รากเหง้าลูกมังกร – ตระกูลเหมิง (蒙 แซ่ม่ง หรือ แซ่หมง)

แซ่เหมิง แซ่มง 姓蒙ตระกูลเหมิง หรือในภาษาจีนกลาง 蒙 (méng) เป็นตระกูลแซ่ที่ต้องจัดว่าเล็กมาก ในประเทศจีนก็กระจุกอยู่ในบางมณฑล อย่างเช่น มณฑลกว่างซี (广西) หรือกวางสี ถือเป็นมณฑลที่ประชากรแซ่เหมิงหนาแน่นที่สุด ส่วนในประเทศไทยนั้น ก็จะมีอยู่ทางภาคใต้เสียส่วนใหญ่ และเลยลงไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยคนแซ่เหมิงเหล่านี้ส่วนใหญ่ หรือจะบอกว่าทั้งหมดก็ว่าได้ อพยพมาจากมณฑลกว่างซีทั้งสิ้น และมีจำนวนมากเกี่ยวดองกันเป็นเครือญาติไม่ทางใต้ก็ทางหนึ่ง และคนแซ่เหมิงในเมืองไทยนั้น ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนนามสกุลกันส่วนใหญ่ และเนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติกัน จึงใช้นามสกุลเหมือนกัน คือ มงคลสกุลฤทธิ์ และอาจมีบางสายที่แตกไปใช้นามสกุลอื่น ส่วนคนที่ยังคงใช้แซ่นั้น อาจสะกดแตกต่างกันไป เช่น แซ่ม่ง แซ่โมง แซ่มง แซ่หมง เป็นต้น

สำหรับในประเทศจีนนั้น เท่าที่เท่าทางแถบเหนือตั้งแต่กรุงปักกิ่งขึ้นไป ก็มีประชากรแซ่เหมิงอยู่บางส่วน แต่ค่อนข้างเบาบาง แต่ว่าดินแดนทางตอนเหนือของประเทศจีนถือเป็นถิ่นกำเนิดของตระกูลแซ่เหมิงตั้งแต่โบราณกาล นอกจากนั้น บนเกาะไต้หวันก็จะเป็นอีกแห่งที่มีประชากรแซ่เหมิงอาศัยอยู่พอประมาณ

ความเป็นมาของตระกูลเหมิง
1.    ใช่ชื่อภูเขา ชื่อตำแหน่งราชการเป็นแซ่
ในสมัยราชวงศ์โจว (周朝 ก่อนคริสตกาลศตวรรตที่ 11 – ก่อนค.ศ. 771 ปี)มีข้าราชการตำแหน่งตงเหมิง (东蒙) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ และทำพิธีบูชาภูเขาเหมิงซัน (蒙山)และลูกหลานของข้าราชการผู้นี้ต่างก็อาศัยอยู่แถวภูเขาเหมิงซันรุ่นแล้วรุ่นเล่า ตอนหลังใช้ชื่อภูเขามาเป็นแซ่ กลายเป็นแซ่เหมิง (姓蒙)
2.    มาจากตระกูลกาวหยาง (高阳)ใช้ชื่อสถานที่เป็นแซ่
หลังจากที่สถาปนาราชวงศ์เซี่ย (夏朝 2205-1782 ปีก่อนคริสตกาล) ลูกหลานของจวนซู (颛顼 zhuānxū) ได้รับการแต่งตั้งเป็นเหมิงซวง 蒙双 (บางตำราก็ใช้ซวงเหมิง 双蒙) ตอนหลังลูกหลานของเขาก็เลยนำเอาตำแหน่งของเขามาใช้เป็นแซ่ จึงกลายเป็นแซ่เหมิง (姓蒙)และแซ่ซวง (姓双)
3.    มาจากการเปลี่ยนจากแซ่อื่นมาเป็นแซ่เหมิง
3.1     เปลี่ยนจากตระกูลตงเหมิง 东蒙 มาเป็นแซ่เหมิง
3.2     ในยุคราชวงศ์หยวน มีการฟื้นฟูตระกูลเหมิงกู่ (蒙古) ตอนหลังลูกหลานค่อยๆลดเหลือคำเดียว คือ เหมิง (蒙)
3.3     มากจากชนกลุ่มน้อยในแคว้นหนานเจ้า (ไม่แน่ใจเป็นชื่อเดียวกับอาณาจักรน่านเจ้าหรือไม่ เป็นแคว้นดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน โดยมีดินแดนครอบคลุมมณฑลหยุนหนานในปัจจุบันทั้งหมด ตลอดจนกุ้ยโจว สื้อชวน (เสฉวน) ธิเบต เวียดนามและพม่าบางส่วน ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 738 – 937) โดยมีเหมิงสวีเจ้า (蒙舍诏) เป็นผู้ก่อตั้ง ตอนหลังอพยพเข้าสู่ที่ราบภาคกลาง หรือตงง้วนและตั้งรกรากที่อันติ้ง (安定)มณฑลกานซู (甘肃)

