ดร.ซุนยัดเซ็นกับการเคลื่อนไหวปฏิวัติในสยาม (孙中山在暹罗之革命活动)

孙中山

孙中山

ดร.ซุนยัดเซ็น หรือ ซุนจงซัน (孙中山)ตามสำเนียงภาษาจีนกลาง (ต่อไปนี้จะขออนุญาตเรียกดร.ซุนจงซันแทนซุนยัดเซ็นที่คนไทยคุ้นเคย โดยคำว่ายัดเซ็น หรือมาจากภาษาจีนว่า ยี่เซียน逸仙) ในช่วงที่ท่านก่อการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิงนั้น ท่านต้องหนีออกนอกประเทศเป็นระยะเวลาหลายปี และในระหว่างนั้น ท่านก็ได้เดินทางไปประเทศต่างๆที่มีชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่ เพื่อเผยแพร่เจตนารมณ์แห่งการปฏิวัติ ในบรรดาประเทศทั้งหลายที่ท่านเดินทางเคลื่อนไหวการปฏิวัตินั้น หนึ่งในประเทศเหล่านั้น คือประเทศสยาม ซึ่งท่านได้มาเคลื่อนไหวในหมู่ชุมชนชาวจีนในบางกอกย่านเยาวราชเป็นเวลาสิบกว่าวัน
เนื่องจากไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และคนรุ่นเก่าๆก็ล้มหายตายจาก จึงทำให้วันเวลาที่เดินทางมาประเทศสยามมีการกล่าวกันหลายช่วงหลายเวลาที่ไม่ตรงกัน ซึ่งกล่าวกันว่า อยู่ในปีค.ศ. 1903 หรือ 1905 หรือ 1907 ปีใดปีหนึ่ง แต่จากหลักฐานข้อมูลในต่างประเทศนั้น ค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดว่า ดร.ซุนจงซันมาประเทศสยามในวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. 1908 โดยท่านเดินทางพร้อมกับสหายอีกหลายคน โดยเดินทางมาจากสิงคโปร์

onlinehotel.com.br

ในช่วงวันแรกๆที่มาถึงบางกอกนั้น ท่านไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างเปิดเผยแต่อย่างใด หากแต่พบปะกับพลพรรคร่วมปฏิวัติอย่างลับๆ จนถึงคืนวันที่ 29 เดือนเดียวกัน ท่านได้ถือโอกาสปราศรัยในงานเรียนรับรองโดยสหายในสยาม ณ ธนาคารฮ่องกงแอนด์เซี่ยงไฮ้ เช้าวันที่ 1 ธันวาคม วงการสื่อหนังสือพิมพ์ทั้งจีนและไทยต่างพาดหัวข่าวรายงานการปราสัยครั้งนี้ จนเป็นที่โด่งดังไปทั่วกรุง เมื่อข่าวการเคลื่อนไหวเป็นที่ปรากฏสู่สารธารณะแล้ว รัฐบาลสยามซึ่งมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลแห่งราชวงศ์ชิง จึงต้องหาทางยับยั้งกิจกรรมไม่ให้ดำเนินต่อไป ในวันที่ 4 ธันวาคม ผู้ว่าราชการบางกอกและอธิบดีกรมตำรวจจึงได้เข้าพบดร.ซุนจงซัน และยื่นคำขาดให้ออกจากประเทศสยามภายในหนึ่งสัปดาห์ ดังนั้น ดร.ซุนจงซันจึงต้องอาศัยเวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จึงได้จัดการปราศรัยใหญ่เพื่อชักชวนพี่น้องชาวจีนเข้าร่วมการปฏิวัติ โดยการปราศรัยได้เกิดขึ้นบนถนนเยาวราช บริเวณสี่แยกราชวงศ์ ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของโรงแรมใต้ฟ้านั่นเอง

