1633

ต้องการนำข้อมูลไปเผยแพร่/ใช้งาน

เนื่องจากที่ผ่านมามีการคัดลอกเอาข้อมูลไปใช้ใช้งานโดยไม่แจ้งถึงแหล่งทีมา หรือให้เครดิตกับเจ้าของบทความ รวมทั้งที่พบเจอแล้วแจ้งกลับไปยังเข้าของเว็บไซต์ก็เพิกเฉย ดังนั้น ทาง ThaiChinese Blog จึงต้องขออภัยที่ต้องป้องกันการก๊อปปี้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ยังคงให้การสนับสนุนสำหรับคนที่ต้องการนำไปใช้งานเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา ไม่ว่าจะนำไปเผยแพร่ต่อในเว็บไซต์ หนังสือ หรือสื่อใดๆ แต่ขอความกรุณาให้เครดิตโดยแจ้งแหล่งที่มาของบทความด้วย

แต่เป็นที่สังเกตคือ คือที่ติดต่อมาขอข้อมูลนั้น มักจะอีเมลมาเพียงแจ้งความขอข้อมูลไปใช้ แต่เกือบทุกรายไม่มีการแจ้งรายละเอียดของผู้ขอ วัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน เป็นต้น พอดีต่อกลับมาข้อทราบรายละเอียดดังกล่าว ก็มักจะเงียบหายไป เสมือนว่าไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนแต่ประสงค์จะขอข้อมูลไปใช้งาน ซึ่งทาง ThaiChinese Blog เห็นว่า การนำข้อมูลไปใช้งานโดยสุจริต ไม่น่าจะต้องปิดบังตัวตน จึงต้องขอภัยที่จะงดให้ข้อมูลในบุคคลประเภทนี้

ดังนั้น เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องในการขออนุญาตนำข้อมูลไปใช้งาน จึงขอให้แจ้งรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ-สกุลของผู้ขอ

2. วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน เช่น นำไปประกอบการเขียนบทความ ประกอบการทำรายราย (วิชา…..) นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ (แจ้ง URL) หรือนำไปเผยแพร่ในองค์กร เช่นพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

3. ชื่อหน่วยงาน และสื่อที่จะนำไปเผยแพร่ เช่น ชื่อเว็บไซต์ (URL) สถาบันที่ศึกษาอยู่ หนังสือหรือบทความที่เขียน เป็นต้น

4. แจ้งแหล่งที่มาของบทความที่นำไปใช้ ถ้าเป็นเว็บไซต์ ให้แจ้ง URL หน้าเว็บไซต์ที่นำบทความไปลงกลับมาด้วย

5. แจ้งรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมายังอีเมล thaichineseweb@yahoo.com หลังจากที่พิจารณาแล้ว จะส่งบทความไปให้ในรูปแบบไฟล์ MS Word

6. ในกรณีที่นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ กรุณมทำลิงค์ (URL) กลับมายังหน้าที่ได้นำบทความไปเช่น เช่น กรุณานำบทความจากหน้า “ชาวจีนและอั้งยี่ภูเก็ต” ไปใช้งาน ซึ่งมี URL คือ http://www.thaichinese.net/thaichineseblog/phuket-chinese/ ให้นำเอา URL นี้ไปใส่ไว้ในหน้าที่นำบทความไปเผยแพร่ด้วย

7.  บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Thai Chinese.Net, Thai Chinese Blog และ Thai Chinese Forum ห้ามผู้ใดคัดลอกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น

จึงขอความร่วมมือเพื่อการอยู่รวมในสังคมที่ดี และให้เกียรติ เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของกันและกัน

ขอบคุณมากครับ

คณะผู้จัดทำ

ThaiChinese.Net

ThaiChinese Blog

ThaiChinese Forum


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: กรุณาเคารพทรัพย์สินทางปัญหาของผู้อื่น ต้องการข้อมูลกรุณาติดต่อ Admin ที่ thaichineseweb@yahoo.com