บรรพบุรุษของตระกูลเหมิง
ชาวจีนที่ใช้แซ่เหมิงนั้น ถือว่าเป็นลูกหลานสายตรงของหวงตี้ (黄帝)ตามคำหนังสือ “บันทึกสืบสายสกุล” 《路氏疏传记》นั้นได้บันทึกไว้ว่า แซ่เหมิงเป็นลูกหลานของกษัตริย์กาวหยางตี้ (高阳帝)และกาวหยางตี้ก็เป็นลูกหลานของหวงตี้ซึ่งมีประวัติย้อนหลังไปกว่า 4500 ปี ตอนหลังลูกหลานของกาวหยางตี้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเหมิงซวง 蒙双 และตอนหลังได้แยกออกเป็นแซ่เหมิงกับแซ่ซวง ตระกูลเหมิงถึงเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงมากในยุคก่อนราชวงศ์ฉิน (秦朝)และประชากรชาวตระกูลเหมิงทุกวันนี้จึงถือ เหมิงซวง 蒙双 คือบรรพบุรุษของตัวเอง

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์
蒙 觳 (เหมิงหู)
เป็นหมอในแคว้นฉู่ (楚国)ยุคชุนชิว (春秋) หลังจากที่แคว้นฉู่ฟื้นฟูแล้ว ฉู่เจ้าหวัง (楚昭王) ต้องการที่จะปฏิรูปเพื่อความเข้มแข็งของแคว้นฉู่ แต่พบว่ากฎหมายต่างๆในอดีตถูกทำลายไม่เหลือแล้ว เหมิงหูจึงได้ช่วยร่างกฏหมายขึ้นมาใหม่ถวายแก่ฉู่เจ้าหวางเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิรูป
เหมิงเถียน 蒙恬
蒙 恬 (เหมิงเถียน)
เป็นแม่ทัพที่โด่งดังสมัยราชวงศ์ฉิน (秦朝)โดยบรรพบุรุษเป็นชาวแคว้นฉี (齐国) ตอนหลังลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้เป็นแม่ทัพรับใช้แคว้นฉิน ผลงานสำคัญของเหมิงเถียนคือ การปราบชนกลุ่มน้อยพวกซงนู๋ (匈奴) หลังจากที่แคว้นฉินได้รวบรวมผิดดินทั้งหกแคว้นเข้าด้วยกันแล้ว เหมิงเถียนก็นำกำลังพล 3 แสนไปปราบซงนู๋ และเรียกคืนดินแดนแถบเหอหนานคืนทั้งหมด และยังรับบัญชาในการซ่อมแซมกำแพงเมืองจีน จนสร้างกำแพงยาวนับหมื่นลี้ นอกจากเป็นนักรบแล้ว เขายังเป็นนักประดิษฐ์ด้วย โดยเป็นคนคิดค้นพู่กันจีน และบางคนยังกล่าวว่า เขาเป็นคนคิดค้นเครื่องดนตรีกู่เจิงด้วย แต่ตอนหลังเมื่อดูจากการก่อเกิดของกู่เจิงกับอายุของเหมิงเถียนแล้ว ประเด็นนี้จึงไม่น่าถูกต้อง

蒙 毅 (เหมิงยี่)
เป็นขุนนางระดับสูงในสมัยราชวงศ์ฉิน และมีอิทธิพลสูงมากในราชสำนัก จนบ่อยครั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่ฮ่องเต้

蒙得恩 (เหมิงเต๋อเอิน)
เป็นคนผิงหนาน มณฑลกว่างซี เกิดในครอบครัวชาวนายากจน ตอนหลังเข้าร่วมกับศาสนาคริสต์ และเป็นผู้นำก่อขบวนการไท่ผิง (太平) หรือที่เราเรียกกันว่กบฏไทปิงเพื่อโค่นล้มราชวงศ์ชิง

One thought on “รากเหง้าลูกมังกร – ตระกูลเหมิง (蒙 แซ่ม่ง หรือ แซ่หมง)

  • January 28, 2012 at 4:32 pm
    Permalink

    *0* รากเหล้าเรารึเนี้ย มงคลรัตน์

Comments are closed.