Award-winning Speaker Cable

Award-winning Speaker Cable

แม้ว่าจะถูกทางการสยามยื่นคำขาดให้ออกจากแผ่นดินสยามภายในเวลาที่กำหนด แต่ดร.ซุนก็ไม่ต้องการเสียโอกาสจากการเดินทางมาครั้งนี้ ด้วยที่ตนเองได้รับฐานะเป็นผลเมืองอเมริกัน จึงได้ยื่นเรื่องต่อทูตสหรัฐประจำบางกอก นายฮามิลตัน คิง (Hamilton King) โดยขอให้ทางสถานทูตช่วยติดต่อกับรัฐสภาสหรัฐฯเพื่อตรวจสอบหลักฐานการเป็นพลเมืองอเมริกันของท่าน พร้อมกับได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ท่านเกินในรัฐฮาวาย และภรรยาพร้อมกับลูกทั้งสามของท่านยังคงอยู่ในฮาวายในขณะนั้น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากรัฐสภาอ่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากดร.ซุนไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองอเมริกันเป็นเวลานาน และมีจิตใจรักมาตุภูมิ โดยเข้าสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อโค่นล้มราชวงศ์ชิง หากแต่ว่า รัฐบาลของราชวงศ์ชิงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลอเมริกา ดังนั้น จึงให้การคุ้มครองดร.ซุนไม่ได้ แต่เนื่องจากดร.ซุนได้ชูประเด็นการเป็นพลเมืองอเมริกัน จึงทำให้เขาสามารถอยู่ในแผ่นดินสยามต่อไปได้ จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม เมื่อเรื่องราวกิจกรรมที่จะทำทุกอย่างชัดเจนลงตัวแล้ว จึงเดินทางกลับสู่สิงคโปร์
จากการที่ดร.ซุนจงซันอยู่ในประเทศสยามตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 14 ธันวาคม โดยได้พำนักอยู่ในแผ่นอินสยามรวม 24 วัน ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านได้ทำงานด้นการปฏิวัติไม่น้อย โดยประเด็นหลักๆพอแบ่งออกได้เป็นส่วนส่วนคือ

黄花岗72烈士墓

黄花岗72烈士墓

onlinehotel.com.br

ส่วนที่ 1 ท่านได้ก่อตั้งสันนิบาตการปฏิวัติจีน (同盟会)สาขาบางกอกขึ้นอย่างลับๆ จัดตั้งสมาคมจีนขึ้น ซึ่งก็คือสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน จึงเท่ากับท่านได้สร้างฐานการปฏิวัติราชวงศ์ชิงในบางกอก โดยท่านได้ทำการเคลื่อนไหวอย่างเปิดเผยในภายหลัง ทำการเผยแพร่อุดมการณ์การปฏิวัติ ยกระดับความตื่นตัวด้านความคิดของหมู่ชุมชนชาวจีน สร้างกระแสรักชาติ ความผูกพันในชนชาติ จนตอนหลังชาวจีนในแผ่นดินสยามได้ร่วมกับชาวจีนในประเทศต่างๆทั่วโลก เช่นในอเมริกา สิงคโปร์ เป็นต้น รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเข้าไปมีบทบาทการปฏิวัติของดร.ซุน จนได้รับการบันทึกในอนุสรสถาน 72 วีรชนหวงฮวากัง (黄花岗 72烈士)ในกว่างโจวเพื่อเป็นเกียรติแก่วีรชนร่วมปฏิวัติชาวแดนสยาม
ส่วนที่ 2 การระดมเงินบริจาคเพื่อใช้ในกิจกรรมการปฏิวัติ การมาแผ่นดินสยามของดร.ซุนจงซัน สามารถระดมเงินบริจาคจากชุมชนชาวจีนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
เกร็ดประวัติศาสตร์ชาวจีนในยุครัชกาลที่ 5

ในสมัยที่ดร.ซุนจงซันมาสยามนั้น ตรงกับยุคสมัยของรัชกาลที่ 5 ซึ่งขณะนั้น ประเทศสยามได้สูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้กับประเทศต่างๆในยุโรป สำหรับชาวจีนในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้อาณัติของประเทศฝรั่งเศส บ้างก็ยอมอยู่กับอังกฤษ โปรตุเกส เป็นต้น แต่ไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลสยาม  สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องชาวจีนจำนวนมากไม่สามารถที่จะชำราคา “ภาษีค่าหัว” ได้ ซึ่งจะมีการจัดเก็บสามปีครั้ง สำหรับคนที่ไม่สามารถจ่ายภาษีนั้น ทางตำรวจจะจับกุมมา แล้วจับหางเปีย (สมัยราชวงศ์ชิงคนจีนจะต้องไว้เปีย) มามัดรวมกัน เป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 ตน แล้วส่งไปใช้แรงงานอย่างหนัก เพื่อเป็นการจ่ายภาษาแทน

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Haohao
 • Technorati
 • YahooMyWeb
 • Google Bookmarks
 • Live-MSN
 • Ask
 • MisterWong
 • MySpace
 • SEOigg
 • Socializer
 • StumbleUpon
 • TwitThis
 • YahooBuzz
 1. 6 Responses to “ดร.ซุนยัดเซ็นกับการเคลื่อนไหวปฏิวัติในสยาม (孙中山在暹罗之革命活动)”

