รากเหง้าลูกมังกร- ตระกูลหวัง (王 แซ่หวัง หรือ แซ่เฮ้ง)

สัญลักษณะตระกูลหวัง (王)
สัญลักษณะตระกูลหวัง (王)

คนแซ่หวังหรือแซ่เฮ้งตามสำเนียงแต้จิ๋วนั้น การออกเสียงในภาษาจีนกลางสำหรับคนจีนภาคใต้ เช่นคนกวางตุ้ง คนแต้จิ๋ว คนฮกเกี้ยนหรือคนแคะ มักจะออกเสียงสับสนปนเปกับแซ่ฮว๋าง (黄 huang2) ซึ่งเวลาออกเสียงที่ถูกต้องจะต้องออกเสียงลักษณะมีตัว ฮ นำซึ่งเป็นสำเนียงปักกิ่ง หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าผู่ทงฮว่า 普通话 แต่สำหรับคนจีนทางใต้จะไม่มีการออกเสียงแยกลักษณะเช่นนี้ เวลาออกเสียงเป็นจีนกลาง จึงออกเสียง “หวัง” เหมือนกัน และในภาษากวางตุ้งก็ออกเสียงเหมือนกันด้วยคือออกเสียง “หว่อง”เพื่อกันความสับสน จึงต้องอธิบายเพิ่มเติมว่า เป็นหวังสามขีด (三划王)สำหรับหวังหรือเฮ้ง กับหวังท้องป่อง (大肚黄)สำหรับฮว๋าง หรืออึ๊ง
ตระกูลหวังเป็นหนึ่งในสามตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก (คือ แซ่เฉิน แซ่หลี่ และแซ่หวัง) และก็เป็นตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดของจีน ปัจจุบันนอกจากในประเทศจีนแล้ว ลูกหลานตระกูลหวังยังพำนักอยู่ในประเทศเกาหลีจำนวนมาก และสำหรับชาวจีนโพ้นทะเลแล้ว ตระกูลหวังเป็นหนึ่งในสิบตระกูลแซ่ที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ชาวจีน

ความเป็นมาของตระกูลแซ่หวัง
เนื่องจากตระกูลหวังเป็นตระกูลแซ่ที่เก่าแก่ที่สุดของจีน ต้นกำเนิดจึงมีหลายสายด้วยกัน และลูกหลานตระกูลหวังในแต่ละที่แต่ละถิ่นก็ยังมีที่มาแตกต่างกัน เช่นคนแซ่หวังในบริเวณจิงจ้าว (京兆) เหอเจี้ยน (河间) นั้น กล่าวกันว่าชาวตระกูลหวังในกลุ่มนี้เป็นลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากโอรสองค์ที่ 15 ของโจวเหวินอ๋อง (周文王)คือ ปี้กงเกา (毕

โจวเหวินหวัง (周文王)
โจวเหวินหวัง (周文王)

公高)ดังนั้น จากจุดนี้ก็ได้แยกสายออกเป็นตระกูลแซ่จี (姬) ชาวตระกูลหวังที่เป่ยไห่ (北海)ซึ่งปัจจุบันอยู่ในซานตง (山东)ที่เฉินหลิว (陈留) ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณไคฟง (开封)มณฑลเหอหนัน (河南)คนรุ่นหลังในแถบนี้กล่าวกันว่าเป็นทายาทรุ่นหลังของจักรพรรดิซุ่น  (帝舜) ซึ่งมาจากแซ่กุ้ย (妫)เดิม ชาวตระกูลหวังอีกสายที่อยู่บริเวณซินเซียง (新乡)ในมณฑลเหอหนันนั้น จะถือว่าพวกเขาเป็นชนรุ่นหลังขององค์ชายปี่ก้าน (比干王子)ซึ่งเป็นต้นแซ่ก้านจื่อ (干子)ทั้งสามสายนี้ต่างก็เกี่ยวพันกับอ๋อง (王 – ในภาษาจีนคือหวัง ซึ่งหมายถึงกษัตริย์ หรืออ๋องในภาษาแต้จิ๋วที่พวกเราคุ้นเคย)แม้ว่าตระกูลหวังจะมีที่มาหลายสาย แต่สายที่มาจากโจวเหวินหวังคือสายที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ต้นกำเนิดของตระกูลหวัง (แซ่เฮ้ง)
ดังนี้กล่าวมาข้างต้น ตระกูลหวังเป็นตระกูลเก่าแก่ที่สุดของจีน มีความเป็นมายาวนาน ในประวัติศาสตร์จีนจึงมีจุดกำหนดของตระกูลแซ่มากมาย นอกจากสายที่มาจากการสืบเชื้อสายดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีทั้งประเภทได้รับพระราชทานมาเนื่องจากสร้างความดีความชอบ และยังมีอีกสายคือการแอบอ้างแซ่หวัง โดยหลักๆแล้ว สามารถแบ่งสายต้นกำเนิดได้ดังต่อไปนี้คือ
1.    มาจากแซ่จี (姬) สายนี้มาจากจีจิ้น (姬晋) โอรสของโจวหลิงหวัง หรือโจวหลิงอ๋อง (周灵王-王 ในภาษาจีนหมายถึงฮ่องเต้หรืออ๋อง) เนื่องจากโอรสจีจิ้นเป็นคนที่พูดจาเถรตรงขวานผ่าซาก ทำให้อ๋องไม่พอพระทัย จึงถึงปลดให้ปลายเป็นสามัญชน และได้ย้ายถิ่นพำนักไปอยู่เลี่ยนหยา (琅琊แถบเจียวหนัน 胶南มณฑลซานตงในปัจจุบัน) ผ่านไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า แต่เนื่องจากมาเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์หรืออ๋อง ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “ครอบครัวหวัง (王家)”และเรียกสืบต่อกันมาจนกลายเป็นแซ่หวัง รุ่นต่อๆมาต่างก็ใช้แซ๋ตามที่ชาวบ้านเรียกมาไม่ได้เปลี่ยน จนตระกูลหวังได้ค่อยๆเติบโตกลายเป็นตระกูลใหญ่ นอกนั้นยังมีทายาทของอ๋องในแคว้นต่างๆที่ล่มสลายในสมัยจ้านกั๋ว เพื่อรำรึกถึงความเป็นอ๋องก็ตัวเอง ต่างก็ใช้ “หวัง” เป็นแซ่ของตัวเอง

2.    มาจากแซ่กุย (妫) หลังจากหยูซุน (虞舜 ซึ่งหนึ่งเป็นกษัตริย์ยุคโบราณสมัยสามกษัตริย์ห้าจักรพรรดิ (三皇五帝) ที่ตั้งรกรากอยู่แถมเป่ยไห่ (北海) เฉินหลิว(陈留) เนื่องจากชนรุ่นหลังต่างก็เป็นลูกหลานที่มากจากอ๋อง จึงใช้แซ่เป็นหวัง
3.    มาจากแซ่จื่อ (子) สายนี้จะเป็นทายาทรุ่นหลังของเฉิงทาง (成汤)ในปลายราชวงศ์ยิน (殷) โอรสจื่อก้าน (比干) ได้ถวายคำแนะนำอันเป็นการขัดพระราชประสงค์ของโจ้วอ๋อง (纣王) จึงถูกประหารชีวิต ส่วนลูกหลานก็ได้ย้ายออกจากวังไปเฝ้าหลุมฝังศพของจื่อก้น ด้วยการที่เป็นราชโอรสเดิม จึงได้นำเอาคำว่า “หวัง”มาใช้เป็นแซ่
4.    มาจากแซ่เถียน (田)ก่อนคริสตกาล 368 ปี เถียนเหอ(田和) ได้เข้าไปปกครองแคว้นฉีแทนตระกูลเจียง (姜)ในประวัติศาสตร์จึงเรียกว่า “แคว้นฉีในยุคตระเถียน” ซึ่งได้ครองแคว้นฉีต่อเนื่องกันถึง 8 อ๋อง จนถูกแคว้นฉินทำลายไป ส่วนลูกหลานของตระกูลเถียนได้กลายเป็นสามัญชน เนื่องด้วยเป็นเชื้อเจ้า จึงใช้แซ่หวังเป็นแต่ประจำตระกูล
5.    มาจากยุคชุนชิว เมื่อตระกูลหาน (韩)จ้าว(赵) และเว่ย (魏)สามตระกุลใหญ่ต่างแบ่งแยกแคว้นเว่ยแล้วตั้งตัวเป็นอ๋อง ตอนหลังแคว้นเว่ยถูกแคว้นฉินยึดไป เหล่าอ๋องต่างก็หนีกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆ แล้วเปลี่ยนเป็นแซ่หวัง