 2. เป็นเรื่องจริงครับ แม่เล่าว่ายายผมอยู่ที่เมืองไทยอยู่ในขบวนการด้วย เรียกขบวนการใต้ดินประมาณนี้ และยังได้รับเหรีญกล้าหาญ และลงหนังสือพิพ์ด้วย

  By Mr.Ken on Jun 11, 2009

 3. น่าสนใจมากครับ ไม่ทราบว่า Mr. Ken ยังพอมีสิ่งของสมัยคุณย้ายเหลืออยู่บ้างหรือไม่ เช่นเหรียญ หรือภาพถ่ายสมัยที่เข้าร่วมกับขบวนการใต้ดิน ถ้ามีอยู่จะขออนุญาตดูเป็นบุญตาหน่อยได้หรือไม่

  By admin on Jun 11, 2009

 4. ผมจำได้เมื่อตอนสมัยเด็ก แม่เคยหยิบให้ดู เป็นโลหะทองแดงรูปดาว ติดด้วยธงชาติ และได้ดูหนังสือพิมพ์จีน ที่ตัดเก็บไว้

  แม่ได้เล่าว่า ยายได้อยู่เบื้องหลัง และสร้างผลงานใหญ่หลายเรื่อง แต่ไม่บอกให้ใครฟัง เหมือนกับไม่อยากดัง หรือ กลัวเป็นอันตราย ผมก็ไม่แน่ใจ

  และอยู่กับพวกเสรีไทยด้วย แม่เล่าให้ฟังว่าตอนแม่ไปไต้หวัน มีพรรคพวกของ ดร.ซุนที่อยู่ที่นั่นมาต้อนรับ

  By Mr.Ken on Jul 10, 2009

 5. than you

  By one eye dragon on Mar 25, 2010

 6. ประวัติศาสตร์จีนในช่วง “รวมพลัง” ชาวจีนทั้งในประเทศและชาวจีนโพ้นทะเลในการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยของจีนตอนนี้น่าสนใจมาก…..เพราะย่อมส่งผลกระทบไปในวงกว้างในหมู่นักเรียนระดับสูง ๆ ในสยามประเทศ ซึ่งมีคนเชื้อชาติจีน สัญชาติไทยจำนวนไม่น้อย……….นอกจากคิดเปลี่ยนแปลงประเทศจีนแล้ว…..ในแผ่นดินไทยก็น่าจะเกิด “แนวร่วม” ไม่น้อย…..คนหนุ่มสาวชาวไทยเชื้อชาติจีนในขณะนั้นย่อมมองไปถึง “อนาคต” ของพวกเขาในผืนแผ่นดินนี้ ลูกหลานก็ไม่คิดทางกลับไปประเทศจีนอีก เพราะเกิดที่นี่ เรียนหนังสือไทย มีภรรยาเป็นคนไทย ไม่อาจไปเป็นคนจีนได้อีกต่อไป พวกเขาจะต้องอยู่ในสยามประเทศไปชั่วกาลนาน……ผมอยากให้มีการศึกษาถึง “อิมแพค” ที่เกิดขึ้นในการมาของซุนยัดเซ็นครั้งนี้…..ว่าส่งผลทางความคิดต่ออนาคตของประเทศนี้อย่างไร ? ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต……”จะอยู่อย่างไรในแผ่นดินใหม่นี้” “สิทธิทางการเมืองจะเป็นอย่างไร” หมดสมัยแล้วที่จะถูกดูแคลนว่า “ไอ้เจ๊ก”(เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจะมีเจ๊กเต็มบ้านเต็มเมือง คนเชื้อชาติจีนเหล่านี้ควรได้รับสิทธิเท่าเทียมคนอื่น ๆ ที่อ้างว่ามาครอบครอง และทำมาหากินในแผ่นดินนี้มาก่อนหรือไม่ การกีดกันในการประกอบอาชีพยังมีอยู่หรือไม่ ? กฎหมายว่าด้วยสัญชาติเหมาะสมแล้วหรือไม่ ? (ในอดีตที่ผ่านมาประมาณ 40 ป ผมเป็นคนหนึ่งที่น้อยเนื้อต่ำใจว่าผมไม่อาจสมัครเป็นตำรวจและทหารได้ ? ชอบธรรมหรือไม่ ?)………เราถูกปฏิเสธไม่ให้ ให้ทำหน้าที่ป้องกันรักษาแผ่นดินไทย 7

  gfy<oN

  By เดชา ปัทมสิริวัฒน์ on Sep 20, 2011

 1. 1 Trackback(s)

 2. Apr 30, 2009: สมาคมอั้งยี่ (洪门)- สมาคมลับอิทธิพลมืด? | ThaiChinese Blog - 泰华博客

Post a Comment

*

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.