หวังหม่าง (王莽)
หวังหม่าง (王莽)

6.    มาจากเยี่ยนไท่จื่อตาน  (燕太子丹) ตอนปลายยุคฮั่นตะวันตก หวังหม่าง (王莽) ได้ยึดแคว้นฮั่นตั้งตัวเป็นอิสระ ตั้งตนเป็นอ๋องของราชวงศ์ใหม่ หลนของเยี่ยนไท่จื่อตานชื่อเจียเป็นที่โปรดพระทัยของหวังหม่าง จึงได้รับราชทานแซ่เป็นแซ่หวัง เพื่อเป็นแซ่เดียวกับอ๋อง
7.    มาจากชนกลุ่มน้อย เช่นคนแซ่หวังในเหอหนัน มาจากครอบหัวผิน (频) ที่อยู่ในเฝิงซวี (冯诩) มาจานชนเผ่าเฉียนเอ๋อ (钳耳) ที่หยิงโจว (营州) มาจากชนชาติเกาหลี ที่อันตง (安东)มาจากชนเผ่าเคอสื่อปู้
8.    มาจากการเปลี่ยนแซ่กันเอง ซึ่งในแต่ละยุคจะมีบุคคลที่มาจากแซ่อื่นเดิมแล้วเปลี่ยนแซ่เป็นแซ่หวัง
9.    มาจากการย่อกลุ่มคำเดิม ซึ่งตระกูลหวังในกลุ่มนี้จะมีค่อนข้างมาก เท่าที่ทราบมีอย่างน้อย 14 ตระกูล เช่นมาจาก หวังจื่อ (王子-โอรส) หวังฟู่ (王父)หวังกง (王宫-วัง) เป็นต้น
10.    มาจากราชสำนักสมัยราชวงศ์หยวน โอรสองค์ที่6ของเจงกิสข่านได้คิดยิ่งชิงราชสมบัติ จึงถูกตามล่าเอาชีวิต จึงได้หนีไปอยู่ตงง้วน เนื่องจากตัวเองเป็นเชื้อเจ้า จึงตั้งตัวเองแซ่หวัง เพื่อแสดงฐานะของตัวเอง
บุคคลสำคัญของตระกูลหวังในประวัติศาสตร์
หวังเจียน (王翦) แม่ทัพใหญ่ของแคว้นฉินในสมัยจ้านกั๊ว และเป็นหนึ่งในสีขุนพลแห่งยุคในสมัยนั้น
หวังจาวจวิน (王昭君) หนึ่งในสี่สาวงามของจีนยุคโบราณ
หวังชง นักปรัชญาในสมัยฮั่นตะวันออก
หวังเสี่ยวปอ ผู้นำชาวนาก่อการในสมัยซ่งเหนือ
หวังฟูจือ นักคิดสมัยปลายราชวงศ์ชิง
และยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆในประวัติศาสตร์อีกมากมาย
ตระกูลหวังในประเทศไทย
คนแซ่หวังในประเทศไทยที่เปลี่ยนจากแซ่เป็นนามสกุลนั้น มีวิธีการตั้งนามสกุลของตนแตกต่างกันไป บ้างก็คงเสียงแซ่เดิมไว้เพื่อให้รู้ว่าตนเองแซ่หวัง กลุ่มนี้จึงมีนามสกุลขึ้นต้นด้วยหวัง เช่น
หวังธำรง หวังสถิตพร หวังเจริญวงศ์ หวังไพศิฐ หวังโสภารักษ์ เป็นต้น
บางกลุ่มก็ตั้งแตกต่างกันออกไป เช่น วงศ์ภัทรกุล วงศ์ไวโรจน์ เฮงสกุล เฮงตระกูลสิน ปิยะอุย อนุพวงศ์ เป็นต้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ตระกูลเฉิน

ตระกูลหลี่

13 thoughts on “รากเหง้าลูกมังกร- ตระกูลหวัง (王 แซ่หวัง หรือ แซ่เฮ้ง)

 • July 12, 2009 at 11:06 pm
  Permalink

  อยากได้ตราตระกูลมาปรินท์ใส่กรอบไว้ครับ จะได้ไว้ให้ลูกหลานดูถึงความเป็นมาอันยาวนานของตระกูล

 • September 10, 2009 at 3:57 pm
  Permalink

  อยากรู้ประวัติตระกูลง้วน(แต้จิ๋ว)

 • September 10, 2009 at 5:25 pm
  Permalink

  ไม่ทราบว่าพอจะมีภาษาจีนไหม หรือเสียงจีนกลางก็ได้ เพราะไม่ถนัดภาษาแต้จิ๋วจริงๆ แต่ถ้าให้เดา น่าจะเป็น 元 หรือ 袁 แต่ผมไม่ทราบว่าสองคำนี้ออกเสียงเป็นแต้จิ๋วยังไง

  จะพยายามนำประวัติของตระกูลต่างๆมาลงให้มากที่สุดครับ ตอนแรกตั้งใจจะทำเฉพาะท็อปไฟล์ 5 อันดับตระกูลใหญ่สุด นี่ยังได้แค่สามตระกูลเอง เพราะเวลาไม่อำนวยจริงๆครับ

 • September 11, 2009 at 9:37 am
  Permalink

  พอดีมีเพื่อนที่เป็นคนแต้จิ๋วบอกมาว่า แซ่ง้วนในภาษาจีนน่าจะเป็นคำนี้ 颜 คุณ mong ลองดูว่าใช่หรือไม่ แซ่นี้เป็นแซ่เก่าแก่โบราณ ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 140 กว่าของตระกูลแซ่ในประเทศจีน

 • March 21, 2010 at 9:38 pm
  Permalink

  แล้วแซ่ เตียว ล่ะครับ รบกวนช่วยหามานำเสนอด้วย เห็นว่า แซ่เตียวเรียกอีกอย่างว่า แซ่จาง (ไหนว่าแซ่จาง เป็นแซ่ที่คนใช้มากที่สุดในโลกไง) ผมเป็นคนจีนที่เกิดในเมืองไทยพ่อแซ่โค้ว แม่แซ่เตียว เลยอยากรู้ที่มาของตระกูลตนเองครับ ขอบคุณมากครับ

  • March 21, 2010 at 9:55 pm
   Permalink

   ได้เลยครับ จะหาเวลาเพิ่มเติมแซ่อื่นๆ สำหรับตระกูลแซ่ที่มากที่สุด แต่ละช่วงที่สำรวจอาจไม่เท่ากันครับ ตำแหน่งแชมป์เปลี่ยนไปได้เสมอ เตียวคือจาง (张) โค้ว น่าจะเป็น 许 (ผมไม่เป็นภาษาแต้จิ๋วครับ)

 • August 17, 2010 at 3:16 pm
  Permalink

  สวัสดีค่ะ
  ก็อยากทราบว่า แซ่กุยในประเทศไทยยังมีลูกหลานที่ไหนอีกค่ะ

  • August 17, 2010 at 5:38 pm
   Permalink

   กุยที่่วา เข้าใจว่าในภาษาจีนคือคำนี้ 妫 ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่

   แซ่ 妫 นี้แม้จะเก่าแก่หลายพันปี เดิมทีได้แซ่มากจากชื่อแม่น้ำ 妫水 (กุยสุ่ย) แต่ปัจจุบันหาได้น้อยมาก เพราะตั้งแต่สามพันกว่าปีที่แล้ว ลูกหลานแซ่กุยต่างเปลี่ยนไปใช้แซ่อื่นแทน ดังนั้น 妫 จึงกลายเป็นต้นกำหนดของตระกูลใหญ่ๆอย่าง 陈 (แซ่เฉิน หรือ แซ่ตั้ง) 胡 (แซ่หู หรือ แซ่โอ๊ว) 姚 (แซ่หยาว หรือ แซ่เอี๊ยว) เป็นต้น สามแซ่ที่กล่าวมานี้ ในเมืองไทยมีมากมาย แต่แซ่กุย ผมไม่แน่ใจครับ ใครเป็นลูกหลานแซ่กุย ช่วยแสดงตัวหน่อยครัรบ

 • November 9, 2010 at 11:48 pm
  Permalink

  ผมก็อยากได้เหมือนกันสัญลักษณ์

  อยากทราบว่า แซ่เฮง กับแซ่เฮ้ง นี้ตระกูลเดียวกันหรือเปล่า

  เพราะของผมบางที่เขาก็เขียนเป็นเฮง เช่นในโรงเรียน ใบเกิด

  แต่ในบัตรประชาชน บัตรต่างๆ กับเป็นแซ่เฮ้ง

  ไม่รู้อันไหนคือนามสกุลผมกันแน่

  • November 10, 2010 at 8:16 am
   Permalink

   ให้ยึดตามภาษาจีนเป็นหลักครับ ส่วนในภาษาไทยจะออกเสียงเพี้ยนบ้างคงหลีกเลี่ยงยากครับ เพราะบางครั้งต่างถิ่นต่างสำเนียง กวางตุ้ง แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ไหหลำ ฯลฯ ต่างก็คนละสำเนียง ยิ่งเวลาไปทำเอกสารที่อำเภอ ข้าราชการก็ไปอีกทั้ง เพราะทั้งไม่มีพื้นความรู้และความคุ้นเคยเสียงภาษาจีน เลยเอาให้ออกเสียงใกล้เคียงเท่านั้น (สำหรับข้าราชการบางคนที่ไม่พิถีพิถัน) ดังนั้น ลองถามผู้ใหญ่ดูครับ แซ่ในภาษาจีนเขียนอย่างไร

 • March 24, 2012 at 8:52 pm
  Permalink

  รบกวนถามหน่อยครับว่าพอมีใครทราบว่า แซ่มุ่ย มีต้นกำเนิดอย่างไรมั้งครับ

 • March 29, 2012 at 2:37 pm
  Permalink

  อยากได้ตราสัญลักษณ์ ตระกูลเฮ้ง เพื่อให้ลูกหลานจะได้รู้จักสืบต่อกันไปช่วยเมลให้ได้ใหมครับ และขอขอบคุณมา ณที่นี้ด้วยครับ

 • August 5, 2012 at 10:54 pm
  Permalink

  พ่อนามสกุล แซ่เฮ้ง ตอนนี้อายุผมก็จะ20ละ ผมชื่อ ยศ แซเฮ้ง แต่มาเปลี่ยนนามสกุลเป็น คัชวา ตอนอายุ16 อยากเจอพ่อมากๆเลย หน้าตาไม่รู้เป็นยังไง ขอกอดสักครั้งก็ยังดีครับ

Comments are closed.